MenuMenu
pl | en
  X Konferencja "ENERGETYKA NA KOLEI"2020-11-05 - 2020-11-06

  Miło nam zaprosić Państwa do udziału w

  X Konferencja „Energetyka na Kolei”

  5-6 listopada 2020 r.

  Centrum Konferencyjne "Falenty", Raszyn k/Warszawy

   

  Zaproszenia do udziału:

  • Przedstawiciele: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Energii, Urząd Transportu Kolejowego, Instytut Kolejnictwa, PKP ENERGETYKA S.A., PKP PLK S.A., Politechnika Łódzka
  • Przewoźnicy towarowi: PKP CARGO S.A.
  • Przewoźnicy kolejowi : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., PKP Intercity S.A., Przewozy Regionalne Sp. z o.o., Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o., Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o., Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Koleje Śląskie Sp. z o.o., Koleje Dolnośląskie S.A., Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., Koleje Małopolskie Sp. z o.o.,
  • Firmy zrzeszone w Polskiej Izbie Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
  • Firmy z branży energetycznej

  Podczas konferencji podjęte zostaną zagadnienia związane z:

  • projektowaniem, budową, modernizacją oraz utrzymaniem sieci trakcyjnej
  • poprawą jakości zasilania oraz zapobieganiu awariom sieci trakcyjnej
  • magazynowaniem energii, rekuperacją, ecodrivingiem, steamowym oszczędzaniem energii
  • optymalizacją zużycia energii oraz audytami energetycznymi
  • umowami dystrybucyjnymi , podwyżkami cen energii, pomiarami oraz rozliczeniami energii elektrycznej
  • kierunkami rozwoju sektora energetycznego na kolei
  • projektami inwestycyjnymi i utrzymaniowymi

   

  Zapraszamy na stronę wydarzenia

  Kontakt w sprawach organizacyjnych

  Anna Modrzejewska

  Anna Modrzejewska
  tel: 501 797 551
  e-mail: a.modrzejewska@izbakolei.pl

  Zbigniew Wiśniewski

  Zbigniew Wiśniewski
  tel: 508 500 995
  e-mail: z.wisniewski@izbakolei.pl

   

   

  RELACJA 2019


  Kolej to także energetyka

  IX Konferencja „Energetyka na kolei” 

  Polska izba kolei zorganizowała kolejną edycję konferencji dla sektora energetycznego w kolejnictwie. Podczas wydarzenia dyskutowano o aktualnych problemach nurtujących branże ze szczególnym
  naciskiem na kwestie związane z kierunkami rozwoju sektora energetycznego na kolei.

  U podstaw spotkania stała potrzeba wymiany doświadczeń, poszukiwania najnowszych metod diagnostycznych, sposobów zarządzania majątkiem czy też magazynowania energii i poszukiwania
  optymalizacji kosztów.

  Szczegółowo zagadnienia – od projektowania poczynając, poprzez utrzymanie sieci trakcyjnej, a na projektach inwestycyjnych kończąc- poruszono w kilku blokach tematycznych oraz panelu dyskusyjnym.

  Konferencję otworzyli Adam Musiał - Dyrektor Generalny oraz Dorota Markiewicz - Dyrektor (Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei), którzy wręczyli także certyfikaty przystąpienia w poczet Izby Kolei nowych firm członkowskich:

  • Relopol SA
  • Involt Group 
  • MySoft Sp. z o.o. 

  Istnieje możliwość stopniowego modyfikowania całości lub części sieci trakcyjnej lub systemu zasilania energią, element po elemencie, przez dłuższy okres, w celu osiągnięcia zgodności z niniejszą TSI. Proces modernizacji/odnawiania powinien uwzględniać konieczność utrzymania kompatybilności z istniejącym podsystemem „Energia” oraz pozostałymi podsystemami.

  Podkreślił pierwszy prelegent Jan Siudecki - Dyrektor - Departament Techniki i Wyrobów UTK. Omówił także zmiany wymagań dla podsystemu Energia.  

  Profesor dr hab. inż. Jan Anuszczyk, Zakład Transportu i Przetwarzania Energii - Instytut Elektroenergetyki,  Politechnika Łódzka streścił kwestie związane z efektywnością energetyczną użytkowania pojazdów trakcyjnych. W opinii profesora Anuszczyka, możliwe jest uzyskanie odpowiednich warunków dla pojazdu trakcyjnego jeżeli producent pojazdów posiada odpowiednie systemy sterowania napędem - optymalizujące pracę koło - szyna, z ciągłą analizą poślizgu koła napędowego. Drugim sposobem natomiast zwiększania siły przyspieszającej jest stosowanie kół napędowych o specjalnych właściwościach antypoślizgowych, nad czym pracują firmy z branży kolejowej. 

  Blok I dotykał kwestii związanych z siecią trakcyjną- projektowaniem, budową, modernizacjami oraz utrzymaniem. Bartosz Chyliński - Manager ds. Techniczno-Handlowych (ZEP INC.) przedstawił zastosowanie produktów ZEP w bieżącym utrzymaniu sieci trakcyjnej. Nadmienił, że celem firmy jest pomoc zarządcy infrastruktury oraz firmom realizującym umowy utrzymaniowe urządzeń sieci trakcyjnej poprzez zapobieganie awariom sieci trakcyjnej. 

  Biuro Energetyki PKP PLK SA będzie dążyć do poprawy jakości koncepcyjnych prac studialnych dotyczących analiz układów zasilania trakcji elektrycznej.

  Podkreślił Radosław Burak- Romanowski, dyrektor - Biuro Energetyki, PKP Polskie Linie Kolejowe SA podczas prezentacji dotyczącej analizy układów zasilania DC 3kV w kontekście realizowanych projektów inwestycyjnych. Mówca zaakcentował, że poprawnie przeprowadzone analizy układów zasilania będą prowadzić do:

  • zapewnienia optymalnych rozwiązań (mocy zainstalowanych w PT) [szczególnie ważne w przypadku budowy PT przez PKP PLK S.A. – oszczędności];
  • uzyskiwania odpowiednich parametrów napięciowych na liniach kolejowych (mocny układ zasilania – brak opóźnień w rozkładach jazdy powodowanych „brakiem prądu w sieci”);
  • braku problemów z uzyskiwaniem deklaracji zgodności z TSI Energia podczas procesów certyfikacji. 

  Grzegorz Romik - Dyrektor Handlowy firmy Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o. zaprezentował rozwiązania z zakresy nowoczesnych metod pomiaru 3D sieci trakcyjnej. Zalety zaprezentowanego systemu (GEDO Scan) to pomiar skrajni kolejowej w tym przewodów sieci trakcyjnej, możliwość wykonywania analiz położenia sieci trakcyjnej w odniesieniu do mierzonej/projektowanej osi toru, okazja do generowania raportów zawierających wysokość i odsuw oraz szansa na analizowanie dowolnej chmury punktów z systemu.  

  Andrzej Kowalczyk - Prezes Zarządu MABO Sp. z o.o., scharakteryzował systemy podwieszeń urządzeń II generacji. Szczególnie uwypuklił zalety trakcyjnych urządzeń naprężających, czyli:

  • stała siła naprężająca przewody na odcinku kompensacji;
  • prosty montaż;
  • mocowania dostosowane do słupów każdego typu;
  • bezobsługowość;
  • trwałość;
  • brak bezwładności działania.

  Damian Kuca - Prezes Zarządu KUCA Sp. z o.o. streścił recyklingową technologię wytwarzania elementów złącznych na bazie stopów miedzi dla sieci trakcyjnej kładąc nacisk na korzyści wynikające z zastosowanej technologii czyli: 

  • obniżenia kosztów materiału wsadowego poprzez zastosowanie złomów trakcyjnych,
  • dywersyfikacji dostawców materiałów wsadowych,
  • ekologii i korzyści wizerunkowych,
  • obniżenia kosztów wyrobu finalnego. 

  W bloku drugi tematem były systemy zasilania (poprawa jakości zasilania oraz  zapobieganie awariom  sieci  trakcyjnych). Część ta rozpoczęła się od prelekcji przedstawicieli PKP ENERGETYKA S.A. (Krzysztof Wolski - Zastępca Dyrektora Departamentu Kontraktacji i Realizacji Usług),  ELESTER – PKP Sp. z o.o. (Leszek Pryk - Dyrektor Techniczny) oraz SIEMENS Sp. z o.o. (Marcin Lizer - Kierownik Zespołu Sprzedaży ). Prezentacja pt. „Cyfrowa podstacja trakcyjna – digitalizacja sygnałów w obwodach sterowania, automatyki i zabezpieczeń systemów zasilania dla kolei” skupiona była na innowacyjnych rozwiązaniach zastosowanych w zakresie digitalizacji sygnałów w obwodach sterowania, automatyki i zabezpieczeń. Podkreślono, że cyfrowa podstacja trakcyjna przyniesie szereg korzyści z wynikających z technologii CleanAir: 

  • wysoką niezawodność (procesy łączeniowe realizowane przez próżniową komorę gaszeniową bez produktów rozpadu); 
  • wysoką wydajność (trwałość łączeniowa w zakresie prądów roboczych i zwarciowych w całym okresie eksploatacji i przewyższająca swoimi możliwościami rozwiązania z SF6); 
  • rozwiązanie dla niskich temperatur (do -60 st. C );
  • efektywną eksploatację oraz bezobsługowość nawet przy częstych łączeniach;
  • brak emisji CO2e.

  Krzysztof Pałgan - V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor Handlu i Marketingu oraz Przemysław Szafrański – Dyrektor Sprzedaży Krajowej, RELPOL SA w prezentacji  „Przekaźniki elektromagnetyczne w infrastrukturze kolejowej” pokazali główne atuty spółki-  doświadczenie, jakość, elastyczność i możliwości produkcyjne oraz najistotniejsze produkty.  

  Natomiast  dr inż. Artur Rojek - Kierownik Zakładu Elektroenergetyki (Instytut Kolejnictwa) scharakteryzował badania a rzeczywistą pracę wyłączników szybkich w podstacjach trakcyjnych. 

  Ostatni blok dotyczył kwestii energii elektrycznej (magazynowanie energii, rekuperacja, optymalizacja zużycia energii, audyty energetyczne, umowy dystrybucyjne), 

  Rozpoczął go Andrzej Kazimierski - Naczelnik Wydziału - Biuro Energetyki, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, który zdefiniował model zakupu energii oraz profile energetyczne w spółce. Natomiast Andrzej Anuszkiewicz – Prezes, Lopi Anuszkiewicz I Trzecińscy Sp. J. przedstawił korzyści wynikające z odpowiedniej jakości energii w inteligentnym oświetleniu na kolei.  

  Kolej w Europie coraz więcej uwagi poświęca efektywności energetycznej i środowisku.

  Podkreślił Tomasz Szamocki - Dyrektor Departamentu Obsługi i Utrzymania Klienta - PKP ENERGETYKA SA i CENTRUM EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ KOLEI (CEEK).

  W rezultacie powołano do życia Centrum Efektywności Energetycznej, którego zadaniem jest zwiększenie efektywności energetycznej polskiej kolei we współpracy z przewoźnikami, ekspertami i organizacjami branżowymi.  

  Dr inż. Sławomir Barański - Zakład Transportu i Przetwarzania Energii, Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Łódzka, powiedział, że: 

  Warunkiem efektywnego odzyskiwania energii podczas hamowania pociągu są podstacje trakcyjne mogące rekuperować energię do sieci przemysłowej lub wyposażone w zasobniki energii.

  W oparciu o symulacje, którą przeprowadzono na pierwszej linii metra w Warszawie podkreślił, że w przypadku linii metra z nowoczesnym taborem i podstacjami trakcyjnymi bez możliwości rekuperacji energii jedyną możliwością zmniejszenia jej zużycia jest odpowiednia organizacja ruchu na linii.

  Dodał także, że wprowadzenie przesunięcia czasowego pomiędzy potokami pociągów jadących w przeciwnych kierunkach pozwala na około 5% zmniejszenie zużycia energii trakcyjnej. Co najważniejsze oszczędności są osiągane praktycznie bezinwestycyjnie, jedynie poprzez zmianę rozkładu jazdy pociągów.

  W drugim dniu konferencji odbyła się debata na temat kosztów transportu kolejowego. Moderatorem był Radosław Karwicki, zastępca redaktora naczelnego Raportu Kolejowego, a o narzędziach optymalizacji i rozwiązaniach, rozmawiali:

  • Marek Kałas - Zastępca Dyrektora Biura Energetyki, PKP Polskie Linie Kolejowe SA;
  • Mirosław Balicki - Dyrektor Departamentu Sprzedaży Energii Trakcyjnej, PKP Energetyka SA;
  • Tomasz Staniszewski, Dyrektor Biura Infrastruktury i Energetyki, PKP INTERCITY SA;
  • dr inż. Artur Rojek - Kierownik Zakładu Elektroenergetyki , INSTYTUT KOLEJNICTWA. 

  Konferencja Energetyczna poruszyła tematy, które determinują największe wyzwania w branży. Izba Kolei stara się reagować na rynkową sytuację organizując wydarzenie, które stanowi platformę dialogu i konsultacji w środowisku i sektorze energetycznym.

   

  RELACJA 2018


  Konferencja „Energetyka na kolei”

  Energetyka dla kolei, nowoczesne systemy, sfera badań i rozwoju to tylko kilka z wielu zagadnień jakie podjęto podczas Konferencji „Energetyka na kolei”.

  Obszar energetyki dla kolei jest nierozerwalnie związany z rozwojem polskiej kolei. Na jakość i systemy energetyczne dla kolejnictwa wpływają elementy wielu gałęzi przemysłu. Ten wieloaspektowy charakter pozwala z jednej strony na szybki rozwój i innowacyjność. Z drugiej natomiast wymusza poszukiwanie nowych platform wymiany informacji i opinii pomiędzy zarządcą infrastruktury kolejowej, dystrybutorami energii, przewoźnikami oraz przedsiębiorcami.

  Celem, jaki założyli sobie organizatorzy przed rozpoczęciem konferencji było poszukiwanie nowych trendów w projektowaniu, budowie i utrzymaniu sieci trakcyjnych. Tematyka skupiła się zatem na     poprawie jakości zasilania oraz zapobieganie awariom sieci trakcyjnych, narzędziach it w kolejowych inwestycjach energetycznych, magazynowaniu energii i jej dystrybucja, jak również obrocie, pomiarach i rozliczeniach.

  Otwarcia konferencji dokonali- Adam Musiał - Dyrektor Generalny oraz Dorota Markiewicz – Dyrektor – Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Natomiast firmy:

  • ELPLAST + Sp. z o.o.,
  • JANASZEK ELECTRIC Sp. z o.o.,
  • ELFEKO S.A.
  • SPIE Elbud Gdańsk.SA,

  Odebrały certyfikaty członkostwa w Izbie Kolei.

  Referat inauguracyjny wygłosił Andrzej Żurkowski, Dyrektor Instytutu Kolejnictwa. Po nim głos zabrała Edyta Gładysz, Naczelnik Wydziału Rynku Infrastruktury UTK, która omówiła zmiany w TSI Energia. Przypomniała, że TSI stanowią jeden z bazowych dokumentów przy weryfikacji podsystemu Energia. Ponadto streściła prace grupy roboczej przy zmianach do TSI Energia. Zaznaczyła, że modernizacja lub odnowienie może dotyczyć całego podsystemu lub części podsystemu. Natomiast  państwo członkowskie decyduje o konieczności uzyskania nowego zezwolenia.

  Gładysz zaznaczyła, że prace nad pełną techniczną rewizja TSI będą trwały jeszcze przez ok. 2 lata, a jej zakres to między innymi analiza wszystkich wymagań oraz aktualizacja norm.

  Panel pierwszy konferencji poświęcono zagadnieniom-  SIEĆ TRAKCYJNA – PROJEKTOWANIE, BUDOWA, MODERNIZACJA,  UTRZYMANIE. W tej części pierwszy prelegentem był Maciej Kordas, Dyrektor ds.  Kluczowych Klientów z ABB Sp. z o.o. Streścił on przede wszystkim ofertę ABB  dla kolei w tym rozwiązania dla transportu kolejowego i miejskiego takie jak podstacje trakcyjne prądu przemiennego i stałego, w tym rozdzielnice, transformatory, urządzenia zabezpieczające i sterujące czy stacje przetwornicami częstotliwości (SFC).  Kordas pokazał także wdrożenia jakie jego firma zrobiła w Polsce, Indiach czy Szwajcarii.

  Realizacje były także częścią prezentacji firmy JANASZEK ELECTRIC Sp. z o.o. Przemysław Chudon, Kierownik Biura Inwestycji , scharakteryzował wyzwania w zakresie utrzymania elektroenergetyki nietrakcyjnej.  Prelegent skupił się na pokazaniu możliwości swojej firmy w zakresie budowy i modernizacji obiektów. Podkreślił ponadto, że Janaszek Electric posiada nowe możliwości dostępu do infrastruktury (m. in. stała współpraca  ze wszystkimi 23 Zakładami Linii Kolejowych czy specjalistyczny sprzęt).

  Najważniejsze informacje o programie „Badana, Rozwijana, Innowacyjna Kolej czyli BRIK w energetyce” w infrastrukturze kolejowej” zaprezentował Adam Załęski z Biura Energetyki z PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SA. Nadmienił on zatem o tym, że program jest realizowany we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i dofinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Ponadto podkreślił, że wpłynęło 30 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania równą ok. 58 mln zł. Natomiast rekomendowano do dofinansowania 10 wniosków na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ok. 35 mln zł.

  Kolejna prezentacja firmy LEF POLAND Sp. z o.o. dotyczyła rozwiązań jakie ta firma może zaoferować dla kolei. Jacek Kowalik, Dyrektor Handlowy, omówił zatem projektowanie urządzeń zgodnych z PLC jak również produkty takie jak dławiki torowe, transformatory obwodów torowych czy sieci TLC.

  Andrzej Kowalczyk, Prezes Zarządu MABO Sp. z o.o.  scharakteryzował nowoczesne systemy podwieszeń górnej sieci trakcyjnej. Jak zaznaczył w latach 2013 – 2015 Mabo zrealizowało wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą z Krakowa, projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w zakresie innowacyjnego systemu podwieszeń górnej sieci trakcyjnej. W rezultacie powstał produkt, który  charakteryzuje się wysokimi  własnościami  sprężystymi, wysoka odpornością korozyjną czy niezawodnością eksploatacją.

  Kolejni prelegenci, Borys Nowicki, Menadżer Projektu VISIMIND LTD Sp. z o.o. oraz Rafał Szczęsny,  Dyrektor Biura Utrzymania Sieci Dystrybucyjnej PKP ENERGETYKA OBSŁUGA Sp. z o.o. skupili się na opisie metody i korzyściach we wdrożeniach oblotów akwizycyjnych. Scharakteryzowali oni case study zaczynając od oględzin, poprzez raporty, planowanie działań naprawczych, weryfikacje danych, aż po integracje z systemami.

  Tematyka panelu drugiego skupiła się na SYSTEMACH ZASILANIA – POPRAWIE JAKOŚCI ZASILANIA ORAZ ZAPOBIEGANIU AWARIOM SIECI TRAKCYJNYCH.

  Rozpoczął Michał Rink, Sales Manager Poland z HAUFF – TECHNIK GmbH&Co.KG , który w prezentacji  „Wodo i gazoszczelne systemy uszczelnień w obiektach elektroenergetycznych” podkreślił między innymi dlaczego należy uszczelniać obiekty elektroenergetyczne.  Prawidłowo wykonane uszczelnienie zabezpiecza bowiem także przed:

  • wylaniem się oleju z fundamentów stacji w przypadku nieszczelnej bądź uszkodzonej misy transformatora,
  • promieniowaniem Radonu do wnętrza obiektu,

  oraz

  • zapewnia obsłudze serwisowej możliwość przeprowadzenia w bezpieczny sposób zleconych zadań.

  Program MUZaII i MUZaIII w kontekście realizacji KPK był tematem prezentacji Tomasza Besztaka, Dyrektora Departamentu Kontraktacji Umów Utrzymaniowych PKP ENERGETYKA SA. Prelegent skomentował między innymi cele programu takie jak:

  •umożliwienie zwiększenia przepustowości linii kolejowych (wzmożony ruch pociągów),

  •przystosowania linii do zwiększonych prędkości (160 ÷ 200 km/h),

  •wprowadzenie lokomotyw o większych mocach (rzędu 6 MW),

  •zmniejszenie awaryjności sieci i urządzeń dystrybucyjnych,

  •poprawa parametrów jakościowych energii elektrycznej,

  •spełnienie wymogów zasilania według standardów określonych Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI) podsystemu „Energia”:

  Natomiast występujący po nim Michał Karczewski, Specjalista ds. jakości energii ASTAT Sp. z o.o. scharakteryzował zagadnienia związane ze wskaźnikami parametrów jakości energii elektrycznej w systemach zasilania podstacji trakcyjnej SN.

  Józef Dąbrowski , Asystent – Zakład Trakcji Elektrycznej z INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI  przekazał istotne zagadnienia dotyczące rekuperacji.  Podkreślił, że rekuperacja energii kinetycznej pojazdu podnosi wartości chwilowe napięć w sieci trakcyjnej niezależnie ot tego czy to jest AC czy DC. Dodał także, że tabor klasyczny eksploatowany na sieciach trakcyjnych równocześnie taborem z rekuperacją na sieć narażany jest na zwiększone prawdopodobieństwo uszkodzeń termicznych oporników rozruchowych zwłaszcza jego ostatniego stopnia.

  Panel trzeci - ENERGIA ELEKTRYCZNA – MAGAZYNOWANIE ENERGII I JEJ DYSTRYBUCJA  |  ENERGIA ELEKTRYCZNA – OBRÓT, DYSTRYBUCJA, POMIAR, ROZLICZANIE, LICZNIKI otworzył Marek Kałas z PKP PLK dokonując wprowadzenia do tematyki magazynowania energii. Po nim głos zabrał Sławomir Zieliński, Kierownik ds. Rozwoju Rynku ACTE Sp. z o.o. przedstawiając ofertę firmy ELPRESS w zakresie końcówek i złączek kablowych oraz narzędzi do cięcia i zaprasowywania. Natomiast  dr inż. Artur Rojek, Kierownik Zakładu Elektroenergetyki Instytutu Kolejnictwa zanalizował obszar magazynowania energii w systemie  3kV DC.

  Podparcie sieci trakcyjnej 3kV DC za pomocą magazynu energii było tematem prezentacji Krzysztofa Strukowicza, Prezesa Zarządu MY SOFT Sp. z o.o. W ramach swojego wystąpienia przedstawił on MOBI-TRAK, czyli modułowy mobilny magazyn energii. Strukowicz zaznaczył, że pełni on funkcję autonomicznej podstacji trakcyjnej lub kabiny sekcyjnej. Składa się z modułów bateryjnych zapewniających uzyskanie napięcia wyjściowego o parametrach pozwalających na współpracę z siecią trakcyjną w celu poprawy jej parametrów elektrycznych oraz efektywnego jej wykorzystania (rekuperacja). Moduły bateryjne są konfigurowane za pomocą matrycy odłącznikowo-stycznikowej pozwalającej zestawić wymagany układ zasilania

  Tomasz Besztak z PKP ENERGETYKA SA skupił się na analizie systemu dynamicznej redukcji obciążenia podstacji trakcyjnej, działający z wykorzystaniem zasobnika dużej mocy. Przedstawił także projekty modernizacyjne PKP Energetyka, która w ramach programu modernizacji układów zasilania, MUZA I, wybudowała i zmodernizowała 78 podstacji trakcyjnych na obszarze całego kraju. Natomiast w latach 2018-2023 w ramach programów MUZA II i III, planowana jest budowa i modernizacja kolejnych 147 podstacji trakcyjnych.

  Zalety mikrosieci hybrydowej streścił Krzysztof Bukała, Inżynier Produktu ETC plus Sp. z o.o. Migracja do topologii mikrosieci hybrydowych przynieść ma szereg korzyści dla inwestorów i użytkowników w tym między innymi zero kosztów przekroczenia mocy przyłączeniowych , zero kosztów generacji mocy biernej oraz zero niepotrzebnych kosztów inwestycji w sieci operatorskie.

  Ostatnie dwie prezentacje wygłosili przedstawiciel PRZEWOZÓW REGIONALNYCH sp. z o.o.(Stefan Banaszkiewicz, Specjalista omówił osiągnięte oszczędności po wprowadzeniu liczników prądu stałego w pojazdach Przewozy Regionalne Sp. z o.o.) oraz PKP CARGO SA (Wojciech Malcherek, Naczelnik Wydziału Zarządzania Energią w Biurze Taboru i Wsparcia Technicznego mówił o zmianie sprzedawcy energii trakcyjnej).

  Ostatni panel przeznaczono na debatę dotyczącą kierunków rozwoju sektora energetycznego na kolei. Moderował ją Marek Kałas, Zastępca Dyrektora Biura Energetyki PKP PLK SA a udział wzięli:

  • Tomasz Besztak, Dyrektor Departamentu Kontraktacji Umów Utrzymaniowych PKP ENERGETYKA SA,
  • Artur Resmer, Członek Zarządu PKP INTERCITY SA,
  • Jarosław Klasa, Członek Zarządu PRZEWOZY REGIONALNE Sp. z o.o.,
  • Piotr Malepszak, Wiceprezes Zarządu KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE SA,
  • Andrzej Pietras, Kontroler Działu Audytu Wewnętrznego i Kontroli KOLEJE ŚLĄSKIE Sp. z o.o.,
  • Marcin Wołowicz, Kierownik Działu Techniki „KOLEJE MAZOWIECKIE – KM”,
  • Damian Dratwa, Specjalista ds. Eksploatacji ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA Sp z o.o.,
  • Paweł Rybak – Inspektor ds. Technicznych SZYBKA KOLEJ MIEJSKA Sp. z o.o.

   

  RELACJA 2018

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________-

  Energetyka na kolei

  Kierunki rozwoju i perspektywy

  Systemy zasilania, elektryfikacja linii kolejowych, obrót i dystrybucja energią elektryczną, budowa i utrzymanie sieci trakcyjnej – te i inne tematy poruszyli uczestnicy VII Konferencji „Energetyka na kolei”, która odbyła się w dniach 26–27 października 2017 r. w Raszynie k. Warszawy.

  Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Dyrektor Generalny Adam Musiał i Dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Dorota Markiewicz. Następnie głos zabrał Jan Siudecki, Dyrektor Departamentu Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności Urzędu Transportu Kolejowego, który przedstawił zgromadzonym uwarunkowania wdrażania w Polsce interoperacyjności w podsystemie „Energia”. Szczegółowo omawiając proces zgodności wyrobów, Siudecki zwrócił uwagę na trudności związane z koordynacją inwestycji, konieczność etapowego doprowadzania podsystemu do zgodności TSI oraz konieczność wydania dwóch zezwoleń w oparciu o dwie deklaracje WE.

  Proces modernizacji i odnawiania – podkreślił Siudecki – powinien uwzględniać konieczność utrzymania kompatybilności z istniejącym podsystemem „Energia” oraz pozostałymi podsystemami.

  Dyrektor Instytutu Kolejnictwa Andrzej Żurkowski zaprezentował postępy pac związanych z wyposażeniem Okręgu Badawczego w Żmigrodzie w nowe systemy zasilania trakcyjnego. Projekt, realizowany w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, pozwoli na testowanie m.in.: oddziaływania różnych systemów trakcji elektrycznej na urządzenia ERTMS, interfejsów w systemach sterowania ruchem kolejowym, jazdy pojazdów szynowych z prędkością co najmniej 220 km/h, modelowego interfejsu komunikacji różnych systemów srk, w tym ERTMS poziomu I oraz  II, zabezpieczeń zwarciowych zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego, systemów zasilania prądu przemiennego, oddziaływania wzajemnego systemów 3 kV DC i 25 kV 50 Hz oraz 15 kV 16,7 Hz, a także oddziaływania wzajemnego systemów zasilania na urządzenia srk, w tym automatyki na przejazdach kolejowych.

  Systemy zasilania: projektowanie, budowa, modernizacja

  O tym, jak wykorzystywać nowoczesne technologie pozyskiwania danych o podziemnej infrastrukturze kolejowej mówili Wojciech Skowron, Dyrektor Działu Instrumentów dla Budownictwa, oraz Artur Pleśniarski, Kierownik Działu Instrumentów Detekcyjnych firmy Leica Geosystems Sp. z o.o. Skowron i Pleśniarski podkreślili, że detekcja uzbrojeń podziemnych wiąże się z wieloma korzyściami, np. umożliwia precyzyjne planowanie i budżetowanie projektów inwestycyjnych, minimalizuje ryzyko podczas prowadzenia prac budowlanych, oszczędza czas i nakłady, przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewnia cenne, precyzyjne dane do systemów zarządzania projektami i inwestycjami.

  Aktualność danych jako krytyczny element zarządzania inwestycją była tematem wystąpienia Piotra Piecha i Tomasza Gacka, Członków Zarządu GISonLine Sp. z o.o. Sp. k. Kompleksowy system wspierający procesy zarządzania inwestycją Plan Online, jak podkreślili Piech i Gacek, umożliwia optymalizację czynności operacyjnych, obniżenie kosztów, szybsze prowadzenie prac, zapewnia zgodność budowy z zasadami ochrony środowiska, a także zwiększa bezpieczeństwo pracowników i kontrahentów.

  Przedstawiciel PKP Energetyka, Zastępca Dyrektora Kontrakcji i Realizacji Usług Krzysztof Wolski, w swojej prezentacji skupił się na uruchomieniu Programu Modernizacji Układu Zasilania Sieci Trakcyjnej (MUZA I). Podstawowymi celami Programu było: umożliwienie zwiększenia przepustowości linii (wzmożony ruch pociągów), wprowadzenie lokomotyw o większych mocach (rzędu 6 MW) i zwiększenie prędkość trakcyjnej do 200km/h, zmniejszenie awaryjności sieci i urządzeń dystrybucyjnych, poprawa parametrów jakościowych energii elektrycznej, spełnienie wymogów zasilania według standardów określonych Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI) podsystemu „Energia”. Kontynuacją Programu, jak zapowiedział Wolski, ma być MUZA II.

  W pierwszym panelu znalazły się także wystąpienia dot. cyfrowych podstacji trakcyjnych (Marcin Kokoszka, Członek Zarządu, oraz Leszek Pryk, Dyrektor Elester-PKP Sp. z o.o.), nowoczesnych elementów systemu zasilania w podstacji trakcyjnej (Grzegorz Okrasa, Dyrektor Marketingu i Sprzedaży ABB Sp. z o.o.) oraz zastosowania stalowych słupów pełnościennych przy realizacji projektu MUZA I (Klaudiusz Moszkiewicz, Dyrektor Działu Energetyki Elmonter Oświetlenie).

  Energetyka w kontekście KPK

  Zdecydowana większość projektów liniowych KPK obejmuje kompleksowe roboty w zakresie branży energetyki trakcyjnej i nietrakcyjnej – podkreślił Tadeusz Sobotnik, Dyrektor Biura Przygotowania Inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

  W swojej prezentacji Sobotnik przedstawił zakres elektryfikacji linii kolejowych w ramach Krajowego Programu Kolejowego, ogólne założenia KPK (66 mld zł, 220 projektów, 9 tys. km torów objętych pracami, komfortowe przystanki, krótsze podróże i więcej połączeń) oraz przewidywane efekty elektryfikacji (poprawę dostępności kolejowej regionów, zapewnienie spójności z dotychczas zelektryfikowaną siecią kolejową, zmniejszenie kosztów eksploatacji, spełnienie wymagań sieci bazowej/kompleksowej TEN-T, zmniejszenie oddziaływania transportu kolejowego na środowisko). Podkreślił także, że KPK, oprócz elektryfikacji linii, przewiduje budowę nowych, zelektryfikowanych połączeń kolejowych, m.in. linii kolejowej Podłęże – Piekiełko.

  Z uwagi na czas, jaki upłynął od elektryfikacji pierwszych linii kolejowych bardzo intensywnie realizowana jest również „reelektryfikacja” istniejącej sieci – dodał Sobotnik. – Zdecydowana większość projektów liniowych KPK obejmuje kompleksowe roboty w zakresie branży energetyki trakcyjnej i nietrakcyjnej: kompleksową wymianę oświetlenia zewnętrznego posterunków ruchu i przystanków osobowych, budowę urządzeń Elektrycznego Ogrzewania Rozjazdów (EOR), budowę Linii Potrzeb Nietrakcyjnych (LPN) do zasilania odbiorów, budowę nowego systemu zasilania linii kolejowych (podstacji trakcyjnych i kabin sekcyjnych).

  Przebieg zmiany napięcia na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej z 600 V na 3 kV był tematem wystąpienia dra inż. Artura Rojka, Kierownika Zakładu Elektroenergetyki Instytutu Kolejnictwa. Modernizacja układu zasilania objęła m.in. przebudowę podstacji trakcyjnych w Pruszkowie i Grodzisku (zespoły typu PD17S), modernizację kabiny sekcyjnej w Podkowie Leśnej, wyłączenie 4 podstacji, sprawdzenie stanu technicznego sieci trakcyjnej oraz sprawdzenie odstępów izolacyjnych sieci jezdnej od obiektów i roślin.

  Energia elektryczna i sieć trakcyjna

  O sieci trakcyjnej w kontekście budowy, eksploatacji i interoperacyjności mówił Marek Kałas, Zastępca Dyrektora Biura Energetyki PKP Polskich Linii Kolejowych SA. W swojej prezentacji Kałas przedstawił nowoczesne technologie budowy sieci trakcyjnej (montaż konstrukcji wsporczych, fundamentu palowego, podwieszeń, wywieszanie sieci jezdnej, likwidacja starych fundamentów metodą minerską), nowości w sieci trakcyjnej (konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej, urządzenia kotwiące bezciężarowe, osprzęt sieciowy nowej generacji) oraz układ zasilania sieci trakcyjnej w odniesieniu do TSI „Energia”.

  Tomasz Besztak, Dyrektor Departamentu Kontraktacji Umów PKP Energetyka, przedstawił założenia projektu paszportyzacji sieci dystrybucyjnej i trakcyjnej. Celem projektu jest dostarczenie pełnej i aktualnej informacji o stanie majątku dystrybucyjnego uzyskanej w procesie inwentaryzacji i paszportyzacji (tj. atrybutach technicznych, lokalizacji, połączeniach topologicznych, stanie technicznym oraz docelowo kosztach eksploatacji) zgromadzonej w systemie klasy GIS oraz podlegającej procedurze aktualizacji (czyli utrzymywania danych w aktualności), a także wsparcie efektywnego prowadzenia eksploatacji, planowania nowych inwestycji oraz modernizacji majątku dystrybucyjnego.

  Korzyści biznesowe wynikające z projektu to m.in. kompletna ewidencja i wprowadzenie danych o majątku sieciowym do bazy danych, udostępnienie informacji o majątku w całej organizacji, usprawnienie prowadzonych działań eksploatacyjnych i rozwojowych, szybsza analiza możliwości przyłączenia klienta, skrócenie czasu wydania warunków technicznych, rozwiązanie problemów eksploatacyjnych oraz ograniczenie strat finansowych – podkreślił Besztak.

  Szeroko pojęty obrót energii, dystrybucja, pomiar i rozliczanie były tematami wystąpień: Dariusza Antosa, Dyrektora Handlowego Sesto Sp. z o.o. („Systemy automatyki firmy Sesto”), Wojciecha Malcherka, Naczelnika Biura Taboru i Wsparcia Technicznego w Wydziale Zarządzania Energią PKP CARGO SA („Koncepcja systemu zarządzania energią trakcyjną w aspekcie rozliczania mocy umownej”) oraz Piotra Grochala, Prezesa Zarządu Benning Power Electronics Sp. z o.o. („Moce, definicje taryfowe. Urządzenia do eliminacji mocy biernej w sieci zasilającej”). Panel dotyczący sieci trakcyjnej domknęły prelekcje: Macieja Bornowskiego, Kierownika Działu Wsparcia Technicznego Leica Geosystes Sp. z o.o. („Nowe technologie pozyskiwania informacji o przestrzennym położeniu elementów infrastruktury kolejowej”) i Jacka Mrozińskiego, Dyrektora Regionu Jotun Polska Sp. z o.o. („Farby antykorozyjne Jotun w energetyce i na kolei”).

  Elektryfikacja a koleje aglomeracyjne

  PKP Polskie Linie Kolejowe SA systematycznie wdrażają nowe technologie i rozwiązania – powiedział podczas swojego wystąpienia Radosław Burak-Romanowski, Dyrektor Biura Energetyki PKP PLK. – Modernizacja zarządzanej infrastruktury jest procesem ciągłym i długoterminowym. Ze względu na wielkość infrastruktury nie jest możliwa wymiana urządzeń starego typu w krótkim okresie czasu. PKP PLK poszukuje nowych technologii i rozwiązań pozwalających na długookresową i bezpieczną eksploatację przy możliwie najniższych kosztach.

  Konferencję zakończyła debata panelowa, moderowana przez Radosława Buraka-Romanowskiego. Debata dotyczyła kierunków rozwoju sektora energetyki kolejowej oraz wpływu elektryfikacji linii kolejowych na rozwój przewozów aglomeracyjnych. W debacie udział wzięli: Arkadiusz Kasiński (PKP Intercity SA), Piotr Zagozdon (Szybka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.),  Tomasz Besztak (PKP Energetyka SA), Andrzej Tarnowski (Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.), Marcin Wołowicz (Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o.) oraz Michał Chlebowski (Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o.).

  Wydarzeniem towarzyszącym i uzupełniającym konferencję była wystawa, w której uczestniczyły firmy: SIBA, Wieland, Elester-PKP, Aste, Sonel, Phoenix Contact, Aktywizacja, Ergom, GisonLine, Leica Geosystems, Elektromontaż Lublin.

  Złotym partnerem konferencji były firmy ABB Sp. z o.o., Elester-PKP Sp. z o.o., GISonLine Sp. z o.o. Sp. k. oraz Leica Geosystems Sp. z o.o., a  partnerem brązowym – firma Sesto Sp. z o.o.

  Fotorelacja 2019


  FOTORELACJA 2018


   

  FOTORELACJA 2017


   

   

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Koleiul. Jana Karola Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz e-mail: sekretariat@izbakolei.pl
  telefon: +48 52 324 93 80
  faks: +48 52 331 25 30

  NIP 967 10 47 950
  Regon 092 454 672
  KRS 00000 25768 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego
  Konto ING Bank Śląski Oddział Bydgoszcz 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499

  Nasz zespół
  Adam MusiałDyrektor Generalnytel.: 52 324 93 80a.musial@izbakolei.pl
  Dorota MarkiewiczDyrektortel.: 52 324 93 80d.markiewicz@izbakolei.pl
  Agnieszka JedwabińskaAsystentka Dyrektoratel.: 515 454 183sekretariat@izbakolei.pl
  Aleksandra JasińskaManagertel.: 508 501 037a.jasinska@izbakolei.pl
  Zbigniew WiśniewskiManagertel.: 508 500 995z.wisniewski@izbakolei.pl
  Radosław KarwickiZ-ca Redaktora Naczelnegotel.: 508 501 069r.karwicki@izbakolei.pl
  Edyta StudzińskaSpecjalista ds. Marketingutel.: 500 474 832e.studzinska@izbakolei.pl
  Lidia WysockaSpecjalista ds. Promocjitel.: +48 570 406 410l.wysocka@izbakolei.pl
  Anna ModrzejewskaSpecjalista ds. projektutel.: 501 797 551a.modrzejewska@izbakolei.pl
  Karolina Karólczak-MorawskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 508 501 012k.karolczak@izbakolei.pl
  Monika WiączkowskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 535 199 079m.wiaczkowska@izbakolei.pl
  Piotr MałachowskiDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 534 577 822p.malachowski@izbakolei.pl
  Tomasz MokosDziennikarztel.: 577 337 624t.mokos@izbakolei.pl
  Paweł Twardowski Doradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 531 933 058p.twardowski@izbakolei.pl
  Michał CiechowskiDziennikarztel.: 795 022 754m.ciechowski@izbakolei.pl
  Anna TomaszewskaKsięgowośćtel.: 508 501 092ksiegowosc@izbakolei.pl
  Violetta ZiembaGrafik komputerowytel.: 577 317 911v.ziemba@izbakolei.pl
  Jak do nas dojechać
  POD PATRONATEM

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ