MenuMenu
pl | en

  Członkostwo

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei jest samorządem – instytucją non-profit, która skupia podmioty gospodarcze związane z rynkiem kolejowym.

  Podstawowym celem Izby jest reprezentowanie, ochrona interesów naszych członków, a także inspirowanie i wspomaganie rozwoju transportu szynowego w Polsce.

  Prowadzimy również usługi w zakresie consultingu, doradztwa, badania rynku, poszukiwania i pozyskiwania partnerów handlowych, a także promocji w kraju i zagranicą.

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei przez 18 lat działalności stała się rozpoznawalną marką i silnym graczem na rynku transportu szynowego.

  Nasza działalność opiera się na:

  organizacji konferencji tematycznych, seminariów, misji gospodarczych, szkoleń, warsztatów oraz działalności wystawienniczej na targach branżowych takich jak:  TRAKO, INNOTRANS, ENERGETAB, ENERGETICS i innych, które dają ogromne możliwości zaprezentowania się dużej liczbie odbiorców działających nie tylko w branży kolejowej.  

  Działalność informacyjna i wydawnicza

  „Raport Kolejowy” – dwumiesięcznik Izby jest uznanym w branży wydawnictwem, w którym zamieszczamy wywiady, opinie, a także sprawozdania z konferencji, spotkań oraz relacje z targów. 

  Katalog Firm to kolejne nasze wydawnictwo. Drukowany jest w ponad 7- tysięcznym nakładzie, kolportowany bezpłatnie do szerokiego grona firm nie tylko związanych z kolejnictwem. Katalog Firm jest wizytówką Izby i jej Członków, jest nośnikiem informacji dla potencjalnych klientów oraz kontrahentów. 

  Jesteśmy łącznikiem pomiędzy firmami działającymi w branży kolejowej, instytucjami naukowymi oraz przedstawicielami władz. Na rzecz interesów firm związanych z Izbą współpracujemy m.in. z  Grupą PKP,  Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, Urzędem Transportu Kolejowego oraz Instytutem Kolejnictwa.

  Korzyści wynikające z członkostwa w Izbie:

  • Przynależność do branżowego samorządu gospodarczego
  • Podniesienie prestiżu i wiarygodności
  • Ochrona oraz reprezentowanie interesów Członków Izby wobec organów władzy, administracji rządowej i samorządowej oraz innych uczestników obrotu gospodarczego
  • Monitoring rynku kolejowego – dostęp do sprawdzonych informacji
  • Korzystanie z preferencyjnych warunków oferowanych Członkom przez partnerów Izby
  • Możliwość udziału we wspólnych, narodowych stoiskach podczas wiodących targów branżowych w Europie
  • Promocja wyrobów i usług we współpracy z WEH Ambasad RP
  • Korzystanie z badań rynku, consultingu i doradztwa dla firm
  • Możliwość wymiany informacji między członkami
  • Możliwość udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Izbę: konferencjach, szkoleniach, wystawach, misjach gospodarczych
  • Możliwość korzystania z wydawnictw Izby, strony internetowej i bazy danych
  • Udział w procesie kojarzenia partnerów
  • Obniżenie kosztów w zakresie marketingu i PR
  • Uczestnictwo w KIGNET – systemie wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

  Drodzy Państwo, członkostwo w Izbie oprócz korzyści wynikających z powyższych pozycji, daje Państwu przede wszystkim prestiż, co podnosi atrakcyjność oraz wiarygodność firmy w oczach potencjalnych kontrahentów.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ