MenuMenu
pl | en
Zobacz aktualne wydanie
Katalog 1/2022Katalog
Wydanie: 1/2022
Katalog Firm Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei - edycja 2022/ 2023

Katalog Firm Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei - edycja 2022/ 2023

Katalog wydawany przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei jest najbardziej znanym i najlepiej dostępnym kompendium wiedzy o rynku kolejowym.

Katalog Firm drukowany jest w ponad 7. tysięcznym nakładzie i kolportowany bezpłatnie do szerokiego grona firm nie tylko związanych z kolejnictwem. Katalog Firm jest wizytówką Izby i jej Członków, jest nośnikiem informacji i narzędziem promocji dla potencjalnych klientów oraz kontrahentów zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

 

Katalog jest wizytówką firm z branży kolejowej.

Katalog jest także dystrybuowany podczas najważniejszych międzynarodowych targów i konferencji.

Znajdziecie w nim Państwo informacje o prowadzonej przez nas działalności oraz prezentacje firm.

Zobacz aktualne wydanie

Katalog Firm to:

 • Wizytówka Firm
 • Informator o:

·             • Działaniach w branży kolejowej

·             • Przewoźnikach

·             • Strukturze rynku kolejowego

·             • Potencjale firm członkowskich

 • Kompendium wiedzy o branży transportu szynowego
 • Przewodnik po firmach Izby Kolei
 • Skuteczne narzędzie promocji twojej firmy

Informacje o Katalogu:

 • Format A4
 • Druk wysokiej jakości
 • Nakład: 7000 egzemplarzy
 • 21 lat na rynku
 • Kolportaż: konferencje branżowe, ’targi, szkolenia, seminaria, spółki Grupy PKP, Koleje Regionalne i Aglomeracyjne, firmy branży kolejowej, dystrybucja w kraju i za granicą
 • Język: polski, angielski

Korzyści

 • Dwuletni cykl życia
 • Odbiorcy
 • Katalog Firm kierujemy głównie do kadry zarządzającej - prezesów, dyrektorów, menadżerów firm kolejowych i instytucji
 • Dystrybucja
 • kolportaż bezpośredni podczas wydarzeń organizowanych przez Izbę oraz tych, w których bierze udział Izba

Wydawany nieprzerwanie od 21 lat Katalog Firm Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei ma swoją wersję cyfrową. Od teraz szybciej i prościej będziecie Państwo mogli wyszukać interesującą Was firmę z branży.

Wpis internetowy w KATALOGU FIRM BRANŻY KOLEJOWEJ  www.KolejoweFirmy.pl otworzy przed Wami jeszcze więcej możliwości!

Historię i potencjał firm poznacie nie tylko z opisu! W Wasze ręce oddamy zdjęcia oraz korporacyjne filmy.

A co najważniejsze, posiadając urządzenie mobilne, z katalogu firm branży kolejowej będziecie mogli skorzystać z każdego miejsca na ziemi!

Zapraszamy Państwa do zaprezentowania firmy w nowej edycji 2022/2023 Katalogu Firm Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Do każdej reklamy drukowanej GRATIS wpis internetowy.

 

 

Wszystkie zainteresowane firmy prosimy o kontakt z:

Edyta Studzińska

Edyta Studzińska
Kom. 500 474 832
e-mail: e.studzinska@izbakolei.pl

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ