MenuMenu
pl | en
  XVI Konferencja "Modernizacja Taboru Szynowego - zakup i utrzymanie"2019-06-10 - 2019-06-12

  W imieniu Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zapraszamy do udziału w

  XVI Konferencji

  „Modernizacja Taboru Szynowego – zakup i utrzymanie”,

   

  Naszym celem jest analiza obecnego stanu a także zaprezentowanie kierunków rozwoju taboru szynowego w Polsce. Podczas konferencji poruszone będą  zagadnienia z zakresu finansowania zakupu, modernizacji, utrzymania oraz eksploatacji jednostek taborowych. Będziemy rozmawiać również na temat zaplecza utrzymaniowego taboru, szkolenia kadr, bezpieczeństwa oraz ekonomiki przewozów. Chcielibyśmy zwrócić również szczególna uwagę na program Dostępność +, dedykowany osobom o ograniczonej mobilności.

   

  Zakres tematyczny:

  Modernizacje, naprawy, zakupy

  • zakup vs modernizacja - finansowanie
  • certyfikacje i dopuszczenia nowych i modernizowanych jednostek, interoperacyjność
  • rynek dostawców podzespołów, części i usług – zamówienia i realizacja
  • prezentacja najnowszych rozwiązań technicznych dla taboru
  • trwałość, komfort i ergonomia – wymagania rynku
  • udogodnienia dla pasażerów

  Eksploatacja
  • bieżąca eksploatacja i utrzymanie taboru kolejowego
  • organizacja zaplecza techniczno-naprawczego
  • własne zaplecze utrzymaniowe vs outsourcing usług
  • systemy informatyczne w służbie przewoźników i pasażerów

  • dygitalizacja kolei

  Bezpieczeństwo

  • rozwiązania w zakresie zabezpieczania i monitorowania pojazdów

  • przepisy prawne dotyczące osób niepełnosprawnych
  • pasażer - innowacyjne rozwiązania dla bezpieczeństwa i komfortu (ZIP)
  • towar – systemy monitorowania taboru oraz towaru
  • bezpieczeństwo ruchu kolejowego

  • przeciwdziałanie wandalizmowi

  • cyberbezpieczeństwo na kolei

   

  Podczas konferencji otwarta jest wystawa MODER – SERWIS, gdzie eksponowane są rozwiązania taborowe dla nowych i modernizowanych jednostek.

   

  Zapraszamy  Państwa do udziału jako: słuchacz, wystawca, firma prezentująca swój potencjał.

   

   

  Zapraszamy na stronę Modernizacja Taboru Szynowego

  Kontakt:

  Aleksandra Jasińska

  Aleksandra Jasińska
  tel.: 508 501 037
  a.jasinska@izbakolei.pl

  XV Konferencja
  Modernizacja Taboru Szynowego
  – zakup i utrzymanie

  Razem tworzymy tabor kolejowy przyszłości.


  Blisko 300 uczestników, 40 wystawców i 40 prelegentów, fora dyskusyjne, wystąpienia, prezentacje innowacyjnych rozwiązań, panele z udziałem przewoźników, producentów taboru i instytucji zajmujących się finansowaniem projektów kolejowych – tak wyglądała tegoroczna edycja jubileuszowej XV Konferencji Modernizacja Taboru Szynowego – zakup i utrzymanie, zorganizowana przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei w dniach 18–20 kwietnia 2018 r. w Wiśle.


  Konferencję otworzyli Dyrektor Generalny Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Adam Musiał oraz Dyrektor Dorota Markiewicz. Następnie odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów nowym firmom członkowskim:
  • Serwis Pojazdów Szynowych ASO Piotr Mieczkowski
  • MIDURA GROUP Sp. z o.o.
  • JOTUN POLSKA Sp. z o.o.
  • Katpol Wajcowicz i Wspólnicy Sp. J.
  • SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o.
  • Fabryka Wyrobów Runowych Runotex SA
  • PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
  • RAIL-BOHAMET Sp. z o.o.
  • Simpax Sp. z o.o.
  • Zakłady Aparatury Chemicznej CHEMET SA
  • CZ-Carbon Polska Sp. z o.o.


  Finansowanie projektów taborowych
  Jako pierwszy głos zabrał Marek Palka, Koordynator ds. Transportu i Inżynierii Mechanicznej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który przybliżył zebranym tematykę związaną z finansowaniem prac B+R w obszarze transportu kolejowego.
  – Naszym celem jako instytucji jest łączenie świata nauki i biznesu – powiedział Palka. – W latach 2008–2017 na innowacje i rozwój polskich jednostek naukowych i przedsiębiorstw przeznaczyliśmy 43 mld zł.
  Palka szczegółowo przedstawił projekty dotyczące taboru szynowego, harmonogram konkursów, za kres wsparcia oraz intensywność udzielanej pomocy. Maksymalny poziom dofinansowania projektu, jak podkreślił, zależy od statusu przedsiębiorstwa i rodzaju badań. Palka wyjaśnił, że planowane koszty projektu muszą mieścić się w zakresie wartości kosztów kwalifikowalnych ustalonych regulaminem danego konkursu, projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania, konieczna jest też komercjalizacja wyników prac, a realizacja i pierwsze wdrożenie musi odbyć się na terytorium Polski.


  O funduszach dla projektów transportu szynowego mówił także Przemysław Wróbel, Doradca Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.


  Pierwszy panel w dużej mierze poświęcono konkretnym propozycjom dla produkcji imodernizacji taboru szynowego, takim jak: najnowsze rozwiązania konstrukcyjne MEDCOM
  dla krajowych i zagranicznych producentów taboru (Jerzy Kaska, Dyrektor Handlowy ds.Trakcji MEDCOM Sp. z o.o.), rola fotelów maszynisty we współczesnych pojazdach szynowych (Damian Midura, Prezes MIDURA GROUP Sp. z o.o. oraz Rafał Szostak, Manager Projektu), laserowe systemy pomiaru geometrii kół taboru szynowego (Juliusz Grabczyk, Prezes Zarządu GRAW Sp. z o.o.), rozwiązania 3M wykorzystywane w modernizacji i budowie taboru szynowego (Marcin Domanski, Market Development Specialist 3M Poland Sp. z o.o.),rewolucjonizowanie mobilności (Ilona Jacob, Dyrektor HERBERT KNEITZ GmbH), cyfrowa łączność radiowa (Sławomir Pipke, Dyrektor ds. Eksploatacji PKP Szybka Kolej miejska w Trójmieście Sp. z o.o.) oraz części zamienne produkowane przez DARPOL jako odpowiedź na potrzeby producentów i operatorów taboru (Dariusz Jasiński, Prezes Zarządu DARPOL Sp. zo.o.).


  Kolej Dużych Inwestycji


  Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu PKP Intercity SA, opowiedział o inwestycjach tego największego polskiego przewoźnika pasażerskiego.
  – W roku 2017 z usług PKP Intercity skorzystało 42,8 mln klientów, czyli o 4,3 mln więcej niż rok wcześniej. Oznacza to 11 proc. wzrost liczby podróżnych – zauważył Oniszczuk. – Dalszy rozwój wymaga inwestycji. Nasza strategia taborowa zakłada odnowienie zaniedbanego taboru wagonowego, podniesienie standardu posiadanego taboru, wymianę części puli
  lokomotyw oraz wagonów na nowe, a także zakup nowych pociągów. Kolej Dużych Inwestycji, czyli zaktualizowana strategia taborowa PKP Intercity na lata 2016–2020 z perspektywą do 2023 r., jest największym programem taborowym spółki i zakłada inwestycje na poziomie 7 mld zł. Strategia obejmuje m.in. współpracę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w zakresie produkcji i zakupu 7 elektrycznych zespołów trakcyjnych, dwóch składów typu push-pull oraz 25 lokomotyw. Najbliższe postępowania będą dotyczyć zakupu:
  10 lokomotyw elektrycznyc wielosystemowych zdolnych rozwijać prędkość do 20 km/h (zopcją na 5 nowych), 10 lekkich lokomotyw manewrowych oraz 240 nowych wagonów.


  Innowacyjne rozwiązania dla producentów taboru


  Także w drugim panelu prelegenci położyli duży nacisk na zaprezentowanie rozwiązań, które mogą wpłynąć na wykreowanie kolei przyszłości – bezpiecznej, komfortowej, z nowoczesnym
  taborem oraz wyposażeniem przystosowanym zarówno do wygody i potrzeb pasażerów, jak i personelu. Takimi rozwiązaniami są np. fotele pasażerskie i maszynistów (Michał Chomicki, Kierownik Regionu KATPOL Wojcowicz i Wspólnicy Sp. J.), aplikacja ConSEL (Arkadiusz Urbańczyk, Inżynier Sprzedaży AKSEL Sp. z o.o.), połączenia przewodów w technice Push-in
  (Dariusz Chiliński, Kierownik Zespołu PM w PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.), systemy wykolejania Holmatro (Marcin Chmielewski, Holmatro Polska Sp. z o.o.), technologia oklejania nowych i modernizowanych pojazdów folią (Magdalena Chudecka, Doradca Techniczno-Handlowy Unimarket Kompozyty Sp. z o.o., Sp. K). oraz budowa i modernizacja zaplecza serwisowego taboru (Mariusz Syldatk, Dyrektor Handlowy w firmie Sosnowski Sp. z o.o., Sp. K).
  Pierwszy dzień konferencji uświetniła jubileuszowa gala, podczas której organizatorzy wręczyli specjalne statuetki i podziękowania instytucjom, firmom i sympatykom, którzy w przeciągu
  ostatnich piętnastu lat współtworzyli markę konferencji.


  Przewoźnicy a tabor


  O modernizacji taboru i zapleczy technicznych Przewozów Regionalnych opowiedział Paweł Stefański, Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Aktywami. Jak podkreślił Stefański, w ramach
  realizacji strategii taborowej Przewozy Regionalne zorganizowały zakup 5 nowych spalinowych zespołów trakcyjnych 223M (SA139), 3 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych 31WE (ED78) oraz 4 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych 34WE (EN96A), a także modernizację 36 elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57. Spółka planuje także modernizację 6 elektrycznych zespołów trakcyjnych ED72 (z opcją do 12). Przeprowadzane są również inwestycje w punktach utrzymania – spółka posiada łącznie 32 punkty utrzymania, w których we własnym zakresie wykonuje poziomy utrzymania do P5 włącznie.
  Modernizacja zaplecza utrzymaniowego była tematem wystąpienia Agaty Boguckiej, zastępcy kierownika Działu Technicznego Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie. Po przedstawieniu historii i założeń spółki Bogucka opowiedziała zebranym o przejęciu i modernizacji STP Szczęśliwice.
  – Od pierwszych dni po objęciu terenu SKM zajmuje się usprawnieniem pracy i przystosowaniem STP do własnych potrzeb – podkreśliła Bogucka.
  Przeprowadzono modernizację hali A, wybudowano nową myjnię umożliwiającą mycie taboru przez cały rok, przebudowano układ torowy oraz zbudowano oczyszczalnię ścieków, która spełnia obowiązujące standardy i wymagania w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
  Donata Nowakowska, Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego Kolei Mazowieckich przybliżyła zebranym inwestycje taborowe i inwestycje związane z utrzymaniem taboru spółki.
  – Obecnie prowadzimy działalność przewozową na 15 liniach kolejowych o łącznej długości
  1342 km – powiedziała Nowakowska. – W ciągu doby Koleje Mazowieckie uruchamiają średnio 800 pociągów, którymi podróżuje ponad 170 tys. osób. Według stanu na koniec marca 2018 r. spółka eksploatuje 22 typy pojazdów kolejowych. Większość to pojazdy poddane gruntownej modernizacji (45 proc.) oraz pojazdy nowe (38 proc.). Jedynie 17 proc. stanowią pojazdy starej
  generacji.
  17 stycznia 2018 r. Koleje Mazowieckie zawarły ze Stadlerem umowę ramową na dostawę 61 EZT pięcioczłonowych, 10 EZT dwuczłonowych o symulatora jazdy, serwisowanie każdego z pojazdów, dostawę pakietów naprawczych-pozderzeniowych oraz szkolenie pracowników. Proces zmian w strukturze floty i organizacji zaplecza na przykładzie Kolei Śląskich omówił
  Jacek Sowa, Dyrektor działu Zarządzania i Utrzymania Taboru. Następnie Prezes Zarządu Kolei Małopolskich Grzegorz Stawowy skupił się na innowacyjnych rozwiązaniach technicznych w nowym taborze zarządzanej przez siebie spółki. Plany zakupowe Kolei Małopolskich obejmują zakup 4 czteroczłonowych pojazdów z dofinansowaniem z programu POIiŚ, zakup co najmniej
  6 pięcioczłonowych pojazdów ze środków własnych oraz zakup 2 pojazdów pięcioczłonowych ze środków własnych w prawie opcji.
  – Dbamy o to, żeby nasze nowe pojazdy miały innowacyjne rozwiązania techniczne – podkreślił Stawowy. – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przeprowadził konsultacje
  społeczne wśród pasażerów, w konsekwencji których zafunkcjonowało kilka ciekawych rozwiązań, np. nowy rozkład wnętrza umożliwiający przewóz większej liczby rowerów, zabudowa pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących czy zabudowa gniazd USB.
  O innowacyjnych rozwiązaniach technicznych dla taboru, zaplecza i utrzymania mówił także Mariusz Nowakowski, Naczelnik Wydziału Taboru Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. W ramach projektu „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – Etap II” spółka zakupi tabor kolejowyskładający się z 14 fabrycznie nowych, trzyczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. W zakresie umowy na dostawę taboru wykonawca zobowiązany będzie również do świadczenia usług nowoczesnego utrzymania technicznego pojazdów. Prezes Zarządu Kolei Dolnośląskich Piotr Rachwalski i Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wojciech Zdanowski podjęli się odpowiedzi na bardzo ważne pytanie – modernizować czy kupować nowy tabor? Odpowiedź
  jest niejednoznaczna i zależy od wielu czynników.


  Fora dyskusyjne: IT i modernizacja


  Pomiędzy prelekcjami odbyły się też dwa panele dyskusyjne: pierwszy dotyczący narzędzi IT itelematyki dla kolei, drugi zaś – oferty produktowej jako niezbędnego elementu rozwoju i
  sprawnego działania taboru szynowego.
  W dyskusji poruszającej tematykę wpływu nowoczesnych technologii teleinformatycznych na produkcję i modernizację taboru udział wzięli: Dyrektor Biura Sprzedaży PKP Telkol Sp. z o.o.
  Tomasz Sęk („Wi-Fi na kolei”), Prezes Zarządu SIM FACTOR Sp. z o.o. Rafał Trznadel („Rozwiązania IT w taborze szynowym”), Dyrektor Microsoft Sp. z o.o. Michał Poliszkiewicz („Innowacja technologiczna jako warunek rozwoju telematyki transportu szynowego”) oraz Business Development Manager Comp SA Rafał Urbańczyk („System planistyczny dla maszynistów i konduktora oraz rozwiązanie dla predykcyjnego utrzymania taboru”). Dyskusję poprowadził Dyrektor Biura Informatyki PKP Intercity Jarosław Kowalski.

  O ofercie produktowej w kontekście taboru szynowego rozmawiali przewoźnicy (Członek Zarządu PKP Intercity Jarosław Oniszczuk, Dyrektor Biura Taboru i Wsparcia Technicznego PKP CARGO SA Krzysztof Chwaja, Maciej Lignowski PKP SKM w Trójmieście Maciej Lignowski, Prezes Zarządu Kolei Wielkopolskich Włodzimierz Wilkanowicz, Członek Zarządu Metra
  Warszawskiego Sp. z o.o. Marek Sokołowski), producenci (Prezes Zarządu ZNTK Mińsk Mazowiecki SA Krzysztof Adamski) oraz przedstawiciele instytucji finansujących inwestycje kolejowe (Doradca Dyrektora CUPT Przemysław Wróbel i Kierownik Sekcji Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami NCBiR Maciej Malski-Brodzicki). Dyskusję moderował dr inż.
  Michał Łagosz z MEDCOM.


  Tabor kolejowy przyszłości


  Drugiego dnia konferencji głos zabrali również: Koordynator ds. Kluczowych Klientów Novol Sp. z o.o. Sławomir Bezubik („NOVOL. 40-lecie firmy, systemy farb dla kolejnictwa”), Dyrektor Sprzedaży Jotun Polska Sp. z o.o. Jacek Mroziński („Chronimy przed czasem. Jotun – światowy lider w produkcji farb antykorozyjnych”), Prezes MABO Sp. z o.o. Andrzej Kowalczyk („Nowerozwiązania konstrukcji nośnych górnej sieci trakcyjnej”), V-ce Prezes Risk Guard Bartosz Kieleri Dyrektor STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Krzysztof Rybowski („Pociągiem w stronę bezpieczeństwa branży kolejowej, czyli jak efektywnie zarządzać ryzykiem i obniżyć koszty prowadzenia biznesu”), Zastępca Dyrektora Instytutu Pojazdów Szynowych TABOR Jarosław Czerwiński i Kierownik Ośrodka Certyfikacji Wyrobów Rafał Cichy („Rola instytutu Pojazdów Szynowych TABOR w procesie modernizacji i dopuszczania do ruchu pojazdów szynowych”), Prezes Zarządu RUNOTEX Sp. z o.o. Jarosław Staszak („Tradycja i nowoczesne technologie w tkaninach komunikacyjnych Runotexu”), Sales Manager HellermannTyton GmbH Paweł Petykiewicz („Czy oznaczenia radiowe znajdą zastosowanie w kolejnictwie do ewidencji
  składników majątku”), Kierownik Zakładu Pojazdów Szynowych Instytutu Kolejnictwa Zbigniew Cichocki („Prawne i techniczne aspekty modernizacji pojazdów szynowych na
  przykładzie polskich EZT i wagonów pasażerskich”), Director Services Poland Alstom Konstal SA Artur Fryczkowski („Outsourcing usług utrzymaniowych. Naprawy i utrzymanie na
  przykładzie projektu Pendolino”), Dyrektor Sprzedaży Lantal Textiles AG Anna Siwińska („Materiały tekstylne w pojazdach szynowych” oraz Prezes Zarządu Radionika Sp. z o.o.
  Andrzej Nikoniuk („Formalne i techniczne aspekty migracji z VHS do GSM-R. Wyzwania stojące przed przewoźnikami w kontekście dostosowania taboru do wymagań budowanego w Polsce
  systemu GSM-R”).
  Trzeci dzień i całą konferencję zamknęły wystąpienia dotyczące bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych (Katarzyna Żyta, Dyrektor METALKO Sp. z o.o.) i partnerstwa
  innowacyjnego w zakresie projektów kolejowych (Maciej Malski-Brodzicki, Kierownik SekcjiInnowacyjnych Metod Zarządzania Programami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju).
  Wydarzeniu towarzyszyła wystawa MODER-SERWIS.


  Zapraszamy do udziału w następnej edycji już w kwietniu 2019 r.!

   

  Relacja 2017


  Zakopiański „Nosalowy Dwór” gościł uczestników XIV Konferencji „Modernizacja Taboru Szynowego” oraz wystawców kolejnej edycji wystawy „Moder – Serwis”.

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zorganizowała konferencję, której celem omówienie zagadnień związanych z pozyskaniem, eksploatacją i utrzymaniem taboru szynowego. Szczególną istotnym zagadnieniem była kwestia wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel, zarówno z budżetu państwa, samorządów jak i Unii Europejskiej. Prelegenci poruszyli szereg elementów z obszarów: finansowania (zakup i modernizacja, pozyskiwanie funduszy w nowej perspektywie do 2020 r.), modernizacji i napraw (certyfikacje i dopuszczenia nowych i modernizowanych jednostek, interoperacyjność, rynek dostawców podzespołów, części i usług – zamówienia i realizacja, prezentacja najnowszych rozwiązań technicznych dla taboru, trwałość, komfort i ergonomia – wymagania rynku, udogodnienia dla pasażerów, zakup czy modernizacja), eksploatacji (bieżąca eksploatacja i utrzymanie taboru kolejowego, organizacja zaplecza techniczno-naprawczego, własne zaplecze utrzymaniowe czy outsourcing usług, przeciwdziałanie wandalizmowi, systemy informatyczne w służbie przewoźników i pasażerów), bezpieczeństwo (rozwiązania w zakresie zabezpieczenia i monitorowania pojazdów oraz bezpieczeństwa z uwzględnieniem przepisów prawnych).

  Otwarcia wydarzenia dokonali: Adam Musiał – dyrektor generalny oraz Dorota Markiewcz – dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, którzy oprócz wprowadzenia w tematykę konferencji dokonali wprowadzenia do Izby nowe firmy członkowskie:

  • NOVOL Sp. z o.o.,
  • ATECH S.C.,
  • DARPOL Sp. z o.o. Sp. k.

  W pierwszej części, która była przeznaczona na prezentacje zaproszonych gości głos zabrali: Jakub Tataj, Główny Specjalista Wydział Wdrażania Sektora Transport 1 Departamentu Programów Infrastrukturalnych z Ministerstwa Rozwoju, który przedstawił planowane efekty projektów kolejowych dotyczących taboru, Przemysław Wróbel, Doradca Dyrektora CUPT, który naświetlił aktualny stan wdrażania projektów taborowych POlIŚ  2014 – 2020. Część zakończyła przemowa Inspektora Krzysztofa Plewy z UTK.

  Jako pierwszy w część komercyjnej głos zabrał Michał Łagosz, Kierownik Działu Konstrukcji Mechanicznych, który reprezentował partnera technologicznego firmę MEDCOM, i który zaprezentował produkty tej firmy na rynki zagraniczne. Po nim prezentacje mieli: Adrian Bera (SSK Rail Sp. z o.o.), który przedstawił szanse na bezpieczną modernizację a tym samym gwarancję zysku i satysfakcji; Radosław Przybyszewski, Dyrektor Biura Utrzymania Taboru (Przewozy Regionalne Sp. z o.o.), scharakteryzował zakupy i modernizacje tej spółki; Paweł Korczakowski, Inżynier Systemów IT (Ledatel Sp. z o.o. i Wspólnicy), który przedstawił nowoczesne rozwiązania IT w modernizacji; Sławomir Centkowski, wiceprezydent (ZZMK), pokazał po raz kolejny propozycje zmian, które producenci powinni wziąć pod uwagę przy produkcji i modernizacji taboru; Juliusz Grabczyk, prezes zarządu (PUT GRAW Sp. z o.o.), zdefiniował nowoczesne technologie pomiaru kół taboru szynowego. Firmę NOVOL Sp. z o.o., reprezentowali – Grzegorz Wojciechowski, Dyrektor oraz Sławomir Bezubik, Koordynator ds. Kluczowych Klientów, którzy pokazali NOVOL INDUSTRIAL – systemy farb dla kolejnictwa. Po nich głos zabrał prezes zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o., Maciej Lignowski, który scharakteryzował układ napędowy w elektrycznych zespołach trakcyjnych typu EN 57/71 na przestrzeni lat w PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.   Z firmy AKSEL Sp. z o.o./DEUTA WERKE, Karl-Heinz Schomaker, Manager Business Development, opowiedział o rodzinnych rejestratorach REDBOX. Natomiast rozbudowa parku taborowego w oparciu o modernizacje i zakup w PKP Intercity była tematem rozważań Jarosława Oniszczuka, członka zarządu ds. operacyjnych tej spółki. Po nim pojawili się: Andrzej Dwojak, Product Manager Fotoelectrics and Safety (Turck Sp. z o.o.), pokazał rozwiązania związane z przyciskami i rozwiązaniami LED dla aplikacji kolejowych; Mirosław Szczelina, wiceprezes zarządu (Rail Polska Sp. z o.o.), który pokazał modernizacje lokomotyw z trakcji spalinowej na elektryczną na przykładzie lokomotywy 207E modernizowanej w Rail Polska; Mariusz Syldatk, Dyrektor Handlowy (Sosnowski Sp. z o.o. sp.k.) omówił zagadnienie stanu technicznego taboru w kontekście wyposażenia zaplecza technicznego. Ostatnią prezentacją tego panelu było wystąpienie Krzysztofa Włodarza, dyrektora generalnego (Heico Polska Sp. z o.o.), który to zaprezentował rozwiązania dla problemu luzujących się nakrętek.

  Panel trzeci przeznaczono na forum dyskusyjne dotyczące bezpiecznego, ekonomicznego i komfortowego tabory szynowego przyszłości. Moderatorem był Czesław Warsewicz, Prezes Zarządu “Blue Ocean” Business Consulting Sp. z o.o. a udział w nim wzięli: Przemysław Wróbel, Doradca Dyrektora, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Włodzimierz Wilkanowicz, Prezes Zarządu, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Piotr Rachwalski, Prezes Zarządu, Koleje Dolnośląskie S.A., Andrzej Wasilewski, Prezes Zarządu, Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., Nicolas Halamek, MD Transport Poland, ALSTOM Konstal S.A., Marek Sokołowski, Wiceprezes Zarządu, Metro Warszawskie Sp. z o.o., Jerzy Obrębski, Członek Zarządu Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. w Warszawie, Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu PKP Intercity S.A., Jacek Grabarczyk, Dyrektor Marketingu, ZNTK Mińsk Mazowiecki Sp. z o.o./ Grupa PESA, Józef Michalik, Wiceprezes Zarządu NEWAG S.A.

  Drugi dzień rozpoczął panel podczas którego głos zabrali: Robert Rzepiński, Value Added Partner Leader Philips Lighntning Sp. z o.o.), który omówił rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej na przykładzie innowacyjnych projektów oświetleniowych LED; Andrzej Wasilewski, prezes zarządu (ŁKA Sp. z o.o.), który pokazał  tabor tego przewoźnika oraz umowy zakupu z usługą serwisowania; Ilona Jacob, dyrektor (Herbert Kneitz Gmbh), przedstawiła  najnowsze i bardziej odporne tkaniny zgodne z nową Normą EN 45545. Ponadto podczas tego panelu prezentacje mieli przedstawiciele firm PHOENIX CONTACT Sp. z o.o. (Dariusz Chiliński Kierownik Zespołu PM – Menedżer Obszaru Biznesu, omówił trwałość połączeń przewodów elektrycznych i sygnałowych na przykładzie długotrwałej eksploatacji w warunkach agresywnych), „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. (Krzysztof Kijo, Zastępca Dyrektora Biura Eksploatacyjno-Technicznego, nakreślił plany w zakresie inwestycji, modernizacji i utrzymania taboru Spółki Koleje Mazowieckie – KM), IOW TRADE (Marcin Ludwiniak, Inżynier Sprzedaży z prezentacją ofertą produktową w aplikacjach kolejowych).

  W kolejnych dwóch panelach omówiono tematy: modernizacja taboru, który wymuszonej przez nowe wymagania w zakresie emisji hałasu (Piotr Tokaj, Starszy Specjalista badawczo-techniczny, Instytut Kolenictwa), materiałów tekstylnych do wnętrz pojazdów (Anna Siwińska, Dyrektor Sprzedaży, LANTAL TEXILES AG), nowych systemów malowania dla taboru (Michael Ruppik, Doradca techniczny, UNIMARKET Kompozyty Sp. z o.o. Sp. K.), innowacyjnych systemów antykorozyjnych WHPC (Williams-Hayward Protective Coatings – Robert Zawalich, Prezes S.T.E.P Europa), inwestycji w tabor PKP CARGO SA (Grzegorz Woźniak, Zastępca Dyrektora Biura Taboru i Wsparcia Technicznego, PKP CARGO SA), Dellner jako najlepszy partner serwisowy dla systemów łączących pociągi (Joanna Siemieniuk, Managing Director, DELLNER Sp. z o.o.), nowej funkcjonalności aplikacji serwerowej do obsługi systemów pokładowych (Rafał Gwiazda, Dyrektor Sektora Kolejowego, ENTE Sp. z o.o.), elektronika kluczem do skutecznej modernizacji (Ryszard Kowalczyk, Specjalista ds. Marketingu, Enika Sp. z o.o.), doświadczeń na polskim rynku kolejowym (Tomasz Szmajter, Regionalny Manager ds. Sprzedaży – RAIL, TT-Thermo KING Sp. z o. o.), zaplecza utrzymania taboru (Włodzimierz Wilkanowicz, Prezes Zarządu, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.), innowacyjnych systemów komunikacji głosowej (Novatel Sp. z o.o.), kupować czy modernizować (Piotr Rachwalski, prezes zarządu, Koleje Dolnośląskie SA), zarządzania ryzykiem w spółkach kolejowych (RISK GUARD Sp. z o.o. Bartosz Kieler, V-ce Prezes Zarządu), bezpieczeństwa pasażerów (Grzegorz Dokurno, Karol Piekutowski, Właściciele MAX HARTER).

  Ostatni dzień to panel zdominowany przez przedstawicieli uczelni. Politechnikę Śląską, Wydział Transportu reprezentował dr hab. inż. Janusz Ćwiek, prof. nzw. Pol. Śl. Kierownik Katedry Transportu Kolejowego, który pokazał działalność dydaktyczną i badawczo-rozwojową Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w zakresie transportu kolejowego. Politechnikę Poznańską, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Zakład Pojazdów Szynowych zareklamował dr hab.inż. Adam Kadziński, Kierownik Zakładu Pojazdów Szynowych a panel zakończył Paweł Urbańczyk, adiunkt, Instytu Kolejnictwa, z prezentacją możliwości zwiększenia prędkości modernizowanych jednostek EN-57.

  Relacja 2016


  XIII Konferencja „Modernizacja Taboru Szynowego ściągnęła do Wisły ponad 220 uczestników. Branża szeroko pojętego taboru szynowego, w tym podmioty decydujące o projektowaniu i utrzymaniu, poruszyła podczas spotkania kwestie dotyczące finansowania zakupu taboru, modernizacji i naprawy, eksploatacji oraz zagadnień związanych z bezpieczeństwem.

  Uroczystego otwarcia wydarzenia oraz krótkiego wprowadzenie do tematyki konferencji dokonała Dorota Markiewicz, zastępca Dyrektora  Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Następnie siedem firm zostało oficjalnie przyjętych w poczet Izby Kolei:

  • PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.,
  • UNIMARKET KOMPOZYTY Sp. z o.o. Sp. K.,
  • KOLREM s.c.,
  • VECOM Polska Sp. z o.o.,
  • LANKWITZER Polska Sp. z o.o.,
  • PRONET COLOR Sp. z o.o.,
  • SIMS Recycling Solutions sp. z o.o.

  Część merytoryczną przeznaczono na wystąpienia zaproszonych gości. Urząd Transportu Kolejowego

  Reprezentował Aleksander Drzewiecki, Dyrektor Oddziału Urzędu Transportu Kolejowego w Katowicach, który streścił uprawnienia i działania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie modernizacji taboru. Skupił się on na dyrektywie Parlamentu Europejskiego i rady 2008/57/WE z 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie oraz zdefiniował „odnowienie” rozumiane jako wszelkie większe prace wymienne w podsystemie lub jego części, niezmieniające całkowitych osiągów podsystemu. Drzewiecki zaznaczył, że w przypadku modernizacji pojazdu kolejowego, jeśli następuje zmiana typu pojazdu kolejowego, który nie posiada dopuszczenia do eksploatacji, wymagane jest uzyskanie świadectwa albo zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji. Wówczas wymagane jest przeprowadzenie pełnej procedury badania typu pojazdu lub jego weryfikacji, zgodnie z właściwym rozporządzeniem. Ponadto w jego opinii modernizacja taboru powinna co do zasady prowadzić do zapewnienia spełnienia przez pojazd kolejowy zasadniczych wymagań określonych w Dyrektywie w sprawie interoperacyjności i technicznych specyfikacjach interoperacyjności.

  Andrzej Żurkowski, Dyrektor Instytutu Kolejnictwa omówił natomiast współczesne metody wyboru prędkości maksymalnej pociągów pasażerskich jako elementu oferty przewozowej.  W swojej prezentacji wyszedł od pokazania rodzajów prędkości na kolei, aby następnie omówić kształtowanie inwestycji na potrzeby przewozów, organizacje przewozów oraz sam wybór prędkości: tak w korytarzach transportowych jak i w układzie sieciowym.

  Szymon Grabowski, Dyrektor Departamentu Projektowego II Centrum Unijnych Projektów Transportowych CUPT,  omówił i skomentował obszar pozyskiwania środków finansowych na projekty taborowe w perspektywie UE na lata 2014 – 2020. Nakreślił zatem cel szczegółowy osi priorytetowej V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, czyli wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju dzięki poprawie stanu połączeń kolejowych w TEN-T i poza siecią, w tym infrastruktury kolejowej łączącej główne miasta Polski, ważne ośrodki przemysłowe i gospodarcze i linii stanowiących połączenie portów morskich z zapleczem gospodarczym w głębi kraju oraz większe wykorzystanie systemów kolejowych w miastach. Grabowski przedstawił także opis działania w zakresie taboru, w tym działanie 5.1 – rozwój kolejowej sieci TEN-T, w którym istotnym uzupełnieniem inwestycji na liniach kolejowych będą inwestycje mające na celu unowocześnienie (zakup lub modernizacja) taboru kolejowego. Dofinansowany tabor będzie wykorzystywany na obszarze, który został wskazany w dokumentacji aplikacyjnej.  Tabor będzie przypisany do tego działania gdy ponad 60% (km linii, po której będzie miał się poruszać) będzie położona w sieci TEN-T. W działaniu 5.2 – rozwój transportu kolejowego poza siecią TEN-T- położył natomiast nacisk na przewidywane realizację inwestycji w odniesieniu zarówno do infrastruktury liniowej (w tym systemów sterowania ruchem) i punktowej (m.in. przystanki kolejowe, dworce), jak i taboru kolejowego (wraz z zapleczem technicznym).

  W kontekście typów projektów taborowych działanie 5.1  dotyczy unowocześnienia (zakup lub modernizacja) taboru kolejowego do realizacji przewozów pasażerskich o charakterze ponadregionalnym, wraz z niezbędną infrastrukturą służącą jego utrzymaniu, w tym taboru i urządzeń niezbędnych do przygotowania składów/pociągów dla ruchu pasażerskiego (np. lokomotywy manewrowe), zakup i modernizacja taboru kolejowego do realizacji przewozów towarowych. Natomiast działanie 5.2  rozbita jest na:

  • kolej poza TEN-T, gdzie unowocześnienie (zakup lub modernizacja) taboru kolejowego do realizacji przewozów pasażerskich o charakterze ponadregionalnym, wraz z niezbędną infrastrukturą służącą jego utrzymaniu, w tym taboru i urządzeń niezbędnych do przygotowania składów/pociągów dla ruchu pasażerskiego (np. lokomotywy manewrowe), zakup i modernizacja taboru kolejowego do realizacji przewozów towarowych.
  • kolej miejską, w której unowocześnienie (zakup lub modernizacja) taboru kolejowego, wraz z niezbędną infrastrukturą służącą jego utrzymaniu, w tym taboru i urządzeń niezbędnych do przygotowania składów/pociągów dla ruchu pasażerskiego (np. lokomotywy manewrowe).

  Agata Bogucka zastępca Kierownika Działu Technicznego Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o., zaprezentowała modernizacje oraz plany inwestycyjne spółki. Przedstawiła ponadto plany na przyszłość, czyli wprowadzenie płatności zbliżeniowej w biletomatach, systemu monitoringu pantografów czy  internetu bezprzewodowego a także modernizacje P4 pojazdów 14WE.  

  Następnie Wojciech Drąg, zastępca Dyrektora ds. Trakcji MEDCOM Sp. z o.o. – partnera konferencji, dokonał przeglądu najnowszych konstrukcji firmy dla pojazdów kolejowych na rynku krajowym i zagranicznym oraz scharakteryzował główne zalety stosowania rozwiązań „SiC”, czyli:

  • niższe straty statyczne w porównaniu do półprzewodników  krzemowych o tej samej wielkości chipa,
  • dużą szybkość przełączania powodująca zmniejszenie strat dynamicznych i pozwalająca na zwiększenie częstotliwości pracy urządzeń,
  • wyższą możliwą temperaturę pracy,
  • niski prąd upływu.

  „Wymagania odnośnie modernizacji i budowy taboru dla PKP INTERCITY S.A” omówił Grzegorz Misiura Naczelnik Wydziału Wsparcia Technicznego Przewoźnik w  procesie modernizacji wymaga między innymi uzyskania poprawy własności biegowych, podniesienia prędkości maksymalnej, obniżenia hałasu emitowanego przez tabor, obniżenia hałasu słyszalnego wewnątrz zmodernizowanego pojazdu, poprawy komfortu dla pasażera i ergonomii pracy dla obsługi oraz zmniejszenia oddziaływania na środowisko.

  Firmę AKSEL Sp. z o.o., partnera konferencji, reprezentował dr Karl-Heinz Schomaker, z  DEUTA-WERKE GmbH, który skupił się na prezentacji nowych standardach bezpieczeństwa systemu ETCS Baseline 3.4 with MR1 oraz składnikach out-of-a-toolbox umożliwiających elastyczność dla innych pojazdów.

  Kluczowe aspekty utrzymania taboru kolejowego w kontekście innowacji streścił Tomasz Tomkowiak, zastępca Dyrektora Biura Taboru i Wsparcia Technicznego PKP CARGO S.A. Skupił on swoją uwagę przede wszystkim na urządzeniu HADIAG/T które to przeznaczone jest do badań układu hamulcowego wagonu towarowego w zakresie wymaganym przez stosowne regulacje UIC, w tym kartę UIC 543-1. Zaznaczył on ponadto, że konstrukcja urządzenia spełnia wymagania określone w karcie UIC 543-1 oraz jest przystosowana do eksploatacji w warunkach typowego punktu naprawczego taboru kolejowego. W rezultacie HADIAG/T zapewnia realizację funkcji przeprowadzenia badania układu hamulcowego wagonu towarowego w trybie automatycznym oraz automatycznej oceny poprawności badanych parametrów.

  Jak skutecznie rozwiązać problem luzujących się śrub i nakrętek? Na tak postawione pytanie odpowiedział przedstawiciel HEICO Poland Sp. z o.o.- partnera konferencji, Krzysztof Włodarz, Dyrektor Generalny, który zwrócił uwagę słuchaczy na podkładki klinujące HEICO-LOCK. Pozwalają one bowiem na pewne zabezpieczenie połączeń śrubowych przed poluzowaniem w warunkach wibracji, drgań i obciążeń dynamicznych, charakteryzują się wysoką odpornością na korozję, łatwym montażem oraz możliwością kontroli siły zacisku w złączu a także skutecznym działaniem niezależnie od stanu nasmarowania gwintu.

  Nowoczesny tabor potrzebuje nowoczesnego zaplecza. Te aspekty funkcjonowania  Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o., poruszył Marek Nitkowski, Członek Zarządu tego przewoźnika.

  Aktualne kierunki działalności i rozwoju firmy były tematem prezentacji Jarosława Nowaka i Łukasza Szaranka, Specjalistów ds. Handlu i Marketingu w H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. Przekazali oni, że firma ta ma w planach produkcje nowych pasażerskich wagonów kolejowych (w wersjach: 1 oraz 2 klasy, przedziałowych, bezprzedziałowych, gastronomicznych, sypialnych, business-class i innych do jazdy z prędkością 200 km/h, po torze normalnym (1435mm) lub szerokim (1520mm), wyposażonych między innymi w pełną klimatyzację, zamknięty układ WC, układ przeciwpoślizgowy, drzwi z napędem pneumatycznym, układ diagnostyczny) oraz modernizacje, remonty oraz naprawy główne z modernizacją wagonów osobowych.

  Panel zakończył Dariusz Pękosz, Wiceprezes Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych w Kolejach Śląskich Sp. z o.o. , który streścił plany taborowe w tym:

  • zakup 7 nowych pojazdów,
  • 10 nowych pojazdów planuje nabyć Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (z opcją zamówienia dwóch kolejnych), z których będą mogły korzystać Koleje Śląskie,

  oraz rezygnację z dzierżawy od Przewozów Regionalnych pojazdów starszego typu, tj. jednostek EN57 w 2018 roku.

  Panel drugi był pewnym nowum na  konferencji bowiem zdominowały go wystąpienia gości z firm zrzeszonym w Walońskiej Federacji Biznesu (UWE). Referat w prowadzający zaprezentował Patrick Heinrichs. Następnie zaprezentowali się przedstawiciele NGL (zajmującego się dostawą komponentów dla przemysłu kolejowego: hamulców, cylindrów, tłoków i tarcz oraz systemami ogrzewania, w których nie ma kontaktu między elementami systemu grzewczego i chłodzenia), GILLAM-FEi Frequency, Electronics & Telecommunications (działającej w obszarze przekaźników zabezpieczających oraz wielozadaniowych systemów nadzoru w czasie rzeczywistym SCADA), Micromega Dynamics sa - Wölfel Group (specjalizującej się w aktywnej i pasywnej kontroli wibracji.) oraz ACIC SA (skupiającej się na projektowaniu i konstruowaniu rozwiązań dla oprogramowania do analizy video, które umożliwiają operatorowi całkowite zautomatyzowanie proces nadzoru).

  Drugi dzień konferencji rozpoczęło wystąpienie Piotra Wakuły, Dyrektora Biura Eksploatacyjno-Technicznego w Kolejach Mazowieckich – KM Sp. z o.o. Omówił on realizowane inwestycje taborowe w latach 2016- 2017 (modernizacja kolejnych 39 pojazdów serii EN57 podczas napraw w poziomie utrzymania P5 oraz zakup 6 pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych)

  Mariusz Syldatk, Dyrektor Handlowy z SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp.k. scharakteryzował nowoczesne zaplecze obsługi i naprawy tabor oraz przedstawił listy urządzeń wykorzystywanych podczas napraw taboru (podnośniki śrubowe Kutruffa – udźwig od 5 - 50 t; podnośniki hydrauliczne bezprzewodowe – udźwig od 5 - 12,5 t; zapadnie torowe wózków oraz zestawów kołowych; obrotnice wózków i całopojazdowe; obrotnice pozycjonujące; kabiny lakiernicze; ściany lakiernicze; wyciągi spalin dla lokomotyw i autobusów szynowych, urządzenia wykorzystywane podczas obsługi codziennej taboru; systemy odfekalniania taboru: stacjonarne i mobilne; systemy napełniania piasecznic: stacjonarne i mobilne; myjnie stacjonarne; myjnie mobilne; systemy mycia ręcznego).

  Standaryzacja kabiny maszynisty a zatem uporządkowanie oraz stworzenie jednolitych wzorców mających wpływ na bezpieczeństwo w ruchu kolejowym było tematem prelekcji  Sławomira Centkowskiego, Wiceprzewodniczącego Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce

  Po nim zintegrowany system zarządzania zestawami kołowymi zaprezentował dr inż. Juliusz Grabczyk, Prezes Zarządu kolejnego partnera konferencji firmy PUT GRAW Sp. z o.o. Skupił się on przede wszystkim na pomiarach metodą przekroju świetlnego w ŁKA. Grabczyk pokazał cele pomiarów, zakres bezpieczeństwa ruchu, planowanie napraw, gospodarkę zestawami kołowymi, współpracę z tokarką podtorową.

  Zalety firmy LANKWITZER Polska Sp. z o.o., partnera konferencji, a zatem nowoczesność i innowacyjność, współpracę od fazy projektowania, poprzez  badania laboratoryjne aż do procesu produkcji, oszczędności dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i nowym technologiom oraz wspólne szukanie nowych korzystnych możliwości streścił Artur Cymar, Doradca Techniczny, Koordynator ds. branży kolejowej.

  Sławomir Pipke, Dyrektor ds. Eksploatacji, nakreślił cele gruntownej modernizacji taboru wykonywane  przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. Przewoźnik stara się dostosować  elektryczne zespoły trakcyjne EN57/71 do realizacji przewozów aglomeracyjnych oraz podniesienia funkcjonalności i bezpieczeństwa, poprzez zastosowanie:

  • nowoczesnej aranżacji wnętrza, 
  • zmianę napędu pojazdu,
  • zmianę systemu ogrzewania,
  • systemy informacji pasażerskiej,
  • monitoringu wnętrza pojazdu,
  • nowoczesne napędy drzwi automatycznych z blokadą i diagnostyką,
  • przeprojektowanie przedziału służbowego,
  • zastosowanie urządzeń ułatwiających obsługę osób o ograniczonej ruchomości, (rampy, pochylnie, wc).

  Drugi integrator w Polsce wg TOP200 IDG (2013), ponad 800 pracowników, 70 klientów z listy top 100 polskich przedsiębiorstw jak również 50 partnerów znaczących na rynku globalnym współpracujących z firmą. Tak w liczbach przedstawia się QUMAK S.A. Przedstawiciele tej firmy, Jakub Rumian – Dyrektor Centrum Kompetencyjnego Enterprise Asset Management i Rafał Trznadel – Dyrektor Centrum Kompetencyjnego Symulacji QUMAK S.A. przedstawili wprowadzony w Kolejach Mazowieckich system EAM oraz korzyści z jego wdrożenia (zwiększenie gotowości technicznej i niezawodności pojazdów kolejowych, optymalizację wykorzystania taboru i zwiększenie możliwości przewozowych oraz ograniczenie rezerwy taborowej, skrócenie postojów pojazdów podczas przeglądów i napraw, zmniejszenie ogólnych kosztów utrzymania pojazdów kolejowych, zmniejszenie ryzyka pojawienia się zjawisk niepożądanych,  zwiększony nadzór nad wykonywaniem przeglądów, napraw, egzekwowaniem postanowień umownych) oraz ekosystem symulacyjny SimTraq.

  Maciej Kordas, Kierownik Obszaru Sprzedaży, Modernizacja Taboru Szynowego, ABB Transportation, zaprezentował aspekty modernizacyjne a także cechy charakteryzujące obszary zainteresowania ABB czyli możliwość błyskawicznej reakcji dzięki bliskiemu sąsiedztwu obszaru działania przewoźnika czy najwyższe standardy jakościowe potwierdzone certyfikatami ISO i IRIS.

  Celowość modernizacji EN57 i to okiem pasażera była przedmiotem prezentacji dr inż. Bogusław Molecki, Naczelnik Działu Przewozów (NR)w Kolejach Dolnośląskich  S.A. Po nim natomiast AWIA SDIP, czyli System Dynamicznej lnformacji Pasażerskiej scharakteryzowali Rafał Gwiazda, Dyrektor i Maciej Wszołek, Menedżer z ENTE Sp. z o.o. Zwrócili o ni uwagę, że SDIP ma szereg zalet wśród których najistotniejsze to jedna aplikacja nadzorcza do gromadzenia i analizy danych z różnych podsystemów w pojazdach, zdalna (online) diagnostyka urządzeń wchodzących w skład systemu, bardzo krótki czas reakcji serwisowej (diagnostyka on-line), łatwość i niskie koszty utrzymania systemu w sprawności, zdalna aktualizacja systemu (online),   skoncentrowanie odpowiedzialności za sprawność techniczną systemu tylko na jednym dostawcy/integratorze, jedna karta SIM, jeden wspólny moduł komunikacyjny GSM dla wszystkich podsystemów, zmniejszenie kosztów obsługi i eksploatacji dzięki gromadzenie informacji w jednej nadzorczej aplikacji.

  Na koniec tego panelu zagadnienie homologacji tramwajów poruszył dr inż. Rafał Cichy, Kierownik Ośrodka Certyfikacji Wyrobów w Instytucie Pojazdów Szynowych „TABOR”.  Zaznaczył on dwuaspektowość procesu przeprowadzanego przez jednostkę uprawnioną- badań homologacyjnych i kontroli zgodności produkcji. Streścił także przepisy rozporządzeń regulujących warunki techniczne  jakim powinny odpowiadać tramwaje uczestniczące w ruchu drogowym (wymagania ogólne, wyposażenie, instalacja elektryczna, drzwi i okna, wyjścia awaryjne, wnętrze, światła zewnętrzne i hamulce).

  Drugi dzień konferencji zakończyło forum dyskusyjne dotykające tematu utrzymanie taboru –  własne zaplecze czy outsourcing? - moderowane przez Adama Musiała, Dyrektora Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

  Głos zabrali:

  • Aleksander Drzewiecki, Dyrektor Oddziału Urzędu Transportu Kolejowego w Katowicach Urząd Transportu Kolejowego
  • Sławomir Pipke, Dyrektor ds. Eksploatacji, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
  • Włodzimierz Wilkanowicz, Prezes Zarządu, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
  • Piotr Rachwalski, Prezes Zarządu, Koleje Dolnośląskie S.A.
  • Włodzimierz Makówka, Z-ca Dyrektora Biura Taboru, PKP INTERCITY S.A.
  • Monika Bąk, Dyrektor Projektu, Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.

  W trzecim dniu prezentacji wybranych możliwości zastosowania techniki eye trackingu w transporcie szynowym a zatem przykładowych badań pracy maszynisty elektrycznego zespołu trakcyjnego czy korzyści i barier zastosowania w transporcie szynowym dokonał mgr inż. Ireneusz Celiński z Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej.

  Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej XIV konferencji „Modernizacja Taboru Szynowego”, która odbędzie się w kwietniu 2017 roku.

  Relacja 2015


  Najnowsze rozwiązania techniczne i projektowe, zagadnienia związane z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych czy organizacja zaplecza technicznego- to tylko wybrane tematy, które omówili uczestnicy XII Konferencji „Modernizacja Taboru Szynowego”.

  Problematyka konferencji obejmująca wiele aspektów związanych z unowocześnieniem taboru ściągnęła do podpoznańskiej miejscowości Rosnówka blisko 200 przedstawicieli przewoźników kolejowych i miejskich, operatorów oraz firm działających na tym rynku. Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei przygotowała poszczególne panele w oparciu o szeroki zakres tematyczny poczynając od technicznej i ekonomicznej oceny zasadności modernizacji taboru w kontekście teoretycznych modeli długości życia pojazdów, poprzez procedury pozyskiwania oraz wykorzystywania funduszy europejskich a na szkoleniu kadr kończąc.

  Konferencję otworzył Adam Musiał, dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Natomiast Witold Bawor, Członek Zarządu PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. dokonał krótkiego wprowadzenia w tematykę trzydniowego wydarzenia.

  Część oficjalna została zamknięta po tym gdy w poczet firm zrzeszonych w Polskiej Izbie Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zostały przyjęte: ASBUD Sp. z o.o., Diesel Loko Distribution Sp. z o.o., RADIOAUTOMATYKA Sp. z o.o. oraz PRYSMIAN Group.

  Pierwszy panel otworzyła prezentacja Anny Stadnickiej, Naczelnik Wydziału Rynku Pojazdów w Departamencie Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności Urzędu Transportu Kolejowego. Omówiła ona podstawy prawne, skutki wykonania modernizacji pojazdu kolejowego oraz proces analiz ryzyka w oparciu na rozporządzenie 352/2009. Piotr Wakuła, Dyrektor Biura Eksploatacyjno- Technicznego z Koleje Mazowieckie- KM Sp. z o.o. w prezentacji „Inwestycje taborowe Kolei Mazowieckich” rozwinął dotychczasowe inwestycje taborowe oraz te będące w fazie realizacji i planowania, jak również inwestycje w zaplecza techniczne.

  Firma Pixel Sp. z o.o. była Złotym Partnerem konferencji. Jacek Baldy, Doradca Zarządu tej spółki zaprezentował profil działalności firmy, wybrane elementy Mobilnego Systemu Zintegrowanego składającego się z systemu informacji pasażerskiej wewnętrznej i zewnętrznej, systemu monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego, systemu pobierania opłat i zliczania pasażerów a także systemu informacyjno- reklamowego. Baldy przedstawił także niektóre elementy procesu projektowania oraz narzędzia wspierające technologię.

  Jedynym z gości honorowych konferencji był Leszek Miętek, Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Podjął się on tematyki zmiany systemu szkolenia maszynistów. Przede wszystkim jednak zaprezentował szczegółowy program szkolenia maszynistów na symulatorze. Projekcja filmu o kolejnym Złotym Partnerze konferencji Przedsiębiorstwie Odzieżowym MODUS S.A. była, jak to ujął Marek Ulewicz, Prezes Zarządu, jednym z trzech elementów promocji firmy na konferencji w hotelu Delicjusz. (Kolejnymi były udział w wystawie oraz pokaz mody „Modny uniform”.) Panel zakończył Dariusz Marchewka, Dyrektor Handlowy w RFWW RAWAG Sp. z o.o. Zatrudnienie, obroty firmy, struktura organizacyjna były punktem wyjścia do przedstawienia oferty produktowej- drzwi ognioodpornych czy drzwi maszynisty a także szerokiego asortymentu okien, słupków, półek i elementów zabudowy taboru.

  Pierwszym mówcą drugiego panelu był Marcin Owsianka, Specjalista ds. Technicznych i przedstawiciel Srebrnego Partnera wydarzenia, LedaTel Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, który omówił Łączność GSM/FI oraz system HotSpot- internet dla pasażerów w tym oprogramowanie, funkcjonalność, topologię oraz posiadane urządzenia. Modernizacja taboru kolejowego do przewozów pasażerskich jako element nowoczesnej oferty przewozowej była zaś tematem prezentacji Dyrektora Instytutu Kolejnictwa Andrzeja Żurkowskiego. Elementy kompleksowych dostaw- projektowanie, produkcja i wdrażanie oraz serwis a także gamę produktów firmy NOVAMEDIA Innovision Sp. z o.o. zaprezentował Eryk Woźniak, Dyrektor Sprzedaży.

  Miłym akcentem rozpoczęła się prezentacja firm Aksel Sp. z o. o. i Deuta Werke. Rybnicka firma obchodzi 25- lecie istnienia i w związku z tym Prezes Zarządu Stanisław Słowik wręczył Dorocie Markiewicz, wicedyrektor Izby oraz Adamowi Musiałowi honorową statuetkę. Firmę Deuta Werke reprezentował Bogusław Maciejewski, który streścił ofertę firmy w zakresie bezpieczeństwa i ergonomii zarządzania taborem- bezpieczne wskaźniki, terminale i rejestratory. Przedmiotem prelekcji Agaty Boguckiej, Inspektora ds. Technicznych Szybka Kolej Miejska Sp. z o. o. była natomiast modernizacja taboru SKM na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia.

  Grzegorz Zemla, Prezes Zarządu Diesel Loko Distribution Sp. z o.o. omówił zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w modernizacji wózków taboru kolejowego starszej generacji. Prezentacja ta była przedstawieniem produktów amerykańskiej firmy Miller Ingenuity. Zemla streścił zatem uszczelnienie przekładni zębatej, części do wózków i wagonów oraz nastawiacze klocków hamulcowych. Problematyka tkanin używanych czyli materia skomentowaną przez Adama Miernika, Prezesa Zarządu Tomtex S. A. była ostatnią kwestia poruszoną przez prelegentów tego dnia.

  Po zakończeniu prezentacji Bartłomiej Buczek Ekspert Izby i Członek Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. poprowadził panel dyskusyjny dotyczący kwestii modernizacji taboru. Kluczowe pytanie zadane przez moderatora dotyczyło zagadnienia- modernizować czy kupować? W dyskusji wzięli udział Marek Parafianowicz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Marek Nitkowski- Członek Zarządu Koleje Wielkopolskie, Piotr Rachwalski- Prezes Zarządu Koleje Dolnośląskie, Piotr Wakuła, Andrzej Żurkowski, Leszek Miętek, Sławomir Pipke- Dyrektor ds. Eksploatacji PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

  Efektownym zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji był wspomniany pokaz „Modny uniform” Modus S. A.

  Wyjazd studyjny do Zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Poznaniu we Franowie był pierwszym punktem programu dnia następnego. Uczestnicy wycieczki zwiedzili hale zajezdni posiadającej a przede wszystkim halę postojową na 100 pojazdów dla wagonów tramwajowych z wydziału S1 i wydziału S2.

  Po powrocie do centrum konferencyjnego pierwszym prelegentem był Piotr Kozłowski, Kierownik Sprzedaży CoRAIL Sp. z o.o. Streścił on projekty z zakresu wyposażenia specjalistycznego do obsługi taboru szynowego, zabezpieczanie taboru szynowego przed oblodzeniem, optymalizacje manewrów na bocznicy oraz zanalizował opłacalność inwestycji w modernizację zaplecza technicznego. Włodzimierz Wilkanowicz, Prezes Zarządu Koleje Wielkopolskie Sp. z o. o. omówił natomiast doświadczenia przewoźnika w procesach serwisowania pojazdów kolejowych. Zagadnienia dotyczące parku maszynowego a tym samym możliwości produkcyjnych, inwestycji oraz produktów były przedmiotem prezentacji Pawła Jaśkowiaka, Menadżera ds. Handlu w Edbak Sp. z o. o.

  MPK Poznań wczoraj i dziś- takie zagadnienie omówił kolejny prelegent Wojciech Tulibacki, Prezes Zarządu Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Poznaniu. Natomiast Mariusz Syldatk z firmy SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp.K. zaprezentował nowoczesne wyposażenie hal obsługi taboru kolejowego na przykładzie zrealizowanych inwestycji. Problematyka Inwestycji taborowych związanych ze zmianą napięcia zasilania w sieci trakcyjnej została sprecyzowana przez Łukasza Łyszkowskiego, Technologa z Wydziału Napraw i Utrzymania Taboru Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o.
  Krzysztof Włodarz Dyrektor Generalny Heico Poland Sp. z o. o. poinformował słuchaczy o tym jak skutecznie rozwiązać problem luzujących się śrub i nakrętek. Natomiast Sławomir Pipke przedstawił kwestie dotyczące eksploatacji zmodernizowanych EZT PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście. Praktyczne wykorzystanie nowoczesnych technologii w transporcie szynowym było zaś tematem, który omówił Bartłomiej Wszołek Zastępca Dyrektora Pionu Rozwoju Ente Sp. z o.o.

  Standaryzacja taboru eksploatowanego przez przewoźników pasażerskich rozumiana jako możliwie największa normalizacja wyrobu i procesów w celu zapewnienia dużej funkcjonalności i użyteczności, kompatybilność, bezpieczeństwo użytkowania, obniżenie kosztów eksploatacji i utrzymania oraz optymalizacja asortymentu. Tymi zagadnieniami między innymi zajął się Dariusz Liszewski, Członek Zarządu Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

  Przedstawienie projektu „Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” było punktem wyjścia do prelekcji Prezes Zarządu Andrzeja Wasilewskiego z Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o. Najważniejszym jej element stanowiła prezentacja zaplecza technicznego ŁKA na łódzkim Widzewie.

  Zagadnienia dotykające wiązań i mocowań, narzędzi montażowych oraz systemów identyfikacji streścił Paweł Petykiewicz Railway Market Specialist z HellermannTyton GmbH. Konferencję zamknął Bartłomiej Buczek, który omówił różne koncepcje utrzymania pojazdów kolejowych.

  Równolegle z prezentacjami kilkanaście firm zaprezentowało się podczas II Wystawy „MODER-SERWIS”:

  • Koleje Wielkopolskie Sp. z o. o.,
  • Modus S. A.,
  • Pixel Sp. z o. o.,
  • Edbak Sp. z o. o.,
  • Aksel Sp. z o. o./ Deuta Werke,
  • LedaTel Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa,
  • Medcom Sp. z o. o.,
  • MTL Asco Rail Sp. z o. o.,
  • Nexans Polska Sp. z o. o.,
  • Transcomfort,
  • Diesel Loko Distribution Sp. z o.o.,
  • Heico Poland Sp. z o. o.,
  • S.Z.T.K. „TAPS” – Maciej Kowalski,
  • Astat Sp. z o. o.

  Zamysłem organizatorów konferencji było, aby stała się ona miejscem gdzie następuje wymiana poglądów, innowacji a eksperci reprezentujący świat nauki czy przedstawiciele instytucji oraz przedsiębiorcy kreują najlepsze rozwiązania dla producentów i użytkowników pojazdów szynowych. Można uznać, że wydarzenie spełniło swoją rolę a tematyka podjęta podczas konferencji stanie się przyczynkiem do niestandardowego spojrzenia na kwestie modernizacji taboru.

  RELACJA 2014


  Jastrzębia Góra gościła w dniach 23 -25 kwietnia 2014 r. uczestników XI Konferencji „Modernizacja Taboru Szynowego”. Wydarzeniu, które obfitowało w liczne prelekcje, rozmowy handlowe towarzyszyły dwie wystawy- pierwsza edycja „Moder- Serwis oraz pokaz pociągów i lokomotyw kilku przewoźników w tym Lotos Kolej Sp. z o. o.

  Wielomiesięczne przygotowania do konferencji zostały zwieńczone w środowe popołudnie 25 kwietnia. Tego dnia Dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, Adam Musiał, dokonał otwarcia wydarzenia. Po nim w powitania gości dokonał pan Władysław Reducha z PKP Cargo S. A. Podczas krótkiej części oficjalnej Izba, w zgodzie z przyjętym obyczajem, wprowadziła cztery firmy w poczet podmiotów zrzeszonych w samorządzie. Firmami, które w Jastrzębiej Górze dostąpił tego zaszczytu były:

  • „SOSNOWSKI” Sp. z o.o. Sp. k.
  • ATENDE S.A.
  • TRANSCOMFORT Sp. z o.o
  • Novamedia innovision Sp. z o.o
  • PPHU ”MASCORT  3”  Mirosław Marek.

  Pierwszy panel konferencji zdominowały prezentacje przedstawicieli instytucji patronujących imprezie oraz jej partnerów. Rozpoczął Bartłomiej Buczek, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Przewozów    PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.(Srebrny Partner) omawiając kierunki rozwoju taboru w kolejowych przewozach regionalnych i aglomeracyjnych. Urząd Transportu Kolejowego reprezentował Piotr Sieczkowski, Główny Specjalista, Departament Bezpieczeństwa Kolejowego, który omówił zadania i obowiązki podmiotów sektora kolejowego w zakresie rejestracji pojazdów kolejowych oraz podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM). Ze strony Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce wystąpił wiceprezydent Sławomir Centkowski w swojej prezentacji omawiając wady i zalety kabiny maszynisty.

  Srebrnego Partnera, konferencji firmę Sesto Sp. z o. o. (Srebrny Partner) reprezentował nowo wybrany Prezes Zarządu Piotr Sakowski, który przedstawił zasady pomiaru energii elektrycznej w pojazdach trakcyjnych. Po nim wystąpił Wojciech Drąg, zastępca Dyrektora Handlowego ds. trakcji w MEDCOM Sp. z o.o. (Brązowy Partner), który nakreślił modernizację systemów zasilania taboru szynowego.

  Panel drugi otworzyło wystąpienie Marka Nitkowskiego, Członka Zarządu Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.,  który opowiedział o doświadczeniach spółki związanych z modernizacją EZT EN 57. Następnie przedstawiciel ENTE Sp. z o.o. (Brązowy Partner), Bartłomiej Wszołek, Zastępca Dyrektora Pionu Rozwoju nakreślił najnowsze rozwiązania firmy dla kolei. Panowie Michał Grabowski i Tadeusz Sanecki z  Przedsiębiorstwa HAK Sp. z o.o. przedstawili swoją optykę na transport bliski każdemu. Z ramienia Szybkiej Kolei  Miejskiej Sp. z o.o. prelekcje wygłosiła Agata Bogucka omawiając modernizację taboru i zaplecza technicznego SKM w Warszawie. Zalety laserowego stanowiska do pomiaru parametrów geometrycznych kół taboru przedstawił natomiast Juliusz Grabczyk, Prezes PUT GRAW Sp. z o. o.   Fabrykę Obrabiarek RAFAMET S.A. reprezentował Ryszard Grygiel, Kierownik Sprzedaży, który zapoznał słuchaczy z obrabiarkami do technologicznych linii produkcji i naprawy zestawów kołowych. Część drugą konferencji zakończyła prezentacja Ryszarda Żaka, Dyrektora ds. Technicznych w     IMPOL – 1 F. Szafrański Spółka Jawna, który omówił komponenty elektrotechniki kolejowej firmy  SCHALTBAU GmbH.

  Kolejny panel odbył się w czwartkowe przedpołudnie. Otworzyło go wystąpienie Tomasza Zarychty z AKALA FARAONE Sp. z o.o. (Brązowy Partner),, który to zajął się tematem zaplecza techniczno-naprawczego i bezpieczną pracą na wysokości. Następnie Paweł Stefański, Dyrektor Pionu Eksploatacyjnego  Eugeniusz Trybała Naczelnik  Pomorskiego Oddziału Przewozy Regionalne Sp. z o.o. przedstawił szanse związane z poprawą jakości przewozów poprzez inwestycje taborowe. Kaliską Novamedia Innovision Sp. z o.o. reprezentował  Eryk Woźniak, Dyrektor Sprzedaży, przedstawiając prelekcję dotyczącą platformy systemów elektronicznych. Modernizacja kabiny EZT była tematem wystąpienia Sławomira Pipke z PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Po nim miała miejsce prelekcja dwujęzyczna, bowiem nowe technologie monitorowania wagonów zaprezentował Bernhard Lichtberger Dyrektor i Założyciel Firmy„System7 Railsupport GmbH”. O skutecznym zabezpieczeniu połączenia śrubowego przed luzowaniem opowiedział natomiast zgromadzonym Dyrektor Generalny HEICO Poland Sp. z o.o., Krzysztof Włodarz. Na zakończenie tej części Ryszard Cygankiewicz z NEWAG GLIWICE S.A. przedstawił lokomotywy DRAGON i GRYFFIN.

  Kolejna odsłona konferencji była najkrótsza bowiem obejmowała dwie prezentacje. PKP INTERCITY S.A. reprezentował Zbigniew Ciemny, Dyrektor Biura Taboru, nakreślając plany inwestycyjne taboru w PKP INTERCITY S.A. Natomiast Bogusław Maciejewski, Project and Sales Manager – Deuta-Werke Gmbh oraz Dominik Tomanek, Kierownik Projektów Kolejowych – AKSEL Sp. z o.o. (Srebrny Partner) przedstawili produkty Deuta-WERKE w krajowych systemach bezpieczeństwa i ETCS.

  Po zakończeniu tej części odbył się panel dyskusyjny dotyczący zezwoleń i świadectw UTK z udziałem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Krzysztofa Dyla. Moderatorem dyskusji był natomiast Bartłomiej Buczek.

  Po jej zakończeniu rozpoczął się ostatni, piaty, panel. Zaczął- Czesław Sulima, Członek Zarządu, Dyrektor Eksploatacyjny w Kolejach Mazowieckich – KM” sp. z o.o., który omówił dokonania i plany inwestycyjne spółki. Po nim kolejno prezentacje wygłosili:

  • Albert Robert Polak, Prezes Zarządu KOLTECH Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe, który omówił zagadnienie korpusów stalowych jako alternatywy korpusów żeliwnych w obrabiarkach skrawających.
  • Przemysław Czyż z Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o., który zaprezentował nowoczesne rozwiązania zasilania gwarantowanego w pojazdach szynowych.
  • Władysław Reducha,  Zastępca Dyrektora Biura Taboru w PKP CARGO S.A streścił modernizację lokomotyw SM48/ST48 PKP CARGO S.A.

  Firmę  ATEM – POLSKA Sp. z o.o. reprezentował natomiast Piotr Kubicki, Business Development Managera a tematem jego prelekcji były nowoczesne instalacje telekomunikacyjne w transporcie.  Jarosław Kowalski, Dyrektor Departamentu w PKP Informatyka Sp. z o. o. przedstawił zagadnienia związane z monitoringiem GPS pociągów. Natomiast Ryszard Jurczyński, Dyrektor ds. Rozwoju  ELESTER – PKP Sp. z o.o. nakreślił racjonalne korzystanie  z energii trakcyjnej – licznik LE3000plus.

  Przez cały czas trwania konferencji na holu hotelowym odbywała się wystawa „Moder-Serwis” podczas, której wystawiło się kilkanaście firm (PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.,         DEUTA-WERKE/AKSEL, SESTO Sp. z o.o., MEDCOM Sp. z o.o., AKALA Faraone Sp. z o.o., POLGARD s.c., ASTE Sp. z o.o., Nexans Polska Sp. z o.o., Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o., HEICO Poland Sp. z o.o., IMPOL – 1 F.Szafrański, COMMTEST Kazimierz Kuś, PIXEL Sp. z o.o., HellermannTyton GmbH, ASBUD Sp. z o.o. ) Największe wrażenie Dużym zainteresowaniem cieszył się spośród eksponatów robił symulator, który umożliwiał prowadzenie lokomotywy a wystawiony przez Cargomaster Sp. z o. o.

  Ostatnim akcentem konferencji była wizyta studyjna na zapleczu technicznym i stacji postojowej PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni Cisowa. Uczestnicy mieli tam możliwość zwiedzenia lokomotyw udostępnionych przez Lotos Kolej Sp. z o. o., PKP Cargo S. A. i innych. Gościom udostępniono zatem:

  • EN 57 – zmodernizowany przez Tabor Szynowy Opole SA
  • EN 57 – zmodernizowany przez PESA Bydgoszcz SA
  • Lokomotywę elektryczną DRAGON (NEWAG)
  • Lokomotywę spalinową TRAXX (BOMBARDIER)
  • Lokomotywę wielosystemową HUSARZ (SIEMENS)
  • Lokomotywę GRIFFIN (NEWAG).

  Reasumując podkreślić należy szeroki wachlarz tematyczny jaki obejmowała konferencja. Można stwierdzić, że prezentacje i rozmowy kuluarowe pozwoliły nakreślić główne zagadnienia

  FOTORELACJA 2018


  FORUM DYSKUSYJNE 2018


  GALA - uroczystość XV-lecia konferencji 2018


  PANEL IT 2018


  Wystawa Moder - Serwis 2018


  XV KONFERENCJA

  FOTORELACJA 2017


  FOTORELACJA 2016


  FOTORELACJA 2015


  XII KONFERENCJA MODERNIZACJA TABORU SZYNOWEGO

  FOTORELACJA 2014


  W dniach 23- 25 kwietnia w Jastrzębiej Górze odbyła się XI edycja konferencji ?Modernizacja taboru szynowego?. Poniżej wybór zdjęć z tego wydarzenia.

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Koleiul. Jana Karola Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz e-mail: sekretariat@izbakolei.pl
  telefon: +48 52 324 93 80
  faks: +48 52 331 25 30

  NIP 967 10 47 950
  Regon 092 454 672
  KRS 00000 25768 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego
  Konto ING Bank Śląski Oddział Bydgoszcz 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499

  Nasz zespół
  Adam MusiałDyrektor Generalnytel.: 52 324 93 80a.musial@izbakolei.pl
  Dorota MarkiewiczDyrektortel.: 52 324 93 80d.markiewicz@izbakolei.pl
  Agnieszka JedwabińskaAsystentka Dyrektoratel.: 515 454 183sekretariat@izbakolei.pl
  Aleksandra JasińskaManagertel.: 508 501 037a.jasinska@izbakolei.pl
  Zbigniew WiśniewskiManagertel.: 508 500 995z.wisniewski@izbakolei.pl
  Radosław KarwickiZ-ca Redaktora Naczelnegotel.: 508 501 069r.karwicki@izbakolei.pl
  Edyta StudzińskaSpecjalista ds. Marketingutel.: 500 474 832e.studzinska@izbakolei.pl
  Lidia WysockaSpecjalista ds. Promocjitel.: +48 570 406 410l.wysocka@izbakolei.pl
  Anna ModrzejewskaSpecjalista ds. projektutel.: 501 797 551a.modrzejewska@izbakolei.pl
  Karolina Karólczak-MorawskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 508 501 012k.karolczak@izbakolei.pl
  Monika WiączkowskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 535 199 079m.wiaczkowska@izbakolei.pl
  Piotr MałachowskiDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 534 577 822p.malachowski@izbakolei.pl
  Anna TomaszewskaKsięgowośćtel.: 508 501 092ksiegowosc@izbakolei.pl
  Jak do nas dojechać
  POD PATRONATEM

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ
  grupa MTM | najlepsze strony www