MenuMenu
pl | en

  TechSolutions Group sp. z o.o.

  Garbary 100/11
  61-757 Poznań

  +48 503596930

  www.ts-group.pl
  jkominowski@ts-group.pl

  Specjalizujemy się w zakresie inżynierii mechanicznej pojazdów szynowych, koncentrując nasze wysiłki na wszystkich aspektach związanych z taborem - od pojedynczych komponentów po duże projekty. Zajmujemy się zagadnieniami związanymi zarówno z pojazdami kolejowymi, jak również miejskimi pojazdami szynowymi.

  Realizujemy badania diagnostyki pojazdu, jego komponentów oraz elementów infrastruktury torowej. Wykonujemy analizy zachowania pojazdu w systemie transportowym, uwzględniając wzajemne oddziaływanie między pojazdem a torem. Opracowujemy Dokumentację Techniczno-Ruchową (DTR) i Dokumentację Systemu Utrzymania (DSU) uwzględniając pełen proces zarządzania zmianą w rozumieniu zmiany znaczącej.

  Przeprowadzamy weryfikację i dostosowujemy dokumentację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) i Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS) do realnych potrzeb klienta. W oparciu o wiedzę z zakresu inżynierii niezawodności, inżynierii bezpieczeństwa oraz inżynierii odporności dokonujemy analizy ryzyka zagrożeń, dowody bezpieczeństwa, analizy kosztów życia (LCC) i analizy RAMS.

  Wspieramy naszych klientów w przeprowadzaniu procesu dopuszczenia do eksploatacji pojazdu i ich podsystemów, a także polonizacji.

  Wykonujemy szkolenia, na których przedstawiamy techniki udoskonalania procesu zarządzania ryzykiem zagrożeń i niezawodnością w codziennej działalności różnego typu podmiotów rynku kolejowego.

  Nasza wiedza i doświadczenie, zebrane w wielu projektach krajowych i międzynarodowych, umożliwia nam świadczenie usług w sposób rzetelny i kompetentny. W naszych działaniach jesteśmy jako partner niezależni i neutralni. Nasz interdyscyplinarny zespół składa się z doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin, gotowych na rozwiązanie problemów w Państwa firmie.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ