MenuMenu
pl | en
  Wydanie specjalne anglojęzyczne na TARGI INNOTRANS 20182018-09-01 - 2018-09-01

  RAPORT KOLEJOWY

  Nasze wydawnictwo trafia na biurka wielu osób decyzyjnych wyższego szczebla w branży kolejowej. Raport Kolejowy jest wydawnictwem skierowanym do osób decydujących o funkcjonowaniu branży kolejowej. Większość jego odbiorców to kadra menadżerska wyższego i średniego szczebla w spółkach Grupy PKP, kolejach samorządowych oraz firmach zajmujących się usługami i produkcją na rzecz kolei. Nasz dwumiesięcznik dociera także do organów administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystów oraz środowisk naukowych.

  W każdym wydaniu „Raportu Kolejowego” mają Państwo możliwość zamieszczenia artykułu na temat Państwa działalności lub prezentacji firmy w formie reklamy.

  W roku 2018 ukażą się jeszcze trzy wydania Raportu Kolejowego: wrzesień , październik, grudzień, plus specjalne wydanie na Targi InnoTrans 2018.

   

  IV wydanie Raportu Kolejowego_wrzesień 2018:

  Termin przyjmowania zleceń oraz materiałów reklamowych: 20.08.2018

   

  Specjalne wydanie - anglojęzyczne na targi InnoTrans 2018:

  Termin przyjmowania zleceń oraz materiałów reklamowych: 24.08.2018

   

   

  Do każdej reklamy całorocznej  – DIRECT MAIL PROMOTION

   

  Zleceniodawca decyduje do kogo ma trafić „Raport Kolejowy” z jego reklamą lub artykułem. Zleceniodawca przekazuje Redakcji listę osób ( 20 kontaktów) – Redakcja gwarantuje dostarczenie numeru do wybranej osoby.

  Kim Jesteśmy?

  Raport Kolejowy to dwumiesięcznik poświęcony branży kolejowej. Wydawany przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, który podejmuje tematy dotyczące transportu szynowego oraz obszarów powiązanych (energetyka, informatyka itp.). W każdym numerze dwumiesięcznika znajdą Państwo analizy, opinie, wywiady, relacje oraz  felietony.Raport Kolejowy jest wydawnictwem o zasięgu skierowanym do osób decydujących o funkcjonowaniu branży kolejowej. Większość jego odbiorców to kadra menadżerska wyższego

  i średniego szczebla w spółkach Grupy PKP, kolejach samorządowych oraz firmach zajmujących się usługami i produkcją na rzecz kolei. Nasz Dwumiesięcznik dociera także do organów administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystów, środowisk naukowych.

  Raport Kolejowy:

  • jedyny bezpłatny periodyk na rynku
  • jedyne wydawnictwo pod Patronatem UTKInstytutu Kolejnictwa

  Dwumiesięcznik „Raport Kolejowy” jest jedynym branżowym pismem na rynku, które zostało objęte patronatem prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. W rezultacie bardzo dobra współpraca redakcji i UTK doprowadziła do kolejnego etapu kooperacji w zakresie kolportażu czasopisma.

  Redakcja „Raportu Kolejowego” dostarczyła do siedziby centralnej urzędu oraz oddziałów terenowych stojaki na prasę do których regularnie doręczany jest nasz dwumiesięcznik.

  Stojaki w:

  • Urząd Transportu Kolejowego, Centrala, Warszawa
  • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Lublinie
  • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Krakowie
  • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Katowicach
  • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Gdańsku
  • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy we Wrocławiu
  • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Poznaniu

  Ponadto na podstawie indywidualnych umów i porozumień stojaki na prasę „Raportu Kolejowego” stanęły w instytucjach związanych z koleją oraz samorządowych spółkach kolejowych. Kolportaż tego typu ma miejsce w:

  • PKP SA, Centrala Grupy PKP, Warszawa
  • PKP PLK SA, Centrala, Warszawa
  • PKP Intercity SA, Centrala, Warszawa
  • PKP Intercity SA, Zakład Centralny, Warszawa
  • PKP Intercity SA, Biuro Taboru, Warszawa
  • Instytut Kolejnictwa, Warszawa
  • ZNTK Mińsk Mazowiecki SA – Grupa PESA, Mińsk Mazowiecki
  • Koleje Śląskie Sp. z o.o., Katowice
  • Koleje Dolnośląskie SA, Legnica
  • Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Poznań
  • Przewozy Regionalne Sp. z o.o., o/Łódź, Łódź
  • Przewozy Regionalne Sp. z o.o., o/Bydgoszcz, Bydgoszcz
  • Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., Łódź
  • Pomorska Kolej Metropolitalna SA, Gdańsk
  • PKP SKM Trójmiasto Sp. z o.o., Gdynia
  • Natura Tour, Ośrodek Wypoczynkowy Grupy PKP, Mielno
  • Natura Tour, Ośrodek Wypoczynkowy Grupy PKP, Ustronie Morskie
  • Natura Tour, Ośrodek Wypoczynkowy Grupy PKP, Ustka
  • Natura Tour, Ośrodek Wypoczynkowy Grupy PKP, Spała
  • Hotel Maraton, Bydgoszcz
  • Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna, Katowice

  Raport Kolejowy:

  Zasięg: ogólnopolski w tym

  • 1000 egz. dla Spółek grupy PKP i Kolei Samorządowych
  • 600 egz. dla UTK i oddziałów terenowych UTK

  Nakład: 7 – 10 tys. egzemplarzy plus wydanie specjalne InnoTrans 2018

  Objętość: 100 - 140 stron

  Wydań w roku: 6 plus specjalne wydanie na targi InnoTrans 2018

  Wszystkie firmy zainteresowane zamieszczeniem reklamy lub artykułu promującego Państwa firmę proszone są o kontakt z:

  Edyta Studzińska

  Edyta Studzińska 
  Kom.  500 474 832
  e-mail: e.studzinska@izbakolei.pl

  Radosław Karwicki

  Radosław Karwicki
  Kom. 508 501 069
  e-mail: r.karwicki@izbakolei.pl

   

  Zapraszamy na stronę Raportu Kolejowego

   

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Koleiul. Jana Karola Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz e-mail: sekretariat@izbakolei.pl
  telefon: +48 52 324 93 80
  faks: +48 52 331 25 30

  NIP 967 10 47 950
  Regon 092 454 672
  KRS 00000 25768 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego
  Konto ING Bank Śląski Oddział Bydgoszcz 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499

  Nasz zespół
  Adam MusiałDyrektor Generalnytel.: 52 324 93 80a.musial@izbakolei.pl
  Dorota MarkiewiczDyrektortel.: 52 324 93 80d.markiewicz@izbakolei.pl
  Agnieszka JedwabińskaAsystentka Dyrektoratel.: 515 454 183sekretariat@izbakolei.pl
  Aleksandra JasińskaManagertel.: 508 501 037a.jasinska@izbakolei.pl
  Zbigniew WiśniewskiManagertel.: 508 500 995z.wisniewski@izbakolei.pl
  Radosław KarwickiZ-ca Redaktora Naczelnegotel.: 508 501 069r.karwicki@izbakolei.pl
  Edyta StudzińskaSpecjalista ds. Marketingutel.: 500 474 832e.studzinska@izbakolei.pl
  Lidia WysockaSpecjalista ds. Promocjitel.: +48 570 406 410l.wysocka@izbakolei.pl
  Anna ModrzejewskaSpecjalista ds. projektutel.: 501 797 551a.modrzejewska@izbakolei.pl
  Karolina Karólczak-MorawskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 508 501 012k.karolczak@izbakolei.pl
  Monika WiączkowskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 535 199 079m.wiaczkowska@izbakolei.pl
  Piotr MałachowskiDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 534 577 822p.malachowski@izbakolei.pl
  Anna TomaszewskaKsięgowośćtel.: 508 501 092ksiegowosc@izbakolei.pl
  Jak do nas dojechać

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ
  grupa MTM | najlepsze strony www