MenuMenu
pl | en

  CSI INVEST Sp. z o.o.

  Berberysowa 11
  86-005 Białe Błota

  695 652 766

  csi-invest.pl
  csi@csi-invest.pl

  Firma CSI-INVEST powstała w 2018 roku. Jej załoz?ycielami sa? osoby z wieloletnim dos?wiadczeniem w branz?y transportu szynowego. Celem firmy jest świadczenie usług w zakresie:

  ·       usługi serwisowania i utrzymania pojazdów szynowych (od P1 do P5),

  ·       modernizacje pojazdów szynowych,

  ·       naprawy bieżące i remonty,

  ·       naprawy wypadkowe pojazdów szynowych,

  ·       sprzedaż oraz regeneracja części i podzespołów,

  ·       naprawy silników, przekładni oraz całych zespołów napędowych,

  ·       uruchomienia pojazdów szynowych,

  ·       naprawy systemów sterowania pojazdem, klimatyzacji, wentylacji, sieci ETHERNET, CAN, WC, SIP, SER, monitoringu, itp.,

  ·       naprawy poszyć bocznych, laminatów oraz wymiana czół pojazdów na nowe,

  ·       zabezpieczenia antykorozyjne oraz lakierownie pojazdów i ich elementów,

  ·       doradztwo techniczne.

  Dzie?ki nieustannemu utrzymaniu usług na bardzo wysokim poziomie, doła?czylis?my do grona firm zarza?dzanych zgodnie z wymaganiami międzynarodowego standardu ISO/TS 22163:2017 (IRIS Certification rules:2017). Ponadto wdrożyliśmy wymagania ECM potwierdzone certyfikatem przez UTK, w zakresie zespołów trakcyjnych oraz wagonów pasażerskich. Posiadamy także certyfikat ISO 9001:2015 oraz certyfikat Kolei Czeskich.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ