MenuMenu
pl | en
  VI Konferencja "Nawierzchnie szynowe. Rynek-Inwestycje-Utrzymanie"2018-03-22 - 2018-03-23

   

  VI Konferencji Nawierzchnie szynowe. Rynek-Inwestycje-Utrzymanie"

  która była kontynuacją konferencji „Kolej na obszarach szkód górniczych” w poszerzonej formule.

  Konferencja organizowana we współpracy i pod patronatem:

   

   

  w Centrum Konferencyjnym, Hotelu „STOK” w Wiśle

  odbyła się w dniach 22 – 23  marca 2018 r.

  Nawierzchnia szynowa jest jednym z najistotniejszych czynników bezpiecznego i sprawnego funkcjonowania ruchu kolejowego. Utrzymanie nawierzchni i torów w stanie pełnej przydatności eksploatacyjnej zapewnia komfort i bezpieczeństwo. Dlatego zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, której zakres tematyczny obejmie:

  • Procesy inwestycyjne i utrzymaniowe
  • Budowa, modernizacja, naprawy i remonty nawierzchni kolejowej – rola nowych technologii, procesów logistycznych i zamówień materiałów,
  • Kolej na obszarach szkód górniczych,
  • Utrzymanie nawierzchni na liniach dużych prędkości jako elementu ryzyka w procesie eksploatacji,
  • Budowę toru, innowacyjne rozwiązania, technologie, materiały,
  • Rozjazdy, podzespoły kolejowe, materiały nawierzchniowe – nowe technologie,
  • Szyny kolejowe – proces dostaw, montażu i obróbki,
  • Technologie robót nawierzchniowych,
  • Planowanie napraw na podstawie wyników diagnostyki, aktualne bazy danych o stanie nawierzchni.

   

  Kontakt:

  Justyna Bartczak

  Justyna Bartczak
  tel. 795 022 754
  j.bartczak@izbakolei.pl

  Zapraszamy na stronę wydarzenia

  Nawierzchnie Szynowe. Rynek - Inwestycje - Utrzymanie

  Kompleksowe rozwiązania dla infrastruktury kolejowej

  W dniach 22–23 marca 2018 r. w Centrum Konferencyjnym Hotelu „STOK” w Wiśle odbyła się Konferencja Grupy KZN Bieżanów „Nawierzchnie Szynowe. Rynek – Inwestycje – Utrzymanie” zorganizowana przy współpracy z Polską Izbą Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Wydarzenie było twórczym rozszerzeniem tematyki cyklu konferencji pt. „Kolej na obszarach szkód górniczych” organizowanego w poprzednich latach pod patronatem spółki-córki krakowskiego holdingu – Trade-Port.

  Konferencja, nad którą merytoryczny patronat objął Urząd Transportu Kolejowego, Instytut Kolejnictwa, Główny Instytut Górnictwa, Województwo Śląskie, skupiała się na różnych aspektach nawierzchni szynowej – jednego z najistotniejszych czynników bezpiecznego i sprawnego funkcjonowania ruchu kolejowego. Nowoczesne podzespoły nawierzchniowe zabudowywane w trakcie procesu inwestycyjnego przy użyciu technologii utrzymujących ich wysoką jakość początkową, jak również późniejsze utrzymanie nawierzchni i torów w stanie pełnej przydatności eksploatacyjnej, zapewniają komfort oraz bezpieczeństwo – dlatego tak ważne jest organizowanie branżowych spotkań w tym aspekcie. To przesłanie znalazło się m.in. w wystąpieniu inauguracyjnym Adama Musiała, Dyrektora Generalnego Izby. 
  Następnie głos zabrali przedstawiciele Zarządu Grupy KZN Bieżanów – Rafał Leszczyński, Prezes Zarządu, oraz Sławomir Bijak, Członek Zarządu. Obaj podkreślili znaczenie merytorycznego i technicznego dialogu w ramach branży związanej z infrastrukturą kolejową, zwłaszcza teraz, w okresie „inwestycyjnej gorączki” związanej z realizacją Krajowego Programu Kolejowego. Wskazali też na nową, bardziej zintegrowaną formułę działań krakowskiego holdingu na rynku kolejowym. Tę myśl rozwinął twórczo w dłuższej prezentacji Prezes Leszczyński, podkreślając, że konsolidacja jest odpowiedzią na wyzwania rynku i pozwala Grupie KZN Bieżanów na najlepszą możliwą obsługę procesów inwestycyjnych związanych z nawierzchnią szynową.

  – Podstawowe wartości, którymi kierujemy się budując i rozwijając naszą organizację to: kompleksowość, bezpieczeństwo, jakość i innowacyjność – mówił Rafał Leszczyński. – Dlatego produkcję opieramy na własnych technologiach, wypracowywanych w toku wielomiesięcznych prac rozwojowo-badawczych wykonywanych we współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi i certyfikującymi. Nasz model biznesowy od lat opiera się na budowaniu ustabilizowanych i partnerskich relacji z klientami. Wiarygodność marki KZN Bieżanów oznacza brak obietnic na wyrost, dotrzymywanie słowa i terminów oraz wsparcie klienta i pomoc w rozwiązaniu ewentualnych problemów – podkreślał prezes krakowskiego holdingu.

  Następnie głos zabrał Ryszard Sokołowski z Nasycalni Podkładów w Czeremsze, który przedstawił aktualnie obowiązujące wymagania dotyczące drewnianych elementów nawierzchni kolejowej, a także pewnych niejasności, jakie w tej materii występują. Zwrócił zwłaszcza uwagę na celowość wykorzystywania podkładów i podrozjazdnic z twardego drewna bukowego jako doskonałego substytutu drewna dębowego. Magdalena Kamińska z Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych „Bieżanów” omówiła trendy i standardy dotyczące materiałów i konstrukcji stosowanych w rozjazdach kolejowych. Natomiast Prezes Zarządu KZN Rail Grzegorz Leszczyński skupił się na tematyce blokowego transportu rozjazdów, zwłaszcza pod kątem wykorzystania technologii Switcher, której KZN Rail jest operatorem.
  Po krótkiej przerwie zaprezentowana została m.in. technologia związana z podkładami i podrozjazdnicami z tworzyw sztucznych, której specyfikę przybliżył uczestnikom konferencji Artur Wróblewski, Dyrektor Sprzedaży na Europę Wschodnią firmy Vossloh Fastening Systems. Iwona Karasiewicz, specjalista administracyjno-ekonomiczny Instytutu Kolejnictwa, wygłosiła referat dotyczący analizy ryzyka w nawierzchni szynowej. Jako ostatni, choć nie najmniej ważni, głos zabrali przedstawiciele ośrodków naukowych: Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach (dr hab. inż., prof. nzw. Kazimierz Kłosek opowiedział o materiałach antropogenicznych w nawierzchni i podtorzu) oraz Politechniki Śląskiej (dr hab. inż. Ryszard Walentyński, Kierownik Katedry Mechaniki i Mostów, wykazał przydatność oprogramowania Wolfram Mathematica dla kolejnictwa).

  Panele tematyczne konferencji umożliwiły wymianę doświadczeń oraz prezentację rozwiązań dedykowanych infrastrukturze kolejowej, szczególnie nawierzchni szynowej, utrzymaniu infrastruktury w jak najlepszym stanie, zahamowaniu degradacji poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, a także przybliżenie osiągnięć naukowych i technicznych.

  Po zakończeniu części merytorycznej rozpoczęła się uroczysta Gala Grupy KZN Bieżanów, podczas której zostały wyróżnione przedsiębiorstwa i instytucje w istotny sposób wspierające Grupę. Statuetki strategicznego partnera otrzymały firmy: Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych STRUNBET, Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe, Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie, PORR  oraz BUDIMEX.

  FOTORELACJA 2018


  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Koleiul. Jana Karola Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz e-mail: sekretariat@izbakolei.pl
  telefon: +48 52 324 93 80
  faks: +48 52 331 25 30

  NIP 967 10 47 950
  Regon 092 454 672
  KRS 00000 25768 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego
  Konto ING Bank Śląski Oddział Bydgoszcz 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499

  Nasz zespół
  Adam MusiałDyrektor Generalnytel.: 52 324 93 80a.musial@izbakolei.pl
  Dorota MarkiewiczDyrektortel.: 52 324 93 80d.markiewicz@izbakolei.pl
  Agnieszka JedwabińskaAsystentka Dyrektoratel.: 515 454 183sekretariat@izbakolei.pl
  Aleksandra JasińskaManagertel.: 508 501 037a.jasinska@izbakolei.pl
  Zbigniew WiśniewskiManagertel.: 508 500 995z.wisniewski@izbakolei.pl
  Radosław KarwickiZ-ca Redaktora Naczelnego, Pełnomocnik ds. RODOtel.: 508 501 069r.karwicki@izbakolei.pl
  Edyta StudzińskaSpecjalista ds. Marketingutel.: 500 474 832e.studzinska@izbakolei.pl
  Anna ModrzejewskaSpecjalista ds. projektutel.: 501 797 551a.modrzejewska@izbakolei.pl
  Monika WiączkowskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 535 199 079m.wiaczkowska@izbakolei.pl
  Piotr MałachowskiDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 534 577 822p.malachowski@izbakolei.pl
  Tomasz MokosDziennikarztel.: 577 337 624t.mokos@izbakolei.pl
  Michał CiechowskiDziennikarztel.: 795 022 754m.ciechowski@izbakolei.pl
  Anna TomaszewskaKsięgowośćtel.: 508 501 092ksiegowosc@izbakolei.pl
  Violetta ZiembaGrafik komputerowytel.: 577 317 911v.ziemba@izbakolei.pl
  Jak do nas dojechać

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ