MenuMenu
pl | en

  Jakub Tomczak Kancelaria Radcy Prawnego

  Jugosłowiańska 15/104
  03-984 Warszawa

  +48 600 935 204

  www.jakubtomczak.pl
  info@jakubtomczak.pl

  Kancelaria Radcy Prawnego Jakuba Tomczaka powstała w 2015 r. Jest pierwszą i jedyną w Polsce kancelarią prawną wyspecjalizowaną wyłącznie w dziedzinie transportu kolejowego. Jakub Tomczak prowadzi doradztwo w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, regulacji rynku, dostępu do infrastruktury kolejowej.

  Klientami kancelarii są przede wszystkim zarządcy infrastruktury kolejowej, użytkownicy bocznic kolejowych oraz przewoźnicy kolejowi. Ponadto Jakub Tomczak świadczy usługi również na rzecz producentów urządzeń wykorzystywanych w transporcie kolejowym oraz podmiotów prowadzących modernizację taboru, w zakresie dopuszczenia do eksploatacji i spełniania wymagań interoperacyjności systemu kolei.

  Jakub Tomczak prowadzi szkolenia z prawa kolejowego oraz posiada uprawnienia audytora zewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i systemu utrzymania pojazdów kolejowych.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ