MenuMenu
pl | en

  Unified Solutions

  Szachowa 1
  04-834 Warszawa

  22 380 10 40

  www.unifiedsolutions.pl
  info@unifiedsolutions.pl

  Firma Unified Solutions Sp z o.o. jest firmą teleinformatyczną realizującą projekty integracyjne. Głównym obszarem działalności firmy są wdrożenia infrastruktury sieciowej, rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz serwerów i aplikacji telekomunikacyjnych dla dużych przedsiębiorstw. Oddajemy do dyspozycji klientów swoje doświadczenie w budowaniu i obsłudze nowoczesnych rozwiązań IT. Pomagamy usprawniać istniejącą infrastrukturę teleinformatyczną  lub budujemy ją od podstaw -  korzystając z zasobów naszego zespołu doświadczonych inżynierów i handlowców. Naszą misją jest spełnienie wymagań i potrzeb klientów w efektywnym realizowaniu ich celów biznesowych, przez zapewnienie im niezawodnych i bezpiecznych sieci oraz usprawnienie komunikacji w firmie.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ