MenuMenu
pl | en
  XIX konferencja "TELEKOMUNIKACJA I INFORMATYKA NA KOLEI"2022-03-16 - 2022-03-18

  W imieniu naszego samorządu mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

  XIX konferencji
  „TELEKOMUNIKACJA I INFORMATYKA NA KOLEI”

  która odbędzie się w dniach 16-18 marca 2022 r.  w CRYSTAL MOUNTAIN *****  w Wiśle.

   

  Telematyka na kolei to nowoczesne, techniczne środowisko nieodzowne dla sprawnego funkcjonowania systemów kolejowych. Innowacyjna i bezpieczna kolej to implementowanie do jej systemów najnowszych rozwiązań i technologii z zakresu telekomunikacji i informatyki.
  Konferencja w Wiśle  to największe w Polsce, spotkanie dostawców i  wykonawców z branży IT i TELE.
  Co roku gromadzimy blisko 400 uczestników reprezentujących 150 firm oraz 30 wystawców związanych
  z kolejowym rynkiem. Przez trzy dni, w kilku blokach tematycznych i panelach dyskusyjnych omawiamy status obecnych rozwiązań i systemów oraz prezentujemy nowe, rozwijające kolej, technologiczne możliwości.


              Jednym z tematów konferencji będzie powołanie w ramach spółek GRUPY PKP i PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. – KOLEJOWEGO KLASTRA INFRASTRUKTURY IT. Inicjatywa ta stanowi kluczowy czynnik dla wzmocnienia poziomu bezpieczeństwa sektora kolejowego a w konsekwencji, wzmocnienia bezpieczeństwa państwa. Projekt zakłada powstanie:

  • WSPÓLNE CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH (WCPD) – budowa, rozwój i utrzymanie kolejowej chmury obliczeniowej
  • CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA KOLEI (CCK) – utworzenie centrum kompetencyjnego
  • CENTRALNY SYSTEM MONITORINGU (CSM) – utworzenie centralnego systemu monitoringu wizyjnego

  Bezpieczny KLASTER KOLEJOWY to inicjatywa zbudowana na trzech filarach. TECHNOLOGIE, PROCESY i SYSTEMY oraz LUDZIE. Filary stanowić będą o kształcie i oddziaływaniu sektora kolejowego na system zarządzania kryzysowego, system obrony cywilnej, system działania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, Narodowy program Ochrony Infrastruktury Krytycznej oraz Krajowy System Cyberbezpieczeństwa.

  To wszystko sprawia, że polska kolej potrzebuje najnowszych technologii, systemów i urządzeń.

   

   

  Swoją uwagę zwrócimy również na tematykę:

  • Systemów biletowych i pokładowych oraz SDIP
  • Rozwiązań integrujących systemy informacyjne w różnych pojazdach
  • Łączności dyspozytorskiej, przewodowych i radiowych środków łączności, technologii GPS oraz GSM-R
  • Systemów ERTMS oraz ETCS na wszystkich poziomach technologicznych
  • Systemów informatycznych ułatwiających zarządzanie rozjazdami kolejowymi
  • Teledetekcji i śledzenia przesyłek
  • Usług dostępowych (WI-FI) i multimedialnych w taborze oraz w budynkach
  • IoT (internet przedmiotów) oraz Big Data (analiza danych w czasie rzeczywistym)
  • Budowa i modernizacja infrastruktury serwerowej i macierzowej

  Zachęcamy do uczestnictwa w konferencji w roli PARTNERA, WYSTAWCY oraz słuchacza.

  Kontakt:

  Zbigniew Wiśniewski
  tel: 508 500 995
  e-mail: z.wisniewski@izbakolei.pl

   

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Koleiul. Jana Karola Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz e-mail: sekretariat@izbakolei.pl
  telefon: +48 52 324 93 80
  faks: +48 52 331 25 30

  NIP 967 10 47 950
  Regon 092 454 672
  KRS 00000 25768 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego
  Konto ING Bank Śląski Oddział Bydgoszcz 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499

  Nasz zespół
  Adam MusiałDyrektor Generalnytel.: 52 324 93 80a.musial@izbakolei.pl
  Dorota MarkiewiczDyrektortel.: 52 324 93 80d.markiewicz@izbakolei.pl
  Agnieszka JedwabińskaAsystentka Dyrektoratel.: 515 454 183sekretariat@izbakolei.pl
  Aleksandra JasińskaManagertel.: 508 501 037a.jasinska@izbakolei.pl
  Zbigniew WiśniewskiManagertel.: 508 500 995z.wisniewski@izbakolei.pl
  Radosław KarwickiZ-ca Redaktora Naczelnego, Pełnomocnik ds. RODOtel.: 508 501 069r.karwicki@izbakolei.pl
  Edyta StudzińskaSpecjalista ds. Marketingutel.: 500 474 832e.studzinska@izbakolei.pl
  Anna ModrzejewskaSpecjalista ds. projektutel.: 501 797 551a.modrzejewska@izbakolei.pl
  Monika WiączkowskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 535 199 079m.wiaczkowska@izbakolei.pl
  Piotr MałachowskiDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 534 577 822p.malachowski@izbakolei.pl
  Tomasz MokosDziennikarztel.: 577 337 624t.mokos@izbakolei.pl
  Michał CiechowskiDziennikarztel.: 795 022 754m.ciechowski@izbakolei.pl
  Anna TomaszewskaKsięgowośćtel.: 508 501 092ksiegowosc@izbakolei.pl
  Violetta ZiembaGrafik komputerowytel.: 577 317 911v.ziemba@izbakolei.pl
  Jak do nas dojechać
  PATRONATPARTNER SREBRNY KONFERENCJIPARTNER TECHNOLOGICZNYPARTNER ZŁOTY KONFERENCJIWYSTAWCY

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ