MenuMenu
pl | en

  Planowane Przedsięwzięcia Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei na rok 2020

   

  STYCZEŃ

  Walne Zgromadzenie
  Termin: 8 stycznia 2020 r.
  Miejsce: Bydgoszcz, Hotel Słoneczny Młyn

  Osoba do kontaktu: Anna Modrzejewska
  a.modrzejewska@izbakolei.pl

   

   

  LUTY

  I Wydanie „Raportu Kolejowego”
  Termin przyjmowania reklam: do 6 lutego 2020 r.

  Osoba do kontaktu: Radosław Karwicki 
  r.karwicki@izbakolei.pl

  Jubileusz 20-LECIA IZBY
  Termin: luty 2020r.
  Miejsce: Bydgoszcz

  Osoba do kontaktu: Anna Modrzejewska
  a.modrzejewska@izbakolei.pl

   

   

  MARZEC

  XVII Konferencja „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei”
  Termin: 11-13 marca 2020 r.
  Miejsce: Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe „STOK” Wisła

  Osoba do kontaktu: Zbigniew Wiśniewski
  z.wisniewski@izbakolei.pl

   

   

  KWIECIEŃ

  II Wydanie „Raportu Kolejowego”
  Termin przyjmowania reklam: do 27 marca 2020 r.

  Osoba do kontaktu: Radosław Karwicki 
  r.karwicki@izbakolei.pl

  IX Konferencja Techniczno-Naprawcza „PKP INTERCITY” S.A.

  Osoba do kontaktu: Aleksandra Jasińska
  a.jasinska@izbakolei.pl 

   

   
   

  CZERWIEC

  III Wydanie „Raportu Kolejowego”
  Termin przyjmowania reklam: do 5 czerwca 2020 r.

  Osoba do kontaktu: Radosław Karwicki 
  r.karwicki@izbakolei.pl

  XVII Konferencja „Modernizacja Taboru Szynowego - zakup i utrzymanie”
  Termin: 3-5 czerwca 2020 r.

  Osoba do kontaktu: Aleksandra Jasińska
  a.jasinska@izbakolei.pl 

  X Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Branży Kolejowej o Puchar Przechodni Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
  Termin: 19 czerwca 2020 r.
  Miejsce: Stadion „ZAWISZA” Bydgoszcz

  Osoba do kontaktu: Anna Modrzejewska
  a.modrzejewska@izbakolei.pl

   

   

  LIPIEC

  Szkolenie na PROMIE dla firm członkowskich

  Osoba do kontaktu: Agnieszka Jedwabińska
  sekretariat@izbakolei.pl

   

   

  SIERPIEŃ

  Spotkanie integracyjne firm członkowskich oraz sympatyków Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

  Osoba do kontaktu: Agnieszka Jedwabińska
  sekretariat@izbakolei.pl

   

   

  WRZESIEŃ

  IV Wydanie „Raportu Kolejowego”
  Termin przyjmowania reklam: do 28 sierpnia 2020 r.

  Osoba do kontaktu: Radosław Karwicki 
  r.karwicki@izbakolei.pl

  Dodruk Katalogu Firm Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
  Termin przyjmowania reklam: do 20 sierpnia 2020 r.

  Osoba do kontaktu: Edyta Studzińska
  e.studzinska@izbakolei.pl

  Stoisko Izby na Międzynarodowych Targach Energetycznych ENERGETAB
  Termin: 15-17 września 2020 r.
  Miejsce: Bielsko-Biała

  Osoba do kontaktu: Anna Modrzejewska
  a.modrzejewska@izbakolei.pl

  Stoisko Izby na Międzynarodowych Targach INNOTRANS
  Termin: 22-25 września 2020 r.
  Miejsce: Berlin
  Deklaracje zgłoszenia współwystawiennictwa do 5 grudnia 2019 r.

  Osoba do kontaktu: Anna Modrzejewska
  a.modrzejewska@izbakolei.pl

   

   

  PAŹDZIERNIK

  V Wydanie „Raportu Kolejowego”
  Termin przyjmowania reklam: do 23 październka 2020r

  Osoba do kontaktu: Radosław Karwicki 
  r.karwicki@izbakolei.pl

  XIII Konferencja „Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej”

  Osoba do kontaktu: Zbigniew Wiśniewski
  z.wisniewski@izbakolei.pl

  IX Konferencja „Koleje regionalne i aglomeracyjne - doświadczenia i perspektywy”

  Osoba do kontaktu: Aleksandra Jasińska
  a.jasinska@izbakolei.pl 

   

   

  LISTOPAD

  X Konferencja „Energetyka na Kolei”

  Osoba do kontaktu: Anna Modrzejewska
  a.modrzejewska@izbakolei.pl

  Stoisko Izby na Lubelskich Targach Energetycznych ENERGETICS
  Termin: listopad
  Miejsce: Lublin

  Osoba do kontaktu: Anna Modrzejewska
  a.modrzejewska@izbakolei.pl

   

   

  GRUDZIEŃ

  VI Wydanie „Raportu Kolejowego”
  Termin przyjmowania reklam: do 4 grudnia 2020 r.

  Osoba do kontaktu: Radosław Karwicki 
  r.karwicki@izbakolei.pl

   

  III Konferencja „Bezpieczeństwo na Kolei”

  Osoba do kontaktu: Zbigniew Wiśniewski
  z.wisniewski@izbakolei.pl

   

  Dedykowane wyłącznie dla Firm członkowskich Izby Forum dyskusyjne z udziałem specjalistów UTK

  Osoba do kontaktu: Agnieszka Jedwabińska
  sekretariat@izbakolei.pl

   

  Spotkanie opłatkowe firm członkowskich Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

  Osoba do kontaktu: Agnieszka Jedwabińska
  sekretariat@izbakolei.pl

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ