MenuMenu
pl | en
  V Wydanie "Raportu Kolejowego"2019-10-01 - 2019-10-01

  V wydanie „Raportu Kolejowego”_Październik_ 2019.

  Termin przyjmowania zleceń oraz materiałów reklamowych: 25.10.2019

   

  Raport Kolejowy to wiodący magazyn branżowy, który funkcjonuje na rynku od ponad 10 lat. Nasz dwumiesięcznik to:

  • wysoki nakład - 7 000 egz.;
  • powszechny dostęp - ponad 250 stałych punktów dystrybucji;
  • patronat: Grupy PKP, Urzędu Transportu Kolejowego, Instytutu Kolejnictwa;
  • obecność na eventach, targach i wydarzeniach - ponad 50 w roku.

  Docieramy do firm i instytucji działających w szeroko rozumianym sektorze kolejowym, a także kadry kierowniczej i menadżerskiej.

  Pragniemy zaoferować Państwu możliwość wykupienia powierzchni promującej Państwa firmę w Raporcie Kolejowym.

  Gwarantujemy dotarcie do potencjalnych klientów i osób decyzyjnych.

  Skorzystaj z NASZEJ oferty!

  W każdym wydaniu Raportu Kolejowego mają Państwo możliwość zamieszczenia artykułu na temat Państwa działalności lub prezentacji firmy w formie reklamy.

  V wydanie „Raportu Kolejowego”_Październik_ 2019.

  Termin przyjmowania zleceń oraz materiałów reklamowych: 22.10.2019

   

  Do każdej reklamy  – DIRECT MAIL PROMOTION

  Zleceniodawca decyduje do kogo ma trafić „Raport Kolejowy” z jego reklamą lub artykułem. Zleceniodawca przekazuje Redakcji listę osób ( 20 kontaktów) – Redakcja gwarantuje dostarczenie numeru do wybranej osoby.

   

  Kim Jesteśmy?

  Raport Kolejowy to dwumiesięcznik poświęcony branży kolejowej. Wydawany przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, który podejmuje tematy dotyczące transportu szynowego oraz obszarów powiązanych (energetyka, informatyka itp.). W każdym numerze dwumiesięcznika znajdą Państwo analizy, opinie, wywiady, relacje oraz  felietony.

  Raport Kolejowy jest wydawnictwem o zasięgu skierowanym do osób decydujących o funkcjonowaniu branży kolejowej. Większość jego odbiorców to kadra menadżerska wyższego i średniego szczebla w spółkach Grupy PKP, kolejach samorządowych oraz firmach zajmujących się usługami i produkcją na rzecz kolei. Nasz Dwumiesięcznik dociera także do organów administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystów, środowisk naukowych.

   

  Dlaczego warto reklamować się w Raporcie Kolejowym?

  O CZASOPIŚMIE

  Raport Kolejowy trafia na biurka wielu osób decyzyjnych wyższego szczebla w branży kolejowej. Jest wydawnictwem skierowanym do osób decydujących o funkcjonowaniu branży kolejowej. Większość jego odbiorców to kadra menadżerska wyższego i średniego szczebla w spółkach Grupy PKP, kolejach samorządowych oraz firmach zajmujących się usługami i produkcją na rzecz kolei. Nasz dwumiesięcznik dociera także do organów administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystów oraz środowisk naukowych.

  Nasze wydawnictwo trafia do:

  1. Spółek Grupy PKP wraz z ich oddziałami:
   1. PKP Polskie Koleje Państwowe SA
   2. PKP Polskie Linie Kolejowe SA
   3. PKP Intercity
   4. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
   5. PKP Cargo
   6. PKP Linia Hutniczo Szerokotorowa Sp. z o.o.
   7. PKP Informatyka Sp. z o.o.
   8. PKP Telkol sp. z o.o.
   9. Xcity Investment Sp. z o.o.
   10. Drukarnia Kolejowa
   11. Natura Tour Sp. z o.o.
  2. Kolei samorządowych:
   1. Koleje Śląskie Sp. z o.o.
   2. Koleje Dolnośląskie SA
   3. Koleje Małopolskie Sp. z o.o.
   4. Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
   5. Pomorska Kolej Metropolitalna SA
   6. Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
   7. Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.
   8. Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
   9. Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
   10. Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o.
  3. Resortów związanych z kolejnictwem:
   1. Ministerstwo Infrastruktury
   2. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
   3. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
   4. Ministerstwo Cyfryzacji
  4. Spółek związanych z kolejnictwem:
   1. TK Telekom
   2. PKP Energetyka
  5. Urzędów i Instytucji:
   1. Urząd Transportu Kolejowego
   2. Urząd Komunikacji Elektronicznej
   3. Instytut Kolejnictwa
   4. Centrum Unijnych projektow Transportowych
  6. Instytucji naukowo-badawczych, m.in. Politechnika Śląska
  7. Przedstawicielstw kolei zagranicznych w Polsce
  8. Jednostek certyfikujących.

  Raport Kolejowy kolportowany jest podczas spotkań i szkoleń branżowych, targów, konferencji oraz misji gospodarczych.

  Targi : 

  • Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO
  • Międzynarodowe Targi Kolejowe INNOTRANS
  • Międzynarodowe Targi  Energetyczne ENERGETAB, EXPOPOWER, ENERGETICS
  • Targi Czech Rail Days (Czechy)
  • Międzynarodowe Targi SIFER (Francja)
  • Międzynarodowe Targi Railtex (Wielka Brytania)

  Konferencje:

  • Telekomunikacja i Informatyka na Kolei    
  • Modernizacja Taboru Szynowego - zakup i utrzymanie
  • Konferencja Techniczno-Naprawcza PKP Intercity SA
  • Koleje Regionalne i Aglomeracyjne - doświadczenia i perspektywy
  • Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej
  • Energetyka na Kolei
  • Bezpieczeństwo na Kolei

   

  DYSTRYBUCJA

  Dwumiesięcznik „Raport Kolejowy” jest jedynym branżowym pismem na rynku, które zostało objęte patronatem prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. W rezultacie bardzo dobra współpraca redakcji i UTK doprowadziła do kolejnego etapu kooperacji w zakresie kolportażu czasopisma.

  Redakcja „Raportu Kolejowego” dostarczyła do siedziby centralnej urzędu oraz oddziałów terenowych stojaki na prasę do których regularnie doręczany jest nasz dwumiesięcznik.

  Stojaki w:

  • Urząd Transportu Kolejowego, Centrala, Warszawa
  • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Lublinie
  • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Krakowie
  • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Katowicach
  • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Gdańsku
  • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy we Wrocławiu
  • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Poznaniu.

  Ponadto na podstawie indywidualnych umów i porozumień stojaki na prasę Raportu Kolejowego stanęły w instytucjach związanych z koleją oraz samorządowych spółkach kolejowych. Kolportaż tego typu ma miejsce w:

  • PKP SA, Centrala Grupy PKP, Warszawa
  • PKP PLK SA, Centrala, Warszawa
  • PKP Intercity SA, Centrala, Warszawa
  • PKP Intercity SA, Zakład Centralny, Warszawa
  • PKP Intercity SA, Biuro Taboru, Warszawa
  • Instytut Kolejnictwa, Warszawa
  • ZNTK Mińsk Mazowiecki SA – Grupa PESA, Mińsk Mazowiecki
  • Koleje Śląskie Sp. z o.o., Katowice
  • Koleje Dolnośląskie SA, Legnica
  • Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Poznań
  • Przewozy Regionalne Sp. z o.o., o/Łódź, Łódź
  • Przewozy Regionalne Sp. z o.o., o/Bydgoszcz, Bydgoszcz
  • Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., Łódź
  • Pomorska Kolej Metropolitalna SA, Gdańsk
  • PKP SKM Trójmiasto Sp. z o.o., Gdynia
  • Natura Tour, Ośrodek Wypoczynkowy Grupy PKP, Mielno
  • Natura Tour, Ośrodek Wypoczynkowy Grupy PKP, Ustronie Morskie
  • Natura Tour, Ośrodek Wypoczynkowy Grupy PKP, Ustka
  • Natura Tour, Ośrodek Wypoczynkowy Grupy PKP, Spała
  • Hotel Maraton, Bydgoszcz
  • Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna, Katowice.

   

  Wszystkie zainteresowane firmy prosimy o kontakt z:

  Edyta Studzińska

  Edyta Studzińska
  Kom. 500 474 832
  e-mail: e.studzinska@izbakolei.pl

  Lidia Wysocka

  Lidia Wysocka
  Kom. 570 406 410
  e-mail: l.wysocka@izbakolei.pl

  Radosław Karwicki

  Radosław Karwicki
  Kom. 508 501 069
  e-mail: r.karwicki@izbakolei.pl

   

   
   

   

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Koleiul. Jana Karola Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz e-mail: sekretariat@izbakolei.pl
  telefon: +48 52 324 93 80
  faks: +48 52 331 25 30

  NIP 967 10 47 950
  Regon 092 454 672
  KRS 00000 25768 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego
  Konto ING Bank Śląski Oddział Bydgoszcz 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499

  Nasz zespół
  Adam MusiałDyrektor Generalnytel.: 52 324 93 80a.musial@izbakolei.pl
  Dorota MarkiewiczDyrektortel.: 52 324 93 80d.markiewicz@izbakolei.pl
  Agnieszka JedwabińskaAsystentka Dyrektoratel.: 515 454 183sekretariat@izbakolei.pl
  Aleksandra JasińskaManagertel.: 508 501 037a.jasinska@izbakolei.pl
  Zbigniew WiśniewskiManagertel.: 508 500 995z.wisniewski@izbakolei.pl
  Radosław KarwickiZ-ca Redaktora Naczelnegotel.: 508 501 069r.karwicki@izbakolei.pl
  Edyta StudzińskaSpecjalista ds. Marketingutel.: 500 474 832e.studzinska@izbakolei.pl
  Lidia WysockaSpecjalista ds. Promocjitel.: +48 570 406 410l.wysocka@izbakolei.pl
  Anna ModrzejewskaSpecjalista ds. projektutel.: 501 797 551a.modrzejewska@izbakolei.pl
  Karolina Karólczak-MorawskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 508 501 012k.karolczak@izbakolei.pl
  Monika WiączkowskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 535 199 079m.wiaczkowska@izbakolei.pl
  Piotr MałachowskiDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 534 577 822p.malachowski@izbakolei.pl
  Anna TomaszewskaKsięgowośćtel.: 508 501 092ksiegowosc@izbakolei.pl
  Jak do nas dojechać

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ