MenuMenu
pl | en

  KOLEN R. JAWORSKI I WSPÓLNICY

  Bratnia 8A
  05-091 Ząbki

  +48 22 762 84 44
  +48 22 762 84 44

  www.kolen.pl
  info@kolen.pl
  "

  Firma KOLEN została założona w 1992 roku, specjalizuje się w produkcji urządzeń zabezpieczających i aparatury kontrolno pomiarowej związanej z systemem ochrony ziemnozwarciowej w obwodach trakcji elektrycznej prądu stałego. Wszystkie wytwarzane urządzenia i aparaty pomiarowe są dziełem autorskim.

  System zabezpieczeń ziemnozwarciowych zapewnia wyłączalność zwarć doziemnych, bezpieczeństwo przeciwporażeniowe i ograniczenie prądów błądzących.

  Skuteczność systemu uzyskuje się dzięki zastosowaniu, obok urządzenia zabezpieczenia ziemnozwarciowego w podstacjach trakcyjnych, komplementarnych urządzeń zabezpieczających na szlaku – ograniczników niskonapięciowych.  Wytrzymują one prądy zwarciowe w sytuacjach awaryjnych do niezawodnego łączenia z szynami konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej lub innych uziemionych obiektów inżynieryjnych znajdujących się w strefie oddziaływania sieci trakcyjnej do momentu wyłączenia prądu przez wyłącznik szybki w podstacji trakcyjnej.

  Wśród opracowań KOLEN są specjalistyczne urządzenia pomiarowe i kontrolne:

  • tester do kontroli ograniczników, który umożliwia sprawdzenie ogranicznika w miejscu jego zainstalowania bez konieczności wyłączania napięcia z sieci trakcyjnej,
  • tester  monitorujący ciągłość kabli powrotnych oraz wartość rezystancji uziomu podstacji trakcyjnej,
  • impulsowy miernik do pomiaru metodą dwupunktową rezystancji uziomów prostych i złożonych wykorzystujący tory jako sondę prądową lub tradycyjną metodą trójpunktową, przy prądzie pomiarowym w impulsie do 100 A,
  • mobilny tester do diagnostyki wyzwalaczy prądowych wyłączników szybkich prądu stałego w zakresie do 6 kA; masa wymuszalnika prądowego testera nie przekracza pięćdziesięciu kilogramów,  zasilanie z sieci nn. 230 V.

  Firma KOLEN służy również doradztwem technicznym w zakresie ochrony ziemnozwarciowej oraz problematyki związanej z ograniczaniem prądów błądzących.

  "

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ