MenuMenu
pl | en
  XI Konferencja "ENERGETYKA NA KOLEI"2022-11-03 - 2022-11-04

  Zapraszamy do udziału w

  XI Konferencji „Energetyka na Kolei"

  Termin:3-4 listopada 2022 r.

  Miejsce: MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel Ożarów Mazowiecki

   

   

  Celem konferencji jest wymiana informacji i opinii pomiędzy zarządcą infrastruktury kolejowej, dystrybutorami energii, przewoźnikami oraz przedsiębiorcami na temat wzrostu jakości energetyki kolejowej oraz kierunków jej rozwoju.

  Zapraszamy na stronę wydarzenia

  Kontakt w sprawach organizacyjnych

  Anna Modrzejewska

  Anna Modrzejewska
  tel: 501 797 551
  e-mail: a.modrzejewska@izbakolei.pl

   

  RELACJA 2021


  Optymalizacja, narzędzia i rozwiązania

  Polska Izba Kolei zorganizowała jubileuszową X- tą edycję konferencji dla sektora energetycznego w kolejnictwie w ramach, której dyskutowano o problemach i wyzwaniach stojących przed sektorem w najbliższych miesiącach. Wydarzenie uświetniła gala z okazji dziesięciolecia konferencji.

  Poszukiwanie optymalizacji w produkcji energii, sposobach zarządzania majątkiem czy nowych metod w diagnostyce stanowiły trzon tematyczny wydarzenia, które zgromadziło liczne grono ekspertów i przedsiębiorców.

  Konferencję otworzyli Adam Musiał - Dyrektor Generalny oraz Dorota Markiewicz - Dyrektor (Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei). Natomiast zgodnie z obyczajem Izby kolei podczas konferencji wręczono certyfikaty przystąpienia w poczet Izby Kolei nowych firm członkowskich. Tym razem były to:

  Weidmuller Sp. z o.o.;

  Kisielewski Sp. z o.o.

  Kierunki rozwoju i perspektywy, systemy zasilania, Zielona Energia i dekarbonizacja, obrót i dystrybucja energią elektryczną, budowa i utrzymanie sieci trakcyjne -  między innymi takie zagadnienia poruszono podczas paneli tematycznych oraz dyskusji i rozmów.

  Złotym Partnerem Konferencji był firma MABO SP. Z O.O. Dlatego też pierwszym prelegentem był  Andrzej Kowalczyk, Prezes Zarządu, który przedstawił nowe rozwiązanie wspierające montaż i eksploatację górnej sieci trakcyjnej. Prelegent skupił się na prezentacji aplikacji mobilnej MABO- SetSoft oraz systemu monitorowania pracy górnej sieci trakcyjnej. Omówiona aplikacja jest wsparciem dla czynności  montażowych oraz przy eksploatacji urządzenia. Jak również pozwala na eliminację błędów montażowych i sprawdzenie czy urządzenie pracuje prawidłowo. W przypadku systemu monitorowania w MABO założono, że ma spełniać następujące kryteria:

  • prosta budowa i montaż,
  • niska cena,
  • niezależna od GPS łączność bezprzewodowa,
  • własne zasilanie,
  • niskie koszty eksploatacji.

  Andrzej Kowalczyk (MABO Sp. z o.o.):

  - Prezentowany system MABO to kolejny przykład na to że zawsze można coś zrobić lepiej. Zamiast kolejnego drogiego i skomplikowanego rozwiązania, proponujemy tani i prosty system, który znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zarówno infrastruktury, jak i podróżujących.

  Joanna Krysztofiak, Naczelnik Wydziału Rynku Infrastruktury Kolejowej - Departament Techniki i Wyrobów, Urząd Transportu Kolejowego omówiła bezpieczną integrację modernizowanego podsystemu Energia. W czasie prezentacji przedstawiła między innymi plan działania na rzecz poprawy podejścia do zarządzania ryzykiem, w którym wyjaśniono:

  • jak będą pozyskiwane od podmiotów informacje w celu weryfikacji kompleksowego stosowania procesu oceny zmiany,  
  • co zawiera jednolita lista kontrolna oceny zmiany,
  • jak pozyskiwana będzie dokumentacja z oceny zmiany,
  • jak egzekwowane będzie stosowanie podejścia opartego na ryzyku w ramach interwencji podejmowanych przez Prezesa UTK,
  • jak wygląda weryfikacja bezpiecznej integracji w wymiarze technicznym na etapie wydawania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów instalacji stałych, czym jest weryfikacja zarządzania ryzykiem wspólnym.

  Joanna Krysztofiak zaznaczyła również, że UTK będzie oczekiwał od wnioskodawcy wykazania bezpiecznej integracji zmiany wprowadzanej do systemu kolejowego, niezależnie od wyników oceny jej znaczenia:

  • w przypadku, gdy zmiana została oceniona jako zmiana znacząca, wnioskodawca będzie zobowiązany przedłożyć dokumentację z oceny zmiany oraz dokumentację z przebiegu oceny ryzyka i  raport w sprawie oceny bezpieczeństwa.
  • w przypadku, gdy zmiana została oceniona jako zmiana nie znacząca, wnioskodawca będzie zobowiązany przedłożyć dokumentację z oceny zmiany oraz informację o zarządzaniu ryzykiem danej zmiany poprzez co najmniej wskazanie:
  • listy zagrożeń dotyczących tej zmiany,
  • przyjętych środków bezpieczeństwa dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia,
  • przyjętej metodologii dopuszczalności ryzyka dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia (FMEA, wymieniona w załączniku do RAMS, inne) oraz
  • jej wyników (finalny poziom ryzyka dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia po wprowadzeniu środków bezpieczeństwa).

  Srebrnym Partnerem Konferencji była firma WEIDMÜLLER Sp z o.o. , a Witold Bereszczyński , Prezes Zarządu, nakreślił pozycję spółki w obszarze energetyki  oraz zaprezentował innowacyjne listwy kontrolno – pomiarowe CT/VT. Zaprezentowany produkt Złączki Klippon® Connect CT/VT – TTB charakteryzują się wszechstronną konfiguracją, zwiększoną niezawodnością i bezpieczeństwem podczas operacji serwisowych, niewielką ilością akcesoriów oraz prostą konfiguracją i obsługą.
  Witold Bereszczyński (WEIDMÜLLER SP. Z O.O.):

  - Weidmüller jest wiodącym dostawcą rozwiązań w dziedzinie połączeń elektrycznych oraz przetwarzania energii, sygnałów i danych w środowisku przemysłowym. Nasze rozwiązania są stosowane w nowoczesnych zakładach przemysłowych, w energetyce klasycznej, odnawialnej oraz
  w transporcie szynowym i morskim.

  Kolej na światło. Tak zatytułowana była prezentacja Andrzeja Kazimierskiego, Dyrektora Biura Energetyki w PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SA, który pokazał System LMP  (Light Management Project ). To opracowany na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. pilotażowy system sterowania oświetleniem zewnętrznym, działający w oparciu o cyfrowo sterowane lampy (z interfejsem DALI), wykorzystujący informacje o ruchu pociągów i obecności ludzi na peronach. Andrzej Kazimierski omówił również  strategię neutralności. Inicjatywa wynika z kierunków działań Komisji Europejskiej w obszarze ochrony klimatu i planowanego osiągnięcia neutralności klimatycznej Europy poprzez jak największe ograniczenie emisji CO2 w przemyśle, transporcie, rolnictwie i energetyce. Celem jest, aby do 2050 r. Europa stała się neutralna dla klimatu. Dokument natomiast ma określać strategię osiągnięcia neutralności klimatycznej Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wskazujący ścieżki osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Spółkę wraz z określeniem horyzontów czasowych realizacji zawartych w niej zamierzeń

  Kolejnym Srebrnym Partnerem była firma SSK Rail Sp. z o.o. Adam Pecho, Prezes Zarządu oraz Artur Hanc, Prezes zarządu  z Elmodis, streścili zagadnienie  poprawy bezpieczeństwa eksploatacji sieci trakcyjnych z wykorzystaniem zaawansowanych systemów monitorowania i bezpiecznych magazynów energii ze zintegrowanym systemem diagnostyki. Przedstawili między innymi spodziewane korzyści po wdrożeniu rozwiązań czyli:

  • wykrycie zdarzenia (informacja o kradzieży sieci – przewody, liny nośne, ciężary napre?z?aja?ce);
  • minimalizację negatywnych skutków (kradzieży, zdarzenia (kradzież / wypadek),  nieprawidłowy naciąg, zerwanie kabla jezdnego lub pantografu, opóźnienia pociągów, kary.

  ABB Sp. z o.o. była Partnerem Brązowym. Maciej Kordas, Dyrektor ds. Sprzedaży, zaprezentował rozwiązania ABB dla kolei. Zaznaczył między innymi, że ABB uzupełnia swoje kompleksowe portfolio produktów o dynamiczne symulacje sieci, których cechy kluczowe to:

  • wspieranie projektowania systemu,
  • optymalizacja komponentów elektrycznych podstacji, napowietrznych linii, kabli i zabezpieczeń,
  • ocena zużycia energii systemu oraz pociągów, w tym strat w przewodach i urządzaniach, układach hamowania odzyskowego jak i w urządzeniach magazynowania energii,
  • obliczanie prądów zwarciowych w stanie ustalonym,
  • obliczanie potencjału szyny względem ziemi.

  Dr inż. Artur Rojek,  Kierownik Zakładu Elektroenergetyki, Instytut Kolejnictwa, streścił zalety systemu antykradzieżowego sieci trakcyjnej AntyX czyli:

  • ciągły monitoring sił naprężenia djp i lin nośnych,
  • wykrywanie nietypowych drgań sieci,
  • wykrywanie zaników napięcia,
  • monitoring wizyjny sieci trakcyjnej i otoczenia,
  • niezależne zasilanie,
  • generowanie ostrzeżeń i alarmów,
  • brak połączenia potencjału sieci jezdnej z siecią powrotną lub ziemią.

  Kolejny prelegent, Piotr Zdzych, Dyrektor Techniczny z LOPI ANUSZKIEWICZ I TRZECIŃSCY Sp. j. omówił kwestię kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych PKP w tym zastosowanie kompensatora dynamicznego LKD.

  Przedstawiciel Zakładu Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ”ROSA” STANISŁAW ROSA, Paweł Kotlarczyk, Kierownik Regionu w prezentacji  „Światło w przestrzeni publicznej” zaprezentował gamę produktów firmy czy zalety procesu anodowania.

  Piotr Obrycki,  Dyrektor Biura Badań i Rozwoju PKP ENERGETYKA SA, przedstawił system dynamicznej redukcji obciążenia podstacji trakcyjnej, działający z wykorzystaniem zasobnika dużej mocy. Zaznaczył, że zwiększenie prędkości na liniach kolejowych, jeden z elementów modernizacji sektora kolejowego, poskutkowało zwiększonym zapotrzebowaniem na moc pojazdów trakcyjnych (w przypadku Pendolino ok 6 MW). To z kolei przekłada się na konieczność zwiększenia mocy zamówionej podstacji trakcyjnej, co skutkuje wzrostem kosztów eksploatacyjnych.

  Andrzej Danak, Kierownik MIKRONIKA Sp. z o.o., omówił kompleksowe rozwiązania systemowe w zakresie SCADY, Telemechaniki, Smart oraz Oceny Jakości Energii.

  Bartłomiej Buczek, Członek Zarządu, PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o., poruszył trudny temat tego czy kolej winna stać się sektorem energochłonnym?  Podkreślił, że objęcie sektora lub podsektora systemem rekompensat wiąże się z nabyciem przez daną branżę obowiązku opłat za emisję CO2.  Dodał ponadto, iż w przypadku kolei, przewoźnicy korzystający z trakcji elektrycznej nie są objęci takim obowiązkiem. Jest on nałożony na sprzedawcę energii. Zatem obciążenie sprzedawcy energii obowiązkiem opłat emisyjnych zwiększa koszt zakupionej energii co znajduje przełożenie na cenę energii.

  Bartłomiej Buczek podsumował więc, że należy dążyć do zmniejszenia emisyjności sektora transportu kolejowego i wdrożyć zasadę „zazieleniania” energii trakcyjnej. W innym przypadku wysokość cen a więc i kosztów energii elektrycznej trakcyjnej będzie istotnym czynnikiem zmniejszających przewagę konkurencyjną trakcji elektrycznej.

  Rozwiązania i praktyki z rynków europejskich MMR Group Polska Sp. z o.o. streścił Adam Mianowski, Product Manager.  Natomiast ostatnią prezentacją przedstawił prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski – Katedra Aparatów Elektrycznych, który pokazał ultraszybkie, hybrydowe wyłączniki dla pojazdów w systemach DC1 oraz DC2 trakcji kolejowej.

  Ostatnim aktem merytorycznym konferencji była dyskusja panelowa moderowana przez Radosława Karwickiego (Raport Kolejowy) a dotycząca kosztów transportu kolejowego, a w której wzięli udział:

  • Andrzej Kazimierski – Dyrektor Biura Energetyki (PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SA),
  • Mirosław Balicki – Dyrektor Departamentu Sprzedaży Energii Trakcyjnej ( PKP ENERGETYKA SA),
  • Arkadiusz Kasiński – Kierownik Produktu (PKP INTERCITY SA),
  • Patryk Świrski – Prezes Zarządu (KOLEJE ŚLĄSKIE Sp. z o.o.),
  • Wiesław Szafrański  – Dyrektor Zarządzający ds. Operacyjnych (POLREGIO sp. z o.o.),
  • Bartłomiej Buczek – Członek Zarządu (PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.).

  Ze względu na to, że tegoroczna Konferencja była jej dziesiątą edycją odbyła się Gala Jubileuszowa podczas, której Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei wręczyła wyróżnienia i podziękowania osobom i instytucjom, które przez lata wspierały inicjatywę konferencji dedykowanej energetyce.

  Wyróżnienia za patronat oraz wsparcie merytoryczne zapraszam przedstawicieli reprezentujących:

  -Ministerstwo Aktywów Państwowych

  -Ministerstwo Infrastruktury

  -Urząd Transportu Kolejowego

  -PKP Polskie Linie Kolejowe SA

  -PKP Energetyka SA

  -Instytut Kolejnictwa

  -Politechnika Łódzka

  Wyróżnienia za zaangażowanie oraz wkład merytoryczny:

  -dr Artur Rojek – Instytut Kolejnictwa

  -Andrzej Kazimierski – PKP Polskie Linie Kolejowe SA

  -Tomasz Besztak– PKP Energetyka SA

  -Radosław Burak-Romanowski -PKP Energetyka SA

  Podziękowania za wieloletnią współpracę oraz wkład w organizację:

  • ABB Sp. z o.o.
  • ELESTER-PKP Sp. z o.o.
  • SESTO Sp. z o.o.

  RELACJA 2019


  Kolej to także energetyka

  IX Konferencja „Energetyka na kolei” 

  Polska izba kolei zorganizowała kolejną edycję konferencji dla sektora energetycznego w kolejnictwie. Podczas wydarzenia dyskutowano o aktualnych problemach nurtujących branże ze szczególnym
  naciskiem na kwestie związane z kierunkami rozwoju sektora energetycznego na kolei.

  U podstaw spotkania stała potrzeba wymiany doświadczeń, poszukiwania najnowszych metod diagnostycznych, sposobów zarządzania majątkiem czy też magazynowania energii i poszukiwania
  optymalizacji kosztów.

  Szczegółowo zagadnienia – od projektowania poczynając, poprzez utrzymanie sieci trakcyjnej, a na projektach inwestycyjnych kończąc- poruszono w kilku blokach tematycznych oraz panelu dyskusyjnym.

  Konferencję otworzyli Adam Musiał - Dyrektor Generalny oraz Dorota Markiewicz - Dyrektor (Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei), którzy wręczyli także certyfikaty przystąpienia w poczet Izby Kolei nowych firm członkowskich:

  • Relopol SA
  • Involt Group 
  • MySoft Sp. z o.o. 

  Istnieje możliwość stopniowego modyfikowania całości lub części sieci trakcyjnej lub systemu zasilania energią, element po elemencie, przez dłuższy okres, w celu osiągnięcia zgodności z niniejszą TSI. Proces modernizacji/odnawiania powinien uwzględniać konieczność utrzymania kompatybilności z istniejącym podsystemem „Energia” oraz pozostałymi podsystemami.

  Podkreślił pierwszy prelegent Jan Siudecki - Dyrektor - Departament Techniki i Wyrobów UTK. Omówił także zmiany wymagań dla podsystemu Energia.  

  Profesor dr hab. inż. Jan Anuszczyk, Zakład Transportu i Przetwarzania Energii - Instytut Elektroenergetyki,  Politechnika Łódzka streścił kwestie związane z efektywnością energetyczną użytkowania pojazdów trakcyjnych. W opinii profesora Anuszczyka, możliwe jest uzyskanie odpowiednich warunków dla pojazdu trakcyjnego jeżeli producent pojazdów posiada odpowiednie systemy sterowania napędem - optymalizujące pracę koło - szyna, z ciągłą analizą poślizgu koła napędowego. Drugim sposobem natomiast zwiększania siły przyspieszającej jest stosowanie kół napędowych o specjalnych właściwościach antypoślizgowych, nad czym pracują firmy z branży kolejowej. 

  Blok I dotykał kwestii związanych z siecią trakcyjną- projektowaniem, budową, modernizacjami oraz utrzymaniem. Bartosz Chyliński - Manager ds. Techniczno-Handlowych (ZEP INC.) przedstawił zastosowanie produktów ZEP w bieżącym utrzymaniu sieci trakcyjnej. Nadmienił, że celem firmy jest pomoc zarządcy infrastruktury oraz firmom realizującym umowy utrzymaniowe urządzeń sieci trakcyjnej poprzez zapobieganie awariom sieci trakcyjnej. 

  Biuro Energetyki PKP PLK SA będzie dążyć do poprawy jakości koncepcyjnych prac studialnych dotyczących analiz układów zasilania trakcji elektrycznej.

  Podkreślił Radosław Burak- Romanowski, dyrektor - Biuro Energetyki, PKP Polskie Linie Kolejowe SA podczas prezentacji dotyczącej analizy układów zasilania DC 3kV w kontekście realizowanych projektów inwestycyjnych. Mówca zaakcentował, że poprawnie przeprowadzone analizy układów zasilania będą prowadzić do:

  • zapewnienia optymalnych rozwiązań (mocy zainstalowanych w PT) [szczególnie ważne w przypadku budowy PT przez PKP PLK S.A. – oszczędności];
  • uzyskiwania odpowiednich parametrów napięciowych na liniach kolejowych (mocny układ zasilania – brak opóźnień w rozkładach jazdy powodowanych „brakiem prądu w sieci”);
  • braku problemów z uzyskiwaniem deklaracji zgodności z TSI Energia podczas procesów certyfikacji. 

  Grzegorz Romik - Dyrektor Handlowy firmy Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o. zaprezentował rozwiązania z zakresy nowoczesnych metod pomiaru 3D sieci trakcyjnej. Zalety zaprezentowanego systemu (GEDO Scan) to pomiar skrajni kolejowej w tym przewodów sieci trakcyjnej, możliwość wykonywania analiz położenia sieci trakcyjnej w odniesieniu do mierzonej/projektowanej osi toru, okazja do generowania raportów zawierających wysokość i odsuw oraz szansa na analizowanie dowolnej chmury punktów z systemu.  

  Andrzej Kowalczyk - Prezes Zarządu MABO Sp. z o.o., scharakteryzował systemy podwieszeń urządzeń II generacji. Szczególnie uwypuklił zalety trakcyjnych urządzeń naprężających, czyli:

  • stała siła naprężająca przewody na odcinku kompensacji;
  • prosty montaż;
  • mocowania dostosowane do słupów każdego typu;
  • bezobsługowość;
  • trwałość;
  • brak bezwładności działania.

  Damian Kuca - Prezes Zarządu KUCA Sp. z o.o. streścił recyklingową technologię wytwarzania elementów złącznych na bazie stopów miedzi dla sieci trakcyjnej kładąc nacisk na korzyści wynikające z zastosowanej technologii czyli: 

  • obniżenia kosztów materiału wsadowego poprzez zastosowanie złomów trakcyjnych,
  • dywersyfikacji dostawców materiałów wsadowych,
  • ekologii i korzyści wizerunkowych,
  • obniżenia kosztów wyrobu finalnego. 

  W bloku drugi tematem były systemy zasilania (poprawa jakości zasilania oraz  zapobieganie awariom  sieci  trakcyjnych). Część ta rozpoczęła się od prelekcji przedstawicieli PKP ENERGETYKA S.A. (Krzysztof Wolski - Zastępca Dyrektora Departamentu Kontraktacji i Realizacji Usług),  ELESTER – PKP Sp. z o.o. (Leszek Pryk - Dyrektor Techniczny) oraz SIEMENS Sp. z o.o. (Marcin Lizer - Kierownik Zespołu Sprzedaży ). Prezentacja pt. „Cyfrowa podstacja trakcyjna – digitalizacja sygnałów w obwodach sterowania, automatyki i zabezpieczeń systemów zasilania dla kolei” skupiona była na innowacyjnych rozwiązaniach zastosowanych w zakresie digitalizacji sygnałów w obwodach sterowania, automatyki i zabezpieczeń. Podkreślono, że cyfrowa podstacja trakcyjna przyniesie szereg korzyści z wynikających z technologii CleanAir: 

  • wysoką niezawodność (procesy łączeniowe realizowane przez próżniową komorę gaszeniową bez produktów rozpadu); 
  • wysoką wydajność (trwałość łączeniowa w zakresie prądów roboczych i zwarciowych w całym okresie eksploatacji i przewyższająca swoimi możliwościami rozwiązania z SF6); 
  • rozwiązanie dla niskich temperatur (do -60 st. C );
  • efektywną eksploatację oraz bezobsługowość nawet przy częstych łączeniach;
  • brak emisji CO2e.

  Krzysztof Pałgan - V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor Handlu i Marketingu oraz Przemysław Szafrański – Dyrektor Sprzedaży Krajowej, RELPOL SA w prezentacji  „Przekaźniki elektromagnetyczne w infrastrukturze kolejowej” pokazali główne atuty spółki-  doświadczenie, jakość, elastyczność i możliwości produkcyjne oraz najistotniejsze produkty.  

  Natomiast  dr inż. Artur Rojek - Kierownik Zakładu Elektroenergetyki (Instytut Kolejnictwa) scharakteryzował badania a rzeczywistą pracę wyłączników szybkich w podstacjach trakcyjnych. 

  Ostatni blok dotyczył kwestii energii elektrycznej (magazynowanie energii, rekuperacja, optymalizacja zużycia energii, audyty energetyczne, umowy dystrybucyjne), 

  Rozpoczął go Andrzej Kazimierski - Naczelnik Wydziału - Biuro Energetyki, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, który zdefiniował model zakupu energii oraz profile energetyczne w spółce. Natomiast Andrzej Anuszkiewicz – Prezes, Lopi Anuszkiewicz I Trzecińscy Sp. J. przedstawił korzyści wynikające z odpowiedniej jakości energii w inteligentnym oświetleniu na kolei.  

  Kolej w Europie coraz więcej uwagi poświęca efektywności energetycznej i środowisku.

  Podkreślił Tomasz Szamocki - Dyrektor Departamentu Obsługi i Utrzymania Klienta - PKP ENERGETYKA SA i CENTRUM EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ KOLEI (CEEK).

  W rezultacie powołano do życia Centrum Efektywności Energetycznej, którego zadaniem jest zwiększenie efektywności energetycznej polskiej kolei we współpracy z przewoźnikami, ekspertami i organizacjami branżowymi.  

  Dr inż. Sławomir Barański - Zakład Transportu i Przetwarzania Energii, Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Łódzka, powiedział, że: 

  Warunkiem efektywnego odzyskiwania energii podczas hamowania pociągu są podstacje trakcyjne mogące rekuperować energię do sieci przemysłowej lub wyposażone w zasobniki energii.

  W oparciu o symulacje, którą przeprowadzono na pierwszej linii metra w Warszawie podkreślił, że w przypadku linii metra z nowoczesnym taborem i podstacjami trakcyjnymi bez możliwości rekuperacji energii jedyną możliwością zmniejszenia jej zużycia jest odpowiednia organizacja ruchu na linii.

  Dodał także, że wprowadzenie przesunięcia czasowego pomiędzy potokami pociągów jadących w przeciwnych kierunkach pozwala na około 5% zmniejszenie zużycia energii trakcyjnej. Co najważniejsze oszczędności są osiągane praktycznie bezinwestycyjnie, jedynie poprzez zmianę rozkładu jazdy pociągów.

  W drugim dniu konferencji odbyła się debata na temat kosztów transportu kolejowego. Moderatorem był Radosław Karwicki, zastępca redaktora naczelnego Raportu Kolejowego, a o narzędziach optymalizacji i rozwiązaniach, rozmawiali:

  • Marek Kałas - Zastępca Dyrektora Biura Energetyki, PKP Polskie Linie Kolejowe SA;
  • Mirosław Balicki - Dyrektor Departamentu Sprzedaży Energii Trakcyjnej, PKP Energetyka SA;
  • Tomasz Staniszewski, Dyrektor Biura Infrastruktury i Energetyki, PKP INTERCITY SA;
  • dr inż. Artur Rojek - Kierownik Zakładu Elektroenergetyki , INSTYTUT KOLEJNICTWA. 

  Konferencja Energetyczna poruszyła tematy, które determinują największe wyzwania w branży. Izba Kolei stara się reagować na rynkową sytuację organizując wydarzenie, które stanowi platformę dialogu i konsultacji w środowisku i sektorze energetycznym.

   

  RELACJA 2018


  Konferencja „Energetyka na kolei”

  Energetyka dla kolei, nowoczesne systemy, sfera badań i rozwoju to tylko kilka z wielu zagadnień jakie podjęto podczas Konferencji „Energetyka na kolei”.

  Obszar energetyki dla kolei jest nierozerwalnie związany z rozwojem polskiej kolei. Na jakość i systemy energetyczne dla kolejnictwa wpływają elementy wielu gałęzi przemysłu. Ten wieloaspektowy charakter pozwala z jednej strony na szybki rozwój i innowacyjność. Z drugiej natomiast wymusza poszukiwanie nowych platform wymiany informacji i opinii pomiędzy zarządcą infrastruktury kolejowej, dystrybutorami energii, przewoźnikami oraz przedsiębiorcami.

  Celem, jaki założyli sobie organizatorzy przed rozpoczęciem konferencji było poszukiwanie nowych trendów w projektowaniu, budowie i utrzymaniu sieci trakcyjnych. Tematyka skupiła się zatem na     poprawie jakości zasilania oraz zapobieganie awariom sieci trakcyjnych, narzędziach it w kolejowych inwestycjach energetycznych, magazynowaniu energii i jej dystrybucja, jak również obrocie, pomiarach i rozliczeniach.

  Otwarcia konferencji dokonali- Adam Musiał - Dyrektor Generalny oraz Dorota Markiewicz – Dyrektor – Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Natomiast firmy:

  • ELPLAST + Sp. z o.o.,
  • JANASZEK ELECTRIC Sp. z o.o.,
  • ELFEKO S.A.
  • SPIE Elbud Gdańsk.SA,

  Odebrały certyfikaty członkostwa w Izbie Kolei.

  Referat inauguracyjny wygłosił Andrzej Żurkowski, Dyrektor Instytutu Kolejnictwa. Po nim głos zabrała Edyta Gładysz, Naczelnik Wydziału Rynku Infrastruktury UTK, która omówiła zmiany w TSI Energia. Przypomniała, że TSI stanowią jeden z bazowych dokumentów przy weryfikacji podsystemu Energia. Ponadto streściła prace grupy roboczej przy zmianach do TSI Energia. Zaznaczyła, że modernizacja lub odnowienie może dotyczyć całego podsystemu lub części podsystemu. Natomiast  państwo członkowskie decyduje o konieczności uzyskania nowego zezwolenia.

  Gładysz zaznaczyła, że prace nad pełną techniczną rewizja TSI będą trwały jeszcze przez ok. 2 lata, a jej zakres to między innymi analiza wszystkich wymagań oraz aktualizacja norm.

  Panel pierwszy konferencji poświęcono zagadnieniom-  SIEĆ TRAKCYJNA – PROJEKTOWANIE, BUDOWA, MODERNIZACJA,  UTRZYMANIE. W tej części pierwszy prelegentem był Maciej Kordas, Dyrektor ds.  Kluczowych Klientów z ABB Sp. z o.o. Streścił on przede wszystkim ofertę ABB  dla kolei w tym rozwiązania dla transportu kolejowego i miejskiego takie jak podstacje trakcyjne prądu przemiennego i stałego, w tym rozdzielnice, transformatory, urządzenia zabezpieczające i sterujące czy stacje przetwornicami częstotliwości (SFC).  Kordas pokazał także wdrożenia jakie jego firma zrobiła w Polsce, Indiach czy Szwajcarii.

  Realizacje były także częścią prezentacji firmy JANASZEK ELECTRIC Sp. z o.o. Przemysław Chudon, Kierownik Biura Inwestycji , scharakteryzował wyzwania w zakresie utrzymania elektroenergetyki nietrakcyjnej.  Prelegent skupił się na pokazaniu możliwości swojej firmy w zakresie budowy i modernizacji obiektów. Podkreślił ponadto, że Janaszek Electric posiada nowe możliwości dostępu do infrastruktury (m. in. stała współpraca  ze wszystkimi 23 Zakładami Linii Kolejowych czy specjalistyczny sprzęt).

  Najważniejsze informacje o programie „Badana, Rozwijana, Innowacyjna Kolej czyli BRIK w energetyce” w infrastrukturze kolejowej” zaprezentował Adam Załęski z Biura Energetyki z PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SA. Nadmienił on zatem o tym, że program jest realizowany we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i dofinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Ponadto podkreślił, że wpłynęło 30 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania równą ok. 58 mln zł. Natomiast rekomendowano do dofinansowania 10 wniosków na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ok. 35 mln zł.

  Kolejna prezentacja firmy LEF POLAND Sp. z o.o. dotyczyła rozwiązań jakie ta firma może zaoferować dla kolei. Jacek Kowalik, Dyrektor Handlowy, omówił zatem projektowanie urządzeń zgodnych z PLC jak również produkty takie jak dławiki torowe, transformatory obwodów torowych czy sieci TLC.

  Andrzej Kowalczyk, Prezes Zarządu MABO Sp. z o.o.  scharakteryzował nowoczesne systemy podwieszeń górnej sieci trakcyjnej. Jak zaznaczył w latach 2013 – 2015 Mabo zrealizowało wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą z Krakowa, projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w zakresie innowacyjnego systemu podwieszeń górnej sieci trakcyjnej. W rezultacie powstał produkt, który  charakteryzuje się wysokimi  własnościami  sprężystymi, wysoka odpornością korozyjną czy niezawodnością eksploatacją.

  Kolejni prelegenci, Borys Nowicki, Menadżer Projektu VISIMIND LTD Sp. z o.o. oraz Rafał Szczęsny,  Dyrektor Biura Utrzymania Sieci Dystrybucyjnej PKP ENERGETYKA OBSŁUGA Sp. z o.o. skupili się na opisie metody i korzyściach we wdrożeniach oblotów akwizycyjnych. Scharakteryzowali oni case study zaczynając od oględzin, poprzez raporty, planowanie działań naprawczych, weryfikacje danych, aż po integracje z systemami.

  Tematyka panelu drugiego skupiła się na SYSTEMACH ZASILANIA – POPRAWIE JAKOŚCI ZASILANIA ORAZ ZAPOBIEGANIU AWARIOM SIECI TRAKCYJNYCH.

  Rozpoczął Michał Rink, Sales Manager Poland z HAUFF – TECHNIK GmbH&Co.KG , który w prezentacji  „Wodo i gazoszczelne systemy uszczelnień w obiektach elektroenergetycznych” podkreślił między innymi dlaczego należy uszczelniać obiekty elektroenergetyczne.  Prawidłowo wykonane uszczelnienie zabezpiecza bowiem także przed:

  • wylaniem się oleju z fundamentów stacji w przypadku nieszczelnej bądź uszkodzonej misy transformatora,
  • promieniowaniem Radonu do wnętrza obiektu,

  oraz

  • zapewnia obsłudze serwisowej możliwość przeprowadzenia w bezpieczny sposób zleconych zadań.

  Program MUZaII i MUZaIII w kontekście realizacji KPK był tematem prezentacji Tomasza Besztaka, Dyrektora Departamentu Kontraktacji Umów Utrzymaniowych PKP ENERGETYKA SA. Prelegent skomentował między innymi cele programu takie jak:

  •umożliwienie zwiększenia przepustowości linii kolejowych (wzmożony ruch pociągów),

  •przystosowania linii do zwiększonych prędkości (160 ÷ 200 km/h),

  •wprowadzenie lokomotyw o większych mocach (rzędu 6 MW),

  •zmniejszenie awaryjności sieci i urządzeń dystrybucyjnych,

  •poprawa parametrów jakościowych energii elektrycznej,

  •spełnienie wymogów zasilania według standardów określonych Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI) podsystemu „Energia”:

  Natomiast występujący po nim Michał Karczewski, Specjalista ds. jakości energii ASTAT Sp. z o.o. scharakteryzował zagadnienia związane ze wskaźnikami parametrów jakości energii elektrycznej w systemach zasilania podstacji trakcyjnej SN.

  Józef Dąbrowski , Asystent – Zakład Trakcji Elektrycznej z INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI  przekazał istotne zagadnienia dotyczące rekuperacji.  Podkreślił, że rekuperacja energii kinetycznej pojazdu podnosi wartości chwilowe napięć w sieci trakcyjnej niezależnie ot tego czy to jest AC czy DC. Dodał także, że tabor klasyczny eksploatowany na sieciach trakcyjnych równocześnie taborem z rekuperacją na sieć narażany jest na zwiększone prawdopodobieństwo uszkodzeń termicznych oporników rozruchowych zwłaszcza jego ostatniego stopnia.

  Panel trzeci - ENERGIA ELEKTRYCZNA – MAGAZYNOWANIE ENERGII I JEJ DYSTRYBUCJA  |  ENERGIA ELEKTRYCZNA – OBRÓT, DYSTRYBUCJA, POMIAR, ROZLICZANIE, LICZNIKI otworzył Marek Kałas z PKP PLK dokonując wprowadzenia do tematyki magazynowania energii. Po nim głos zabrał Sławomir Zieliński, Kierownik ds. Rozwoju Rynku ACTE Sp. z o.o. przedstawiając ofertę firmy ELPRESS w zakresie końcówek i złączek kablowych oraz narzędzi do cięcia i zaprasowywania. Natomiast  dr inż. Artur Rojek, Kierownik Zakładu Elektroenergetyki Instytutu Kolejnictwa zanalizował obszar magazynowania energii w systemie  3kV DC.

  Podparcie sieci trakcyjnej 3kV DC za pomocą magazynu energii było tematem prezentacji Krzysztofa Strukowicza, Prezesa Zarządu MY SOFT Sp. z o.o. W ramach swojego wystąpienia przedstawił on MOBI-TRAK, czyli modułowy mobilny magazyn energii. Strukowicz zaznaczył, że pełni on funkcję autonomicznej podstacji trakcyjnej lub kabiny sekcyjnej. Składa się z modułów bateryjnych zapewniających uzyskanie napięcia wyjściowego o parametrach pozwalających na współpracę z siecią trakcyjną w celu poprawy jej parametrów elektrycznych oraz efektywnego jej wykorzystania (rekuperacja). Moduły bateryjne są konfigurowane za pomocą matrycy odłącznikowo-stycznikowej pozwalającej zestawić wymagany układ zasilania

  Tomasz Besztak z PKP ENERGETYKA SA skupił się na analizie systemu dynamicznej redukcji obciążenia podstacji trakcyjnej, działający z wykorzystaniem zasobnika dużej mocy. Przedstawił także projekty modernizacyjne PKP Energetyka, która w ramach programu modernizacji układów zasilania, MUZA I, wybudowała i zmodernizowała 78 podstacji trakcyjnych na obszarze całego kraju. Natomiast w latach 2018-2023 w ramach programów MUZA II i III, planowana jest budowa i modernizacja kolejnych 147 podstacji trakcyjnych.

  Zalety mikrosieci hybrydowej streścił Krzysztof Bukała, Inżynier Produktu ETC plus Sp. z o.o. Migracja do topologii mikrosieci hybrydowych przynieść ma szereg korzyści dla inwestorów i użytkowników w tym między innymi zero kosztów przekroczenia mocy przyłączeniowych , zero kosztów generacji mocy biernej oraz zero niepotrzebnych kosztów inwestycji w sieci operatorskie.

  Ostatnie dwie prezentacje wygłosili przedstawiciel PRZEWOZÓW REGIONALNYCH sp. z o.o.(Stefan Banaszkiewicz, Specjalista omówił osiągnięte oszczędności po wprowadzeniu liczników prądu stałego w pojazdach Przewozy Regionalne Sp. z o.o.) oraz PKP CARGO SA (Wojciech Malcherek, Naczelnik Wydziału Zarządzania Energią w Biurze Taboru i Wsparcia Technicznego mówił o zmianie sprzedawcy energii trakcyjnej).

  Ostatni panel przeznaczono na debatę dotyczącą kierunków rozwoju sektora energetycznego na kolei. Moderował ją Marek Kałas, Zastępca Dyrektora Biura Energetyki PKP PLK SA a udział wzięli:

  • Tomasz Besztak, Dyrektor Departamentu Kontraktacji Umów Utrzymaniowych PKP ENERGETYKA SA,
  • Artur Resmer, Członek Zarządu PKP INTERCITY SA,
  • Jarosław Klasa, Członek Zarządu PRZEWOZY REGIONALNE Sp. z o.o.,
  • Piotr Malepszak, Wiceprezes Zarządu KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE SA,
  • Andrzej Pietras, Kontroler Działu Audytu Wewnętrznego i Kontroli KOLEJE ŚLĄSKIE Sp. z o.o.,
  • Marcin Wołowicz, Kierownik Działu Techniki „KOLEJE MAZOWIECKIE – KM”,
  • Damian Dratwa, Specjalista ds. Eksploatacji ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA Sp z o.o.,
  • Paweł Rybak – Inspektor ds. Technicznych SZYBKA KOLEJ MIEJSKA Sp. z o.o.

   

  RELACJA 2018

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________-

  Energetyka na kolei

  Kierunki rozwoju i perspektywy

  Systemy zasilania, elektryfikacja linii kolejowych, obrót i dystrybucja energią elektryczną, budowa i utrzymanie sieci trakcyjnej – te i inne tematy poruszyli uczestnicy VII Konferencji „Energetyka na kolei”, która odbyła się w dniach 26–27 października 2017 r. w Raszynie k. Warszawy.

  Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Dyrektor Generalny Adam Musiał i Dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Dorota Markiewicz. Następnie głos zabrał Jan Siudecki, Dyrektor Departamentu Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności Urzędu Transportu Kolejowego, który przedstawił zgromadzonym uwarunkowania wdrażania w Polsce interoperacyjności w podsystemie „Energia”. Szczegółowo omawiając proces zgodności wyrobów, Siudecki zwrócił uwagę na trudności związane z koordynacją inwestycji, konieczność etapowego doprowadzania podsystemu do zgodności TSI oraz konieczność wydania dwóch zezwoleń w oparciu o dwie deklaracje WE.

  Proces modernizacji i odnawiania – podkreślił Siudecki – powinien uwzględniać konieczność utrzymania kompatybilności z istniejącym podsystemem „Energia” oraz pozostałymi podsystemami.

  Dyrektor Instytutu Kolejnictwa Andrzej Żurkowski zaprezentował postępy pac związanych z wyposażeniem Okręgu Badawczego w Żmigrodzie w nowe systemy zasilania trakcyjnego. Projekt, realizowany w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, pozwoli na testowanie m.in.: oddziaływania różnych systemów trakcji elektrycznej na urządzenia ERTMS, interfejsów w systemach sterowania ruchem kolejowym, jazdy pojazdów szynowych z prędkością co najmniej 220 km/h, modelowego interfejsu komunikacji różnych systemów srk, w tym ERTMS poziomu I oraz  II, zabezpieczeń zwarciowych zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego, systemów zasilania prądu przemiennego, oddziaływania wzajemnego systemów 3 kV DC i 25 kV 50 Hz oraz 15 kV 16,7 Hz, a także oddziaływania wzajemnego systemów zasilania na urządzenia srk, w tym automatyki na przejazdach kolejowych.

  Systemy zasilania: projektowanie, budowa, modernizacja

  O tym, jak wykorzystywać nowoczesne technologie pozyskiwania danych o podziemnej infrastrukturze kolejowej mówili Wojciech Skowron, Dyrektor Działu Instrumentów dla Budownictwa, oraz Artur Pleśniarski, Kierownik Działu Instrumentów Detekcyjnych firmy Leica Geosystems Sp. z o.o. Skowron i Pleśniarski podkreślili, że detekcja uzbrojeń podziemnych wiąże się z wieloma korzyściami, np. umożliwia precyzyjne planowanie i budżetowanie projektów inwestycyjnych, minimalizuje ryzyko podczas prowadzenia prac budowlanych, oszczędza czas i nakłady, przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewnia cenne, precyzyjne dane do systemów zarządzania projektami i inwestycjami.

  Aktualność danych jako krytyczny element zarządzania inwestycją była tematem wystąpienia Piotra Piecha i Tomasza Gacka, Członków Zarządu GISonLine Sp. z o.o. Sp. k. Kompleksowy system wspierający procesy zarządzania inwestycją Plan Online, jak podkreślili Piech i Gacek, umożliwia optymalizację czynności operacyjnych, obniżenie kosztów, szybsze prowadzenie prac, zapewnia zgodność budowy z zasadami ochrony środowiska, a także zwiększa bezpieczeństwo pracowników i kontrahentów.

  Przedstawiciel PKP Energetyka, Zastępca Dyrektora Kontrakcji i Realizacji Usług Krzysztof Wolski, w swojej prezentacji skupił się na uruchomieniu Programu Modernizacji Układu Zasilania Sieci Trakcyjnej (MUZA I). Podstawowymi celami Programu było: umożliwienie zwiększenia przepustowości linii (wzmożony ruch pociągów), wprowadzenie lokomotyw o większych mocach (rzędu 6 MW) i zwiększenie prędkość trakcyjnej do 200km/h, zmniejszenie awaryjności sieci i urządzeń dystrybucyjnych, poprawa parametrów jakościowych energii elektrycznej, spełnienie wymogów zasilania według standardów określonych Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI) podsystemu „Energia”. Kontynuacją Programu, jak zapowiedział Wolski, ma być MUZA II.

  W pierwszym panelu znalazły się także wystąpienia dot. cyfrowych podstacji trakcyjnych (Marcin Kokoszka, Członek Zarządu, oraz Leszek Pryk, Dyrektor Elester-PKP Sp. z o.o.), nowoczesnych elementów systemu zasilania w podstacji trakcyjnej (Grzegorz Okrasa, Dyrektor Marketingu i Sprzedaży ABB Sp. z o.o.) oraz zastosowania stalowych słupów pełnościennych przy realizacji projektu MUZA I (Klaudiusz Moszkiewicz, Dyrektor Działu Energetyki Elmonter Oświetlenie).

  Energetyka w kontekście KPK

  Zdecydowana większość projektów liniowych KPK obejmuje kompleksowe roboty w zakresie branży energetyki trakcyjnej i nietrakcyjnej – podkreślił Tadeusz Sobotnik, Dyrektor Biura Przygotowania Inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

  W swojej prezentacji Sobotnik przedstawił zakres elektryfikacji linii kolejowych w ramach Krajowego Programu Kolejowego, ogólne założenia KPK (66 mld zł, 220 projektów, 9 tys. km torów objętych pracami, komfortowe przystanki, krótsze podróże i więcej połączeń) oraz przewidywane efekty elektryfikacji (poprawę dostępności kolejowej regionów, zapewnienie spójności z dotychczas zelektryfikowaną siecią kolejową, zmniejszenie kosztów eksploatacji, spełnienie wymagań sieci bazowej/kompleksowej TEN-T, zmniejszenie oddziaływania transportu kolejowego na środowisko). Podkreślił także, że KPK, oprócz elektryfikacji linii, przewiduje budowę nowych, zelektryfikowanych połączeń kolejowych, m.in. linii kolejowej Podłęże – Piekiełko.

  Z uwagi na czas, jaki upłynął od elektryfikacji pierwszych linii kolejowych bardzo intensywnie realizowana jest również „reelektryfikacja” istniejącej sieci – dodał Sobotnik. – Zdecydowana większość projektów liniowych KPK obejmuje kompleksowe roboty w zakresie branży energetyki trakcyjnej i nietrakcyjnej: kompleksową wymianę oświetlenia zewnętrznego posterunków ruchu i przystanków osobowych, budowę urządzeń Elektrycznego Ogrzewania Rozjazdów (EOR), budowę Linii Potrzeb Nietrakcyjnych (LPN) do zasilania odbiorów, budowę nowego systemu zasilania linii kolejowych (podstacji trakcyjnych i kabin sekcyjnych).

  Przebieg zmiany napięcia na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej z 600 V na 3 kV był tematem wystąpienia dra inż. Artura Rojka, Kierownika Zakładu Elektroenergetyki Instytutu Kolejnictwa. Modernizacja układu zasilania objęła m.in. przebudowę podstacji trakcyjnych w Pruszkowie i Grodzisku (zespoły typu PD17S), modernizację kabiny sekcyjnej w Podkowie Leśnej, wyłączenie 4 podstacji, sprawdzenie stanu technicznego sieci trakcyjnej oraz sprawdzenie odstępów izolacyjnych sieci jezdnej od obiektów i roślin.

  Energia elektryczna i sieć trakcyjna

  O sieci trakcyjnej w kontekście budowy, eksploatacji i interoperacyjności mówił Marek Kałas, Zastępca Dyrektora Biura Energetyki PKP Polskich Linii Kolejowych SA. W swojej prezentacji Kałas przedstawił nowoczesne technologie budowy sieci trakcyjnej (montaż konstrukcji wsporczych, fundamentu palowego, podwieszeń, wywieszanie sieci jezdnej, likwidacja starych fundamentów metodą minerską), nowości w sieci trakcyjnej (konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej, urządzenia kotwiące bezciężarowe, osprzęt sieciowy nowej generacji) oraz układ zasilania sieci trakcyjnej w odniesieniu do TSI „Energia”.

  Tomasz Besztak, Dyrektor Departamentu Kontraktacji Umów PKP Energetyka, przedstawił założenia projektu paszportyzacji sieci dystrybucyjnej i trakcyjnej. Celem projektu jest dostarczenie pełnej i aktualnej informacji o stanie majątku dystrybucyjnego uzyskanej w procesie inwentaryzacji i paszportyzacji (tj. atrybutach technicznych, lokalizacji, połączeniach topologicznych, stanie technicznym oraz docelowo kosztach eksploatacji) zgromadzonej w systemie klasy GIS oraz podlegającej procedurze aktualizacji (czyli utrzymywania danych w aktualności), a także wsparcie efektywnego prowadzenia eksploatacji, planowania nowych inwestycji oraz modernizacji majątku dystrybucyjnego.

  Korzyści biznesowe wynikające z projektu to m.in. kompletna ewidencja i wprowadzenie danych o majątku sieciowym do bazy danych, udostępnienie informacji o majątku w całej organizacji, usprawnienie prowadzonych działań eksploatacyjnych i rozwojowych, szybsza analiza możliwości przyłączenia klienta, skrócenie czasu wydania warunków technicznych, rozwiązanie problemów eksploatacyjnych oraz ograniczenie strat finansowych – podkreślił Besztak.

  Szeroko pojęty obrót energii, dystrybucja, pomiar i rozliczanie były tematami wystąpień: Dariusza Antosa, Dyrektora Handlowego Sesto Sp. z o.o. („Systemy automatyki firmy Sesto”), Wojciecha Malcherka, Naczelnika Biura Taboru i Wsparcia Technicznego w Wydziale Zarządzania Energią PKP CARGO SA („Koncepcja systemu zarządzania energią trakcyjną w aspekcie rozliczania mocy umownej”) oraz Piotra Grochala, Prezesa Zarządu Benning Power Electronics Sp. z o.o. („Moce, definicje taryfowe. Urządzenia do eliminacji mocy biernej w sieci zasilającej”). Panel dotyczący sieci trakcyjnej domknęły prelekcje: Macieja Bornowskiego, Kierownika Działu Wsparcia Technicznego Leica Geosystes Sp. z o.o. („Nowe technologie pozyskiwania informacji o przestrzennym położeniu elementów infrastruktury kolejowej”) i Jacka Mrozińskiego, Dyrektora Regionu Jotun Polska Sp. z o.o. („Farby antykorozyjne Jotun w energetyce i na kolei”).

  Elektryfikacja a koleje aglomeracyjne

  PKP Polskie Linie Kolejowe SA systematycznie wdrażają nowe technologie i rozwiązania – powiedział podczas swojego wystąpienia Radosław Burak-Romanowski, Dyrektor Biura Energetyki PKP PLK. – Modernizacja zarządzanej infrastruktury jest procesem ciągłym i długoterminowym. Ze względu na wielkość infrastruktury nie jest możliwa wymiana urządzeń starego typu w krótkim okresie czasu. PKP PLK poszukuje nowych technologii i rozwiązań pozwalających na długookresową i bezpieczną eksploatację przy możliwie najniższych kosztach.

  Konferencję zakończyła debata panelowa, moderowana przez Radosława Buraka-Romanowskiego. Debata dotyczyła kierunków rozwoju sektora energetyki kolejowej oraz wpływu elektryfikacji linii kolejowych na rozwój przewozów aglomeracyjnych. W debacie udział wzięli: Arkadiusz Kasiński (PKP Intercity SA), Piotr Zagozdon (Szybka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.),  Tomasz Besztak (PKP Energetyka SA), Andrzej Tarnowski (Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.), Marcin Wołowicz (Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o.) oraz Michał Chlebowski (Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o.).

  Wydarzeniem towarzyszącym i uzupełniającym konferencję była wystawa, w której uczestniczyły firmy: SIBA, Wieland, Elester-PKP, Aste, Sonel, Phoenix Contact, Aktywizacja, Ergom, GisonLine, Leica Geosystems, Elektromontaż Lublin.

  Złotym partnerem konferencji były firmy ABB Sp. z o.o., Elester-PKP Sp. z o.o., GISonLine Sp. z o.o. Sp. k. oraz Leica Geosystems Sp. z o.o., a  partnerem brązowym – firma Sesto Sp. z o.o.

  Fotorelacja 2021


  Fotorelacja 2019


  FOTORELACJA 2018


   

  FOTORELACJA 2017


   

   

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Koleiul. Jana Karola Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz e-mail: sekretariat@izbakolei.pl
  telefon: +48 52 324 93 80
  faks: +48 52 331 25 30

  NIP 967 10 47 950
  Regon 092 454 672
  KRS 00000 25768 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego
  Konto ING Bank Śląski Oddział Bydgoszcz 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499

  Nasz zespół
  Adam MusiałDyrektor Generalnytel.: 52 324 93 80a.musial@izbakolei.pl
  Dorota MarkiewiczDyrektortel.: 52 324 93 80d.markiewicz@izbakolei.pl
  Aleksandra JasińskaSpecjalista ds. sprzedaży i marketingutel.: 508 501 037a.jasinska@izbakolei.pl
  Zbigniew WiśniewskiManager Zespołutel.: 508 500 995z.wisniewski@izbakolei.pl
  Radosław KarwickiManager Zespołu / Z-ca Redaktora Naczelnegotel.: 508 501 069r.karwicki@izbakolei.pl
  Edyta StudzińskaSpecjalista ds. Sprzedaży i Marketingu / Pełnomocnik ds. Jakościtel.: 500 474 832e.studzinska@izbakolei.pl
  Anna ModrzejewskaManager Zespołutel.: 501 797 551a.modrzejewska@izbakolei.pl
  Monika WiączkowskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 535 199 079m.wiaczkowska@izbakolei.pl
  Piotr MałachowskiDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 534 577 822p.malachowski@izbakolei.pl
  Katarzyna SuśMłodszy specjalista ds. sprzedaży i marketingutel.: 506 597 973k.kus@izbakolei.pl
  Paweł KupsikAsystent Dyrektora Generalnegop.kupsik@izbakolei.pl
  Agnieszka Śliż - RochowiakSpecjalista ds. Sprzedaży i Marketingutel.: 508 603 310a.sliz-rochowiak@izbakolei.pl
  Tomasz MokosDziennikarz
  Michał CiechowskiDziennikarztel.: 795 022 754m.ciechowski@izbakolei.pl
  Anna TomaszewskaKsięgowośćtel.: 508 501 092ksiegowosc@izbakolei.pl
  Violetta ZiembaGrafik komputerowytel.: 577 317 911v.ziemba@izbakolei.pl
  Jak do nas dojechać
  POD PATRONATEM

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ