MenuMenu
pl | en
    IV wydanie "Raportu Kolejowego"2019-09-01 - 2019-09-01

    Raport Kolejowy to wiodący magazyn branżowy, który funkcjonuje na rynku od ponad 10 lat. Nasz dwumiesięcznik to:

    • wysoki nakład - 7 000 egz.;
    • powszechny dostęp - ponad 250 stałych punktów dystrybucji;
    • patronat: Grupy PKP, Urzędu Transportu Kolejowego, Instytutu Kolejnictwa;
    • obecność na eventach, targach i wydarzeniach - ponad 50 w roku.

    Docieramy do firm i instytucji działających w szeroko rozumianym sektorze kolejowym, a także kadry kierowniczej i menadżerskiej.

    Pragniemy zaoferować Państwu możliwość wykupienia powierzchni promującej Państwa firmę w Raporcie Kolejowym.

    Gwarantujemy dotarcie do potencjalnych klientów i osób decyzyjnych.

    Skorzystaj z NASZEJ oferty!

    W każdym wydaniu Raportu Kolejowego mają Państwo możliwość zamieszczenia artykułu na temat Państwa działalności lub prezentacji firmy w formie reklamy.

    IV wydanie „Raportu Kolejowego”_Wrzesień_ 2019.

    Termin przyjmowania zleceń oraz materiałów reklamowych: 26.08.2019

     

    Do każdej reklamy  – DIRECT MAIL PROMOTION

    Zleceniodawca decyduje do kogo ma trafić „Raport Kolejowy” z jego reklamą lub artykułem. Zleceniodawca przekazuje Redakcji listę osób ( 20 kontaktów) – Redakcja gwarantuje dostarczenie numeru do wybranej osoby.

     

    Kim Jesteśmy?

    Raport Kolejowy to dwumiesięcznik poświęcony branży kolejowej. Wydawany przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, który podejmuje tematy dotyczące transportu szynowego oraz obszarów powiązanych (energetyka, informatyka itp.). W każdym numerze dwumiesięcznika znajdą Państwo analizy, opinie, wywiady, relacje oraz  felietony.

    Raport Kolejowy jest wydawnictwem o zasięgu skierowanym do osób decydujących o funkcjonowaniu branży kolejowej. Większość jego odbiorców to kadra menadżerska wyższego i średniego szczebla w spółkach Grupy PKP, kolejach samorządowych oraz firmach zajmujących się usługami i produkcją na rzecz kolei. Nasz Dwumiesięcznik dociera także do organów administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystów, środowisk naukowych.

     

    Dlaczego warto reklamować się w Raporcie Kolejowym?

    O CZASOPIŚMIE

    Raport Kolejowy trafia na biurka wielu osób decyzyjnych wyższego szczebla w branży kolejowej. Jest wydawnictwem skierowanym do osób decydujących o funkcjonowaniu branży kolejowej. Większość jego odbiorców to kadra menadżerska wyższego i średniego szczebla w spółkach Grupy PKP, kolejach samorządowych oraz firmach zajmujących się usługami i produkcją na rzecz kolei. Nasz dwumiesięcznik dociera także do organów administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystów oraz środowisk naukowych.

    Nasze wydawnictwo trafia do:

    1. Spółek Grupy PKP wraz z ich oddziałami:
      1. PKP Polskie Koleje Państwowe SA
      2. PKP Polskie Linie Kolejowe SA
      3. PKP Intercity
      4. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
      5. PKP Cargo
      6. PKP Linia Hutniczo Szerokotorowa Sp. z o.o.
      7. PKP Informatyka Sp. z o.o.
      8. PKP Telkol sp. z o.o.
      9. Xcity Investment Sp. z o.o.
      10. Drukarnia Kolejowa
      11. Natura Tour Sp. z o.o.
    2. Kolei samorządowych:
      1. Koleje Śląskie Sp. z o.o.
      2. Koleje Dolnośląskie SA
      3. Koleje Małopolskie Sp. z o.o.
      4. Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
      5. Pomorska Kolej Metropolitalna SA
      6. Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
      7. Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.
      8. Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
      9. Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
      10. Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o.
    3. Resortów związanych z kolejnictwem:
      1. Ministerstwo Infrastruktury
      2. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
      3. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
      4. Ministerstwo Cyfryzacji
    4. Spółek związanych z kolejnictwem:
      1. TK Telekom
      2. PKP Energetyka
    5. Urzędów i Instytucji:
      1. Urząd Transportu Kolejowego
      2. Urząd Komunikacji Elektronicznej
      3. Instytut Kolejnictwa
      4. Centrum Unijnych projektow Transportowych
    6. Instytucji naukowo-badawczych, m.in. Politechnika Śląska
    7. Przedstawicielstw kolei zagranicznych w Polsce
    8. Jednostek certyfikujących.

    Raport Kolejowy kolportowany jest podczas spotkań i szkoleń branżowych, targów, konferencji oraz misji gospodarczych.

    Targi : 

    • Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO
    • Międzynarodowe Targi Kolejowe INNOTRANS
    • Międzynarodowe Targi  Energetyczne ENERGETAB, EXPOPOWER, ENERGETICS
    • Targi Czech Rail Days (Czechy)
    • Międzynarodowe Targi SIFER (Francja)
    • Międzynarodowe Targi Railtex (Wielka Brytania)

    Konferencje:

    • Telekomunikacja i Informatyka na Kolei    
    • Modernizacja Taboru Szynowego - zakup i utrzymanie
    • Konferencja Techniczno-Naprawcza PKP Intercity SA
    • Koleje Regionalne i Aglomeracyjne - doświadczenia i perspektywy
    • Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej
    • Energetyka na Kolei
    • Bezpieczeństwo na Kolei

     

    DYSTRYBUCJA

    Dwumiesięcznik „Raport Kolejowy” jest jedynym branżowym pismem na rynku, które zostało objęte patronatem prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. W rezultacie bardzo dobra współpraca redakcji i UTK doprowadziła do kolejnego etapu kooperacji w zakresie kolportażu czasopisma.

    Redakcja „Raportu Kolejowego” dostarczyła do siedziby centralnej urzędu oraz oddziałów terenowych stojaki na prasę do których regularnie doręczany jest nasz dwumiesięcznik.

    Stojaki w:

    • Urząd Transportu Kolejowego, Centrala, Warszawa
    • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Lublinie
    • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Krakowie
    • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Katowicach
    • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Gdańsku
    • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy we Wrocławiu
    • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Poznaniu.

    Ponadto na podstawie indywidualnych umów i porozumień stojaki na prasę Raportu Kolejowego stanęły w instytucjach związanych z koleją oraz samorządowych spółkach kolejowych. Kolportaż tego typu ma miejsce w:

    • PKP SA, Centrala Grupy PKP, Warszawa
    • PKP PLK SA, Centrala, Warszawa
    • PKP Intercity SA, Centrala, Warszawa
    • PKP Intercity SA, Zakład Centralny, Warszawa
    • PKP Intercity SA, Biuro Taboru, Warszawa
    • Instytut Kolejnictwa, Warszawa
    • ZNTK Mińsk Mazowiecki SA – Grupa PESA, Mińsk Mazowiecki
    • Koleje Śląskie Sp. z o.o., Katowice
    • Koleje Dolnośląskie SA, Legnica
    • Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Poznań
    • Przewozy Regionalne Sp. z o.o., o/Łódź, Łódź
    • Przewozy Regionalne Sp. z o.o., o/Bydgoszcz, Bydgoszcz
    • Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., Łódź
    • Pomorska Kolej Metropolitalna SA, Gdańsk
    • PKP SKM Trójmiasto Sp. z o.o., Gdynia
    • Natura Tour, Ośrodek Wypoczynkowy Grupy PKP, Mielno
    • Natura Tour, Ośrodek Wypoczynkowy Grupy PKP, Ustronie Morskie
    • Natura Tour, Ośrodek Wypoczynkowy Grupy PKP, Ustka
    • Natura Tour, Ośrodek Wypoczynkowy Grupy PKP, Spała
    • Hotel Maraton, Bydgoszcz
    • Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna, Katowice.

     

    Wszystkie zainteresowane firmy prosimy o kontakt z:

    Edyta Studzińska

    Edyta Studzińska
    Kom. 500 474 832
    e-mail: e.studzinska@izbakolei.pl

    Lidia Wysocka

    Lidia Wysocka
    Kom. 570 406 410
    e-mail: l.wysocka@izbakolei.pl

    Radosław Karwicki

    Radosław Karwicki
    Kom. 508 501 069
    e-mail: r.karwicki@izbakolei.pl

     

    Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Koleiul. Jana Karola Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz e-mail: sekretariat@izbakolei.pl
    telefon: +48 52 324 93 80
    faks: +48 52 331 25 30

    NIP 967 10 47 950
    Regon 092 454 672
    KRS 00000 25768 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego
    Konto ING Bank Śląski Oddział Bydgoszcz 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499

    Nasz zespół
    Adam MusiałDyrektor Generalnytel.: 52 324 93 80a.musial@izbakolei.pl
    Dorota MarkiewiczDyrektortel.: 52 324 93 80d.markiewicz@izbakolei.pl
    Agnieszka JedwabińskaAsystentka Dyrektoratel.: 515 454 183sekretariat@izbakolei.pl
    Aleksandra JasińskaManagertel.: 508 501 037a.jasinska@izbakolei.pl
    Zbigniew WiśniewskiManagertel.: 508 500 995z.wisniewski@izbakolei.pl
    Radosław KarwickiZ-ca Redaktora Naczelnegotel.: 508 501 069r.karwicki@izbakolei.pl
    Edyta StudzińskaSpecjalista ds. Marketingutel.: 500 474 832e.studzinska@izbakolei.pl
    Lidia WysockaSpecjalista ds. Promocjitel.: +48 570 406 410l.wysocka@izbakolei.pl
    Anna ModrzejewskaSpecjalista ds. projektutel.: 501 797 551a.modrzejewska@izbakolei.pl
    Karolina Karólczak-MorawskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 508 501 012k.karolczak@izbakolei.pl
    Monika WiączkowskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 535 199 079m.wiaczkowska@izbakolei.pl
    Piotr MałachowskiDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 534 577 822p.malachowski@izbakolei.pl
    Anna TomaszewskaKsięgowośćtel.: 508 501 092ksiegowosc@izbakolei.pl
    Jak do nas dojechać

    Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

    1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
    2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
    3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
    4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
      a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
      b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
    5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
    7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
    8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
    9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

    AKCEPTUJĘ
    grupa MTM | najlepsze strony www