MenuMenu
pl | en

  První Signální, a.s.

  Bohumínská 368/172
  712 00 Ostrava - Muglinov / Republika Czeska

  420595225550
  420595225559

  www.1sig.cz
  sekretariat@1sig.cz

  První Signální, a.s. jest Czeska spółka akcyjna s siedzibą v Ostrawie. Spółka rozpoczała działalność w roku 2000 z orientacją na rynek transportu szynowego, automatyzacją ruchu kolejowego, serwis i utrymywanie bezpiecznych systemów sterowania bocznic kolejowych i system monitoringu lokomotyw. Bezpieczne systemy sterujące firmy První Signální, a.s. są kontrolowane przez PLC nejnowszej generacji NEXUS, który spełnia wymogi bezpieczeństwa dla poziomu SIL4.

  Dla koleji proponuje První Signální, a.s. w pełni elektronicznym nastawieniu urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejovym i to jak urządzenia dla małych stacji i linii regionalnych tak i dla dużych stacji i bocznic kolejowych systemem MODEST-GEMINI, lokalne sterowania rozjazdami i układanie dróg SmartSwitch, systém sterowania hamulcami torowymi BrakeMaster, w pełni automatyczny system automatyki dla górek rozrządowychMODEST-MARSHAL, system logistyczny wspomagający prowadzenie ruchu na bocznicy ATLAS.

  První Signální, a.s. proponuje dla klientów utworzenie studiów i analizy wykonalności dla sterowania ruchem kolejowym w wązłach kolejowych na zamówienie klienta oraz przygotowanie dokumentacji projektowej w dziedzinie SRK, telekomunikacji i elektryki wysokich napięć i kolejnóm dostawe pod klucz. Serwis zapewnia První Signální, a.s. 24 godzin 7 dni w tygodniu.

  První Signální, a.s. realizowała budowy i dostawy własnych produktów w Czechach, Słowacji i Polsce. Wśród najważniejszych budynków referencyjnych obejmują budowy urządzeń zabezpieczających dla Jastrzęmbskiej Spólki Kolejowej Sp.z o.o., Mondi, Lhoist, Lafarge, Arcelor Mittal, a.s. Ostrawa, Třinecké železárny, a.s. , Železnice Slovenskej republiky, Vítkovice Doprava, a.s., SŽDC, s.o., Unipetrol, a.s. i Czech coal a.s..

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ