MenuMenu
pl | en

  Grodziska Fabryka Wyposażenia Wagonów GROWAG Sp. z o.o.

  Zdrój 49A
  62-065 Grodzisk Wlkp.

  +48 61 44 27 259
  +48 61 44 27 259

  growag.pl
  sekretariat@growag.pl

  Jest wiodącym dostawcą siedzeń pasażerskich jak również amortyzatorów hydraulicznych, spełniających najwyższe standardy jakościowe produktów i usług wytwarzanych na bazie najnowszej technologii.

  Strategia marketingowa opiera się na szybkiej identyfikacji potrzeb i oczekiwań  Klientów. Cel ten osiąga  poprzez spełnianie wysokich wymagań jakościowych i technicznych oraz przez stałe doskonalenie technologii i wzbogacanie oferty produktowej. Dostarczane produkty i usługi spełniają najwyższe normy zarówno pod względem ergonomii jak i bezpieczeństwa podróżujących. Najwyższy poziom oferowanych produktów i usług jest wynikiem 40-letniego doświadczenia i stałego rozwoju przedsiębiorstwa.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ