MenuMenu
pl | en
  Katalog Firm Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei - edycja 2022/ 20232022-03-01 - 2022-03-01

  WZNOWIENIE Katalogu Firm Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei - edycja 2022/ 2023

  Katalog wydawany przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei jest najbardziej znanym i najlepiej dostępnym kompendium wiedzy o rynku kolejowym. 

  Zareklamuj się w Katalogu Firm Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei edycja 2022 / 2023.

   

  • Cykl wydawniczy - co 2 lata
  • NAKŁAD – 7 tys. egzemplarzy
  • WYDANIE 2-JĘZYCZNE (polski, angielski)
  • Najlepsze kompendium wiedzy na temat firm związanych z koleją.
   

  Nasze wydawnictwo ukazuje się nieprzerwanie od blisko 20 lat. Wydawane jest w cyklu dwuletnim. Dociera do najważniejszych podmiotów z branży kolejowej w kraju. Jego nakład to ponad 7000 egzemplarzy. Jest dostępny w tym w spółkach Grupy PKP, kolejowych spółkach samorządowych, spółkach związanych z kolejnictwem, instytucjach naukowo-badawczych oraz jednostkach certyfikujących.

   

   

  Katalog jest także dystrybuowany podczas najważniejszych międzynarodowych targów i konferencji.

   

  Katalog jest wizytówką firm z branży kolejowej

  Znajdziecie w nim Państwo informacje o prowadzonej przez nas działalności oraz prezentacje firm.

  Dzięki ponad 7-tysięcznemu nakładowi i bezpłatnemu kolportażowi na najważniejszych imprezach branży kolejowej w Europie Katalog stał się doskonałym nośnikiem informacji i narzędziem promocji. Katalog spotyka się z szerokim zainteresowaniem czytelników zarówno w kraju, jak i za granicą.

  Korzyści:

  • CYKL ŻYCIA – 2 lata – dwuletni cykl życia oznacza, że informacje o Izbie, firmach zrzeszonych oraz reklamy funkcjonują na rynku w dłuższym cyklu niż konkurencyjne katalogi
  • ODBIORCY  Katalog Firm kierujemy głównie do kadry zarządzającej – prezesów, dyrektorów i menadżerów firm kolejowych
  • DYSTRYBUCJA  dwa kanały – z naciskiem na kolportaż bezpośredni podczas wydarzeń organizowanych przez Izbę oraz tych, w których biorą udział pracownicy Izby.

  Nasze wydawnictwo trafia do:

  1. Spółek Grupy PKP wraz z ich oddziałami:
   1. PKP Polskie Koleje Państwowe SA
   2. PKP Polskie Linie Kolejowe SA
   3. PKP Intercity
   4. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
   5. PKP Cargo
   6. PKP Linia Hutniczo Szerokotorowa Sp. z o.o.
   7. PKP Informatyka Sp. z o.o.
   8. PKP Telkol sp. z o.o.
   9. Xcity Investment Sp. z o.o.
   10. Drukarnia Kolejowa
   11. Natura Tour Sp. z o.o.
  2. Kolei samorządowych:
   1. Koleje Śląskie Sp. z o.o.
   2. Koleje Dolnośląskie SA
   3. Koleje Małopolskie Sp. z o.o.
   4. Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
   5. Pomorska Kolej Metropolitalna SA
   6. Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
   7. Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.
   8. Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
   9. Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
   10. Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o.
  3. Resortów związanych z kolejnictwem:
   1. Ministerstwo Infrastruktury
   2. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
   3. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
   4. Ministerstwo Cyfryzacji
  4. Spółek związanych z kolejnictwem:
   1. TK Telekom
   2. PKP Energetyka
  5. Urzędów i Instytucji:
   1. Urząd Transportu Kolejowego
   2. Urząd Komunikacji Elektronicznej
   3. Instytut Kolejnictwa
   4. Centrum Unijnych projektow Transportowych
  6. Instytucji naukowo-badawczych, m.in. Politechnika Śląska
  7. Przedstawicielstw kolei zagranicznych w Polsce
  8. Jednostek certyfikujących.

  Katalog służy promocji firm członkowskich w Polsce i poza granicami kraju oraz całemu sektorowi transportu szynowego, a także potencjalnym klientom i partnerom zagranicznym. Katalog kolportowany jest podczas targów, konferencji, misji gospodarczych oraz spotkań i szkoleń branżowych, m.in:

  Targi : 

  • Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO
  • Międzynarodowe Targi Kolejowe INNOTRANS
  • Międzynarodowe Targi  Energetyczne ENERGETAB, EXPOPOWER, ENERGETICS
  • Targi Czech Rail Days (Czechy)
  • Międzynarodowe Targi SIFER (Francja)
  • Międzynarodowe Targi Railtex (Wielka Brytania)

  Konferencje:

  • Telekomunikacja i Informatyka na Kolei    
  • Modernizacja Taboru Szynowego - zakup i utrzymanie
  • Konferencja Techniczno-Naprawcza PKP Intercity SA
  • Koleje Samorządowe – szanse i zagrożenia
  • Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej
  • Energetyka na Kolei
  • Bezpieczeństwo na kolei

  Wszystkie zainteresowane firmy prosimy o kontakt z:

  Edyta Studzińska

  Edyta Studzińska
  Kom. 500 474 832
  e-mail: e.studzinska@izbakolei.pl

   

   

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Koleiul. Jana Karola Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz e-mail: sekretariat@izbakolei.pl
  telefon: +48 52 324 93 80
  faks: +48 52 331 25 30

  NIP 967 10 47 950
  Regon 092 454 672
  KRS 00000 25768 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego
  Konto ING Bank Śląski Oddział Bydgoszcz 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499

  Nasz zespół
  Adam MusiałDyrektor Generalnytel.: 52 324 93 80a.musial@izbakolei.pl
  Dorota MarkiewiczDyrektortel.: 52 324 93 80d.markiewicz@izbakolei.pl
  Aleksandra JasińskaSpecjalista ds. sprzedaży i marketingutel.: 508 501 037a.jasinska@izbakolei.pl
  Zbigniew WiśniewskiManager Zespołutel.: 508 500 995z.wisniewski@izbakolei.pl
  Radosław KarwickiManager Zespołu / Z-ca Redaktora Naczelnegotel.: 508 501 069r.karwicki@izbakolei.pl
  Edyta StudzińskaSpecjalista ds. Sprzedaży i Marketingu / Pełnomocnik ds. Jakościtel.: 500 474 832e.studzinska@izbakolei.pl
  Anna ModrzejewskaManager Zespołutel.: 501 797 551a.modrzejewska@izbakolei.pl
  Monika WiączkowskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 535 199 079m.wiaczkowska@izbakolei.pl
  Piotr MałachowskiDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 534 577 822p.malachowski@izbakolei.pl
  Katarzyna SuśMłodszy specjalista ds. sprzedaży i marketingutel.: 506 597 973k.kus@izbakolei.pl
  Paweł KupsikAsystent Dyrektora Generalnegop.kupsik@izbakolei.pl
  Agnieszka Śliż - RochowiakSpecjalista ds. Sprzedaży i Marketingutel.: 508 603 310a.sliz-rochowiak@izbakolei.pl
  Tomasz MokosDziennikarz
  Michał CiechowskiDziennikarztel.: 795 022 754m.ciechowski@izbakolei.pl
  Anna TomaszewskaKsięgowośćtel.: 508 501 092ksiegowosc@izbakolei.pl
  Violetta ZiembaGrafik komputerowytel.: 577 317 911v.ziemba@izbakolei.pl
  Jak do nas dojechać

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ