MenuMenu
pl | en
  II Konferencja "BEZPIECZEŃSTWO NA KOLEI"2019-12-00 - 2019-12-00

  Uprzejmie informujemy oraz zapraszamy do udziału w
     II konferencji  „BEZPIECZEŃSTWO NA KOLEI”
           która odbędzie się w grudniu  2019 r.

   

   

  Do udziału w konferencji zaproszeni zostali :

  Ministerstwo Infrastruktury  - Departament Kolejnictwa

  Ministerstwo Cyfryzacji

  Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych

  Urząd Transportu Kolejowego – Departament Monitorowania Bezpieczeństwa

  Instytut Kolejnictwa – Ośrodek Oceny Bezpieczeństwa

  Polskie Koleje Państwowe S.A.  –  Biuro Inwestycji

                                                            Biuro Teleinformatyki

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. –  Biuro Bezpieczeństwa

                                                            Biuro Automatyki i Telekomunikacji

                                                            Biuro Informatyki – Wydział Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

                                                            Biuro Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej

  PKP Informatyka sp. z o.o. -  SECURITY OPERATIONS CENTER

  PKP CARGO S.A. – Biuro Kierowania Przewozami – Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego

  PKP INTERCITY S.A.

   

  Cel spotkania:

  Celem konferencji jest prezentacja zagadnień obejmujących bezpieczeństwo pasażera w przestrzeni publicznej, taborze i infrastrukturze oraz jego komfort na każdym etapie podróży koleją oraz na wszystkich poziomach planowania i wykonania prac (projektowanie, budowa, wyposażenie, utrzymanie i funkcjonowanie).

         W bieżącej perspektywie finansowej UE Spółki GRUPY PKP intensyfikują inwestycje w przyszłe narzędzia gwarantujące bezpieczeństwo i komfort na wszystkich odcinkach ich działalności publicznej.

  Zakres tematyczny:

  •             PRAWO – procedury, przepisy, instrukcje, certyfikacja i akredytacja

  •             Zarządzanie bezpieczeństwem – SMS, oraz ryzykiem

  •             Bezpieczeństwo ruchu pociągów (przejazdy, urządzenia srk, automatyka, systemy wspomagające, łączność, sygnalizacja)

  •             Monitoring wizyjny, drony

  •             Systemy i metody szkoleń pracowniczych

  •             CYBERBEZPIECZEŃSTWO i OCHRONA DANYCH

  •             POJAZDY SZYNOWE – poziomy utrzymania i zakres prac, systemy bezpieczeństwa i komfort pasażera

  •             BUDYNKI DWORCOWE  i przestrzeń publiczna

  • INFRASTRUKTURA KOLEJOWA – systemy gwarantujące bezpieczeństwo
  • INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA I ZASILANIE

  •             BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

  •             Przewóz towarów niebezpiecznych

  •             Kultura bezpieczeństwa

  •             Współpraca służb

  Zbigniew Wiśniewski

  Zbigniew Wiśniewski
  tel: 508 500 995
  e-mail: z.wisniewski@izbakolei.pl

  Zapraszamy na stronę konferencji

  Fotorelacja 2018


   

   

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Koleiul. Jana Karola Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz e-mail: sekretariat@izbakolei.pl
  telefon: +48 52 324 93 80
  faks: +48 52 331 25 30

  NIP 967 10 47 950
  Regon 092 454 672
  KRS 00000 25768 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego
  Konto ING Bank Śląski Oddział Bydgoszcz 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499

  Nasz zespół
  Adam MusiałDyrektor Generalnytel.: 52 324 93 80a.musial@izbakolei.pl
  Dorota MarkiewiczDyrektortel.: 52 324 93 80d.markiewicz@izbakolei.pl
  Agnieszka JedwabińskaAsystentka Dyrektoratel.: 515 454 183sekretariat@izbakolei.pl
  Aleksandra JasińskaManagertel.: 508 501 037a.jasinska@izbakolei.pl
  Zbigniew WiśniewskiManagertel.: 508 500 995z.wisniewski@izbakolei.pl
  Radosław KarwickiZ-ca Redaktora Naczelnegotel.: 508 501 069r.karwicki@izbakolei.pl
  Edyta StudzińskaSpecjalista ds. Marketingutel.: 500 474 832e.studzinska@izbakolei.pl
  Lidia WysockaSpecjalista ds. Promocjitel.: +48 570 406 410l.wysocka@izbakolei.pl
  Anna ModrzejewskaSpecjalista ds. projektutel.: 501 797 551a.modrzejewska@izbakolei.pl
  Karolina Karólczak-MorawskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 508 501 012k.karolczak@izbakolei.pl
  Monika WiączkowskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 535 199 079m.wiaczkowska@izbakolei.pl
  Piotr MałachowskiDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 534 577 822p.malachowski@izbakolei.pl
  Anna TomaszewskaKsięgowośćtel.: 508 501 092ksiegowosc@izbakolei.pl
  Jak do nas dojechać
  POD PATRONATEM

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ