MenuMenu
pl | en

  Przepisy końcowe

  ART.33

  1. Uchwały w sprawie zmian Statutu, likwidacji Izby i ustanowienia likwidatora oraz przeznaczenia majątku Izby w przypadku jej likwidacji, podejmuje Walne Zgromadzenie Izby większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% członków Izby, a w drugim terminie większością głosów członków, obecnych na walnym Zgromadzeniu.
  2. Izba ulega rozwiązaniu w razie osiągnięcia celów, dla których została utworzona, lub w razie wyczerpania się środków finansowych na realizacje zadań statutowych Izby oraz na spłatę jej zobowiązań.


  powrót

   Ta strona wykorzystuje pliki cookies i zapisuje je na Twoim urządzeniu. Pozostając na stronie akceptujesz taki stan rzeczy.

   akceptuję czytaj więcej
   grupa MTM | najlepsze strony www