MenuMenu
pl | en

  SESTO Sp. z o.o.

  Struga 26
  90-557 Łódź

  +48 42 688 03 05
  +48 42 688 04 70

  sesto.pl
  lodz@sesto.pl

  SESTO to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która została założona w 2008 roku. Specjalnością firmy jest projektowanie i wytwarzanie urządzeń automatyki, systemów zabezpieczeń i kontroli dla transportu szynowego.

  SESTO to grono wysoko wykwalifikowanych inżynierów:

  - konstruktorów elektroników,

  - programistów,

  - kierowników i specjalistów robót elektroenergetycznych,

  - specjalistów od systemów i zabezpieczeń elektronicznych,

  - specjalistów od rozdzieli prądu stałego,

  - specjalistów od systemów zdalnego sterowania i telemechaniki (NC, LCS),

  - protokołów teletransmisji,projektantów obiektów elektroenergetycznych.

   

  Nasi inżynierowie specjalizujący się w projektch elektroenergetycznych posiadają kwalifikacje pozwalające na niezależną realizację poszczególnych projektów. Są to:

  - uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych,

  - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

  SESTO to również osoby z bogatym doświadczeniem przy budowie i modernizacji podstacji trakcyjnych, podstacji z jednostopniową transformacją 110/3 kV oraz GPZ, posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Są to między innymi Grzegorz Trębski i Bogdan Migdalski.

  Wśród inżynierów znajdują się też wybitne jednostki posiadające ogromne doświadczenie w projektowaniu i konstruowaniu urządzeń i systemów trakcyjnych. Należą do nich: Krzysztof Ogonowski i Włodzimierz Sałkiewicz.

  SESTO to także inżynierowie mogący pochwalić się szeroką wiedzą w dziedzinie projektowania trakcji miejskiej i kolejowej. Wśród nich Jacek Gutman i Sławomir Kos.

  SESTO to pracownicy posiadający świadectwa kwalifikacji, uprawniające do dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, niezbędne podczas uruchomień urządzeń.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ