MenuMenu
pl | en
  XV Jubileuszowa Konferencja "Modernizacja Taboru Szynowego - zakup i utrzymanie"2018-04-18 - 2018-04-20

  Szanowni Państwo,

  W imieniu Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zapraszamy do udziału w

  XV Jubileuszowej Konferencji

  „Modernizacja Taboru Szynowego – zakup i utrzymanie”

  poświęconej tematyce utrzymania, zakupu, napraw i modernizacji taboru szynowego.

  18 – 20 kwietnia 2018 r., Centrum Konferencyjne Hotelu STOK, Wisła.

  Konferencja, która na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń dla branży, porusza najistotniejsze zagadnienia finansowania zakupu, modernizacji, utrzymania oraz eksploatacji taboru, a także szkolenia kadr, bezpieczeństwa kolejowego oraz szeroko rozumianej ekonomiki przewozów. Jednocześnie jest miejscem spotkań  ekspertów reprezentujących przewoźników, producentów taboru a także podmiotów kreujących szeroko rozumiany rynek transportu szynowego w Polsce.

  Uczestnicy konferencji mają możliwość udziału w:

  • forum dyskusyjnym z udziałem zaproszonych przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Rozwoju, Urzędu Transportu Kolejowego, Instytutu Kolejnictwa, CUPT, NCBiR PKP Intercity SA, PKP CARGO SA,  PKP LHS Sp. z o.o., wszystkich kolei samorządowych, przewoźników prywatnych oraz wyższych uczelni,
  • wystawie firm kolejowych „MODER – SERWIS”,
  • prezentacji poświęconych tendencjom rozwoju branży kolejowej w Polsce.

  Naszą intencją jest wypracowanie najlepszych praktyk w zakresie poruszanej tematyki, wymiana doświadczeń a także kreowanie rynku taborowego w Polsce, spełniającego oczekiwania zarówno pasażerów, użytkowników jak i producentów.

  Zakres tematyczny spotkania:

  1.Finasowanie

  • wsparcie Funduszy Europejskich (POIŚ, EFIS, CEF)
  • Program Inteligentny Rozwój

  2.Modernizacja oraz zakup nowych jednostek

  • certyfikacje i dopuszczenia nowych i modernizowanych jednostek,
  • rynek dostawców podzespołów, części i usług – zamówienia i realizacja,
  • innowacyjne rozwiązania dedykowane taborowi (konstrukcja, trwałość, bezpieczeństwo),
  • najnowsze rozwiązania związane z komfortem i ergonomią,
  • maksymalizacja  potencjału przewozowego operatora towarowego, wdrożenie systemów informatycznych śledzenia pociągów i jednostek ładunkowych, bazujących na nowoczesnych narzędziach teleinformatycznych,
  • modernizacja pojazdów szynowych z uwzględnieniem wymagań interoperacyjności,
  • wdrażanie nowych systemów informacji dla podróżnych,
  • dzierżawa jednostek taborowych,
  • zakup vs modernizacja.

  3.Eksploatacja, naprawy i utrzymanie

  • bieżąca eksploatacja i utrzymanie taboru kolejowego,
  • diagnostyka i usuwanie usterek,
  • organizacja zaplecza techniczno-naprawczego,
  • własne zaplecze utrzymaniowe vs outsourcing usług,
  • przeciwdziałanie wandalizmowi,
  • szkolenie kadr.

  4.Bezpieczeństwo

  • rozwiązania w zakresie zabezpieczania i monitorowania pojazdów,
  • bezpieczeństwo z uwzględnieniem przepisów prawnych,
  • udogodnienia dla niepełnosprawnych

   

  Kontakt:

  Aleksandra Jasińska

  Aleksandra Jasińska
  tel.: 508 501 037
  a.jasinska@izbakolei.pl

   

  Zapraszamy na stronę Modernizacja Taboru Szynowego

   

  Relacja 2017


  Zakopiański „Nosalowy Dwór” gościł uczestników XIV Konferencji „Modernizacja Taboru Szynowego” oraz wystawców kolejnej edycji wystawy „Moder – Serwis”.

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zorganizowała konferencję, której celem omówienie zagadnień związanych z pozyskaniem, eksploatacją i utrzymaniem taboru szynowego. Szczególną istotnym zagadnieniem była kwestia wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel, zarówno z budżetu państwa, samorządów jak i Unii Europejskiej. Prelegenci poruszyli szereg elementów z obszarów: finansowania (zakup i modernizacja, pozyskiwanie funduszy w nowej perspektywie do 2020 r.), modernizacji i napraw (certyfikacje i dopuszczenia nowych i modernizowanych jednostek, interoperacyjność, rynek dostawców podzespołów, części i usług – zamówienia i realizacja, prezentacja najnowszych rozwiązań technicznych dla taboru, trwałość, komfort i ergonomia – wymagania rynku, udogodnienia dla pasażerów, zakup czy modernizacja), eksploatacji (bieżąca eksploatacja i utrzymanie taboru kolejowego, organizacja zaplecza techniczno-naprawczego, własne zaplecze utrzymaniowe czy outsourcing usług, przeciwdziałanie wandalizmowi, systemy informatyczne w służbie przewoźników i pasażerów), bezpieczeństwo (rozwiązania w zakresie zabezpieczenia i monitorowania pojazdów oraz bezpieczeństwa z uwzględnieniem przepisów prawnych).

  Otwarcia wydarzenia dokonali: Adam Musiał – dyrektor generalny oraz Dorota Markiewcz – dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, którzy oprócz wprowadzenia w tematykę konferencji dokonali wprowadzenia do Izby nowe firmy członkowskie:

  • NOVOL Sp. z o.o.,
  • ATECH S.C.,
  • DARPOL Sp. z o.o. Sp. k.

  W pierwszej części, która była przeznaczona na prezentacje zaproszonych gości głos zabrali: Jakub Tataj, Główny Specjalista Wydział Wdrażania Sektora Transport 1 Departamentu Programów Infrastrukturalnych z Ministerstwa Rozwoju, który przedstawił planowane efekty projektów kolejowych dotyczących taboru, Przemysław Wróbel, Doradca Dyrektora CUPT, który naświetlił aktualny stan wdrażania projektów taborowych POlIŚ  2014 – 2020. Część zakończyła przemowa Inspektora Krzysztofa Plewy z UTK.

  Jako pierwszy w część komercyjnej głos zabrał Michał Łagosz, Kierownik Działu Konstrukcji Mechanicznych, który reprezentował partnera technologicznego firmę MEDCOM, i który zaprezentował produkty tej firmy na rynki zagraniczne. Po nim prezentacje mieli: Adrian Bera (SSK Rail Sp. z o.o.), który przedstawił szanse na bezpieczną modernizację a tym samym gwarancję zysku i satysfakcji; Radosław Przybyszewski, Dyrektor Biura Utrzymania Taboru (Przewozy Regionalne Sp. z o.o.), scharakteryzował zakupy i modernizacje tej spółki; Paweł Korczakowski, Inżynier Systemów IT (Ledatel Sp. z o.o. i Wspólnicy), który przedstawił nowoczesne rozwiązania IT w modernizacji; Sławomir Centkowski, wiceprezydent (ZZMK), pokazał po raz kolejny propozycje zmian, które producenci powinni wziąć pod uwagę przy produkcji i modernizacji taboru; Juliusz Grabczyk, prezes zarządu (PUT GRAW Sp. z o.o.), zdefiniował nowoczesne technologie pomiaru kół taboru szynowego. Firmę NOVOL Sp. z o.o., reprezentowali – Grzegorz Wojciechowski, Dyrektor oraz Sławomir Bezubik, Koordynator ds. Kluczowych Klientów, którzy pokazali NOVOL INDUSTRIAL – systemy farb dla kolejnictwa. Po nich głos zabrał prezes zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o., Maciej Lignowski, który scharakteryzował układ napędowy w elektrycznych zespołach trakcyjnych typu EN 57/71 na przestrzeni lat w PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.   Z firmy AKSEL Sp. z o.o./DEUTA WERKE, Karl-Heinz Schomaker, Manager Business Development, opowiedział o rodzinnych rejestratorach REDBOX. Natomiast rozbudowa parku taborowego w oparciu o modernizacje i zakup w PKP Intercity była tematem rozważań Jarosława Oniszczuka, członka zarządu ds. operacyjnych tej spółki. Po nim pojawili się: Andrzej Dwojak, Product Manager Fotoelectrics and Safety (Turck Sp. z o.o.), pokazał rozwiązania związane z przyciskami i rozwiązaniami LED dla aplikacji kolejowych; Mirosław Szczelina, wiceprezes zarządu (Rail Polska Sp. z o.o.), który pokazał modernizacje lokomotyw z trakcji spalinowej na elektryczną na przykładzie lokomotywy 207E modernizowanej w Rail Polska; Mariusz Syldatk, Dyrektor Handlowy (Sosnowski Sp. z o.o. sp.k.) omówił zagadnienie stanu technicznego taboru w kontekście wyposażenia zaplecza technicznego. Ostatnią prezentacją tego panelu było wystąpienie Krzysztofa Włodarza, dyrektora generalnego (Heico Polska Sp. z o.o.), który to zaprezentował rozwiązania dla problemu luzujących się nakrętek.

  Panel trzeci przeznaczono na forum dyskusyjne dotyczące bezpiecznego, ekonomicznego i komfortowego tabory szynowego przyszłości. Moderatorem był Czesław Warsewicz, Prezes Zarządu “Blue Ocean” Business Consulting Sp. z o.o. a udział w nim wzięli: Przemysław Wróbel, Doradca Dyrektora, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Włodzimierz Wilkanowicz, Prezes Zarządu, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Piotr Rachwalski, Prezes Zarządu, Koleje Dolnośląskie S.A., Andrzej Wasilewski, Prezes Zarządu, Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., Nicolas Halamek, MD Transport Poland, ALSTOM Konstal S.A., Marek Sokołowski, Wiceprezes Zarządu, Metro Warszawskie Sp. z o.o., Jerzy Obrębski, Członek Zarządu Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. w Warszawie, Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu PKP Intercity S.A., Jacek Grabarczyk, Dyrektor Marketingu, ZNTK Mińsk Mazowiecki Sp. z o.o./ Grupa PESA, Józef Michalik, Wiceprezes Zarządu NEWAG S.A.

  Drugi dzień rozpoczął panel podczas którego głos zabrali: Robert Rzepiński, Value Added Partner Leader Philips Lighntning Sp. z o.o.), który omówił rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej na przykładzie innowacyjnych projektów oświetleniowych LED; Andrzej Wasilewski, prezes zarządu (ŁKA Sp. z o.o.), który pokazał  tabor tego przewoźnika oraz umowy zakupu z usługą serwisowania; Ilona Jacob, dyrektor (Herbert Kneitz Gmbh), przedstawiła  najnowsze i bardziej odporne tkaniny zgodne z nową Normą EN 45545. Ponadto podczas tego panelu prezentacje mieli przedstawiciele firm PHOENIX CONTACT Sp. z o.o. (Dariusz Chiliński Kierownik Zespołu PM – Menedżer Obszaru Biznesu, omówił trwałość połączeń przewodów elektrycznych i sygnałowych na przykładzie długotrwałej eksploatacji w warunkach agresywnych), „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. (Krzysztof Kijo, Zastępca Dyrektora Biura Eksploatacyjno-Technicznego, nakreślił plany w zakresie inwestycji, modernizacji i utrzymania taboru Spółki Koleje Mazowieckie – KM), IOW TRADE (Marcin Ludwiniak, Inżynier Sprzedaży z prezentacją ofertą produktową w aplikacjach kolejowych).

  W kolejnych dwóch panelach omówiono tematy: modernizacja taboru, który wymuszonej przez nowe wymagania w zakresie emisji hałasu (Piotr Tokaj, Starszy Specjalista badawczo-techniczny, Instytut Kolenictwa), materiałów tekstylnych do wnętrz pojazdów (Anna Siwińska, Dyrektor Sprzedaży, LANTAL TEXILES AG), nowych systemów malowania dla taboru (Michael Ruppik, Doradca techniczny, UNIMARKET Kompozyty Sp. z o.o. Sp. K.), innowacyjnych systemów antykorozyjnych WHPC (Williams-Hayward Protective Coatings – Robert Zawalich, Prezes S.T.E.P Europa), inwestycji w tabor PKP CARGO SA (Grzegorz Woźniak, Zastępca Dyrektora Biura Taboru i Wsparcia Technicznego, PKP CARGO SA), Dellner jako najlepszy partner serwisowy dla systemów łączących pociągi (Joanna Siemieniuk, Managing Director, DELLNER Sp. z o.o.), nowej funkcjonalności aplikacji serwerowej do obsługi systemów pokładowych (Rafał Gwiazda, Dyrektor Sektora Kolejowego, ENTE Sp. z o.o.), elektronika kluczem do skutecznej modernizacji (Ryszard Kowalczyk, Specjalista ds. Marketingu, Enika Sp. z o.o.), doświadczeń na polskim rynku kolejowym (Tomasz Szmajter, Regionalny Manager ds. Sprzedaży – RAIL, TT-Thermo KING Sp. z o. o.), zaplecza utrzymania taboru (Włodzimierz Wilkanowicz, Prezes Zarządu, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.), innowacyjnych systemów komunikacji głosowej (Novatel Sp. z o.o.), kupować czy modernizować (Piotr Rachwalski, prezes zarządu, Koleje Dolnośląskie SA), zarządzania ryzykiem w spółkach kolejowych (RISK GUARD Sp. z o.o. Bartosz Kieler, V-ce Prezes Zarządu), bezpieczeństwa pasażerów (Grzegorz Dokurno, Karol Piekutowski, Właściciele MAX HARTER).

  Ostatni dzień to panel zdominowany przez przedstawicieli uczelni. Politechnikę Śląską, Wydział Transportu reprezentował dr hab. inż. Janusz Ćwiek, prof. nzw. Pol. Śl. Kierownik Katedry Transportu Kolejowego, który pokazał działalność dydaktyczną i badawczo-rozwojową Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w zakresie transportu kolejowego. Politechnikę Poznańską, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Zakład Pojazdów Szynowych zareklamował dr hab.inż. Adam Kadziński, Kierownik Zakładu Pojazdów Szynowych a panel zakończył Paweł Urbańczyk, adiunkt, Instytu Kolejnictwa, z prezentacją możliwości zwiększenia prędkości modernizowanych jednostek EN-57.

  Relacja 2016


  XIII Konferencja „Modernizacja Taboru Szynowego ściągnęła do Wisły ponad 220 uczestników. Branża szeroko pojętego taboru szynowego, w tym podmioty decydujące o projektowaniu i utrzymaniu, poruszyła podczas spotkania kwestie dotyczące finansowania zakupu taboru, modernizacji i naprawy, eksploatacji oraz zagadnień związanych z bezpieczeństwem.

  Uroczystego otwarcia wydarzenia oraz krótkiego wprowadzenie do tematyki konferencji dokonała Dorota Markiewicz, zastępca Dyrektora  Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Następnie siedem firm zostało oficjalnie przyjętych w poczet Izby Kolei:

  • PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.,
  • UNIMARKET KOMPOZYTY Sp. z o.o. Sp. K.,
  • KOLREM s.c.,
  • VECOM Polska Sp. z o.o.,
  • LANKWITZER Polska Sp. z o.o.,
  • PRONET COLOR Sp. z o.o.,
  • SIMS Recycling Solutions sp. z o.o.

  Część merytoryczną przeznaczono na wystąpienia zaproszonych gości. Urząd Transportu Kolejowego

  Reprezentował Aleksander Drzewiecki, Dyrektor Oddziału Urzędu Transportu Kolejowego w Katowicach, który streścił uprawnienia i działania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie modernizacji taboru. Skupił się on na dyrektywie Parlamentu Europejskiego i rady 2008/57/WE z 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie oraz zdefiniował „odnowienie” rozumiane jako wszelkie większe prace wymienne w podsystemie lub jego części, niezmieniające całkowitych osiągów podsystemu. Drzewiecki zaznaczył, że w przypadku modernizacji pojazdu kolejowego, jeśli następuje zmiana typu pojazdu kolejowego, który nie posiada dopuszczenia do eksploatacji, wymagane jest uzyskanie świadectwa albo zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji. Wówczas wymagane jest przeprowadzenie pełnej procedury badania typu pojazdu lub jego weryfikacji, zgodnie z właściwym rozporządzeniem. Ponadto w jego opinii modernizacja taboru powinna co do zasady prowadzić do zapewnienia spełnienia przez pojazd kolejowy zasadniczych wymagań określonych w Dyrektywie w sprawie interoperacyjności i technicznych specyfikacjach interoperacyjności.

  Andrzej Żurkowski, Dyrektor Instytutu Kolejnictwa omówił natomiast współczesne metody wyboru prędkości maksymalnej pociągów pasażerskich jako elementu oferty przewozowej.  W swojej prezentacji wyszedł od pokazania rodzajów prędkości na kolei, aby następnie omówić kształtowanie inwestycji na potrzeby przewozów, organizacje przewozów oraz sam wybór prędkości: tak w korytarzach transportowych jak i w układzie sieciowym.

  Szymon Grabowski, Dyrektor Departamentu Projektowego II Centrum Unijnych Projektów Transportowych CUPT,  omówił i skomentował obszar pozyskiwania środków finansowych na projekty taborowe w perspektywie UE na lata 2014 – 2020. Nakreślił zatem cel szczegółowy osi priorytetowej V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, czyli wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju dzięki poprawie stanu połączeń kolejowych w TEN-T i poza siecią, w tym infrastruktury kolejowej łączącej główne miasta Polski, ważne ośrodki przemysłowe i gospodarcze i linii stanowiących połączenie portów morskich z zapleczem gospodarczym w głębi kraju oraz większe wykorzystanie systemów kolejowych w miastach. Grabowski przedstawił także opis działania w zakresie taboru, w tym działanie 5.1 – rozwój kolejowej sieci TEN-T, w którym istotnym uzupełnieniem inwestycji na liniach kolejowych będą inwestycje mające na celu unowocześnienie (zakup lub modernizacja) taboru kolejowego. Dofinansowany tabor będzie wykorzystywany na obszarze, który został wskazany w dokumentacji aplikacyjnej.  Tabor będzie przypisany do tego działania gdy ponad 60% (km linii, po której będzie miał się poruszać) będzie położona w sieci TEN-T. W działaniu 5.2 – rozwój transportu kolejowego poza siecią TEN-T- położył natomiast nacisk na przewidywane realizację inwestycji w odniesieniu zarówno do infrastruktury liniowej (w tym systemów sterowania ruchem) i punktowej (m.in. przystanki kolejowe, dworce), jak i taboru kolejowego (wraz z zapleczem technicznym).

  W kontekście typów projektów taborowych działanie 5.1  dotyczy unowocześnienia (zakup lub modernizacja) taboru kolejowego do realizacji przewozów pasażerskich o charakterze ponadregionalnym, wraz z niezbędną infrastrukturą służącą jego utrzymaniu, w tym taboru i urządzeń niezbędnych do przygotowania składów/pociągów dla ruchu pasażerskiego (np. lokomotywy manewrowe), zakup i modernizacja taboru kolejowego do realizacji przewozów towarowych. Natomiast działanie 5.2  rozbita jest na:

  • kolej poza TEN-T, gdzie unowocześnienie (zakup lub modernizacja) taboru kolejowego do realizacji przewozów pasażerskich o charakterze ponadregionalnym, wraz z niezbędną infrastrukturą służącą jego utrzymaniu, w tym taboru i urządzeń niezbędnych do przygotowania składów/pociągów dla ruchu pasażerskiego (np. lokomotywy manewrowe), zakup i modernizacja taboru kolejowego do realizacji przewozów towarowych.
  • kolej miejską, w której unowocześnienie (zakup lub modernizacja) taboru kolejowego, wraz z niezbędną infrastrukturą służącą jego utrzymaniu, w tym taboru i urządzeń niezbędnych do przygotowania składów/pociągów dla ruchu pasażerskiego (np. lokomotywy manewrowe).

  Agata Bogucka zastępca Kierownika Działu Technicznego Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o., zaprezentowała modernizacje oraz plany inwestycyjne spółki. Przedstawiła ponadto plany na przyszłość, czyli wprowadzenie płatności zbliżeniowej w biletomatach, systemu monitoringu pantografów czy  internetu bezprzewodowego a także modernizacje P4 pojazdów 14WE.  

  Następnie Wojciech Drąg, zastępca Dyrektora ds. Trakcji MEDCOM Sp. z o.o. – partnera konferencji, dokonał przeglądu najnowszych konstrukcji firmy dla pojazdów kolejowych na rynku krajowym i zagranicznym oraz scharakteryzował główne zalety stosowania rozwiązań „SiC”, czyli:

  • niższe straty statyczne w porównaniu do półprzewodników  krzemowych o tej samej wielkości chipa,
  • dużą szybkość przełączania powodująca zmniejszenie strat dynamicznych i pozwalająca na zwiększenie częstotliwości pracy urządzeń,
  • wyższą możliwą temperaturę pracy,
  • niski prąd upływu.

  „Wymagania odnośnie modernizacji i budowy taboru dla PKP INTERCITY S.A” omówił Grzegorz Misiura Naczelnik Wydziału Wsparcia Technicznego Przewoźnik w  procesie modernizacji wymaga między innymi uzyskania poprawy własności biegowych, podniesienia prędkości maksymalnej, obniżenia hałasu emitowanego przez tabor, obniżenia hałasu słyszalnego wewnątrz zmodernizowanego pojazdu, poprawy komfortu dla pasażera i ergonomii pracy dla obsługi oraz zmniejszenia oddziaływania na środowisko.

  Firmę AKSEL Sp. z o.o., partnera konferencji, reprezentował dr Karl-Heinz Schomaker, z  DEUTA-WERKE GmbH, który skupił się na prezentacji nowych standardach bezpieczeństwa systemu ETCS Baseline 3.4 with MR1 oraz składnikach out-of-a-toolbox umożliwiających elastyczność dla innych pojazdów.

  Kluczowe aspekty utrzymania taboru kolejowego w kontekście innowacji streścił Tomasz Tomkowiak, zastępca Dyrektora Biura Taboru i Wsparcia Technicznego PKP CARGO S.A. Skupił on swoją uwagę przede wszystkim na urządzeniu HADIAG/T które to przeznaczone jest do badań układu hamulcowego wagonu towarowego w zakresie wymaganym przez stosowne regulacje UIC, w tym kartę UIC 543-1. Zaznaczył on ponadto, że konstrukcja urządzenia spełnia wymagania określone w karcie UIC 543-1 oraz jest przystosowana do eksploatacji w warunkach typowego punktu naprawczego taboru kolejowego. W rezultacie HADIAG/T zapewnia realizację funkcji przeprowadzenia badania układu hamulcowego wagonu towarowego w trybie automatycznym oraz automatycznej oceny poprawności badanych parametrów.

  Jak skutecznie rozwiązać problem luzujących się śrub i nakrętek? Na tak postawione pytanie odpowiedział przedstawiciel HEICO Poland Sp. z o.o.- partnera konferencji, Krzysztof Włodarz, Dyrektor Generalny, który zwrócił uwagę słuchaczy na podkładki klinujące HEICO-LOCK. Pozwalają one bowiem na pewne zabezpieczenie połączeń śrubowych przed poluzowaniem w warunkach wibracji, drgań i obciążeń dynamicznych, charakteryzują się wysoką odpornością na korozję, łatwym montażem oraz możliwością kontroli siły zacisku w złączu a także skutecznym działaniem niezależnie od stanu nasmarowania gwintu.

  Nowoczesny tabor potrzebuje nowoczesnego zaplecza. Te aspekty funkcjonowania  Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o., poruszył Marek Nitkowski, Członek Zarządu tego przewoźnika.

  Aktualne kierunki działalności i rozwoju firmy były tematem prezentacji Jarosława Nowaka i Łukasza Szaranka, Specjalistów ds. Handlu i Marketingu w H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. Przekazali oni, że firma ta ma w planach produkcje nowych pasażerskich wagonów kolejowych (w wersjach: 1 oraz 2 klasy, przedziałowych, bezprzedziałowych, gastronomicznych, sypialnych, business-class i innych do jazdy z prędkością 200 km/h, po torze normalnym (1435mm) lub szerokim (1520mm), wyposażonych między innymi w pełną klimatyzację, zamknięty układ WC, układ przeciwpoślizgowy, drzwi z napędem pneumatycznym, układ diagnostyczny) oraz modernizacje, remonty oraz naprawy główne z modernizacją wagonów osobowych.

  Panel zakończył Dariusz Pękosz, Wiceprezes Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych w Kolejach Śląskich Sp. z o.o. , który streścił plany taborowe w tym:

  • zakup 7 nowych pojazdów,
  • 10 nowych pojazdów planuje nabyć Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (z opcją zamówienia dwóch kolejnych), z których będą mogły korzystać Koleje Śląskie,

  oraz rezygnację z dzierżawy od Przewozów Regionalnych pojazdów starszego typu, tj. jednostek EN57 w 2018 roku.

  Panel drugi był pewnym nowum na  konferencji bowiem zdominowały go wystąpienia gości z firm zrzeszonym w Walońskiej Federacji Biznesu (UWE). Referat w prowadzający zaprezentował Patrick Heinrichs. Następnie zaprezentowali się przedstawiciele NGL (zajmującego się dostawą komponentów dla przemysłu kolejowego: hamulców, cylindrów, tłoków i tarcz oraz systemami ogrzewania, w których nie ma kontaktu między elementami systemu grzewczego i chłodzenia), GILLAM-FEi Frequency, Electronics & Telecommunications (działającej w obszarze przekaźników zabezpieczających oraz wielozadaniowych systemów nadzoru w czasie rzeczywistym SCADA), Micromega Dynamics sa - Wölfel Group (specjalizującej się w aktywnej i pasywnej kontroli wibracji.) oraz ACIC SA (skupiającej się na projektowaniu i konstruowaniu rozwiązań dla oprogramowania do analizy video, które umożliwiają operatorowi całkowite zautomatyzowanie proces nadzoru).

  Drugi dzień konferencji rozpoczęło wystąpienie Piotra Wakuły, Dyrektora Biura Eksploatacyjno-Technicznego w Kolejach Mazowieckich – KM Sp. z o.o. Omówił on realizowane inwestycje taborowe w latach 2016- 2017 (modernizacja kolejnych 39 pojazdów serii EN57 podczas napraw w poziomie utrzymania P5 oraz zakup 6 pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych)

  Mariusz Syldatk, Dyrektor Handlowy z SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp.k. scharakteryzował nowoczesne zaplecze obsługi i naprawy tabor oraz przedstawił listy urządzeń wykorzystywanych podczas napraw taboru (podnośniki śrubowe Kutruffa – udźwig od 5 - 50 t; podnośniki hydrauliczne bezprzewodowe – udźwig od 5 - 12,5 t; zapadnie torowe wózków oraz zestawów kołowych; obrotnice wózków i całopojazdowe; obrotnice pozycjonujące; kabiny lakiernicze; ściany lakiernicze; wyciągi spalin dla lokomotyw i autobusów szynowych, urządzenia wykorzystywane podczas obsługi codziennej taboru; systemy odfekalniania taboru: stacjonarne i mobilne; systemy napełniania piasecznic: stacjonarne i mobilne; myjnie stacjonarne; myjnie mobilne; systemy mycia ręcznego).

  Standaryzacja kabiny maszynisty a zatem uporządkowanie oraz stworzenie jednolitych wzorców mających wpływ na bezpieczeństwo w ruchu kolejowym było tematem prelekcji  Sławomira Centkowskiego, Wiceprzewodniczącego Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce

  Po nim zintegrowany system zarządzania zestawami kołowymi zaprezentował dr inż. Juliusz Grabczyk, Prezes Zarządu kolejnego partnera konferencji firmy PUT GRAW Sp. z o.o. Skupił się on przede wszystkim na pomiarach metodą przekroju świetlnego w ŁKA. Grabczyk pokazał cele pomiarów, zakres bezpieczeństwa ruchu, planowanie napraw, gospodarkę zestawami kołowymi, współpracę z tokarką podtorową.

  Zalety firmy LANKWITZER Polska Sp. z o.o., partnera konferencji, a zatem nowoczesność i innowacyjność, współpracę od fazy projektowania, poprzez  badania laboratoryjne aż do procesu produkcji, oszczędności dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i nowym technologiom oraz wspólne szukanie nowych korzystnych możliwości streścił Artur Cymar, Doradca Techniczny, Koordynator ds. branży kolejowej.

  Sławomir Pipke, Dyrektor ds. Eksploatacji, nakreślił cele gruntownej modernizacji taboru wykonywane  przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. Przewoźnik stara się dostosować  elektryczne zespoły trakcyjne EN57/71 do realizacji przewozów aglomeracyjnych oraz podniesienia funkcjonalności i bezpieczeństwa, poprzez zastosowanie:

  • nowoczesnej aranżacji wnętrza, 
  • zmianę napędu pojazdu,
  • zmianę systemu ogrzewania,
  • systemy informacji pasażerskiej,
  • monitoringu wnętrza pojazdu,
  • nowoczesne napędy drzwi automatycznych z blokadą i diagnostyką,
  • przeprojektowanie przedziału służbowego,
  • zastosowanie urządzeń ułatwiających obsługę osób o ograniczonej ruchomości, (rampy, pochylnie, wc).

  Drugi integrator w Polsce wg TOP200 IDG (2013), ponad 800 pracowników, 70 klientów z listy top 100 polskich przedsiębiorstw jak również 50 partnerów znaczących na rynku globalnym współpracujących z firmą. Tak w liczbach przedstawia się QUMAK S.A. Przedstawiciele tej firmy, Jakub Rumian – Dyrektor Centrum Kompetencyjnego Enterprise Asset Management i Rafał Trznadel – Dyrektor Centrum Kompetencyjnego Symulacji QUMAK S.A. przedstawili wprowadzony w Kolejach Mazowieckich system EAM oraz korzyści z jego wdrożenia (zwiększenie gotowości technicznej i niezawodności pojazdów kolejowych, optymalizację wykorzystania taboru i zwiększenie możliwości przewozowych oraz ograniczenie rezerwy taborowej, skrócenie postojów pojazdów podczas przeglądów i napraw, zmniejszenie ogólnych kosztów utrzymania pojazdów kolejowych, zmniejszenie ryzyka pojawienia się zjawisk niepożądanych,  zwiększony nadzór nad wykonywaniem przeglądów, napraw, egzekwowaniem postanowień umownych) oraz ekosystem symulacyjny SimTraq.

  Maciej Kordas, Kierownik Obszaru Sprzedaży, Modernizacja Taboru Szynowego, ABB Transportation, zaprezentował aspekty modernizacyjne a także cechy charakteryzujące obszary zainteresowania ABB czyli możliwość błyskawicznej reakcji dzięki bliskiemu sąsiedztwu obszaru działania przewoźnika czy najwyższe standardy jakościowe potwierdzone certyfikatami ISO i IRIS.

  Celowość modernizacji EN57 i to okiem pasażera była przedmiotem prezentacji dr inż. Bogusław Molecki, Naczelnik Działu Przewozów (NR)w Kolejach Dolnośląskich  S.A. Po nim natomiast AWIA SDIP, czyli System Dynamicznej lnformacji Pasażerskiej scharakteryzowali Rafał Gwiazda, Dyrektor i Maciej Wszołek, Menedżer z ENTE Sp. z o.o. Zwrócili o ni uwagę, że SDIP ma szereg zalet wśród których najistotniejsze to jedna aplikacja nadzorcza do gromadzenia i analizy danych z różnych podsystemów w pojazdach, zdalna (online) diagnostyka urządzeń wchodzących w skład systemu, bardzo krótki czas reakcji serwisowej (diagnostyka on-line), łatwość i niskie koszty utrzymania systemu w sprawności, zdalna aktualizacja systemu (online),   skoncentrowanie odpowiedzialności za sprawność techniczną systemu tylko na jednym dostawcy/integratorze, jedna karta SIM, jeden wspólny moduł komunikacyjny GSM dla wszystkich podsystemów, zmniejszenie kosztów obsługi i eksploatacji dzięki gromadzenie informacji w jednej nadzorczej aplikacji.

  Na koniec tego panelu zagadnienie homologacji tramwajów poruszył dr inż. Rafał Cichy, Kierownik Ośrodka Certyfikacji Wyrobów w Instytucie Pojazdów Szynowych „TABOR”.  Zaznaczył on dwuaspektowość procesu przeprowadzanego przez jednostkę uprawnioną- badań homologacyjnych i kontroli zgodności produkcji. Streścił także przepisy rozporządzeń regulujących warunki techniczne  jakim powinny odpowiadać tramwaje uczestniczące w ruchu drogowym (wymagania ogólne, wyposażenie, instalacja elektryczna, drzwi i okna, wyjścia awaryjne, wnętrze, światła zewnętrzne i hamulce).

  Drugi dzień konferencji zakończyło forum dyskusyjne dotykające tematu utrzymanie taboru –  własne zaplecze czy outsourcing? - moderowane przez Adama Musiała, Dyrektora Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

  Głos zabrali:

  • Aleksander Drzewiecki, Dyrektor Oddziału Urzędu Transportu Kolejowego w Katowicach Urząd Transportu Kolejowego
  • Sławomir Pipke, Dyrektor ds. Eksploatacji, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
  • Włodzimierz Wilkanowicz, Prezes Zarządu, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
  • Piotr Rachwalski, Prezes Zarządu, Koleje Dolnośląskie S.A.
  • Włodzimierz Makówka, Z-ca Dyrektora Biura Taboru, PKP INTERCITY S.A.
  • Monika Bąk, Dyrektor Projektu, Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.

  W trzecim dniu prezentacji wybranych możliwości zastosowania techniki eye trackingu w transporcie szynowym a zatem przykładowych badań pracy maszynisty elektrycznego zespołu trakcyjnego czy korzyści i barier zastosowania w transporcie szynowym dokonał mgr inż. Ireneusz Celiński z Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej.

  Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej XIV konferencji „Modernizacja Taboru Szynowego”, która odbędzie się w kwietniu 2017 roku.

  Relacja 2015


  Najnowsze rozwiązania techniczne i projektowe, zagadnienia związane z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych czy organizacja zaplecza technicznego- to tylko wybrane tematy, które omówili uczestnicy XII Konferencji „Modernizacja Taboru Szynowego”.

  Problematyka konferencji obejmująca wiele aspektów związanych z unowocześnieniem taboru ściągnęła do podpoznańskiej miejscowości Rosnówka blisko 200 przedstawicieli przewoźników kolejowych i miejskich, operatorów oraz firm działających na tym rynku. Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei przygotowała poszczególne panele w oparciu o szeroki zakres tematyczny poczynając od technicznej i ekonomicznej oceny zasadności modernizacji taboru w kontekście teoretycznych modeli długości życia pojazdów, poprzez procedury pozyskiwania oraz wykorzystywania funduszy europejskich a na szkoleniu kadr kończąc.

  Konferencję otworzył Adam Musiał, dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Natomiast Witold Bawor, Członek Zarządu PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. dokonał krótkiego wprowadzenia w tematykę trzydniowego wydarzenia.

  Część oficjalna została zamknięta po tym gdy w poczet firm zrzeszonych w Polskiej Izbie Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zostały przyjęte: ASBUD Sp. z o.o., Diesel Loko Distribution Sp. z o.o., RADIOAUTOMATYKA Sp. z o.o. oraz PRYSMIAN Group.

  Pierwszy panel otworzyła prezentacja Anny Stadnickiej, Naczelnik Wydziału Rynku Pojazdów w Departamencie Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności Urzędu Transportu Kolejowego. Omówiła ona podstawy prawne, skutki wykonania modernizacji pojazdu kolejowego oraz proces analiz ryzyka w oparciu na rozporządzenie 352/2009. Piotr Wakuła, Dyrektor Biura Eksploatacyjno- Technicznego z Koleje Mazowieckie- KM Sp. z o.o. w prezentacji „Inwestycje taborowe Kolei Mazowieckich” rozwinął dotychczasowe inwestycje taborowe oraz te będące w fazie realizacji i planowania, jak również inwestycje w zaplecza techniczne.

  Firma Pixel Sp. z o.o. była Złotym Partnerem konferencji. Jacek Baldy, Doradca Zarządu tej spółki zaprezentował profil działalności firmy, wybrane elementy Mobilnego Systemu Zintegrowanego składającego się z systemu informacji pasażerskiej wewnętrznej i zewnętrznej, systemu monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego, systemu pobierania opłat i zliczania pasażerów a także systemu informacyjno- reklamowego. Baldy przedstawił także niektóre elementy procesu projektowania oraz narzędzia wspierające technologię.

  Jedynym z gości honorowych konferencji był Leszek Miętek, Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Podjął się on tematyki zmiany systemu szkolenia maszynistów. Przede wszystkim jednak zaprezentował szczegółowy program szkolenia maszynistów na symulatorze. Projekcja filmu o kolejnym Złotym Partnerze konferencji Przedsiębiorstwie Odzieżowym MODUS S.A. była, jak to ujął Marek Ulewicz, Prezes Zarządu, jednym z trzech elementów promocji firmy na konferencji w hotelu Delicjusz. (Kolejnymi były udział w wystawie oraz pokaz mody „Modny uniform”.) Panel zakończył Dariusz Marchewka, Dyrektor Handlowy w RFWW RAWAG Sp. z o.o. Zatrudnienie, obroty firmy, struktura organizacyjna były punktem wyjścia do przedstawienia oferty produktowej- drzwi ognioodpornych czy drzwi maszynisty a także szerokiego asortymentu okien, słupków, półek i elementów zabudowy taboru.

  Pierwszym mówcą drugiego panelu był Marcin Owsianka, Specjalista ds. Technicznych i przedstawiciel Srebrnego Partnera wydarzenia, LedaTel Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, który omówił Łączność GSM/FI oraz system HotSpot- internet dla pasażerów w tym oprogramowanie, funkcjonalność, topologię oraz posiadane urządzenia. Modernizacja taboru kolejowego do przewozów pasażerskich jako element nowoczesnej oferty przewozowej była zaś tematem prezentacji Dyrektora Instytutu Kolejnictwa Andrzeja Żurkowskiego. Elementy kompleksowych dostaw- projektowanie, produkcja i wdrażanie oraz serwis a także gamę produktów firmy NOVAMEDIA Innovision Sp. z o.o. zaprezentował Eryk Woźniak, Dyrektor Sprzedaży.

  Miłym akcentem rozpoczęła się prezentacja firm Aksel Sp. z o. o. i Deuta Werke. Rybnicka firma obchodzi 25- lecie istnienia i w związku z tym Prezes Zarządu Stanisław Słowik wręczył Dorocie Markiewicz, wicedyrektor Izby oraz Adamowi Musiałowi honorową statuetkę. Firmę Deuta Werke reprezentował Bogusław Maciejewski, który streścił ofertę firmy w zakresie bezpieczeństwa i ergonomii zarządzania taborem- bezpieczne wskaźniki, terminale i rejestratory. Przedmiotem prelekcji Agaty Boguckiej, Inspektora ds. Technicznych Szybka Kolej Miejska Sp. z o. o. była natomiast modernizacja taboru SKM na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia.

  Grzegorz Zemla, Prezes Zarządu Diesel Loko Distribution Sp. z o.o. omówił zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w modernizacji wózków taboru kolejowego starszej generacji. Prezentacja ta była przedstawieniem produktów amerykańskiej firmy Miller Ingenuity. Zemla streścił zatem uszczelnienie przekładni zębatej, części do wózków i wagonów oraz nastawiacze klocków hamulcowych. Problematyka tkanin używanych czyli materia skomentowaną przez Adama Miernika, Prezesa Zarządu Tomtex S. A. była ostatnią kwestia poruszoną przez prelegentów tego dnia.

  Po zakończeniu prezentacji Bartłomiej Buczek Ekspert Izby i Członek Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. poprowadził panel dyskusyjny dotyczący kwestii modernizacji taboru. Kluczowe pytanie zadane przez moderatora dotyczyło zagadnienia- modernizować czy kupować? W dyskusji wzięli udział Marek Parafianowicz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Marek Nitkowski- Członek Zarządu Koleje Wielkopolskie, Piotr Rachwalski- Prezes Zarządu Koleje Dolnośląskie, Piotr Wakuła, Andrzej Żurkowski, Leszek Miętek, Sławomir Pipke- Dyrektor ds. Eksploatacji PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

  Efektownym zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji był wspomniany pokaz „Modny uniform” Modus S. A.

  Wyjazd studyjny do Zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Poznaniu we Franowie był pierwszym punktem programu dnia następnego. Uczestnicy wycieczki zwiedzili hale zajezdni posiadającej a przede wszystkim halę postojową na 100 pojazdów dla wagonów tramwajowych z wydziału S1 i wydziału S2.

  Po powrocie do centrum konferencyjnego pierwszym prelegentem był Piotr Kozłowski, Kierownik Sprzedaży CoRAIL Sp. z o.o. Streścił on projekty z zakresu wyposażenia specjalistycznego do obsługi taboru szynowego, zabezpieczanie taboru szynowego przed oblodzeniem, optymalizacje manewrów na bocznicy oraz zanalizował opłacalność inwestycji w modernizację zaplecza technicznego. Włodzimierz Wilkanowicz, Prezes Zarządu Koleje Wielkopolskie Sp. z o. o. omówił natomiast doświadczenia przewoźnika w procesach serwisowania pojazdów kolejowych. Zagadnienia dotyczące parku maszynowego a tym samym możliwości produkcyjnych, inwestycji oraz produktów były przedmiotem prezentacji Pawła Jaśkowiaka, Menadżera ds. Handlu w Edbak Sp. z o. o.

  MPK Poznań wczoraj i dziś- takie zagadnienie omówił kolejny prelegent Wojciech Tulibacki, Prezes Zarządu Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Poznaniu. Natomiast Mariusz Syldatk z firmy SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp.K. zaprezentował nowoczesne wyposażenie hal obsługi taboru kolejowego na przykładzie zrealizowanych inwestycji. Problematyka Inwestycji taborowych związanych ze zmianą napięcia zasilania w sieci trakcyjnej została sprecyzowana przez Łukasza Łyszkowskiego, Technologa z Wydziału Napraw i Utrzymania Taboru Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o.
  Krzysztof Włodarz Dyrektor Generalny Heico Poland Sp. z o. o. poinformował słuchaczy o tym jak skutecznie rozwiązać problem luzujących się śrub i nakrętek. Natomiast Sławomir Pipke przedstawił kwestie dotyczące eksploatacji zmodernizowanych EZT PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście. Praktyczne wykorzystanie nowoczesnych technologii w transporcie szynowym było zaś tematem, który omówił Bartłomiej Wszołek Zastępca Dyrektora Pionu Rozwoju Ente Sp. z o.o.

  Standaryzacja taboru eksploatowanego przez przewoźników pasażerskich rozumiana jako możliwie największa normalizacja wyrobu i procesów w celu zapewnienia dużej funkcjonalności i użyteczności, kompatybilność, bezpieczeństwo użytkowania, obniżenie kosztów eksploatacji i utrzymania oraz optymalizacja asortymentu. Tymi zagadnieniami między innymi zajął się Dariusz Liszewski, Członek Zarządu Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

  Przedstawienie projektu „Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” było punktem wyjścia do prelekcji Prezes Zarządu Andrzeja Wasilewskiego z Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o. Najważniejszym jej element stanowiła prezentacja zaplecza technicznego ŁKA na łódzkim Widzewie.

  Zagadnienia dotykające wiązań i mocowań, narzędzi montażowych oraz systemów identyfikacji streścił Paweł Petykiewicz Railway Market Specialist z HellermannTyton GmbH. Konferencję zamknął Bartłomiej Buczek, który omówił różne koncepcje utrzymania pojazdów kolejowych.

  Równolegle z prezentacjami kilkanaście firm zaprezentowało się podczas II Wystawy „MODER-SERWIS”:

  • Koleje Wielkopolskie Sp. z o. o.,
  • Modus S. A.,
  • Pixel Sp. z o. o.,
  • Edbak Sp. z o. o.,
  • Aksel Sp. z o. o./ Deuta Werke,
  • LedaTel Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa,
  • Medcom Sp. z o. o.,
  • MTL Asco Rail Sp. z o. o.,
  • Nexans Polska Sp. z o. o.,
  • Transcomfort,
  • Diesel Loko Distribution Sp. z o.o.,
  • Heico Poland Sp. z o. o.,
  • S.Z.T.K. „TAPS” – Maciej Kowalski,
  • Astat Sp. z o. o.

  Zamysłem organizatorów konferencji było, aby stała się ona miejscem gdzie następuje wymiana poglądów, innowacji a eksperci reprezentujący świat nauki czy przedstawiciele instytucji oraz przedsiębiorcy kreują najlepsze rozwiązania dla producentów i użytkowników pojazdów szynowych. Można uznać, że wydarzenie spełniło swoją rolę a tematyka podjęta podczas konferencji stanie się przyczynkiem do niestandardowego spojrzenia na kwestie modernizacji taboru.

  RELACJA 2014


  Jastrzębia Góra gościła w dniach 23 -25 kwietnia 2014 r. uczestników XI Konferencji „Modernizacja Taboru Szynowego”. Wydarzeniu, które obfitowało w liczne prelekcje, rozmowy handlowe towarzyszyły dwie wystawy- pierwsza edycja „Moder- Serwis oraz pokaz pociągów i lokomotyw kilku przewoźników w tym Lotos Kolej Sp. z o. o.

  Wielomiesięczne przygotowania do konferencji zostały zwieńczone w środowe popołudnie 25 kwietnia. Tego dnia Dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, Adam Musiał, dokonał otwarcia wydarzenia. Po nim w powitania gości dokonał pan Władysław Reducha z PKP Cargo S. A. Podczas krótkiej części oficjalnej Izba, w zgodzie z przyjętym obyczajem, wprowadziła cztery firmy w poczet podmiotów zrzeszonych w samorządzie. Firmami, które w Jastrzębiej Górze dostąpił tego zaszczytu były:

  • „SOSNOWSKI” Sp. z o.o. Sp. k.
  • ATENDE S.A.
  • TRANSCOMFORT Sp. z o.o
  • Novamedia innovision Sp. z o.o
  • PPHU ”MASCORT  3”  Mirosław Marek.

  Pierwszy panel konferencji zdominowały prezentacje przedstawicieli instytucji patronujących imprezie oraz jej partnerów. Rozpoczął Bartłomiej Buczek, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Przewozów    PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.(Srebrny Partner) omawiając kierunki rozwoju taboru w kolejowych przewozach regionalnych i aglomeracyjnych. Urząd Transportu Kolejowego reprezentował Piotr Sieczkowski, Główny Specjalista, Departament Bezpieczeństwa Kolejowego, który omówił zadania i obowiązki podmiotów sektora kolejowego w zakresie rejestracji pojazdów kolejowych oraz podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM). Ze strony Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce wystąpił wiceprezydent Sławomir Centkowski w swojej prezentacji omawiając wady i zalety kabiny maszynisty.

  Srebrnego Partnera, konferencji firmę Sesto Sp. z o. o. (Srebrny Partner) reprezentował nowo wybrany Prezes Zarządu Piotr Sakowski, który przedstawił zasady pomiaru energii elektrycznej w pojazdach trakcyjnych. Po nim wystąpił Wojciech Drąg, zastępca Dyrektora Handlowego ds. trakcji w MEDCOM Sp. z o.o. (Brązowy Partner), który nakreślił modernizację systemów zasilania taboru szynowego.

  Panel drugi otworzyło wystąpienie Marka Nitkowskiego, Członka Zarządu Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.,  który opowiedział o doświadczeniach spółki związanych z modernizacją EZT EN 57. Następnie przedstawiciel ENTE Sp. z o.o. (Brązowy Partner), Bartłomiej Wszołek, Zastępca Dyrektora Pionu Rozwoju nakreślił najnowsze rozwiązania firmy dla kolei. Panowie Michał Grabowski i Tadeusz Sanecki z  Przedsiębiorstwa HAK Sp. z o.o. przedstawili swoją optykę na transport bliski każdemu. Z ramienia Szybkiej Kolei  Miejskiej Sp. z o.o. prelekcje wygłosiła Agata Bogucka omawiając modernizację taboru i zaplecza technicznego SKM w Warszawie. Zalety laserowego stanowiska do pomiaru parametrów geometrycznych kół taboru przedstawił natomiast Juliusz Grabczyk, Prezes PUT GRAW Sp. z o. o.   Fabrykę Obrabiarek RAFAMET S.A. reprezentował Ryszard Grygiel, Kierownik Sprzedaży, który zapoznał słuchaczy z obrabiarkami do technologicznych linii produkcji i naprawy zestawów kołowych. Część drugą konferencji zakończyła prezentacja Ryszarda Żaka, Dyrektora ds. Technicznych w     IMPOL – 1 F. Szafrański Spółka Jawna, który omówił komponenty elektrotechniki kolejowej firmy  SCHALTBAU GmbH.

  Kolejny panel odbył się w czwartkowe przedpołudnie. Otworzyło go wystąpienie Tomasza Zarychty z AKALA FARAONE Sp. z o.o. (Brązowy Partner),, który to zajął się tematem zaplecza techniczno-naprawczego i bezpieczną pracą na wysokości. Następnie Paweł Stefański, Dyrektor Pionu Eksploatacyjnego  Eugeniusz Trybała Naczelnik  Pomorskiego Oddziału Przewozy Regionalne Sp. z o.o. przedstawił szanse związane z poprawą jakości przewozów poprzez inwestycje taborowe. Kaliską Novamedia Innovision Sp. z o.o. reprezentował  Eryk Woźniak, Dyrektor Sprzedaży, przedstawiając prelekcję dotyczącą platformy systemów elektronicznych. Modernizacja kabiny EZT była tematem wystąpienia Sławomira Pipke z PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Po nim miała miejsce prelekcja dwujęzyczna, bowiem nowe technologie monitorowania wagonów zaprezentował Bernhard Lichtberger Dyrektor i Założyciel Firmy„System7 Railsupport GmbH”. O skutecznym zabezpieczeniu połączenia śrubowego przed luzowaniem opowiedział natomiast zgromadzonym Dyrektor Generalny HEICO Poland Sp. z o.o., Krzysztof Włodarz. Na zakończenie tej części Ryszard Cygankiewicz z NEWAG GLIWICE S.A. przedstawił lokomotywy DRAGON i GRYFFIN.

  Kolejna odsłona konferencji była najkrótsza bowiem obejmowała dwie prezentacje. PKP INTERCITY S.A. reprezentował Zbigniew Ciemny, Dyrektor Biura Taboru, nakreślając plany inwestycyjne taboru w PKP INTERCITY S.A. Natomiast Bogusław Maciejewski, Project and Sales Manager – Deuta-Werke Gmbh oraz Dominik Tomanek, Kierownik Projektów Kolejowych – AKSEL Sp. z o.o. (Srebrny Partner) przedstawili produkty Deuta-WERKE w krajowych systemach bezpieczeństwa i ETCS.

  Po zakończeniu tej części odbył się panel dyskusyjny dotyczący zezwoleń i świadectw UTK z udziałem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Krzysztofa Dyla. Moderatorem dyskusji był natomiast Bartłomiej Buczek.

  Po jej zakończeniu rozpoczął się ostatni, piaty, panel. Zaczął- Czesław Sulima, Członek Zarządu, Dyrektor Eksploatacyjny w Kolejach Mazowieckich – KM” sp. z o.o., który omówił dokonania i plany inwestycyjne spółki. Po nim kolejno prezentacje wygłosili:

  • Albert Robert Polak, Prezes Zarządu KOLTECH Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe, który omówił zagadnienie korpusów stalowych jako alternatywy korpusów żeliwnych w obrabiarkach skrawających.
  • Przemysław Czyż z Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o., który zaprezentował nowoczesne rozwiązania zasilania gwarantowanego w pojazdach szynowych.
  • Władysław Reducha,  Zastępca Dyrektora Biura Taboru w PKP CARGO S.A streścił modernizację lokomotyw SM48/ST48 PKP CARGO S.A.

  Firmę  ATEM – POLSKA Sp. z o.o. reprezentował natomiast Piotr Kubicki, Business Development Managera a tematem jego prelekcji były nowoczesne instalacje telekomunikacyjne w transporcie.  Jarosław Kowalski, Dyrektor Departamentu w PKP Informatyka Sp. z o. o. przedstawił zagadnienia związane z monitoringiem GPS pociągów. Natomiast Ryszard Jurczyński, Dyrektor ds. Rozwoju  ELESTER – PKP Sp. z o.o. nakreślił racjonalne korzystanie  z energii trakcyjnej – licznik LE3000plus.

  Przez cały czas trwania konferencji na holu hotelowym odbywała się wystawa „Moder-Serwis” podczas, której wystawiło się kilkanaście firm (PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.,         DEUTA-WERKE/AKSEL, SESTO Sp. z o.o., MEDCOM Sp. z o.o., AKALA Faraone Sp. z o.o., POLGARD s.c., ASTE Sp. z o.o., Nexans Polska Sp. z o.o., Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o., HEICO Poland Sp. z o.o., IMPOL – 1 F.Szafrański, COMMTEST Kazimierz Kuś, PIXEL Sp. z o.o., HellermannTyton GmbH, ASBUD Sp. z o.o. ) Największe wrażenie Dużym zainteresowaniem cieszył się spośród eksponatów robił symulator, który umożliwiał prowadzenie lokomotywy a wystawiony przez Cargomaster Sp. z o. o.

  Ostatnim akcentem konferencji była wizyta studyjna na zapleczu technicznym i stacji postojowej PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni Cisowa. Uczestnicy mieli tam możliwość zwiedzenia lokomotyw udostępnionych przez Lotos Kolej Sp. z o. o., PKP Cargo S. A. i innych. Gościom udostępniono zatem:

  • EN 57 – zmodernizowany przez Tabor Szynowy Opole SA
  • EN 57 – zmodernizowany przez PESA Bydgoszcz SA
  • Lokomotywę elektryczną DRAGON (NEWAG)
  • Lokomotywę spalinową TRAXX (BOMBARDIER)
  • Lokomotywę wielosystemową HUSARZ (SIEMENS)
  • Lokomotywę GRIFFIN (NEWAG).

  Reasumując podkreślić należy szeroki wachlarz tematyczny jaki obejmowała konferencja. Można stwierdzić, że prezentacje i rozmowy kuluarowe pozwoliły nakreślić główne zagadnienia i bolączki związane z modernizacją taboru szynowego. Podkreślić należy także, że silną stroną tegorocznej edycji było poszerzenie zakresu wątków o szynowy transport miejski – uczestnikami konferencji były między innymi Tramwaje Warszawskie Sp.z o.o.. Pozwoli to w przyszłości na bardziej kompleksowe budowanie zakresu programowego a tym samym umożliwi firmom uczestniczącym na wzmocnienie swojej pozycji na rynku lub też poszukanie nowych możliwości rynkowych.

  FOTORELACJA 2017


  IMG_8240 IMG_8257 IMG_8258 IMG_8261 IMG_8266 IMG_8268 IMG_8269 IMG_8272 IMG_8277 IMG_8279 IMG_8286 IMG_8294 IMG_8303 IMG_8317 IMG_8330 IMG_8338 IMG_8340 IMG_8343 IMG_8346 IMG_8379 IMG_8387 IMG_8391 IMG_8404 IMG_8419 IMG_8424 IMG_8455 IMG_8471 IMG_8494 IMG_8495 IMG_8500 IMG_8507 IMG_8518 IMG_8563 IMG_8571 IMG_8578 IMG_8604 IMG_8642 IMG_8666

  FOTORELACJA 2016

  DSC02681 DSC02688 DSC02699 DSC02727 DSC02734 DSC02743 DSC02757 DSC02768 DSC02778 DSC02792 DSC02797 DSC02859 DSC02829 DSC02905 DSC02923 DSC02998

  FOTORELACJA 2015


  XII KONFERENCJA MODERNIZACJA TABORU SZYNOWEGO

  FOTORELACJA 2014


  W dniach 23- 25 kwietnia w Jastrzębiej Górze odbyła się XI edycja konferencji ?Modernizacja taboru szynowego?. Poniżej wybór zdjęć z tego wydarzenia.

  foto (65) foto (64) foto (63) foto (62) foto (61) foto (60) foto (59) foto (58) foto (57) foto (56) foto (55) foto (54) foto (53) foto (52) foto (51) foto (50) foto (49) foto (48) foto (47) foto (46) foto (45) foto (44) foto (43) foto (42) foto (41) foto (40) foto (39) foto (38) foto (37) foto (36) foto (35) foto (29) foto (28) foto (25) foto (24) foto (34) foto (33) foto (32) foto (31) foto (27) foto (26) foto (23) foto (22) foto (20) foto (18) foto (21) foto (19) foto (16) foto (11) foto (6) foto (17) foto (14) foto (13) foto (12) foto (10) foto (9) foto (8) foto (7) foto (5) foto (4) foto (15) foto (6) foto (2) foto (3) foto (1)

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Koleiul. Jana Karola Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz e-mail: sekretariat@izbakolei.pl
  telefon: +48 52 324 93 80
  faks: +48 52 331 25 30

  NIP 967 10 47 950
  Regon 092 454 672
  KRS 00000 25768 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego
  Konto ING Bank Śląski Oddział Bydgoszcz 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499

  Nasz zespół
  Adam MusiałDyrektor Generalnytel.: 52 324 93 80a.musial@izbakolei.pl
  Dorota MarkiewiczDyrektortel.: 52 324 93 80d.markiewicz@izbakolei.pl
  Katarzyna UmińskaAsystentka Dyrektoratel.: 508 603 310k.uminska@izbakolei.pl
  Karolina Mazurek-LigowskaPracownik Sekretariatutel.: 571 391 317sekretariat1@izbakolei.pl
  Agnieszka JedwabińskaAsystentka Dyrektoratel.: 515 454 183sekretariat@izbakolei.pl
  Aleksandra JasińskaManagertel.: 508 501 037a.jasinska@izbakolei.pl
  Zbigniew WiśniewskiManagertel.: 508 500 995z.wisniewski@izbakolei.pl
  Radosław KarwickiZ-ca Redaktora Naczelnegotel.: 508 501 069r.karwicki@izbakolei.pl
  Anna ModrzejewskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 501 797 551a.modrzejewska@izbakolei.pl
  Edyta StudzińskaSpecjalista ds. Marketingutel.: 500 474 832e.studzinska@izbakolei.pl
  Justyna BartczakDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 795 022 754j.bartczak@izbakolei.pl
  Lena SzusterPracownik Redakcjitel.: 536 712 192l.szuster@izbakolei.pl
  Karolina Karólczak-MorawskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 508 501 012k.karolczak@izbakolei.pl
  Rafał HincDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 577 337 624r.hinc@izbakolei.pl
  Anna TomaszewskaKsięgowośćtel.: 508 501 092ksiegowosc@izbakolei.pl
  Jak do nas dojechać
  POD PATRONATEMPARTNER TECHNOLOGICZNY KONFERENCJIPARTNER SREBRNY KONFERENCJIPARTNER BRĄZOWY KONFERENCJIWYSTAWCY

  Ta strona wykorzystuje pliki cookies i zapisuje je na Twoim urządzeniu. Pozostając na stronie akceptujesz taki stan rzeczy.

  akceptuję czytaj więcej
  grupa MTM | najlepsze strony www