MenuMenu
pl | en

  Bogucki Engineering sp.k.

  Ostów 19
  04-733 Warszawa

  22 894 00 05

  www.bogucki.org
  biuro@bogucki.org

                   Firma Bogucki Engineering zajmuje się praktycznym doradztwem technicznym. Podejmuje się działań inżynieryjnych nawet  w trudnych projektach,  których inni nie chcą się podjąć. W ofercie znajdują się produkty  szwajcarskiej firmy MATISA – maszyny do wszelkich prac torowych, szczególnie podbijarki uniwersalne, których praca na rozjazdach nie ma sobie równych , urządzenia firmy NENCKI przeznaczone dla zgrzewalni -  stacjonarnych zakładów obróbki szyn oraz dla zakładów produkujących tabor , w szczególności system sprawdzania i regulacji wózków kolejowych pod obciążeniem a także urządzenia pomiarowo-diagonostyczne niemieckiej firmy Dr. Wehrhahn. System wykrywania uszkodzeń powierzchni tocznej kół w trakcie ruchu pojazdu (LASCA) to znakomite narzędzie diagnostyczne podnoszące bezpieczeństwo oraz podwyższające trwałość szlaków kolejowych.

   

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ