MenuMenu
pl | en

  MY-SOFT Sp. z o.o.

  Parcelacyjna 1A
  03-155 Warszawa

  22 519 41 50

  mysoft.com.pl
  mysoft@mysoft.com.pl

  MY-SOFT Sp. z o.o. działa na rynku od 1992 roku. Jako firma wyspecjalizowana w zaspokajaniu indywidualnych potrzeb klientów, produkuje urządzenia sterujące i pomiarowe, urządzenia elektroniki i automatyki przemysłowej, systemy alarmowe, oświetlenie przeszkodowe, refraktometry dla przemysłu spożywczego. Urządzenia produkowane są w oparciu o unikalne, technologie, które mogą być adaptowane do indywidualnych potrzeb  klientów.  Firma dysponuje wystarczającym kapitałem ludzkim i zapleczem technicznym by podejmować się nowych innowacyjnych przedsięwzięć. Produkuje cała gamę zdalnie monitorowanych urządzeń dziennego i nocnego oznakowania przeszkodowego z autonomicznym zasilaniem (lampy oświetlenia przeszkodowego niskiej, średniej i wysokiej intensywności). Od kilku lat spółka skoncentrowała swoje działania na projektowaniu, testowaniu i rozwoju nowej gałęzi działalności firmy jaką są magazyny energii. W ramach tej dziedziny posiada opracowanie patentowe pt. „Sposób i układ magazynowania energii elektrycznej na potrzeby trakcji prądu stałego na liniach kolejowych”.W 2015 roku MY-SOFT Sp. z o.o. opracowała nowy produkt
   – lampę oświetlenia nawigacyjnego i planuje rozwój urządzeń nawigacyjnych.

  SPECJALIZACJA FIRMY TO:

  • MAGAZYNY ENERGII
  • LAMPY DLA LOTNISK
  • OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE
  • WDRAŻANIE UNIKALNYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ
  • STEROWANIE
  • URZĄDZENIA POMIAROWE
  • TELEKOMUNIKACJA

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ