MenuMenu
pl | en

  TK TELEKOM Sp. z o.o.

  Kijowska 10/12A
  03-743 Warszawa

  +48 22 392 20 00
  +48 22 392 20 09

  www.tktelekom.pl
  tktelekom@tktelekom.pl

  TK Telekom jest nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się operatorem telekomunikacyjnym. Świadczy usługi dla biznesu, administracji, operatorów telekomunikacyjnych, kolei i klientów indywidualnych. Spółka zarządza jedną z największych teleinformatycznych sieci w Polsce, liczącą blisko 30 000 km linii. Sieć łączy ponad 300 miejscowości oraz setki instytucji, przedsiębiorstw i domów.

  Właścicielem 100% udziałów w TK Telekom jest PKP S.A. Kapitał zakładowy wynosi 470.711.500,00 złotych. Spółka powstała w 2001 roku w wyniku podziału PKP.

  Cechą wyróżniającą TK Telekom jest strategiczne podejście do problemu bezpieczeństwa i niezawodności sieci. Służy temu inteligentny system nadzoru
  z całodobowym monitoringiem oraz wielostopniowe procedury bezpieczeństwa.
  98 procent przewodów TK Telekom położonych jest w ziemi, co gwarantuje najwyższą odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki atmosferyczne pośród sieci konkurencyjnych. Jednocześnie firma na bieżąco wdraża najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Takie połączenie bezpieczeństwa i nowoczesności od lat sprawdza się w realizacji usług dla spółek Grupy PKP, usług specjalnych dla biznesu, administracji publicznej – w tym na rzecz obronności kraju – oraz świadczeń dla pozostałych klientów.

  Świadczone usługi

  Transmisja danych – TK Telekom oferuje szeroki pakiet rozwiązań dostosowanych do indywidualnych wymagań każdego klienta, od sieci lokalnych LAN do usług
  IP VPN/MPLS

  Dzierżawa łączy – świadczymy dzierżawę łączy analogowych, kanałów cyfrowych i optycznych, o przepływności od 64 KBps do 10 Gbps

  Usługi internetowe – oferujemy usługi szerokopasmowego dostępu do internetu, stałe łącza internetowe o przepływnościach stanowiących wielokrotność 1 Mbit/s

  Usługi telefoniczne – szeroka oferta usług telefonicznych TK Telekom obejmująca wykorzystanie technologii tradycyjnych (telefonia analogowa, linie cyfrowe) oraz prowadzenie rozmów przez internet w technologii IP (Internet Protocol)

  Budownictwo  telekomunikacyjne – prowadzimy prace w zakresie projektowania, budowy i modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym między innymi usługi okablowania strukturalnego światłowodowego i tradycyjnego, budowy linii telekomunikacyjnych, kanalizacji teletechnicznej oraz montażu central telekomunikacyjnych i modułów wyniesionych

  Historia

  Historia dzisiejszej Spółki sięga czasów, kiedy rozpoczynano budowę sieci kolejowej na terenie Polski. Dyrekcja Teleinformatyki Kolejowej PKP, na bazie której powstała TK Telekom, rozwijała technologie telekomunikacyjne zapewniające prawidłowe funkcjonowanie ruchu kolejowego. W 2001 roku na mocy decyzji Zarządu PKP S.A. utworzono spółkę prawa handlowego – Telekomunikacja Kolejowa Spółka z o.o. W październiku 2010 spółka zmieniła nazwę na TK Telekom Spółka z o.o.

  Serdecznie zapraszamy do współpracy.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ