MenuMenu
pl | en

  ETA Gliwice Sp. z o.o.

  Jasna 14
  44-100 Gliwice

  32 37 07 74

  www.etagliwice.pl
  biuro@eta.gliwice.pl

                 Firma ETA Gliwice oferuje kompleksowe wykonanie pod klucz dokumentacji projektowych oraz robót budowlano-montażowych w zakresie branż kolejowych:

  • sterowanie ruchem kolejowym (automatyka kolejowa),
  • telekomunikacja
  • elektroenergetyka

  Doświadczenie w branży: projektowanie, przebudowa i zabudowa różnych systemów SRK takich jak urządzenia, przekaźnikowe, komputerowe stosowane na stacjach kolejowych, bocznicach, przejazdach kolejowych oraz w zakresie blokad liniowych. Kompleksowa realizacja (projektowanie + wykonawstwo) wielobranżowych kontraktów z takimi firmami jak SKANSKA, TRAKCJA PRKiI, EL-IN, TRACK – TEC, INFRAKOL, ZUE S.A., PKP-PLK S.A.

   

  W ramach powyższych branż firma wykonuje:

  - projektowanie, budowę nowych, przebudowę istniejących stacyjnych i liniowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym,

  - montaż urządzeń telewizji TVU na peronach oraz przejazdach kolejowych,

  - montaż urządzeń rozgłoszeniowych oraz zegarowych na peronach,

  - montaż urządzeń EOR (elektrycznego ogrzewania rozjazdów),

  - montaż urządzeń oświetlenia przejazdów i terenów kolejowych,

  - montaż tras kablowych zasilających, sterowniczych, światłowodowych,

  - pomiary i lokalizacje uszkodzeń kablowych.

   

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ