MenuMenu
pl | en

  ATED Sp. z o.o

  ul. Gęsia 8/201
  31-535 Kraków 

  +48697528775

  atedpolska@gmail.com

  ATED Sp. z o.o. działa na rynku polskim od 2015 roku. Świadczy usługi w zakresie opracowania dokumentacji, produkcji i dostaw wyposażenia wewnętrznego/zewnętrznego oraz wyposażenia elektrycznego do wagonów pasażerskich, a także taboru trakcyjnego, taboru zespołów trakcyjnych i metra.
   

  ATED Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem i dystrybutorem całego zakresu produktów i usług ATOR LLC (https://ator.com.ua/en/golovna/) oraz JOINT-STOCK COMPANY "PLANT" EKVATOR "w Europie.
   

  ATED Sp. z o.o. has been operating on the Polish market since 2015. It provides services in the field of development of documentation, production and supply of internal/external equipment and electrical equipment for passenger railcars, as well as traction rolling stock, multiple unit rolling stock and subway trains. ATED Sp. z o.o. is the exclusive representative and distributor of the whole range of products and services of ATOR LLC (https://ator.com.ua/en/golovna/) and JOINT-STOCK COMPANY "PLANT" EKVATOR "in Europe.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ