MenuMenu
pl | en

  Koleje Śląskie Sp. z o.o.

  ul. Raciborska 58
  40-074 Katowice

  +48 727 030 000

  www.kolejeslaskie.com
  sekretariat@kolejeslaskie.pl

  Koleje Śląskie Sp. z o.o. świadczy swoje usługi w oparciu o misję „Satysfakcja Klienta”. Dobro naszych Klientów i ich bezpieczeństwo są dla nas najwyższymi wartościami.

  Aby sprostać rosnącym oczekiwaniom naszych Klientów, poprawić komfort podróży i podnieść jakość usług, Koleje Śląskie Sp. z o.o. w swojej strategii do 2020 roku zakłada m.in.:

  1. Modyfikację taryfy i wprowadzenie do sprzedaży nowych ofert.
  2. Rozwijanie mobilnych kanałów sprzedaży biletów.
  3. Współpracę z pozostałymi operatorami transportu publicznego w regionie, nastawioną na synchronizację rozkładów jazdy i wspólny bilet.
  4. Poprawę oferty przewozowej.
  5. Udział w projektach typu np. Park&Ride, mających na celu wzrost znaczenia transportu kolejowego.
  6. Unowocześnienie parku taborowego.
  7. Przygotowanie zaplecza technicznego wraz z myjnią pojazdów trakcyjnych.
  8. Modernizację pojazdów w zakresie Systemów Informacji Pasażerskiej.
  9. Przystąpienie do Śląskiej Karty Usług Publicznych.
  10. Poprawę komunikacji z Klientami i większe zaangażowanie w życie społeczne.

  Wierzymy, że podjęte na wielu płaszczyznach działania znacząco poprawią jakość naszych usług, a ich wyrazem będzie wzrost zadowolenia naszych Klientów z podróży pociągami Kolei Śląskich.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ