MenuMenu
pl | en
  Walne Zgromadzenie2020-01-08 - 2020-01-08

  Szanowni Państwo,

  Zgodnie z art. 16 pkt.1 Statutu Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, Rada Izby, zwołała Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, które odbyło się 8 stycznia 2020 r. o godz. 12:30 w Hotelu Słoneczny Młyn prz ulicy Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy.

  Statut Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei dostępny jest na stronie http://www.izbakolei.pl/pl/statut-izby


  Głosowanie odbędzie się z wykorzystaniem terminali:


  Hotel Słoneczny Młyn

  ul. Jagiellońska 96
  85-027 Bydgoszcz


  Dojazd

  Fotografia dzięki uprzejmości Hotelu Słoneczny Młyn

  Polska Izba Kolei z nowymi władzami

  8 stycznia 2020 r. w Bydgoszczy odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. W obradach, którym przewodniczył Adam Nowak, wzięli udział delegaci reprezentujący podmioty gospodarcze zrzeszone w samorządzie branży kolejowej. Zgodnie z przegłosowanymi zmianami w statucie nowym przewodniczącym na czteroletnią kadencję został Sławomir Jankowski.

  Dyrektor Generalny Izby Adam Musiał dokonał sprawozdania merytorycznego za lata 2017-2019. W ciągu trzech ostatnich lat liczba członków Izby wzrosła do 267, zostało zorganizowane 26 konferencji dla 4901 zaproszonych gości, nakład wydawnictwa Izby – Raportu Kolejowego sięgnął 128000 egzemplarzy. Miały miejsce szkolenia specjalistyczne, odbywały się wystawy branżowe, prowadzono przedsięwzięcia o charakterze społecznym – w okresie sprawozdawczym Izba prowadziła 67 przedsięwzięć, a o ich efekcie świadczy wzrost wszystkich wskaźników działalności organizacji.

  Po wystąpieniu dyrektora generalnego i sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej, organom statutowym Izby zostało jednogłośnie przyznane absolutorium.

  Adam Musiał przedstawił plany działalności na kolejne lata, wśród których znalazły się m.in. polepszenie komunikacji pomiędzy członkami, rozwój nowoczesnych mediów internetowych, umocnienie pozycji na rynku i dalsza konsolidacja środowiska zawiązanego z samorządem.

  Decyzją delegatów wprowadzono trzy zmiany do statutu: o wprowadzeniu Diamentowej, Złotej i Srebrnej Odznaki Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, o zmianie kadencji organów Izby z 3 lat na 4 lata oraz o zmianie nazewnictwa stanowisk osób w Prezydium – zmiana Prezes na Przewodniczący Rady Izby i Wiceprezes na Wiceprzewodniczący Rady Izby.

  Następnie dokonano wyboru członków Rady Izby, na nową czteroletnią kadencję. Spośród 15 zgłoszonych kandydatur, najwięcej głosów uzyskami i objęli miejsca w radzie:

  1. Krystyna Golik
  2. Sławomir Jankowski
  3. Piotr Kubicki
  4. Michał Łagosz
  5. Adam Nowak
  6. Adam Przybyło
  7. Elżbieta Rembiasz
  8. Magdalena Sakowska
  9. Janusz Szajta
  10. Piotr Szarski
  11. Włodzimierz Wilkanowicz

   

  Członkowie Rady Izby w swoim gronie dokonali wyboru Prezydium. Zgodnie z przegłosowaną zmianą w statucie nowym Przewodniczącym Rady Izby został Sławomir Jankowski, który zastąpił na głównej funkcji dotychczasowego prezesa Adama Przybyło. Piastować stanowiska wiceprzewodniczących będą Magdalena Sakowska i Adam Nowak.

  W ostatnich głosowaniach uczestnicy Walnego Zgromadzenia wyłonili składy ciał statutowych: Sądu Koleżeńskiego (Wiesława Galińska, Damian Midura, Andrzej Wierciński), Komisji Rewizyjnej (Agnieszka Izdebska, Łukasz Słończewski, Beata Szulfer-Rosiak).

   

  Na zakończenie Dyrektor Generalny Izby Adam Musiał podsumował obrady i zachęcił do aktywnego udziału w życiu Izby, ponieważ to członkowie kreują wygląd Izby i kierunek jej przedsięwzięć. Dyrektor Izby Markiewicz podziękowała delegatom za uczestnictwo i zaprosiła na obchody 20-lecia Izby 25 lutego 2020 r.

   

   

   

   

   

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Koleiul. Jana Karola Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz e-mail: sekretariat@izbakolei.pl
  telefon: +48 52 324 93 80
  faks: +48 52 331 25 30

  NIP 967 10 47 950
  Regon 092 454 672
  KRS 00000 25768 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego
  Konto ING Bank Śląski Oddział Bydgoszcz 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499

  Nasz zespół
  Adam MusiałDyrektor Generalnytel.: 52 324 93 80a.musial@izbakolei.pl
  Dorota MarkiewiczDyrektortel.: 52 324 93 80d.markiewicz@izbakolei.pl
  Agnieszka JedwabińskaAsystentka Dyrektoratel.: 515 454 183sekretariat@izbakolei.pl
  Aleksandra JasińskaManagertel.: 508 501 037a.jasinska@izbakolei.pl
  Zbigniew WiśniewskiManagertel.: 508 500 995z.wisniewski@izbakolei.pl
  Radosław KarwickiZ-ca Redaktora Naczelnegotel.: 508 501 069r.karwicki@izbakolei.pl
  Edyta StudzińskaSpecjalista ds. Marketingutel.: 500 474 832e.studzinska@izbakolei.pl
  Lidia WysockaSpecjalista ds. Promocjitel.: +48 570 406 410l.wysocka@izbakolei.pl
  Anna ModrzejewskaSpecjalista ds. projektutel.: 501 797 551a.modrzejewska@izbakolei.pl
  Karolina Karólczak-MorawskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 508 501 012k.karolczak@izbakolei.pl
  Monika WiączkowskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 535 199 079m.wiaczkowska@izbakolei.pl
  Piotr MałachowskiDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 534 577 822p.malachowski@izbakolei.pl
  Tomasz MokosDziennikarztel.: 577 337 624t.mokos@izbakolei.pl
  Paweł Twardowski Doradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 531 933 058p.twardowski@izbakolei.pl
  Michał CiechowskiDziennikarztel.: 795 022 754m.ciechowski@izbakolei.pl
  Anna TomaszewskaKsięgowośćtel.: 508 501 092ksiegowosc@izbakolei.pl
  Violetta ZiembaGrafik komputerowytel.: 577 317 911v.ziemba@izbakolei.pl
  Jak do nas dojechać

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ