MenuMenu
pl | en

  REVENGA

  Waliców 11
  00-851 Warszawa

  +48 22 583 95 10
  +48 22 583 95 01

  biuro@revenga.com.pl
  "

  Grupa Revenga, obejmująca firmy:

  • Revenga Ingenieros,
  • Triedro, Intelligent Thermal Solutions,
  • 3DNet Networking Serivces

  jest hiszpańską grupą kapitałową o ponad 40 letnim doświadczeniu, stabilnej pozycji finansowej i obecnej w wielu krajach.

  Grupa Revenga oferuje kompleksowe rozwiązania technologiczne (projekty „pod klucz”), usługi instalacji i integracji w sektorach technologii informatycznej, telekomunikacji, bezpieczeństwa oraz systemów transportu szynowego.

  Zakres rozwiązań zawiera systemy:

  • detekcji stanów awaryjnych taboru,
  • ogrzewania rozjazdów,
  • samoczynnych przejadów kolejowych,
  • dynamicznej informacji pasażerskiej,
  • telefonii,
  • identyfikacj,
  • kontroli dostępu,
  • nagłośnienia,
  • informacji graficznej i telewizji przemysłowej;
  • sieci xWDM/SDH/IP,
  • sieci radiowe w tym GSM-R,
  • dedykowane rozwiązania informatyczne,
  • specjalizowane projekty budowlane.
  "

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ