MenuMenu
pl | en

  HANTON Szalc Zięba & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p.

  ul. Fabryczna 5A
  00-446 Warszawa

  22 490 49 31

  www.hanton.pl
  biuro@hanton.pl

  HANTON – kancelaria prawna zmieniającej się rzeczywistości.

  HANTON jest polską, niezależną, kancelarią prawną o innowacyjnym podejściu do obsługi prawnej, wyspecjalizowaną w obsłudze przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających na rynkach regulowanych. Swoją uwagę skupia na obsłudze wybranych sektorów gospodarki takich jak w szczególności: kolej, energetyka, nieruchomości, produkcja i przemysł, infrastruktura i budownictwo, nowe technologie, inwestycje kapitałowe i ubezpieczenia. W ramach wybranych rynków i sektorów gospodarki HANTON świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie określonych dziedzin prawa. Prawnicy Kancelarii przygotowują opinie i analizy, negocjują i opracowują kontrakty handlowe, prowadzą transakcje których przedmiotem są aktywa majątkowe oraz transakcje fuzji i przejęć, jak również reprezentują w sprawach przed organami administracji publicznej oraz sądami.

  Stale rozwijający się zespół prawników oddaje klientom Kancelarii całą swoją wiedzę i wieloletnie doświadczenie zdobyte w renomowanych kancelariach prawnych, ale również urzędach administracji centralnej i prywatnym sektorze podmiotów gospodarczych, z pełnym zaangażowaniem świadcząc obsługę prawną na najwyższym międzynarodowym poziomie.

  Prawnicy HANTON rozumieją biznes, problemy związane z jego prowadzeniem oraz codzienne wyzwania. Dążą do przedstawienia najlepszych i najbezpieczniejszych rozwiązań, które nie blokują projektów biznesowych, ale dają możliwość ich wdrożenia w życie. Celem samym w sobie nie jest wyłącznie wskazanie ryzyk prawnych, lecz przedstawienie konstruktywnych rozwiązań, które pozwolą je ograniczyć lub wyeliminować.

  www.hanton.pl

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ