MenuMenu
pl | en
  II Konferencja "BEZPIECZEŃSTWO NA KOLEI"2019-12-05 - 2019-12-06

  Uprzejmie informujemy oraz zapraszamy do udziału w

  II konferencji  „BEZPIECZEŃSTWO NA KOLEI”

  która odbędzie się w dniach 5 – 6 grudnia 2019 r. w Gdyni, w hotelu „Nadmorski”

   

  Celem konferencji jest omówienie zagadnień i wypracowanie wniosków dotyczących procedur bezpieczeństwa na kolei we wszystkich aspektach działalności przedsiębiorstwa kolejowego oraz zapoznanie uczestników z funkcjonującymi na rynku systemami, rozwiązaniami i technologiami gwarantującymi bezpieczeństwo ruchu kolejowego oraz zarządzaniem ryzykiem, ochroną danych i obroną przed cyberatakami.

  Konferencja ma charakter ogólnopolski i zawiera następujący zakres tematyczny:

  • Prawo – procedury, przepisy, instrukcje, certyfikacja i akredytacja
  • Zarządzanie bezpieczeństwem – SMS, oraz ryzykiem
  • Bezpieczeństwo ruchu pociągów (przejazdy, urządzenia srk, automatyka, systemy wspomagające, łączność)
  • Mobilny i stacjonarny monitoring wizyjny, drony, urządzenia dostępowe
  • Bezpieczeństwo energetyczne na kolei
  • Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych
  • Pojazdy szynowe – monitorowanie poziomów utrzymania, systemy bezpieczeństwa
  • Infrastruktura dworcowa i przestrzeń publiczna – bezpieczny pasażer i pierwsza pomoc
  • Kultura bezpieczeństwa na kolei (programy, akcje)
  • Współpraca służb (SOK, POLICJA, STRAŻ POŻARNA, Służby Ratownicze, Kolejowe Ratownictwo Techniczne)

  Do udziału w konferencji zaprosiliśmy:

  • Ministerstwo Infrastruktury
  • Urząd Transportu Kolejowego
  • Instytut Kolejnictwa
  • Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych
  • Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
  • Polskie Koleje Państwowe S.A. (budynki dworcowe)
   • Biuro Inwestycji
   • Biuro Teleinformatyki
  • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (infrastruktura liniowa)
   • Biuro Bezpieczeństwa
   • Biuro Automatyki i Telekomunikacji
   • Biuro Teleinformatyki
   • Biuro Energetyki
   • Biuro Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej
   • Kolejowe Ratownictwo Techniczne
  • Aglomeracyjni i samorządowi przewoźnicy kolejowi
  • Straż Ochrony Kolei
  • Komenda Główna Policji
  • Państwowa Straż Pożarna
  • Służby ratownicze
  • NASK
  • PKP CARGO S.A.
   • Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego
   • Biuro Taboru
  • PKP Intercity S.A.
   • Biuro Taboru
   • Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  • PKP Informatyka sp. z o.o. – Security Operations Center

  Zachęcamy do uczestnictwa w konferencji w formie słuchacza, prezentacji multimedialnej oraz prezentacji
  produktów i rozwiązań na stoiskach wystawienniczych.

  Zbigniew Wiśniewski

  Zbigniew Wiśniewski
  tel: 508 500 995
  e-mail: z.wisniewski@izbakolei.pl

  Zapraszamy na stronę konferencji

  Fotorelacja 2018


   

   

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Koleiul. Jana Karola Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz e-mail: sekretariat@izbakolei.pl
  telefon: +48 52 324 93 80
  faks: +48 52 331 25 30

  NIP 967 10 47 950
  Regon 092 454 672
  KRS 00000 25768 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego
  Konto ING Bank Śląski Oddział Bydgoszcz 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499

  Nasz zespół
  Adam MusiałDyrektor Generalnytel.: 52 324 93 80a.musial@izbakolei.pl
  Dorota MarkiewiczDyrektortel.: 52 324 93 80d.markiewicz@izbakolei.pl
  Agnieszka JedwabińskaAsystentka Dyrektoratel.: 515 454 183sekretariat@izbakolei.pl
  Aleksandra JasińskaManagertel.: 508 501 037a.jasinska@izbakolei.pl
  Zbigniew WiśniewskiManagertel.: 508 500 995z.wisniewski@izbakolei.pl
  Radosław KarwickiZ-ca Redaktora Naczelnegotel.: 508 501 069r.karwicki@izbakolei.pl
  Edyta StudzińskaSpecjalista ds. Marketingutel.: 500 474 832e.studzinska@izbakolei.pl
  Lidia WysockaSpecjalista ds. Promocjitel.: +48 570 406 410l.wysocka@izbakolei.pl
  Anna ModrzejewskaSpecjalista ds. projektutel.: 501 797 551a.modrzejewska@izbakolei.pl
  Karolina Karólczak-MorawskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 508 501 012k.karolczak@izbakolei.pl
  Monika WiączkowskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 535 199 079m.wiaczkowska@izbakolei.pl
  Piotr MałachowskiDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 534 577 822p.malachowski@izbakolei.pl
  Anna TomaszewskaKsięgowośćtel.: 508 501 092ksiegowosc@izbakolei.pl
  Jak do nas dojechać
  POD PATRONATEMPARTNER ZŁOTY KONFERENCJIPARTNER SREBRNY KONFERENCJIWYSTAWCY

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ