MenuMenu
pl | en
  XVII Konferencja "Telekomunikacja i Informatyka na Kolei"2020-10-12 - 2020-10-14

  Uwaga! Informacja dotycząca konferencji „Telekomunikacja i informatyka na kolei” w Wiśle

  Informujemy Państwa, że z przyczyn od nas niezależnych, w trosce o naszych klientów, podjęliśmy decyzję o przełożeniu konferencji Telekomunikacja i Informatyka na Kolei na termin 12-14 października 2020r.

   

  XVII konferencja
  „TELEKOMUNIKACJA I INFORMATYKA NA KOLEI”,

  odbędzie się w dniach 12-14 października 2020r.

  w  Ośrodku  Szkoleniowo-Konferencyjnym „STOK” w Wiśle.

   

              Telematyka na kolei to nowoczesne, techniczne środowisko nieodzowne dla sprawnego funkcjonowania systemów kolejowych. Innowacyjna i bezpieczna kolej to implementowanie do jej systemów najnowszych rozwiązań i technologii z zakresu telekomunikacji i informatyki.  Konferencja organizowana przez Izbę to największa w Polsce, kolejowa platforma wymiany informacji pomiędzy projektantem, producentem, inwestorem, zarządcą i użytkownikiem.

  Nowa perspektywa finansowa usprawnia  wdrażanie nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych dla kolei.  To szansa na poprawę jakości świadczonych usług  i efektywność Spółek kolejowych korelujących
   z rozwojem firm z sektora telematyki.

             Konferencja ma na celu przybliżenie nowości telematycznych dotyczących infrastruktury i taboru, zarządzania zasobami i ochroną przed cyberatakiem oraz wyników obserwacji dotychczas stosowanych rozwiązań.

   

  Zakres tematyczny:

  • Systemy biletowe i pokładowe oraz SDIP (dynamiczna informacja pasażerska)
  • Zintegrowany system sprzedaży biletów oraz przekaz reklamowy jako składnik informacji pasażerskiej
  • Rozwiązania integrujące systemy informacyjne w różnych pojazdach
  • Łączność dyspozytorska, przewodowe i radiowe środki łączności, technologia GPS oraz GSM-R
  • Systemy informatyczne ułatwiające zarządzanie rozjazdami kolejowymi
  • Inteligentny monitoring dworców i taboru, systemy kontroli dostępu, sygnalizacji włamania
  • Cyberterroryzm i zarządzanie bezpieczeństwem IT
  • Teledetekcja i śledzenie przesyłek
  • Telematyka w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie kolejowym
  • Cloud Computing, Data Center, Business Intelligence, ITSy i ich architekturę
  • Usługi dostępowe (WI-FI) i multimedialne w taborze , budynkach dworcowych i stacjach
  • Systemy zarządzania infrastrukturą oraz wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem i jego mieniem
  • IoT (internet przedmiotów) oraz Big Data (analiza danych w czasie rzeczywistym)
  • Budowa i modernizacja infrastruktury serwerowej i macierzowej

   

   Zachęcamy do uczestnictwa w konferencji w roli PARTNERA, WYSTAWCY oraz słuchacza.

   

   

   

  Zbigniew Wiśniewski

  Zbigniew Wiśniewski
  tel: 508 500 995
  e-mail: z.wisniewski@izbakolei.pl

  Zapraszamy na stronę konferencji

   

  RELACJA 2019

  ___________________________________________________________________________________________________________________

  Blisko 380 uczestników, 40 prezentacji, trzy dni obrad, 3 panele dyskusyjne, F5 Networks jako partner technologiczny, PKP Informatyka Sp. z o.o., PKP Telkol Sp. z o.o. i Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o. jako złoci partnerzy- tak w skrócie prezentują się wartości związane z kolejną edycją konferencji „Telekomunikacja i informatyka na kole”.

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei szesnasty raz przygotowała konferencję, którą można nazwać największym branżowym wydarzeniem gromadzącym w jednym miejscu  projektantów, producentów, inwestorów, zarządców oraz odbiorców końcowych. Myśl, która stoi za organizacją tego wydarzenia, oznacza próbę wykreowania platformy wymiany informacji i wiedzy. Wynika to bowiem z tego, że pojmowanie telematyki jako nowoczesnego środowiska nieodzownego dla sprawnego funkcjonowania systemów kolejowych wymusza implementowanie do jej systemów najnowszych rozwiązań i technologii z innych dziedzin informatyki. W rezultacie jednym z głównych celów konferencji było przybliżenie nowości telematycznych dotyczących infrastruktury i taboru, zarządzania zasobami i ochroną przed cyberatakiem oraz wyników obserwacji dotychczas stosowanych rozwiązań.

  W tym roku konferencja rozpoczęła się od krótkich wystąpień Adama Musiała, Dyrektora Generalnego oraz Doroty Markiewicz, Dyrektor, Polskiej Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Wprowadzeniu do konferencji towarzyszyło wręczenie certyfikatów dla nowych firm, które wstąpiły w szeregi Izby Kolei:

  • WaveNet Sp. z o.o.
  • INTERTRADING SYSTEMS TECHNOLOGY Sp. z o.o.
  • ELMARK AUTOMATYKA Sp. z o.o.
  • AAT HOLDING S.A.

  Pierwszym aktem konferencji był panel dyskusyjny dotyczący strategii i kierunków rozwoju telematyki na kolei. Prowadzącym był Piotr Pachutko, a głos zabrali: Jan Wantuch (Dyrektor Delegatury w Krakowie Urząd Komunikacji Elektronicznej), Aleksander Drzewiecki  (Dyrektor Oddziału UTK w Katowicach), Marek Sumiła (Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji IK), Jakub Prusik (p.o. Prezesa Zarządu PKP INFORMATYKA sp. z o.o.,  Jerzy Szmit (Członek Zarządu PKP TELKOL sp. z o.o.) oraz  Krzysztof Magierowski  (Prezes Zarządu, Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o.).

  Natomiast pierwszą prezentacją konferencji było wystąpienie Macieja Iwanickiego (Inżynier,  F5 Networks Poland Sp. z o.o.), który omówił ochronę aplikacji przed Internetem i ochronę pracowników w kontakcie z Internetem.  Iwanicki podkreślił między innymi, że stale rośnie ilość ataków DoS przy braku wzrostu zasobów. Ponadto czas reakcji i łagodzenia skutków jest powolny z powodu ręcznej inicjacji i trudności natury politycznej.

  Charakterystyki spółki PKP Telkol dokonał Mirosław Gilarski (Prezes Zarządu). Skupił się na efekcie synergii jaka zaistniała po połączeniu kompetencji PKP Utrzymanie i PKP Budownictwo. Przyznał ponadto, że przychody PKP Telkol są pozyskiwane z różnych źródeł, na różnych rynkach, których cykle inwestycyjne nie nachodzą na siebie.

  System sprzedaży biletów był przedmiotem analizy przedstawionej przez Annę Wojciechowską, p.o. Dyrektora Biura Wytwarzania Oprogramowania i Mariusza Antosika, Naczelnika Wydziału Rozwoju Systemów Informatycznych (PKP INFORMATYKA sp. z o.o.).  Kluczową w tej prezentacji była odpowiedź na pytanie: Dlaczego centralny system sprzedaży biletów? Najistotniejszymi przesłankami są:

  - coraz większy udział urządzeń automatycznych - niezbędny jest system, który centralnie, dla wszystkich końcówek udostępni spójny proces przeprowadzenia pasażera przez wybór najkorzystniejszej podróży i oferty.;

  - rosnąca kompleksowość ofert, warunków oraz wzajemne honorowanie biletów;

  - kompletność informacji pasażerskiej.

  Co istotne PKP Informatyka pracuje nad integracją wszystkich informacji i udostępnienie kompleksowej oferty.

  Systemy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, systemy zegarowe, systemy monitoringu obiektów kolejowych, systemy parkingowe i biletowe oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych- to jest zakres działalności oferta jaką przedstawiła  Katarzyna Jaworska-Szymkuć (Manager Produktów Kolejowych, Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o.).

   Kolejny prelegent z firmy HIKVISION Poland Sp. z o.o. , Piotr Świder  (Business Development Manager), postarał się znaleźć odpowiedź na pytanie dotyczące tego dlaczego potrzebny jest monitoring wizyjny? Odpowiedź jest złożona i przede wszystkim związana z obszarem bezpieczeństwa (pasażerów, ładunków, pojazdów).

  Rysem historycznym związanym z etapami powstawania technologii mobilnej swoją prelekcję rozpoczął Jan Danowski (Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, PKP Polskie Linie Kolejowe SA). Następnie przedstawił trzy kierunki cyberataków na urządzenia mobilne:

  • socjotechnika – polegająca na wykorzystaniu słabej świadomości użytkowników;
  • wykorzystanie luk i pewnych podatności w oprogramowaniu – zarówno tym systemowy jak i w aplikacjach, które instalujemy mniej lub bardziej świadomie na swoich urządzeniach mobilnych.
  • malware.

   

  Rozwój technologiczny powoduje ciągły wzrost wykorzystania urządzeń mobilnych co nieodzownie wiąże się z coraz nowszymi zagrożeniami.- Jan Danowski, PKP PLK SA.

   

  Charakterystyki SOC (Security Operations Centre) podjął się Jakub Syta (Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, EXATEL SA). Przedstawił najważniejsze aspekty SOC w tym najczęstsze zadania (w tym m.in. wykrywanie ruchu do/z lokalizacji o złej reputacji, monitorowanie naruszeń czy wykrywanie prób kradzieży danych). Syta wyliczył również główne ceny składowe SOC oraz koszty sprzętu, licencji oraz wdrożenia.

  Koszta były także przedmiotem prezentacji Daniela Sadkowskiego (Prezes Zarządu, BASEMENT SYTEMS Poland Sp. z o.o.). Przedstawił bowiem korzyści z optymalizacji, w tym niższe koszty,  krótszy czas, równomierne rozłożenie i lepsze wykorzystanie taboru, a także ograniczenia - kodeks pracy, autoryzacje, tabor, czas pracy/efektywny czas pracy, przejazdy pasażerem, minimalne czasy oraz miejsca zmian obiegów.

  Natomiast kolejny prelegent, Maria Tatarkiewicz (Architekt Systemów IT– Biuro Teleinformatyki, PKP SA), przybliżyła założenia Polityki IT Grupy PKP, jako elementu Karty Grupy w Holdingu PKP. Nadmieniła, że na potrzeby prowadzonego projektu powołano grupy robocze składające się z przedstawicieli Spółek Grupy PKP i PKP PLK w ramach których wyznaczono Spółki odpowiedzialne za wypracowanie założeń w obszarach- zakupy, instrukcje zakupowe,  licencje,  innowacje, umowy, Wspólne Centrum Przetwarzania Danych, telekomunikacja i polityka IT.

  Udział TK Telekom w procesie migracji  systemu kolejowego do GSM-R  scharakteryzował Tomasz Wiertelak (Kierownik ds. Kluczowych Klientów). W tym kontekście oznaczało to wymianę radiotelefonów zainstalowanych na pojazdach (będących własnością TK Telekom i dzierżawionych obecnie przewoźnikom), na nowe zgodne ze standardem GSM-R/ETCS; możliwość instalacji i dzierżawy radiotelefonów zgodnych ze standardem GSM-R/ETCS na pojazdach przewoźników, którzy dotąd nie korzystali z usługi TK Telekom, na korzystnych, preferencyjnych warunkach oraz dostawy nowoczesnych urządzeń z zastosowaniem technik wizualizacyjnych do szkolenia (symulatory, trenażery) uwzględniających standardy GSMR/ERTMS/ETCS we współpracy z firmą Sim Factor.

  Czym jest „Machine Learning” i jak zacząć go stosować?- na tak postawione pytanie odpowiedział Tomasz Żegleń (Inżynier, ORACLE Polska Sp. z o.o.). Przyczyn zmian i tworzenie nowoczesnych maszyn szukać należy w niewystarczających zasobach obliczeniowych, braku danych oraz tym, że wczesne sieci neuronowe nie odzwierciedlały dobrze działania mózgu. Obecna sytuacja to, natomiast, chmury obliczeniowe, ogromne zbiory danych oraz lepsze sieci neuronowe.

  Przedstawiciel  PKP CARGO SA, Paweł Jakubowski (Naczelnik, Wydział Informatyzacji Procesu Przewozowego) zaprezentował zasady usług EKL, e-Przesyłka, e-Maszynista. Kluczowe w prezentacji były pojęcia hermetyzacji i integracji - wprowadzona u przewoźnika izolacja zapewnia bezpieczeństwo delegowanych funkcji (EKL e-Przesyłka), oraz ogranicza konieczność wyszukiwania informacji (EKL e-Maszynista); przedstawione formularze dla maszynisty lub dla klienta nie wiążą się z nową pracą a zmieniają jedynie formę dostarczenia informacji.

  Ewelina Pułka (Technical Support Engineer, Dahua Technology Poland Sp. z o.o.) zdefiniowała główne aspekty zastosowania sztucznej inteligencji w transporcie publicznym. Bazując na obecnej sytuacji- duża ilość danych, brak integracji, niska wydajność- pokazała możliwości jakie niesie za sobą nowoczesna technologia.

  Problemy, wyzwania i wymagania związane z detekcją podejrzanych zachowań w ruchliwych obszarach infrastruktury kolejowej były przedmiotem analizy Macieja Wróbla (Regionalny Kierownik Produktu, Robert Bosch sp. z o.o.). W jego opinii problemem są  obszary o dużym ruchu szczególnie podatne na różnego rodzaju zagrożenia, które muszą być natychmiast zidentyfikowane. Wyzwania to kolej jako potencjalny cel , nocna praca oraz ochrona wielu osób. Natomiast wymagania dotyczą monitorowania wielu lokalizacji, konieczności ochrony 24/7 oraz natychmiastowego alarmowania z pomocą inteligentnej analizy obrazu.

  Cele Narodowej Platformy Cyberbezpieczeństwa nakreślił Artur Ślubowski (Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa, PKP Informatyka sp. z o.o.). Zaznaczył, że projekt ma podnieść poziom cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej poprzez stworzenie kompleksowego, zintegrowanego systemu monitorowania, obrazowania i ostrzegania o zagrożeniach identyfikowanych w  cyberprzestrzeni. Ponadto pokazał rezultaty jakie ma przynieść projekt NPC (prototyp interaktywnego systemu monitorowania, obrazowania i ostrzegania o zagrożeniach; ekspercki system wspomagania decyzji w procesach identyfikacji kluczowych usług oraz powiązań między usługami i podmiotami; metody dynamicznej i statycznej analizy ryzyka oraz narzędzia detekcji podatności i zagrożeń).

  Kwestię bezpieczeństwa, w tym wypadku urządzeń mobilnych, podniósł Krzysztof Bąk( Key Account Manager,  SAMSUNG ELECTRONICS Polska Sp. z o.o. ). Przedstawił rozwiązanie Knox, na które składa się Knox Manage, Knox Configure, Knox Workspace oraz Enterprise FOTA i które pozwala na zarządzanie ustawieniami i kontrolę oraz zarządzanie aplikacjami i bezpieczeństwo.

  Przedstawiciel firmy  CLICO Sp. z o.o. , Wojciech Małecki (Konsultant ds. bezpieczeństwa IT), w prezentacji dotyczącej zarządzaniem globalnym dostępem do aplikacji scharakteryzował produkt BIG-IP DNS. Jego główne walory to świadczenie usługi globalnego równoważenia obciążenia, wykorzystywania DNS jako głównego mechanizmu zarządzania ruchem oraz zmniejszenie liczby DNS DDoS i ataków przekierowań.

  Kolejnym punktem programu był drugi tego dnia panel dyskusyjny. Dotyczył cyberbezpieczeństwa i monitoringu na kolei, a moderował Tadeusz Turzyński,  Dyrektor Biura Teleinformatyki PKP SA. Panelistami byli natomiast Konrad Cuch (Zespół ds. bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów IT PKP SA), Mirosław Majsterek (Dyrektor Biura Informatyki PKP Polskie Linie Kolejowe SA),  Artur Ślubowski (Szef SOC PKP Informatyka sp. z o.o.), Konrad Chojecki (Dyrektor ds. operacyjnych    Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o.), Robert Zejdel (Dyrektor Biura Techniki PKP TELKOL sp. z o.o.) oraz Maciej Iwanicki (Inżynier, F5 Networks Poland Sp. z o.o.).

  Głosny i medialny temat scharakteryzował Mariusz Łuszcz (Dyrektor Biura Informatyki, PKP INTERCITY SA). Prelegent omówił internet w Pendolino  i jego techniczne aspekty.

  INTERNET W PENDOLINO

   

  LTE Advance

  • prędkość Internetu do 150Mbps
  • internet dostępny w pojeździe przy prędkości powyżej 160 km/h

   

  WiFi  standard 802.11ac 3x3

  • możliwość obsłużenia do 800 urządzeń w pociągu
  • dwie częstotliwości 2,4GHz i 5 GHz
  • zasięg WiFi w każdym miejscu pociągu

   

  Usługa dostosowana do realizacji połączeń WiFi Calling

   

  W każdym pociąg:

  • 500 m kabla gigabit Ethernet
  • 28 anten wewnętrznych
  • 2 redundantne kontrolery WiFi
  • 2 redundantne routery WAN
  • 8 łączy WAN do operatorów GSM

   

  Obszar business intelligence omówił Piotr Walenko ( Menadżer ds. Klientów Kluczowych, ESRI Polska sp. z o.o. ). Skupił się na projekcie Atlaren dla PKP Energetyka. Natomiast Tomasz Olejniczak (Specjalista ds. technicznych,  AAT HOLDING SA), zidentyfikował  założenie inteligentnego monitoringu i jego korzyści (automatyzacja, reakcja, intuicyjny interfejs, weryfikacja).

  Najistotniejsze aspekty tego jak powinna wyglądać nowoczesna informacja pasażerska w XXI wieku omówiła Bernadeta Woroch (Naczelnik Wydziału Rozwoju SIP, PKP Polskie Linie Kolejowe SA). Dla końcowego odbiorcy niebagatelne znaczenie mają zatem rzeczywista, wiarygodna i spójna informacja docierająca do każdego podróżnego planującego lub już będącego w podróży za pośrednictwem  systemu informatycznego w najnowszej technologii informatycznej.

  Praktyczne zasady budowy i utrzymania systemów teleinformatycznych oraz łączności krytycznej omówił przedstawiciel firmy TECHNITEL Polska SA, Rafał Rodziewicz (Wiceprezes Zarządu). Natomiast o nowej erze IoT w transporcie, a w szczególności współpracy poprzez współtworzenie, mówiła Alicja Strzemieczna (Sales Manager Eastern Europe, Advantech Poland Sp. z o.o.).

  System poboru opłat przejazdowych oparty na kartę płatniczą przedstawił Adam Filutowski (Prezes zarządu,  MERA SYSTEMY sp. z o.o.). Mera w swoim produkcie położyła duży nacisk na bezpieczeństwo. Oznacza to, że dane kartowe są zabezpieczone funkcją skrótu „Hash”, każdy kasownik posiada unikalny klucz, klucz wprowadza się zdalnie i wykorzystuje HCM zgodne z PCI DSS.

  Ciekawe rozwiązanie, e-faktura w kasie towarowej, zaprezentował  Mariusz Kamiński  (Kierownik Działu Teleinformatyki, PKP Linia Hutnicza-Szerokotorowa sp. z o.o.). Korzyści związane z tym rozwiązaniem to między innymi kwestie proekologiczne, obniżenie kosztów, skrócony czas dostarczenia oraz większa satysfakcja pracowników.

  Kolejne dwie prezentacje dotyczyły natomiast nowych standardów bezpieczeństwa dworców kolejowych ( Michał Nowakiewicz, Kierownik Produktu Sat-System Sp. z o.o.) oraz produktu TrainINFO (Zbigniew Krawiec – Dyrektor, PAG Sp. z o.o.).

  Oderwaniem od prezentacji był trzeci i ostatni panel dyskusyjny podczas konferencji. Tym razem moderatorem był Tomasz Boruch (Dyrektor Biura Sprzedaży, PKP Informatyka Sp. z o.o.) a dyskusja dotyczyła kwestii telekomunikacji i informatyki w służbie kolei. Udział w niej wzięli natomiast: Bartłomiej Buczek (Członek Zarządu, Dyrektor ds. Przewozów, PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o.), Jerzy Goraziński (Dyrektor Biura Informatyki, Przewozy Regionalne Sp. z o.o. ), Mariusz Kamiński (Kierownik Działu Teleinformatyki, PKP Linia Hutnicza-Szerokotorowa sp. z o.o.), Anna Wojciechowska (Ekspert , –    PKP Informatyka sp. z o.o.), Mariusz Antosik (Naczelnik, PKP Informatyka sp. z o.o.), Mariusz Łuszcz (Dyrektor IT,    PKP INTERCITY SA), Zbigniew Stężyński (Dyrektor Biura Sprzedaży, PKP TELKOL sp. z o.o.),  Tomasz Jędrysa – Kierownik Wydziału Teleinformatyki oraz Marek Zwierzchowski (Kierownik Zespołu ds. informatyki, Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. w Warszawie).

  Optykę przewoźnika kolejowego na obszar IT zaprezentował  Paweł Buczak ( Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania, Koleje Dolnośląskie SA), który zaznaczył, że istotne jest usprawnienie zarządzania zmianami taryfowymi we wszystkich kanałach dystrybucji, oszczędność czasu i kosztów wdrażania zmian oraz ułatwienie sprzedaży dla podróżnych i pracowników.

  Późniejsze prezentacje dotyczyły między innymi zagadnień:

  - rozwiązań informatycznych do przetwarzania i analityki danych telemetrycznych stosowanych w przemyśle oraz energetyce (Zbigniew Czajkowski, Dyrektor   NMG SA);

  - zarządzania i nadzoru nad sieciami teletransmisyjnymi (Luiza Kaczanowska, Ekspert, Biuro Automatyki i Telekomunikacji  PKP Polskie Linie Kolejowe SA);

  - transmisji w systemach srk (Adam Juretko, Dyrektor Zakładu Inżynierii Systemów i Wyrobów Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.);

  - bezpieczeństwa sieciowej infrastruktury kolejowej (Piotr Gawiński, Dyrektor ds. Rozwoju Tekniska Polska Sp. z o.o.).

  Natomiast Jerzy Goraziński (Dyrektor Biura Informatyki, Przewozy Regionalne Sp. z o.o.) zidentyfikował zrealizowane zadania cyfryzacji POLREGIO. W tym wypadku była to między innymi budowa Data Center, uruchomienie Centrum Przetwarzania Danych zgodnego ze standardami TIER, przygotowanie i przeprowadzenie kaskadowej migracji sprzętu, danych i aplikacji czy też uzupełnienie rozwiązania Szyny Usług do standardu ESB (Zintegrowana Szyna Usług).

  Dwie prezentacje zaprezentowała podczas konferencji firma ELMARK AUTOMATYKA Sp. z o.o. W pierwszym przypadku Marek Ołdakowski (Kierownik Działu Sprzedaży) opowiadał o tabletach Getac i ich zastosowaniu na kolei, a ostatniego dnia o rozwiązaniu HMT-1.

  Artur Kachnik (Naczelnik Wydziału Systemów Bazowych i Analityki, PKP Polskie Linie Kolejowe SA) sprecyzował nowe podejście do budowy korporacyjnej hurtowni danych i systemów analitycznych. Podkreślił on również na co należy zwrócić uwagę przy  wyborze platformy raportowej. Są to zagadnienia związane z

  -możliwością raportowania z baz relacyjnych oraz klasycznych hurtowni danych,

  - udostępnianiem raportów do innych aplikacji,

  - zarządzaniem dostępem danych na poziomie wierszy i kolumn,

  - możliwością prezentacji danych zarówno w układzie tabelarycznej jak i graficznej.

  Kolejnymi mówcami byli przedstawiciele przewoźników osobowych. Tomasz Jędrysa ( Kierownik Wydziału Teleinformatyki,  Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o.), zaprezentował nowe rozwiązania teleinformatyczne w Spółce. Marek Zwierzchowski (Kierownik Zespołu ds. informatyki, Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.) omówił praktyczne aspekty zastosowania systemów klasy EAM w zarządzaniu utrzymaniem taboru. Natomiast Konrad Sadulski (Naczelnik Wydziału Telematyki, Łódzka Kolej Aglomeracyjna SA) przedstawił monitorowanie i analizę infrastruktury oraz usług IT w Spółce.

  Merytoryczną część konferencji zakończył  Przemysław Chudon  (Kierownik, Janaszek Electric Sp. z o.o.), który przedstawił pięć ważnych elementów niezawodnego zasilania urządzeń IT/TELECOM .

  Nadmienić należy także, że do uczestników konferencji, w czasie jej trwania kilka słów wygłosił członek zarządu PKP SA, Tomasz Miszczuk.

  Podsumowując należy zaznaczyć, że była to jak dotąd rekordowa edycja konferencji. Liczby potwierdzają jak istotne dla środowiska jest poszukiwanie, odkrywanie nowych rozwiązań  telematycznych ukierunkowanych na  infrastrukturę, tabor i pasażerów.

   

  Relacja 2017 


  XIV konferencja „TELEKOMUNIKACJA I INFORMATYKA NA KOLEI” okazała się rekordowym wydarzeniem, które przyciągnęło do Wisły 350 osób.

  Konferencja organizowana przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei to największa w Polsce, kolejowa platforma wymiany informacji
  i opinii pomiędzy projektantem, producentem, inwestorem,  instytucją finansującą i użytkownikiem. Obiegowi wiedzy sprzyja nowa perspektywa finansowa, która jest najlepszym czasem dla Polski na wdrażanie nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych na kolei. Oznacza to również, że firmy uczestniczące w konferencji zyskują możliwość wpływania na poprawę jakości świadczonych usług  i efektywność Spółek kolejowych.

  Podczas konferencji podjęto szereg tematów zdeterminowanych nową perspektywą finansową. Zagadnienia tematyczne objęły między innymi systemy biletowe i pokładowe oraz dynamiczną informację pasażerską, zintegrowany system sprzedaży biletów oraz przekaz reklamowy jako składnik informacji pasażerskiej, rozwiązania integrujące systemy informacyjne w różnych pojazdach, łączność dyspozytorska, przewodowe i radiowe środki łączności, technologia GPS oraz GSM-R, systemy ERTMS oraz ETCS na wszystkich poziomach technologicznych oraz systemy informatyczne ułatwiające zarządzanie rozjazdami kolejowymi a także telematykę w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie kolejowym.

  Pierwszy dzień konferencji poświęcono na część oficjalną a także wystąpienia zaproszonych gości oraz firm partnerskich.

  Otwarcia i wprowadzenia do tematyki dokonali wspólnie Adam Musiał – Dyrektor Generalny oraz Dorota Markiewicz – Dyrektor Biura Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Wraz z wiceprezesem Izby Włodzimierzem Wilkanowiczem wprowadzili do Izby sześć nowych firm członkowskich:

  GISonLine Sp. z o.o. Sp. k. – ATEL ELECTRONICS Radosław Atlas – Vimana Transport Sp. z o.o.

  Zakład Automatyki i Telekomunikacji Sp. z o.o. – KIERUNKOWSKAZ Fundacja – ANDEL Polska Sp. z o.o.

  Po krótkiej uroczystości rozpoczęła się merytoryczna część konferencji. Pierwszym mówca dnia był Krzysztof Dyl – Zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który między innymi zalety e-administracji informując o istnieniu 4300 systemów  informatycznych w administracji państwowej, kilkudziesięciu spraw dostępnych dla obywatela,  96% operacji w ePUAP pomiędzy urzędami oraz 4% operacji w ePUAP obywatele.

  Piotr Combik, Dyrektor Biura Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, omówił zakres wdrożenia ERTMS w Unii Europejskiej skupiając się na korzyściach z zastosowania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowy. Combik zaznaczył, że wdrożenie pozwoli na interoperacyjność systemu kolei, wzrost przepustowości na istniejących liniach, większe bezpieczeństwo transportu kolejowego, wyższe prędkości, wspólny rynek dostaw dla zarządców infrastruktury oraz większą niezawodność.

  Partnera Technologicznego konferencji, firmę Huawei Polska Sp. z o.o. reprezentował  Piotr Głaska – Senior Solution Manager, który scharakteryzował bezpieczne sieci teleinformatyczne. Po nim głos zabrał Prezes Zarządu TK Telekom Sp. z o.o., Bogusław Kowalski, który sprecyzował rolę i znaczenie rozwiązań teleinformatycznych w procesie modernizacji systemu kolejowego w Polsce.

  Konferencja miała dwóch Złotych Partnerów. Pierwszym z nich była firma Simple SA. Andrzej Kuś – Pełnomocnik Zarządu w prezentacji „Optymalne zarządzanie przedsiębiorstwem kolejowym poprzez system SIMPLE.ERP (Case Study)”, określił zalety systemu. SIMPLE.ERP jest zatem zintegrowanym systemem Informatycznym zapewniającym spójną i kompleksową obsługę procesów gospodarczych w całym zakresie działalności. SIMPLE.ERP zawiera funkcjonalność umożliwiającą efektywne zarządzanie, usprawnienie i optymalizację wszystkich procesów zachodzących w firmie czy jednostce.

  Podczas prezentacji Hewlett Packard Enterprise, Jarosław Maślanka – Dyrektor Sprzedaży Usług Konsultingowych, Mirosław Polski – Konsultant, określili znaczenie IoT na kolei, czyli koncepcji  według, której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem instalacji elektrycznej inteligentnej KNX lub sieci komputerowej.

  Jerzy Kacprzak – Naczelnik  z Biura Automatyki i Telekomunikacji PKP Polskie Linie Kolejowe SA scharakteryzował GSM-R, a 150MHz dziś i jutro. Szczególną uwagę zwrócił na podstawowe założenia współpracy systemów radiołączności przy wdrażaniu GSM-R (m.in. w okresie przejściowym w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będą eksploatowane dwa systemy radiołączności: GSM-R oraz 150MHz; wzdłuż jednej linii kolejowej (lub jej części) będzie eksploatowany i obowiązujący wyłącznie jeden system radiołączności: GSM-R lub 150MHz.; początek i koniec obowiązywania systemu radiołączności oznaczone będą zgodnie z Instrukcją Ie-1; systemy radiołączności nie będą ze sobą funkcyjnie powiązane: pracuje jeden albo drugi system).

  TELESTE Company, Srebrnego Partnera,  Piotr Jurczyński – Dyrektor, Engineering and Solutions, który zaprezentował największe wdrożenia z zakresu bezpieczeństwa cctv na kolei w Europie oraz integracje z systemami policyjnymi, miejskimi i kierowania ruchem.

  Piotr Pryciński –Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Programami z NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU, przedstawił ofertę NCBR w zakresie finansowania prac B+R w obszarze transportu kolejowego”. W tym wypadku słuchacze zwrócili uwagę na wskaźniki. NCBR przeznaczyło na transport do tej pory 3 022 142 754,00 z czego wartość dofinansowania wyniosła 2 166 676 504,00 a wkład własny 855 466 249,00.

  DIMENSION DATA Poland Sp. z o.o., była kolejnym Srebrnym Partnerem konferencji.   Grzegorz Ficowicz – Business Solutions Architect, pokrótce omówił wybrane rozwiązania z obszaru przetwarzania i analizy mowy oraz przedstawił zalety Nuance Vocalizer – najnowsza generacja technologii TTS (uniezależnienie od nagrań – dynamiczne generowanie komunikatów,  centralizacja zarządzania – pełna kontrola nad komunikacją do pasażerów oraz możliwość dostosowania głosów do potrzeb odbiorców (różne języki, barwy głosu, kopia znanego i lubianego głosu, itp.)

  Jednym z Brązowych Partnerów konferencji była firma ARCUS SA. Jej przedstawiciel, Sławomir Rudkowski – konsultant ds. rozwiązań MDS&IT, zdefiniował bezpieczny obieg dokumentów w systemie Arcus Security przy okazji definiując oczekiwania użytkownika (ograniczenie wpływu na środowisko naturalne, poprawę jakości generowanych dokumentów ( np. dokumenty handlowe, oferty, ulotki, foldery), odciążenie własnych zasobów w procesie administrowania systemem produkcji dokumentów oraz zmniejszenie liczby urządzeń, ograniczenie zużycia energii elektrycznej).

  Drony w służbie kolei były natomiast przedmiotem prezentacji Grzegorza Postka, Dyrektora Biura Bezpieczeństwa w PKP CARGO SA. W prezentacji nakreślił on między innymi takie zagadnienia jak Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych (dronów) w PKP CARGO SA oraz szkolenie operatora (UAVO Unmanned Aerial Vehicle Operator), uprawnienia i regulacje prawne.

  Innowacyjne rozwiązania DATA CENTER dla kolei, w tym szafa jako punkt centralny serwerowni, kwestie chłodzenia czy przykłady zabudowy były tematem rozważań Bogdan Marczak, Product Manager Data Center Rittal Sp. z o.o. (Brązowego Partnera Konferencji). Radosław Rumianowski – Kierownik ds. projektu z C&C Partners Sp. z o.o. , streścił historię oraz najważniejsze wdrożenia firmy.

  Złotym Partnerem Konferencji była firma SIEMENS Sp. z o.o. Piotr Jaskólski, Sales Specialist RUGGEDCOM scharakteryzował rozwiązania komunikacyjne na kolei w oparciu o urządzenia RUGGEDCOM i SCALANCE skupiając się na standardach kolejowych, niezawodności, elastyczności Wysokiej dostępności oraz interoperacyjności systemów. Przedmiotem zainteresowania Roberta Adamskiego, Account Executive z firmy Intel, była natomiast kwestia transformacji technologii do cyfrowej kolei.

  Ostatnią prezentacją pierwszego dnia było wystąpienie Marcina Krogulca, zastępcy Dyrektora w Biurze Infrastruktury Pasażerskiej PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Streścił on centralny system dynamicznej informacji pasażerskiej PKP PLK SA omawiając przy tym cele stawiane przed CSDIP a więc:

  • zapewnienie jednolitego, wysokiego standardu prezentacji informacji dla podróżnych na dworcach, stacjach i przystankach osobowych;
  • podniesienie standardu obsługi pasażerów z ograniczeniem słuchu i obcokrajowców;
  • zapewnienie stałego, zdalnego zarządzania i nadzoru nad wszystkimi zainstalowanymi urządzeniami;
  • uruchomienie narządzi pozwalających na zapis, przechowywanie oraz udostępnianie danych
  • o zdarzeniach (na potrzeby utrzymania, w celach dowodowych itp.);
  • stworzenie narzędzi wspomagających procesy przeciwdziałania przestępstwom, a także reagowania na różnorodne akty terrorystyczne, takie jak zamachy bombowe, akty sabotażu itp. i podejmowania niezwłocznych działań w przypadku sytuacji zagrożenia;
  • zapewnienie komunikacji głosowej pomiędzy pasażerami a służbami odpowiedzialnymi za ład, porządek i niesienie pomocy;
  • ograniczenie kosztów operacyjnych związanych z eksploatacją.

  W drugim dniu uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z rozwiązaniami zastosowanymi na Litwie i Japonii. Koleje Litewskie SA reprezentował Darius Pranka, Dyrektor Technologii Informatycznych – Dyrekcja Transportu Towarowego, który opowiedział o wdrożeniach technologii elektronicznego listu przewozowego dla klientów JSC Koleje Litewskie. Natomiast z ramienia East Japan Rail Company  – pan Masumi Nakamura – Principal Chief Researcher, streścił zagadnienie tworzenia nowych rozwiązań dla ICT na kolei. Andreas Russwurm, Sales Manager Transportation Piotr Makowski, Kierownik ds. sprzedaży, Automatyka Kolejowa z Siemens Convergence Creators GmbH  zaprezentowali rozwiązania telekomunikacyjne dla przemysłu kolejowego.

  Resort Infrastruktury i Budownictwa reprezentował Tomasz Buczyński – Dyrektor Departamentu Kolejnictwa zaprezentował projekty komunikacyjno-informatyczne ujęte w Krajowym Programie Kolejowym bowiem w ramach perspektywy 2014-2020 obok typowych projektów obejmujących modernizację linii kolejowych przewidziano także zadania z zakresu sterowania i zarządzania ruchem kolejowym oraz informatyzacji systemu informacji pasażerskiej. Buczyński przedstawił zatem projekty dotyczące systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP), jak i systemów sterowania ruchem (ETCS/GSM-R).

  Dwoje prowadzących miała wspólna prezentacji Robert Bosch Sp. z o.o. i Neurosoft Sp. z o.o. Adam Zajkowski, SBV Manager oraz Magdalena Bardzińska, Project Manager zdefiniowali Rozwiązania Bosch Security Systems oraz wsparcie Neurosoft dla Inteligentnych Systemów Transportowych oraz  Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

  Kolejnym prelegentem był Karol Gruszka, Ekspert Biura Automatyki i Telekomunikacji z PKP Polskie Linie Kolejowe SA, który omówił ERTMS/ETCS Poziom 1 Limited Supervision czyli interoperacyjne rozwiązanie techniczne na linie o małym natężeniu ruchu kolejowego. Gruszka przedstawił między innymi założenia projektu PKP PLK SA w tym:

  • Możliwość spełnienia wymagań interoperacyjności zgodnie z Decyzją Komisji 2012/88/UE (TSI CCS)
  • Niski koszt wdrożenia interoperacyjnego rozwiązania,
  • koszty inwestycji (formuła projektuj i buduj) mniejsze/równe 50% kosztów systemu ETCS L1,
  • Minimalizacja kosztów eksploatacji i utrzymania,
  • Funkcjonalność systemu rozszerzona w porównaniu z shp,
  • Zgodność z Baseline3,
  • Uproszczona i uniwersalna architektura,
  • Minimalizacja czynności eksploatacyjnych i utrzymaniowych.

  Kolejne rozwiązania dla obszaru kolejowego zaprezentowała Anna Mazur, Key Account Manager z Panasonic Marketing Europe GmbH, która streściła kluczowe elementy Panasonic Toughbook&Toughpad. Agata Bogucka , z-ca Kierownika Działu Technicznego  Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. Warszawa skupiła się natomiast na celach wprowadzenia nowego systemu  informatycznego wspomagającego zarządzanie utrzymaniem taboru a więc usprawnieniu i optymalizacji procesów utrzymaniowych wewnątrz firmy. W tym przypadku kluczowe dla przedsięwzięcia było:

  • prowadzenie szczegółowej dokumentacji czynności wykonywanych przy pojazdach kolejowych,
  • planowanie przebiegów utrzymaniowych,
  • utworzenie bazy danych o stosowanych w procesie utrzymania materiałach i częściach,
  • wymiana danych o utrzymaniu i usterkach w systemie on-line.

  Brązowy partner firma  INTERGRAPH Polska Sp. z o.o. przygotowała przykłady europejskich wdrożeń systemów związanych z zarządzaniem infrastrukturą  dla systemu Hexagon. Bartosz Szczekutek , Dyrektor Sprzedaży tej firmy pokazał zatem wdrożenia między innymi dla londyńskiego metra czy niemieckich kolei Deutsche Bahn.

  Rodzime rozwiązania na przykładzie linii kolejowej 250 pokazały PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. Maciej Lignowski, Prezes Zarządu, Dyrektor Przedsiębiorstwa przekazał, że zadanie inwestycyjne przewiduje doposażenie wszystkich stacji i przystanków linii kolejowej nr 250 w instalacje oraz urządzenia najważniejszych systemów związanych z działaniem informacji pasażerskiej i bezpieczeństwa dla obiektów zarządzanych przez SKM, które zostaną zintegrowane i zsynchronizowane w nowym, specjalnie dedykowanemu temu Centrum Monitoringu. Tym samym przewiduje się rozbudowę systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz Systemem Kontroli Dostępu; zintegrowanego  system informacji pasażerskiej; systemu elektrycznego ogrzewania rozjazdów (EOR) oraz sterowania oświetleniem peronów (SO); systemu diagnostyki urządzeń (SNMP); systemu sygnalizacji pożaru oraz stałych urządzeń gaśniczych oraz monitoringu wizyjnego CCTV.

  LedaTel Sp. z o.o. i Wspólnicy S.K. (Brązowy Partner) reprezentował Arkadiusz Stecko, Dyrektor Działu Technicznego, który zademonstrował pomiary sygnału GSM/LTE operatorów telefonii komórkowej w odniesieniu do stacji BTS na trasach kolejowych.  Po nim głos zabrał Paweł Kirchner,  Naczelnik Wydziału Informatyki i Mechatroniki, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., zademonstrował w jaki sposób ogólnie rozumiana teleinformatyka może być pomocna dla pasażera i przewoźnika.

  Druga prezentacja firmy  C&C Partners Sp. z o.o. skupiła się na dwóch zagadnieniach . Mateusz Sadowski, Kierownik ds. projektu scharakteryzował bezpieczeństwo podróżnych w oparciu o niezawodną komunikację SOS/INFO oraz przedstawił holding TKH Group.

  Panel czwarty otworzył Anatol Kupryciuk, Dyrektor Biura Kierowania Przewozami  PKP CARGO SA, który zwrócił uwagę na symulatory pojazdów kolejowych do szkolenia maszynistów i kandydatów na maszynistów. Kupryciuk zaznaczył, że celem zastosowania symulatora jest ogólna poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz redukcja skutków zaistniałych zdarzeń w ruchu kolejowym, jak również poprawa parametrów ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem systemu kolejowego.

  Mirosław Pawelec, Account Manager Bentley Systems Polska Sp. z o.o. nakreślił  znaczenie modeli 3D w infrastrukturze liniowej koncentrując się na planowaniu, projektowaniu, projektowaniu infrastruktury oraz na eksploatacji i obsłudze a także zarządzaniu zagregowanymi  danymi.

  W imieniu Kolei Dolnośląskich SA, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań sprzedażowych i obsługi klienta u tego przewoźnika zaprezentował Piotr Rachwalski, Prezes Zarządu. Po nim tematykę zintegrowanej i dynamicznej informacja pasażera  zademonstrował  Łukasz Jankowski- Dyrektor Sprzedaży w NOVAMEDIA innovision Sp. z o.o. Zarządzanie siecią VPN w modelu opartym o PaloAlto Networks w Przewozach Regionalnych Sp. z o.o. – PolRegio uściślił Wojciech Małecki, Naczelnik z Biura Informatyki. Optymalizacja kosztów budowy i utrzymania sieci telekomunikacyjnych na pojazdach szynowych była natomiast przedmiotem rozważań Łukasza Kruszyńskiego, Szefa Rozwoju Projektów i Usług firmy TEKNISKA POLSKA Przemysłowe Systemy Transmisji Danych Sp. z o.o.

  Andrzej Wasilewski, Prezes Zarządu,  Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. omówił integrację informacji z obsługą sprzedaży przy czym skupił się także na oczekiwaniach pasażerów dotyczących informacji aktualnych, łatwo dostępnych, wizualnych, zintegrowanych (szukam, znajduję, kupuję) i zawsze dostępnych.

  Problemy przy projektowaniu sieci monitoringu wizyjnego, utrzymanie odpowiedniej jakości obrazu w trudnych warunkach środowiskowych, małe opóźnienia w przypadku ograniczonej przepustowości, precyzyjne kalkulacje czy redundancja to niektóre zagadnienia podniesione przez Michał Łęcki, Key Account Manager z ELMARK AUTOMATYKA Sp. z o.o.

  W przypadku Kolei Mazowieckich  – KM Sp. z o.o., Tomasz Jędrysa ,Kierownik Wydziału Teleinformatyki, omawiając  systemy IT w Kolejach Mazowieckich zwrócił uwagę na zagadnienie ich integracji z systemem utrzymania taboru, wnioskami zakupowymi, elektronicznym obiegiem dokumentów, danymi ze sprzedaży czy obszarem windykacji przejazdów bezbiletowych. Alicja Strzemieczna, Sales Manager Eastern Europe z Advantech Poland Sp. z o.o., przedstawiła firmę oraz jej osiągnięcia jak również wyróżniki na tle konkurencji.

  Obszar zdalnego zarządzania obiektami i nadzór pracy grup roboczych przy wykorzystaniu kodów QR dla kolejnictwa było ostatnią prezentacją dnia. Przedmiotem tył zajęła się Anna Wentland, Dyrektor Sprzedaży BLUNOVATION Sp. z o.o.

  Relacja z XIII Konferencji 2016


  151 firm, ponad 300 gości, w tym z Niemiec, Czech i Szwecji, 20 stoisk, 37 prezentacji. Tak w liczbach przedstawia się XIII edycja konferencji „TELEKOMUNIKACJA I INFORMATYKA NA KOLEI”, której organizatorem była Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

  Przy wsparciu patronatów i partnerów, organizatorom udało się na trzy dni skupić w jednym miejscu najważniejszych reprezentantów i graczy na rynku kolejowym z obszaru informatyki.

  Wprowadzenia do wydarzenia dokonali Zbigniew Cieślak, Dyrektor, Pełnomocnik Zarządu ds. Informatyki i Telekomunikacji Grupy PKP oraz Adam Musiał, Dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. W krótkich słowach nakreślili oni istotę wydarzenia zaznaczając przy tym, że najważniejsze jest poszukiwanie i wdrażanie unikalnych w skali Polski technologii a tym samym szansa na poprawę jakości świadczonych usług i efektywność Spółek kolejowych korelujący z rozwojem firm sektora telematyki. Część oficjalną zakończyła uroczystość wręczenia certyfikatów przystąpienia w poczet firm członkowskich Izby Kolei firmom:

  • SAMSUNG ELECTRONICS Polska Sp. z o.o.,
  • BKT ELEKTRONIK Sp. z o.o.,
  • ALMA S.A.,
  • ACTE Sp. z o.o,
  • SSK Rail Sp. z o.o.,
  • COMBEENUT Sp. z o.o.,
  • C&C Partners Sp. z o.o.,
  • FIBRAIN Sp. z o.o.,
  • Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. z o.o.,
  • TECHNITEL Polska S.A.,
  • AGAT IT S.A,
  • DP SYSTEM Sp. z o.o.,
  • MACRO-SYSTEM Mieszko Ciepliński,
  • SIX PAYMENT SERVICES S.A.

  Część pierwszą konferencji przeznaczono na prezentacje patronów wydarzenia. W tym panelu wprowadzenia do prezentacji dyrektor Departamentu Rozwoju Infrastruktury Urzędu Marzeny Śliż, dokonał nowy wiceprezes Krzysztof Dyl. Śliż omówiła rolę prezesa UKE w programie Operacyjna Polska Cyfrowa. Jej zakres obejmuje między innymi działanie 1.1- Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach a także opracowanie wymagań dla sieci NGA, dokonanie oceny ekonomicznej opłacalności inwestycji na podstawie modelu kosztowo – popytowego, analizę bazy adresów budynków w Polsce oraz symulacji w rozbiciu na powiaty i określenie 23 tys. obszarów inwestycyjnych koszty budowy brakującej sieci klasy NGA w różnych typach technologii dostępowych.

  Prezentacja Instytutu Kolejnictwa także dotyczyła rozwoju systemu teleinformatycznego w Polsce. W tym wypadku jednak prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, Sekretarz Naukowy IK skupił się na obszarze polskich kolei. Skomentował on tendencje oraz rozwiązania techniczne stosowane na świecie. W transporcie kolejowym zwrócił uwagę na fakt, że europejskie zarządy kolejowe już od ponad 10 lat stosują GSM-R, który pomimo tego, że wykorzystuje schyłkową już technologię GSM nadal zaspokaja potrzeby kolei.

  Panel pierwszy, którego moderatorem był Zbigniew Cieślak, zdominowały prezentacje partnerów konferencji. Rozpoczął Jakub Prusik, członek zarządu PKP INFORMATYKA Sp. z o.o., który nakreślił kierunki rozwoju spółki. W przypadku przewozów pasażerskich mają to być działania w obszarze sprzedaży i rezerwacji biletów, budowania oferty czy kontroli biletów; przewozów towarowych natomiast operacyjne zarządzanie przewozami; natomiast w przypadku zarządzania przedsiębiorstwem systemy typu workflow. Prusik zaznaczył ponadto, że PKP Informatyka kreuje także rozwiązania IT dla administracji publicznej (e-usług, big data, data center, monitoring).

  Lepiej połączona kolej- była hasłem przewodnim prezentacji Piotr Głaski, Senior Product Manager z HUAWEI Polska Sp. z o.o. Zaprezentował on sieci teleinformatyczne dla kolei w tym publiczną sieć 3G/LTE (zalety to niskie koszty, brak konieczności posiadania własnej oraz szeroka dostępność), własną sieć WLAN (zalety: wysoka przepustowość rzędu 300 – 1000 Mb/s, możliwość zagwarantowania jakości dla różnych usług (np. CBTC, PIS, CCTV, Internet), własną sieć LTE (relatywnie wysoka i stabilna przepustowość rzędu 8 – 40 Mb/, możliwość zagwarantowania jakości dla różnych usług (np. CBTC, PIS, CCTV, Internet), prywatne pasmo radiowe, mobilność do 430 km/h) oraz jedną sieć szkieletową IP/MPLS.

  Kompleksowość oferty była przedmiotem prelekcji firmy BKT ELEKTRONIK Sp. z o.o. Mirosław Daszkowski, Zastępca Dyrektora, streścił kwestie pasywnych rozwiązań teleinformatycznych na potrzeby budowy systemu bezpieczeństwa na dworcach Warszawskiego Węzła Kolejowego. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się, że w ramach prac rozbudowany i zmodernizowany został System Monitoringu Wizyjnego (CCTV), powstał system kontroli dostępu (SKD), system sygnalizacji włamania (SSiW), system pomiaru promieniowania, w tym, instalacja urządzeń pomiarów radioaktywności na wskazanych dworcach Warszawskiego Węzła Kolejowego. Dodatkowo zintegrowane zostały systemy bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla dworców w oparciu o platformę PSIM (System Zarządzania Informacją Bezpieczeństwa Fizycznego) w Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych.

  Krzysztof Bąk, Key Account Manager SAMSUNG ELECTRONICS Polska Sp. z o.o. zadał w swoim wystąpieniu pytanie – Dlaczego Samsung? Odpowiedzią było podkreślenie, że firma ta bazuje na niesłabnącej innowacji oraz przytoczenie liczb. Samsung zatem to ósma najbardziej rozpoznawalna marka świata, druga na świecie pod względem posiadanych patentów z sześcioma produktami najlepiej sprzedającymi się na świecie.

  Pierwszym prelegentem z sektora kolejowego był Rafał Zbiróg, Dyrektor Biura Informatyki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., który w prezentacji „Technologie informacyjne dźwignią poprawy konkurencyjności transportu kolejowego” skupił się na korzyściach płynących z Digital Transformation. Zastosowanie tej technologii pozwoli PKP PLK oferować lepsze, bardziej dopasowane i atrakcyjne cenowo usługi, efektywniej zorganizować spółkę i lepiej zarządzać podstawowymi procesami (inwestycje, zarządzanie ruchem kolejowym), optymalizować koszty działania, zwiększać całościowo konkurencyjność transportu kolejowego, jeszcze lepiej dbać o bezpieczeństwo całego obszaru kolejowego i optymalnie wykorzystywać środki trwałe (infrastrukturę) oraz fundusze jakimi dysponuje Spółka.

  Manfred Bock, Global Industry Leader Rail z T-Systems Polska Sp. z o.o. opowiedział o przewidywaniu awarii jeszcze przed ich powstaniem. Predictive Maintenance polega na budowaniu wniosków w oparciu o analizę danych, prognozowanie konserwacji oraz wykorzystanie narzędzi prognostycznych. Takie myślenie przynosi szereg korzyści spośród, których na pierwszy plan wybija się oszczędność, optymalizacja procesów oraz wzrost zadowolenia klientów.

  Wymiana danych, innowacje w technologii a także doświadczenia przewoźników były zagadnieniami, które poruszono w drugim panelu moderowanym przez Jakuba Prusika. Rozpoczął Robert Adamski, Business Development Manager w firmie Intel Technology Poland Sp. z o.o., który przedstawił INTEL 3D-XPOINT czyli nowość w centrach danych oraz produkt 1000 razy szybszy niż NAND i tyle samo razy wytrzymalszy.

  IT Governance czyli ład organizacyjny w zarządzaniu IT był przedmiotem analizy Jarosława Jędrzejowskiego, Dyrektora Zarządzającego ds. Teleinformatyki PKP CARGO S.A. Przedstawił on cele wdrożenia tego ładu w spółce (stworzenie ram decyzyjnych dla dostarczania wartości biznesowej przez obszar IT w spółkach Grupy PKP CARGO obejmujących: koordynację procesu zmian i synchronizację działań IT z kierunkami rozwoju Grupy; szybkie i skuteczne podejmowanie decyzji w obszarze IT Grupy; zapewnienie transparentności podejmowanych decyzji w zakresie obszaru IT; koordynację działań jednostek IT funkcjonujących w ramach Grupy dla zapewnienia skutecznego wdrażania i utrzymania zintegrowanych rozwiązań; racjonalne wykorzystywanie zasobów IT w Grupie; współpracę w zakresie IT z innymi spółkami Grupy PKP) oraz zakres (czyli główne typy podejmowanych decyzji, po to by precyzyjnie zdefiniować zakres kompetencji Biura Teleinformatyki, kto (funkcja lub stanowisko) realizuje rolę w Grupie PKP CARGO odpowiedzialną odpowiednio za wnioskowanie, dostarczanie informacji, opiniowanie, podjęcie decyzji oraz jej wdrożenie.)

  Przedstawiciel Srebrnego partnera frmy PIXEL Sp. z o.o., Jacek Baldy, Doradca Zarządu, nakreślił elementy innowacyjnej komunikacji w transporcie. Po nim zagadnienie jakości w systemach zasilania gwarantowanego do systemów łączność GSM-R omówił Jarosław Leski, Specjalista z ELTEK Polska Sp. z o.o. Podczas prezentacji zaznaczył, że istnieje lepsze, niezawodne, tańsze i oszczędne urządzenie czyli Rectiverter łączący funkcje prostownika i falownika oraz eliminujący potrzebę stosowania przełącznika STS. Grzegorz Pindur, Prezes Zarządu ALMA S.A. scharakteryzował osiągnięcia firmy oraz świadczone usługi związane z kompleksową informatyzacją podmiotów gospodarczych i instytucji w zakresie integracji systemów informatycznych, teleinformatycznych i automatyki. Problematyka wymiany danych była przedmiotem wystąpienia Tomasza Jędrysy, Naczelnik Biura Teleinformatyki w Kolejach Mazowieckich – KM Sp. z o.o. Natomiast Jarosław Maślanka – HP Enterprise z Hewlett Packard Enterprise Polska streścił system SAP HANA w PKP PLK S.A. skupiając się na celu projektu czyli podniesieniu wersji środowiska informatycznego SAP ERP oraz migracji na platformę SAP HANA (podniesienie wersji środowiska informatycznego SAP ERP 6.0 do wersji 6.0 EHP7 oraz migracje na platformę SAP HANA obecnie funkcjonującego rozwiązania SAP, zgodnie z najlepszymi metodykami oraz praktykami SAP. Doświadczenia Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o. Warszawa w zakresie posiadanych systemów zaprezentowała Agata Bogucka, Zastępca Kierownika Działu Technicznego. Skupiła się na korzyściach płynących z systemów w tym usprawnieniu procesu sprzedaży biletów czy ciągłej ich dostępności a także udogodnień dla pasażerów wynikających z funkcjonowania systemu SMS. 40- lat dla Kolei było fundamentem prezentacji firmy TELZAS Sp. z o.o. Jarosław Piotrowski, Inżynier Sprzedaży tej firmy scharakteryzował zaawansowane systemy zasilania dla SRK, zasilanie gwarantowane pod potrzeby systemów wizyjnych (CCTV) i informacji podróżnych (infokioski i nagłośnienie peronowe).

  Drugi dzień konferencji rozpoczął się forum dyskusyjnym podczas, którego przedstawiciele spółek z Grupy odpowiadali na pytania uczestników. Natomiast panel trzeci, moderowany przez Rafała Zbiróga, Dyrektora IT w PKP PLK S.A, obejmował swym zakresem szeroki wachlarz tematyczny. Rozpoczął Krzysztof Piotrowski z Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o., który przedstawił systemy informatyczne wspomagające obsługę pasażerów w posiadaniu tego przewoźnika. Teleinformatyka w ŁKA obejmuje zatem systemy zapowiedzi i rozmównice awaryjne, systemy informacji dla pasażerów, monitoring video, systemy liczenia pasażerów, automaty biletowe i kasowniki, wzmacniacze sygnału GSM, punkty dostępowe – WiFi dla pasażerów, nowoczesne pulpity maszynisty ARJ oraz systemy wyświetlaczy dla reklamy.

  Cel wprowadzenia systemu bezprzewodowej platformy Icomera, czyli zwiększenie konkurencyjności i sprzedaży biletów, poprawienie komfortu podróży, optymalizacja zarządzania flotą, obniżenie kosztów i zdalny monitoring oraz dostęp do serwisowy do systemów a także związane z tym realizacje były tematem prezentacji Zuzanny Wieczorek z TEKNISKA POLSKA Sp. z o.o. Bezpieczeństwo aplikacji krytycznych i infrastruktury IT na kolei zidentyfikował Tomasz Zawicki, Specjalista z PASSUS S.A. Doświadczenia z SIP i WiFi w PKP Intercity S.A. omówili Iwona Dziopak, kierownik Projektu oraz Maciej Jędrak z Biura Usług Dodanych. Poszukali oni odpowiedzi na pytanie dlaczego Intercity potrzebuje WiFi oraz przedstawili fazy wdrażania tego systemu w składach Flirt i Dart.

  „Każdy zasługuje by wychodzić z pracy, będąc równie bezpiecznym, jak w chwili przyjścia (…) Nie powinieneś się bać, że zapewnienie bytu Twojej rodzinie może Cię zabić”. Ten cytat Paula O’Neilla był punktem wyjścia do omówienia przez Adriana Berę, Business Development Manager z SSK Rail Sp. z o.o. technologii VoD Rail i jej wpływu na bezpieczeństwo kolei. W opinii Bery System VoD Rail załatwia następujące potrzeby przewoźników kolejowych- pomaga wdrażać procedury związane z zachowaniem bezpieczeństwa, pomaga w ustaleniu przyczyn zdarzenia, nie zakłóca planowanej pracy pojazdów kolejowych i umożliwia wygenerowanie oszczędności. O rozwiązaniach informatycznych, które wpływają na optymalizacje obsługi procesu przewozowego opowiedział Paweł Kirchner, Naczelnik Wydziału Informatyki i Mechatroniki z Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o.

  System NeuroCar Railway Crossing przeznaczony do rejestracji wykroczeń i do identyfikacji pojazdów na bazie strumienia wideo z kamer pomiarowych i poglądowych zamontowanych w pasie drogowym przejazdu kolejowego przedstawili Adam Zajkowski, Business Development Managerz ROBERT BOSCH Sp. z o.o., Radosław Borcon, Menedżer ds. rozwoju Neurosoft Sp. z o.o. Jerzy Kacprzak – Naczelnik z Biura Automatyki i Telekomunikacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zdefiniował nowe rozwiązania dla poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych strzeżonych lokalnie. Firma Intergraph Polska Sp. z o.o. w osobie Dyrektora Bartosza Szczekutka, zaprezentowała – Hexagon Safety&Infrastructure na kolei, czyli produkty które mogą zastąpić tradycyjne książki E1758, w których opisywane i rejestrowane są zdarzenia związane z utrzymaniem urządzeń srk. Produktem, który może zastąpić E1758 jest jej elektroniczny odpowiednik.

  Energooszczędność, niezawodność i bezpieczeństwo to wyróżniki Emerson Network Power Sp. z o.o. Adam Ważyński, Kierownik Regionalny Działu Sprzedaży Produktów tej firmy scharakteryzował nowoczesne DATA CENTER oraz najważniejsze elementy.

  Panel kolejny, również moderowany przez Rafała Zbiróga, zaczął Marcin Kowalski, Prokurent, Dyrektor IT firmy P.U.T. GRAW Sp. z o.o. omówił nowoczesne systemy zarządzania informacją w diagnostyce kolejowej w tym przede wszystkim zalety platformy pomiarowej w warszawskim metrze.

  Geneza pojawienia się Google w Przewozach Regionalnych (problemy z pocztą email, kalendarzem, optymalizacja kosztów licencyjnych) były punktem wyjścia prezentacji Dariusza Kapelko z Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. Kapelko ocenił dwa lata współpracy z Google jako owocne jednakże nakreśli także obszary, które wymagają poprawy- koegzystencja Google i Microsoft, zmiana kultury pracy/ szkolenia, bezpieczeństwo danych, potencjał innowacyjny. Jacek Kołaczek, Dyrektor z DPK SYSTEM Sp. z o.o. streścił nowości systemu DPK RAILWAYS. Zaznaczył przy tym, że system pozwala na przygotowanie systemu dla każdego klienta „pod klucz” oraz uwzględnianie w systemie polskich wymagań. Jerzy Rygier, Menedżer ds. Kluczowych Klientów WASKO S.A. scharakteryzował reprezentowaną firm, która specjalizuje się w kompleksowej budowie sieci szerokopasmowych.

  Rozwiązania dla inteligentnego systemu zarządzania bezpieczeństwem na kolei (monitoring wizyjny, komunikacja interkomowa, system kontroli dostępu, system sygnalizacji włamania i napadu) przedstawił Damian Dopiera, Dyrektor Działu Rozwiązań Budynkowych z C&C Partners Sp. z o.o. Model wsparcia w projekcie SAP rollout w PKP CARGO jako element realizacji omawianego w prezentacji Jarosława Jędrzejowskiego IT Governance przedstawili Agnieszka Myszkiewicz-Kurkiewicz, Zastępca Dyrektora Biura Teleinformatyki oraz Michał Krupa, Naczelnik Wydziału Biura Realizacji Projektów. O obecności firmy FIBRAIN Sp. z o.o. na świecie oraz jej obecności w inwestycjach kolejowych opowiedział Rafał Machnacki, Dyrektor Operacyjny. Natomiast Jarosław Kuik z Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. zaprezentował multimonitoring w Centrum Utrzymania i Diagnostyki PKM jako przykład nowatorskiego podejścia do zarządzania utrzymaniem infrastruktury kolejowej.

  Ostatnią prezentacją, która zamknęła część merytoryczną, było scharakteryzowanie Integracji systemów informatycznych w procesie oceny znaczenia zmiany przez dr inż. Andrzej Kochan, dyrektora Ośrodka Certyfikacji Transportu Politechniki Warszawskiej.

  W dniach 9 do 11 marca Wisła stała się centrum wymiany myśli, idei i innowacji. Konferencja była miejscem wymiany informacji i opinii pomiędzy projektantami, producentami, inwestorami, instytucjami finansującą oraz użytkownikami. Meritum wydarzenia było stworzenie platformy, która pozwoliła na przybliżenie nowości telematycznych oraz wyników obserwacji dotychczas stosowanych rozwiązań.

  Relacja z XII Konferencji 2015


  Ponad 300 uczestników ze 140 firm z czego ponad 30, które pojawiły się po raz pierwszy, blisko 50 prezentacji, 17 stoisk i co najważniejsze 21 partnerów konferencji oraz 48 osób reprezentujących sektor kolejowy. Liczby jakie pozostały po konferencji „Telekomunikacja i informatyka na kolei” w Wiśle potwierdzają, że obszar IT w sektorze kolejowym jest obecnie jednym z najważniejszych i najszybciej rozwijających.

  Istotą spotkania zorganizowanego przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei było stworzenie platformy wymiany informacji i opinii pomiędzy projektantami, producentami, inwestorami oraz instytucją decydującą o wydatkowaniu pieniędzy a w końcowym rozrachunku użytkownikiem. Możliwości jakie Izba Kolei otworzyła dla rynku IT spowodowały, że konferencja stała się największym spotkanie branżowym w kraju. Do Wisły przybyli eksperci, przedstawiciele nauki i biznesu oraz osoby decydujące o obliczu omawianego sektora w kolejnictwie.

  Pierwszy z trzech dni konferencji zdominowały wystąpienia zaproszonych gości oraz przedstawicieli oficjalnych Partnerów wydarzenia. Otwarcia imprezy dokonał dyrektor Izby Adam Musiał zaś wicedyrektor Dorota Markiewicz wespół z wiceprezesem Izby Sławomirem Jankowskim wręczyli certyfikaty członkostwa w samorządzie przedstawicielom następujących firm:

  • PKP Utrzymanie Sp. z o.o.
  • GMT Sp. z o.o.
  • Huawei Polska Sp. z o.o.
  • IP Connect Sp. z o.o.
  • LedaTel Sp. z o.o.
  • Produs S.A.
  • ASEC S.A.
  • ZETO Katowice Sp. z o.o.
  • PKP Budownictwo Sp. z o.o.

  Merytorycznego wprowadzenia do tematyki konferencji dokonali Krzysztof Dyl, Prezes UTK, Krzysztof Biniek, Prezes PKP Informatyka Sp. z o. o. oraz Adam Filutowski, Dyrektor Zarządzający ds. Informatyki i Telekomunikacji Grupy PKP S. A. Dyrektor UTK zaznaczył, że telekomunikacja oraz informatyka znajdują obecnie zastosowanie we wsparciu praktycznie wszystkich obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw kolejowych, a tym samym rozwiązania telekomunikacyjne oraz informatyczne podnoszą jakość podróżowania, a także obniżają koszty funkcjonowania przedsiębiorstw kolejowych. Krzysztof Biniek natomiast nakreślił pokrótce cele i kierunki rozwoju kierowanej przez siebie Spółki, krok po kroku opisując kwestie związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym, stworzeniem centrum monitoring oraz jego utrzymaniem i eksploatacją. Tematem prezentacji Adama Filutowskiego były natomiast inwestycje IT oraz zadania w tym zakresie spoczywające na całej Grupie PKP S. A.

  Pierwszy panel otworzyła Marzena Śliż, Dyrektor Departamentu Rozwoju Infrastruktury Urzędu Kontroli Elektronicznej, która omówiła pokrycie Polski infrastrukturą telekomunikacyjną. Powołując się na słowa Marka Fischera, który stwierdził, że „(…) Najlepszy czas na działanie jest teraz(…)” określiła podstawy prawne oraz trendy, obszary inwestycji i programy pomocowe. Następnie o problematyce eksploatacji systemów VHF i GSM-R w okresie migracji mówił dr. Inż. Stanisław Gago reprezentujący Instytut Kolejnictwa oraz Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej. Zauważył on, że w okresie migracji w dalszym ciągu będą dostępne systemy analogowe na liniach wyposażonych w system GSM-R.

  Natomiast przyjęta koncepcja migracji z systemu analogowego VHF do cyfrowego GSM-R nakłada na eksploatację dodatkowe obowiązki w stosunku do istniejących. Istotne w tym wypadku jest to, że systemy te muszą ze sobą współpracować w zakresie wymiany sygnałów „Radiostop” i „REC”. Kolejna prezentacja- Mariana Ślimaka, Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Spraw Obronnych PKP S.A. dotyczyła wymagań współczesnych systemów monitorowania bezpieczeństwa obszaru obsługi pasażerów na podstawie systemu WWK, którego celem ma być przeciwdziałanie możliwym zagrożeniom i uniemożliwienie wyrządzenia szkód, w tym poszkodowania osób, spowodowania strat materialnych czy zakłócenia funkcjonowania obiektu.

  Jacek Baldy, Doradca Zarządu ds. rozwoju Pixel Sp. z o.o., Złotego Partnera konferencji, omówił szereg rozwiązań firmy w obszarze projektowania i wytwarzania oprogramowania, bezpieczeństwa technologii oraz przykładowych rozwiązań mobilnej informacji pasażerskiej. Jednym z dwóch Partnerów Technologicznych był MICROSOFT Sp. z o. o., którego przedstawiciele: Hubert Łękawski – Dyrektor Sektora Kolejowego, Dariusz Piotrowski – Dyrektor Działu Enterprise, Adam Dzwonkowski – Dyrektor Działu Projekty Strategiczne, Marcin Fryzik – Expert Technologiczny, Eugeniusz Licznarowski – Expert Technologiczny, podjęli się omówienia kwestii Cloud Computing na kolei. Piotrowski swoją prezentację rozpoczął od zadania pytania- Czy przewoźnik kolejowy może być jak Real Madryt? Czyli czy może być numerem jeden tak w świecie kolei jak i biznesu, posiadać sprofilowanych licznych miłośników oraz kłaść nacisk na trendy, które zmieniają rzeczywistość. Odpowiedzią na to pytanie jest zaangażowanie się przewoźników w nowoczesnej trendy związane z rozwiązaniami mobilnymi co powinno przynieść szereg korzyści w takich obszarach jak zarządzanie, infrastruktura i bezpieczeństwo. Modele chmury oraz czynniki wpływające na jej wybór omówił natomiast Marcin Fryzik. Azure, czyli chmura biznesowa jest odpowiedzią firmy MICROSOFT na zapotrzebowania współczesnego klienta i rynku. Na koniec natomiast scenariusze wykorzystania rozwiązań mobilnych streścił Eugeniusz Licznarowski.

  Codziennie „wchłaniamy” ok. 100 500 słów co odpowiada ok. 34 GB informacji…. Stwierdzenie to było jednym z pierwszych jakie pojawiły się podczas prezentacji drugiego z Partnerów Technologicznych wydarzenia, firmy KONICA MINOLTA BS Polska Sp. z o. o.. Szymon Szczur Office Product Manager tej firmy nakreślił kwestie związane z przetwarzaniem treści i obiegiem dokumentów w oparciu o systemy KONICA-MINOLTA. Zaznaczył, że jeśli ilość i rozmieszczenie urządzeń wielofunkcyjnych oraz ich funkcje są dostosowane do biznesowych potrzeb, koszty związane z wydrukami są pod stałą kontrolą a obsługa i zarządzanie infrastrukturą urządzeń jest na najwyższym poziomie to najwyższy czas na identyfikację krytycznych obszarów w procesach przetwarzania dokumentów oraz ich optymalizację. Równocześnie Szymon Szczur uzasadnił korzyści płynące z wdrożenia elektronicznego systemu obiegu informacji.

  Partnerzy dla kolei czyli itWORKS S. A. i SER Solutions (Srebrny Partner) w osobach Prezesa Zarządu Tomasza Laudy oraz Dyrektora Marcina Somli przedstawili zarządzanie treścią w Deutsche Bahn (BCM Bahn Content Management, aktualnie strategiczna platforma kosnolidująca ECM dla całej grupy DB, 2 centra danych o wysokiej dostępności (HA) z globalnym magazynem danych i węzłami cache oraz skanowanie dokumentów oraz OCR wysokiej wydajności) a także propozycje dla polskich kolei.

  Monitoring i optymalizacja przejazdów kolejowych z wykorzystaniem met

  Fotorelacja 2019


  Fotorelacja 2017


  IMG_00471277 IMG_00481278 IMG_00501279 IMG_00541280 IMG_00591281 IMG_00611282 IMG_00661283 IMG_00821284 IMG_00871285 IMG_00941286 IMG_01121287 IMG_01221288 IMG_01371289 IMG_01501290 IMG_01561291 IMG_01911292 IMG_01931293 IMG_01991294 IMG_02041295 IMG_02051296 IMG_02101297 IMG_02121298 IMG_02991299 IMG_03021300 IMG_03041301 IMG_03171302 IMG_74551303 IMG_74721304 IMG_74761305 IMG_74781306 IMG_74831307 IMG_74881308 IMG_74901309 IMG_75481310 IMG_75541311 IMG_75581312 IMG_75711313 IMG_75831314 IMG_76001315 IMG_76081316 IMG_76111317 IMG_76121318 IMG_76291319 IMG_75391321 IMG_75351322 IMG_75231323 IMG_75151324 IMG_75121325 IMG_75101326 IMG_75031327 IMG_74991328 IMG_74701329 IMG_01811330 IMG_01771331 IMG_01751332 IMG_01731333 IMG_01581334 IMG_01481335 IMG_01451336 IMG_01291337 IMG_01261338

  FOTORELACJA 2016

  DSC02130 DSC02131 DSC02132 DSC02134 DSC02145 DSC02152 DSC02158 DSC02159 DSC02162 DSC02176 DSC02176 DSC02187 DSC02195 DSC02205 DSC02223 DSC02230 DSC02241 DSC02253 DSC02258 DSC02261 DSC02286 DSC02294 DSC02302 DSC02309 DSC02311 DSC02313 DSC02318 DSC02319 DSC02323 DSC02327 DSC02341 DSC02346 DSC02362 DSC02368 DSC02371 DSC02376 DSC02377 DSC02383 DSC02384 DSC02385 DSC02386 DSC02387 DSC02390 DSC02391 DSC02396 DSC02404 DSC02414 DSC02419 DSC02423 DSC02424 DSC02429 DSC02435 DSC02437 DSC02437 DSC02442 DSC02087 DSC02088 DSC02091 DSC02092 DSC02094 DSC02103 DSC02099 DSC02100 DSC02108 DSC02109 DSC02110 DSC02116 DSC02117 DSC02118 DSC02121 DSC02123 DSC02124 DSC02125 DSC02127 DSC02128

  FOTORELACJA 2015


   

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Koleiul. Jana Karola Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz e-mail: sekretariat@izbakolei.pl
  telefon: +48 52 324 93 80
  faks: +48 52 331 25 30

  NIP 967 10 47 950
  Regon 092 454 672
  KRS 00000 25768 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego
  Konto ING Bank Śląski Oddział Bydgoszcz 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499

  Nasz zespół
  Adam MusiałDyrektor Generalnytel.: 52 324 93 80a.musial@izbakolei.pl
  Dorota MarkiewiczDyrektortel.: 52 324 93 80d.markiewicz@izbakolei.pl
  Agnieszka JedwabińskaAsystentka Dyrektoratel.: 515 454 183sekretariat@izbakolei.pl
  Aleksandra JasińskaManagertel.: 508 501 037a.jasinska@izbakolei.pl
  Zbigniew WiśniewskiManagertel.: 508 500 995z.wisniewski@izbakolei.pl
  Radosław KarwickiZ-ca Redaktora Naczelnegotel.: 508 501 069r.karwicki@izbakolei.pl
  Edyta StudzińskaSpecjalista ds. Marketingutel.: 500 474 832e.studzinska@izbakolei.pl
  Lidia WysockaSpecjalista ds. Promocjitel.: +48 570 406 410l.wysocka@izbakolei.pl
  Anna ModrzejewskaSpecjalista ds. projektutel.: 501 797 551a.modrzejewska@izbakolei.pl
  Karolina Karólczak-MorawskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 508 501 012k.karolczak@izbakolei.pl
  Monika WiączkowskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 535 199 079m.wiaczkowska@izbakolei.pl
  Piotr MałachowskiDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 534 577 822p.malachowski@izbakolei.pl
  Tomasz MokosDziennikarztel.: 577 337 624t.mokos@izbakolei.pl
  Paweł Twardowski Doradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 531 933 058p.twardowski@izbakolei.pl
  Michał CiechowskiDziennikarztel.: 795 022 754m.ciechowski@izbakolei.pl
  Anna TomaszewskaKsięgowośćtel.: 508 501 092ksiegowosc@izbakolei.pl
  Violetta ZiembaGrafik komputerowytel.: 577 317 911v.ziemba@izbakolei.pl
  Jak do nas dojechać
  POD PATRONATEMPARTNER ZŁOTY KONFERENCJIPARTNER SREBRNY KONFERENCJIPARTNER BRĄZOWY KONFERENCJIWYSTAWCY

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ