MenuMenu
pl | en

  Planowane przedsięwzięcia Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei na rok 2021

   

  STYCZEŃ

  I wydanie "Raportu Tramwajowego

  Osoba do kontaktu: Tomasz Mokos
  t.mokos@izbakolei.pl

   

   

  LUTY

  I Wydanie „Raportu Kolejowego”

  Osoba do kontaktu: Radosław Karwicki 
  r.karwicki@izbakolei.pl

  II Konferencja techniczna NAWIERZCHNIE SZYNOWE
  Termin: luty 2021r.
  Miejsce: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe "STOK" Wisła

  Osoba do kontaktu: Zbigniew Wiśniewski
  z.wisniewski@izbakolei.pl

   

   

  MARZEC

  XVIII Konferencja „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei”
  Termin: marzec 2021 r.
  Miejsce: Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe „STOK” Wisła

  Osoba do kontaktu: Zbigniew Wiśniewski
  z.wisniewski@izbakolei.pl

   

   

  KWIECIEŃ

  II Wydanie „Raportu Kolejowego”

  Osoba do kontaktu: Radosław Karwicki 
  r.karwicki@izbakolei.pl

  II Wydanie „Raportu Tramwajowego”

  Osoba do kontaktu: Tomasz Mokos
  t.mokos@izbakolei.pl

  X Konferencja Techniczno-Naprawcza „PKP INTERCITY” S.A.

  Termin: kwiecień 2021 r.

  Osoba do kontaktu: Aleksandra Jasińska
  a.jasinska@izbakolei.pl 

   

   
   

  MAJ

   

  Szkolenie UTK

  Osoba do kontaktu: Aleksandra Jasińska
  a.jasinska@izbakolei.pl

   

  CZERWIEC

  III Wydanie „Raportu Kolejowego”

  Osoba do kontaktu: Radosław Karwicki 
  r.karwicki@izbakolei.pl

  X Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Branży Kolejowej o Puchar Przechodni Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
  Termin: czerwiec 2021 r.
  Miejsce: Stadion „ZAWISZA” Bydgoszcz

  Osoba do kontaktu: Anna Modrzejewska
  a.modrzejewska@izbakolei.pl

  XVIII Konferencja „Modernizacja Taboru Szynowego - zakup i utrzymanie”
  Termin: czerwiec 2021r.

  Osoba do kontaktu: Aleksandra Jasińska
  a.jasinska@izbakolei.pl 

   

   

  LIPIEC

   

  III wydanie "Raportu Tramwajowego

  Osoba do kontaktu: Tomasz Mokos
  t.mokos@izbakolei.pl

  Szkolenie na PROMIE dla firm członkowskich

  Osoba do kontaktu: Agnieszka Jedwabińska
  sekretariat@izbakolei.pl

   

   

  SIERPIEŃ

  Spotkanie integracyjne firm członkowskich oraz sympatyków Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

  Osoba do kontaktu: Agnieszka Jedwabińska
  sekretariat@izbakolei.pl

   

   

  WRZESIEŃ

  IV Wydanie „Raportu Kolejowego”

  Osoba do kontaktu: Radosław Karwicki 
  r.karwicki@izbakolei.pl

  Katalog Firm Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei - Edycja 2022-2023

  • Wizytówki firm zrzeszonych w Polskiej Izbie Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
  • Indeks branżowy
  • Informacje o branżowych konferencjach, targach i wydarzeniach

  Osoba do kontaktu: Edyta Studzińska
  e.studzinska@izbakolei.pl

  Stoisko Izby na Międzynarodowych Targach Energetycznych ENERGETAB
  Termin: wrzesień 2021r. 
  Miejsce: Bielsko-Biała

  Osoba do kontaktu: Anna Modrzejewska
  a.modrzejewska@izbakolei.pl

  Stoisko Izby na Międzynarodowych Targach TRAKO
  Termin: 21-24 września 2021 r.
  Miejsce: Gdańsk

  Osoba do kontaktu: Zbigniew Wiśniewski
  z.wisniewski@izbakolei.pl

   

   

  PAŹDZIERNIK

  IV Wydanie „Raportu Tramwajowego”

  Osoba do kontaktu: Tomasz Mokos
  t.mokos@izbakolei.pl

  V Wydanie „Raportu Kolejowego”

  Osoba do kontaktu: Radosław Karwicki 
  r.karwicki@izbakolei.pl

  XIII Konferencja „Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej”

  Termin: październik 2021r.

  Osoba do kontaktu: Zbigniew Wiśniewski
  z.wisniewski@izbakolei.pl

  IX Konferencja „Koleje regionalne i aglomeracyjne - doświadczenia i perspektywy”

  Termin: październik 2021r.

  Osoba do kontaktu: Aleksandra Jasińska
  a.jasinska@izbakolei.pl 

   

   

  LISTOPAD

  XI Konferencja „Energetyka na Kolei”

  Termin: listopad 2021r.

  Osoba do kontaktu: Anna Modrzejewska
  a.modrzejewska@izbakolei.pl

  Stoisko Izby na Lubelskich Targach Energetycznych ENERGETICS
  Termin: listopad 2021r.
  Miejsce: Lublin

  Osoba do kontaktu: Anna Modrzejewska
  a.modrzejewska@izbakolei.pl

  XI Konferencja Techniczno-Naprawcza "PKP INTERCITY" S.A.
  Termin: listopad 2021r.

  Osoba do kontaktu: Aleksandra Jasińska
  a.jasinska@izbakolei.pl

   

   

  GRUDZIEŃ

  VI Wydanie „Raportu Kolejowego”

  Osoba do kontaktu: Radosław Karwicki 
  r.karwicki@izbakolei.pl

  IV Konferencja „Bezpieczeństwo na Kolei”

  Termin: grudzień 2021r.

  Osoba do kontaktu: Zbigniew Wiśniewski
  z.wisniewski@izbakolei.pl

  VI Forum dyskusyjne z udziałem specjalistów UTK oraz spotkanie opłatkowe firm członkowskich Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

  Osoba do kontaktu: Agnieszka Jedwabińska
  sekretariat@izbakolei.pl

   

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ