MenuMenu
pl | en

  Planowane Przedsięwzięcia Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei na rok 2019

   

  LUTY

  III Konferencja Pomorska Kolej Metropolitalna
  TEMATYKA KONFERENCJI:

  • Rozwój obszarów metropolitalnych
  • Komunikacja szynowa w metropolii
  • Centra przesiadkowe, parkingi i usługi

  Osoba kontaktowa: Anna Modrzejewska

   

  I Wydanie "Raportu Kolejowego"
  Termin przyjmowania reklam: do 6 lutego 2019 r.

  Osoba do kontaktu: Radosław Karwicki 
  r.karwicki@izbakolei.pl
  www.raportkolejowy.pl

   

   

  MARZEC

  XVI Konferencja "Telekomunikacja i Informatyka na Kolei"
  Termin: 13-15 marca 2019 r.
  Miejsce: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe "STOK" Wisła

  TEMATYKA KONFERENCJI:

  • Telekomunikacja
  • Informatyka
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Interfejsy i integracja systemów
  • Digitalizacja

  Osoba do kontaktu: Zbigniew Wiśniewski
  z.wisniewski@izbakolei.pl
  www.telematykanakolei.pl

   

  Misja Gospodarcza - wizyta na Targach SIFER
  Targi Sifer to najważniejsze wydarzenie kolejowe we Francji.
  W całości dedykowane dla przemysłu kolejowego  i obejmujące obszary tematyczne dotyczące infrastruktury, komfortu podróżowania, informacji pasażerskiej oraz systemów sterowania ruchem.
  Termin: 25-28 marca 2019 r.
  Miejsce: Lille - Francja

  Osoba do kontaktu: Radosław Karwicki
  r.karwicki@izbakolei.pl
  www.izbanatargach.pl

   

   

  KWIECIEŃ

  II Wydanie "Raportu Kolejowego"
  Termin przyjmowania reklam: do 25 marca 2019 r.

  Osoba do kontaktu: Radosław Karwicki 
  r.karwicki@izbakolei.pl
  www.raportkolejowy.pl

   

  VII Konferencja Techniczno-Naprawcza" PKP INTERCITY" S.A.
  Termin: 24-26 kwietnia 2019 r.
  Miejsce: Olsztyn, Hotel PRZYSTAŃ

  TEMATYKA KONFERENCJI:

  • Prezentacja potencjału Spółki w przyszłych okresach
  • Dialog zleceniodawca - kontrahent
  • Prezentacja realizowanych projektów Spółki w poszczególnych zakładach

  Osoba do kontaktu: Aleksandra Jasińska
  a.jasinska@izbakolei.pl 
  www.konferencjaintercity.pl

   

   

  MAJ

  Wizyta Izby na Międzynarodowych Targach Energetyki EXPOPOWER
  Termin: 7-9 maja 2019
  Miejsce: Poznań

  Osoba do kontaktu: Anna Modrzejewska
  a.modrzejewska@izbakolei.pl
  www.izbanatargach.pl

   

  Misja Gospodarcza - wizyta na Targach Kolejowych RAILTEX
  Termin: 14-16 maja 2019 r.
  Miejsce: Birmingham, Wielka Brytania

  Osoba do kontaktu: Radosław Karwicki
  r.karwicki@izbakolei.pl
  www.izbanatargach.pl

   

  Warsztaty – „Bezpieczny przejazd”
  Termin: 24 maja 2019 r.
  Miejsce: Centrala PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

  Osoba do kontaktu: Piotr Małachowski 
  p.malachowski@izbakolei.pl

   

   

  CZERWIEC

  III Wydanie "Raportu Kolejowego"
  Termin przyjmowania reklam: do 31 maja 2019 r.

  Osoba do kontaktu: Radosław Karwicki 
  r.karwicki@izbakolei.pl
  www.raportkolejowy.pl

   

  IX Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Branży Kolejowej o Puchar Przechodni Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
  Termin: 7 czerwca 2019 r.
  Miejsce: Stadion "ZAWISZA" Bydgoszcz

  Osoba do kontaktu: Anna Modrzejewska
  a.modrzejewska@izbakolei.pl
  www.kolejnapilke.pl

   

  XVI Konferencja "Modernizacja Taboru Szynowego - zakup i utrzymanie"
  Termin: 10-12 czerwca 2019 r.
  Miejsce: Wisła, Hotel STOK

  TEMATYKA KONFERENCJI:

  • Komfort
  • Innowacje
  • Integracja i bezpieczeństwo

  Osoba do kontaktu: Aleksandra Jasińska
  a.jasinska@izbakolei.pl
  www.modernizacjataboru.pl

   

  Misja Gospodarcza - wizyta na Targach Kolejowych CZECH RAILDAYS
  Termin: 11-13 czerwca 2019 r.
  Miejsce: Ostrava

  Osoba do kontaktu: Radosław Karwicki
  r.karwicki@izbakolei.pl
  www.izbanatargach.pl

   

   

  LIPIEC

  Szkolenie na PROMIE dla firm członkowskich
  Termin: 3-5 lipca 2019 r. 
  Tematyka: „Przepisy ustawy o transporcie kolejowym i aktach europejskich dotyczących kolei w praktyce”
  Prowadzący: r. pr. Piotr Combik – ekspert prawa kolejowego

  Osoba do kontaktu: Karolina Karólczak - Morawska
  k.karolczak@izbakolei.pl

   

   

  SIERPIEŃ

  Spotkanie integracyjne firm członkowskich oraz sympatyków Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
  Termin: 29-30 sierpnia 2019 r.
  Miejsce: Fojutowo

  Osoba do kontaktu: Anna Modrzejewska
  a.modrzejewska@izbakolei.pl

   

   

  WRZESIEŃ

  IV Wydanie "Raportu Kolejowego"
  Termin przyjmowania reklam: do 26 sierpnia 2019 r.

  Osoba do kontaktu: Radosław Karwicki 
  r.karwicki@izbakolei.pl
  www.raportkolejowy.pl

   

  KATALOG - Edycja 2020-2021
  Wizytówka firm zrzeszonych w Polskiej Izbie Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
  Termin przyjmowania reklam: do 20 sierpnia 2019 r. 
  - Indeks branżowy
  - Informacje o branżowych konferencjach, targach i wydarzeniach

  Osoba do kontaktu: Radosław Karwicki 
  r.karwicki@izbakolei.pl

   

  Stoisko Izby na Międzynarodowych Targach Energetycznych ENERGETAB
  Termin: 17-19 września 2019 r.
  Miejsce: Bielsko-Biała

  Osoba do kontaktu: Anna Modrzejewska
  a.modrzejewska@izbakolei.pl
  www.izbanatargach.pl

   

  Stoisko Izby na Międzynarodowych Targach TRAKO
  Termin: 24-27 września 2019 r.
  Miejsce: Gdańsk

  Osoba do kontaktu: Zbigniew Wiśniewski
  z.wisniewski@izbakolei.pl
  www.izbanatargach.pl

   

   

  PAŹDZIERNIK

  V Wydanie "Raportu Kolejowego"
  Termin przyjmowania reklam: do 22 października 2019 r.

  Osoba do kontaktu: Radosław Karwicki 
  r.karwicki@izbakolei.pl
  www.raportkolejowy.pl

   

  Misja Gospodarcza - wizyta na Targach Kolejowych EXPOFERROVARIA
  Termin: 1-3 października 2019 r.
  Miejsce: Mediolan

  Osoba do kontaktu: Radosław Karwicki 
  r.karwicki@izbakolei.pl

   

  XII Konferencja "Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej"
  Termin: 9-10 października 2019 r.
  Miejsce: Warszawa

  TEMATYKA KONFERENCJI:

  • Plany i zakres modernizacji linii kolejowych
  • Realizacja Zadań w Ramach KPK
  • Mechanizacja i logistyka robót kolejowych

  Osoba do kontaktu: Zbigniew Wiśniewski
  z.wisniewski@izbakolei.pl
  www.infrastrukturanakolei.pl

   

  VIII Konferencja "Koleje regionalne i aglomeracyjne - doświadczenia i perspektywy"
  Termin: październik 2019 r.

  TEMATYKA KONFERENCJI:

  • Przyszłość kolei regionalnych i aglomeracyjnych w naszym kraju
  • Tabor dedykowany przewozom regionalnym
  • Aspekty finansowania zakupu taboru

  Osoba do kontaktu: Aleksandra Jasińska
  a.jasinska@izbakolei.pl
  www.kolejesamorzadowe.pl

   

  Targi Transportu TRANSUKRAINA
  Termin: 23-25 października 2019 r.
  Miejsce: Kijów

  Osoba do kontaktu: Radosław Karwicki
  r.karwicki@izbakolei.pl
  www.izbanatargach.pl

   

   

  LISTOPAD

  IX Konferencja "Energetyka na Kolei"
  Termin: 14-15 listopada 2019 r.
  Miejsce: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Falenty” Raszyn

  TEMATYKA KONFERENCJI:

  • Sieć trakcyjna
  • Systemy zasilania
  • Energia elektryczna

  Osoba do kontaktu: Anna Modrzejewska
  a.modrzejewska@izbakolei.pl
  www.energetykadlakolei.pl

   

  Stoisko Izby na Lubelskich Targach Energetycznych ENERGETICS
  Termin: 19-21 listopada 2019 r.
  Miejsce: Lublin

  Osoba do kontaktu: Anna Modrzejewska
  a.modrzejewska@izbakolei.pl
  www.izbanatargach.pl

   

  VIII Konferencja Techniczno-Naprawcza" PKP INTERCITY"S.A.
  Termin: listopad 2019 r.

  TEMATYKA KONFERENCJI:

  • Prezentacja potencjału Spółki w przyszłych okresach
  • Dialog zleceniodawca - kontrahent
  • Prezentacja realizowanych projektów Spółki w poszczególnych zakładach

  Osoba do kontaktu: Aleksandra Jasińska
  a.jasinska@izbakolei.pl
  www.konferencjaintercity.pl

   

   

  GRUDZIEŃ

  VI Wydanie "Raportu Kolejowego"
  Termin przyjmowania reklam: do 2 grudnia 2019 r.

  Osoba do kontaktu: Radosław Karwicki 
  r.karwicki@izbakolei.pl
  www.raportkolejowy.pl

   

  II Konferencja "Bezpieczeństwo na Kolei"
  Termin: 5-6 grudnia 2019 r.
  Miejsce: Hotel Nadmorski, Gdynia

  TEMATYKA KONFERENCJI:

  • Bezpieczeństwo ruchu pociągów
  • Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych
  • Bezpieczeństwo pojazdów szynowych

  Osoba do kontaktu: Zbigniew Wiśniewski
  z.wisniewski@izbakolei.pl
  www.bezpieczenstwonakolei.pl

   

  Forum dyskusyjne z udziałem specjalistów UTK oraz spotkanie opłatkowe firm członkowskich Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

  Termin: grudzień 2019 r.
  Miejsce: Warszawa

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ