MenuMenu
pl | en

  TRAKCJA S.A.

  Al. Jerozolimskie 100 IIp.
  00-807 Warszawa

  +48 22 350 94 31

  www.grupatrakcja.com
  recepcja@grupatrakcja.com

  Grupę Trakcja tworzą podmioty wyspecjalizowane w kluczowych branżach budownictwa infrastrukturalnego, energetycznego, przemysłowego i ogólnego. Realizujemy kontrakty z zakresu budowy linii kolejowych, tramwajowych i trolejbusowych. Specjalizujemy się w budowie dróg, mostów, obiektów inżynieryjnych i kubaturowych oraz z obszaru inżynierii środowiska.

  Branże:

  • kolejowa
  • drogowa
  • tramwajowa
  • elektroenergetyka trakcyjna
  • elektroenergetyka nietrakcyjna
  • mostowa
  • ogólnobudowlana


  Produkty:

  • konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej

  a) słupy indywidualne
  b) konstrukcje przestrzenne
  c) dźwigary, wsporniki i wysięgi

  • bramki semaforowe
  • rozdzielnice prądu stałego dla kolei, trolejbusów, tramwajów
  • kabiny sekcyjne
  • celki minusowe
  • szafy kabli powrotnych
  • rozdzielnie prądu przemiennego 15 kV

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ