MenuMenu
pl | en

  Trzeci Rzym Sp. z o.o.

  26 Komisarzy Batyńskich 170
  91-047 Ługańsk UKRAINA

  +38 064 234 50 60
  +38 064 234 50 60

  www.3rim.com.pl
  tretyi_rim@mail.ru

  Sp. z o. o. Trzeci Rzym z Ługańska (założona w 1994 roku). Wieloletni staż pracy tej firmy pozwolił zdobyć ogromne doświadczenie w danej dziedzinie. Samodzielnie oraz dzięki owocnej współpracy ze swoimi partnerami dostarcza podzespoły dla innych przedsiębiorstw zarówno do UTK Kazachstanu, Białorusi, Uzbekistanu, Turkmenii, Azerbejdżanu i krajów Nadbałtyckich byłego ZSSR, będąc jednym z głównych dostawców — eksporterów. W okresie swojej działalności przedsiębiorstwo niejednokrotnie nagradzane było dyplomami od Izby Handlowo-Przemysłowej Ukrainy, obwodowej Administracji Państwowej oraz Państwowego Komitetu Przemysłowego Ukrainy. Jeżeli nasza oferta zainteresowała Państwa wówczas zapraszamy do współpracy z nami na wzajemnie wygodnych warunkach.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ