MenuMenu
pl | en

  Wydział Transportu Politechniki Śląskiej

  Krasińskiego 8
  40-019 Katowice

  +48 32 603 41 08

  www.polsl.pl/wydzialy/rt/Strony/Witamy.aspx
  RT@polsl.pl

  Historia
  Wydział Transportu powstał 1 września 2002 roku. Wydział kontynuuje proces kształcenia na kierunku transport, który Politechnika Śląska rozpoczęła w roku 1969. Początkowo studia prowadzono w Oddziale Transportowo-Komunikacyjnym Wydziału Mechaniczno-Energetycznego. W roku 1971 powstał Instytut Transportu i Komunikacji, który pełnił funkcję wydziału. W roku 1978 utworzono Wydział Transportu, który istniał do roku1984, kiedy powołano Instytut Transportu (kierunkowy). W 1992 roku Instytut Transportu włączono w strukturę nowo utworzonego
  w Katowicach Wydziału Inżynierii Materiałowej, Metalurgii, Transportu i Zarządzania. Rozwój bazy dydaktycznej i naukowej oraz kadry stworzył warunki do ponownego utworzenia Wydziału Transportu w roku 2002.

  Działalność naukowa
  Działalność naukowo-badawcza koncentruje się w następujących grupach tematycznych:

  • badania transportowe,
  • sterowanie ruchem w transporcie,
  • eksploatacja pojazdów,
  • budowa maszyn i pojazdów,
  • transport przemysłowy,
  • systemy informatyczne transportu,
  • telematyka transportu.

  W ramach tych grup prowadzone są badania z zakresu:

  • oddziaływań środowiskowych i na człowieka w transporcie,
  • modeli niezawodnościowych i eksploatacyjnych w transporcie,
  • drgań i hałasu w transporcie,
  • metod spajania w środkach transportu,
  • elektromobilności,
  • ekomobilności,
  • materiałów stosowanych w pojazdach
  • optymalizacji sieci transportowych,
  • techniki mikroprocesorowej i badań symulacyjnych w transporcie,
  • modelowania matematycznego procesów spalania w silniku,
  • zastosowania paliw alternatywnych w transporcie samochodowym,
  • zużycia elementów maszyn transportowych,
  • wspomagania komputerowego projektowania zespołów maszyn transportowych,
  • badania przekładni zębatych, sprzęgieł i taśm przenośników,
  • wibroakustycznej diagnostyki maszyn i pojazdów,
  • dynamiki zawieszeń,
  • zastosowania metod numerycznych w projektowaniu i optymalizacji zestawów kołowych oraz układu koło-szyna,
  • zastosowania magnetycznych metod diagnozowania w transporcie,
  • wideodetekcji zdarzeń w transporcie,
  • komfortu i bezpieczeństwa transportu.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ