MenuMenu
pl | en

  H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.

  28 Czerwca 1956r. nr 223/229
  60-965 Poznań

  +48 61 831 28 68
  +48 61 831 20 07

  www.fpspoznan.pl
  fpsdns@hcp.com.pl

  Firma powstała w 1997 roku na bazie Fabryki Lokomotyw i Wagonów HCP S.A.

  Działalność: Produkcja, naprawa i modernizacja pojazdów szynowych. Spółka cały czas rozwija i poszerza paletę usług w ramach działalności na rzecz różnych usługobiorców w kraju i za granicą. Wieloletnie doświadczenie w produkcji taboru kolejowego pozwala na wykonanie wszelkiego rodzaju zamówień przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Posiadany potencjał ekonomiczny, techniczny i zatrudnieni specjaliści gwarantują wysoką jakość wyrobów.

  Jakość: Certyfikat Jakości ISO 9001 nadany przez Germanischer Lloyd i Polski Rejestr Statków.

  Zarząd: Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny - p.o. Sławomir Raniszewski

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ