MenuMenu
pl | en

  Zakłady Metalurgiczne POMET S.A.

  Krańcowa 20
  61-037 Poznań

  +48 61 876 22 00
  +48 61 877 05 71

  pomet.eu
  pomet@pomet.ue

  W 1913 roku uruchomiono w ramach Towarzystwa Akcyjnego H. Cegielski w Poznaniu fabrykę maszyn rolniczych. Stanowiła ona bazę dla dalszej wieloletniej działalności naszej firmy.

  W roku 1952 uzyskano odrębną osobowość prawną i nazwę: Zakłady Metalurgiczne „POMET”. W roku 1994 „POMET” przekształcono w Spółkę Akcyjną. Jest odlewnią zlokalizowaną w Poznaniu, mająca blisko 100-letnie doświadczenie w odlewnictwie staliw węglowych, niskostopowych oraz stopów aluminium.

  Firma dostarcza odlewy wysoce skomplikowane, odpowiadające standardom światowym w zakresie wymagań jakościowych i technicznych. Zatrudnia wysoko wykwalifikowanych pracowników. Posiada własne biura technologiczne Wdrożyła system zarządzania jakością zgodny ze standardami ISO 9001:2000.

  Ponad 30% produkcji kierowane jest na eksport głównie do krajów Unii Europejskiej.
  W planach dalszego rozwoju firmy zakłada się modernizację technik wytwarzania odlewów, by stale podwyższać ich jakość, a także stosowanie skutecznych technik ochrony środowiska naturalnego, zgodnych ze światowymi standardami w tych zakresach.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ
  grupa MTM | najlepsze strony www