MenuMenu
pl | en

  Fonon Sp. z. o.o.

  ul. Czackiego 7/9/11
  00-043 Warszawa

  +48 22 50 58 101

  www.fonon.com.pl
  kontakt@fonon.com.pl

  Fonon Sp. z o.o. należy do Grupy Kapitałowej WASKO, którą tworzą komplementarne podmioty o różnych specjalizacjach.

  Specjalizuje się w projektowaniu, budowie i utrzymaniu sieci telekomunikacyjnych oraz integracji różnych typów sieci ze szczególnym uwzględnieniem sieci szerokopasmowych. Usługi realizuje kompleksowo, poczynając od stworzenia obrazu koncepcji, poprzez opracowanie kompletnej dokumentacji projektowania wraz z pozyskaniem wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, zgód, opinii, decyzji, pozyskaniem decyzji o prawie do budowy lub braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy, aż po wybudowanie sieci i opracowanie dokumentacji powykonawczej. Oferuje serwisowe utrzymanie sieci telekomunikacyjnych wykonywane przez profesjonalnych serwisantów oraz opracowanie i wdrożenie instrukcji serwisowych.

  FONON Sp. z  o.o., jako członek konsorcjum składającego się z firm Nokia Solution and Networks Sp. z o.o., FONON sp. z o.o., SPC-2 Sp. z o.o. oraz Herkules Infrastruktura Sp. z o.o., uczestniczy w realizacji budowy sieci telekomunikacyjnych infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na 13 600 km linii kolejowych należących do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ