MenuMenu
pl | en

Reklama i promocja

Do „Raportu Tramwajowego” mają Państwo możliwość dołączenia poprzez zamieszczenie artykułu na temat Państwa działalności lub prezentację firmy w formie reklamy.

W każdym numerze znajdą Państwo:

 • analizy,
 • opinie,
 • wywiady,
 • relacje,
 • felietony.

Wymagania techniczne:

wymiary:

 • reklama na całą stronę A4: 216 mm x 303 mm (w tym spad 3 mm z każdej strony)
 • reklama na 1/2 strony A4: 183 mm x 125 mm pozioma
 • reklama na 1/4 strony A4 poziom: 89 mm x 129 mm + 3 mm spady
 • reklama na 1/3 strony A4 pion: 77 mm x 255 mm

formaty: TIFF, JPG, EPS
rozdzielczość minimalna: 300 dpi
kolorystyka: CMYK

Prosimy o dostarczenie reklam w postaci wektorowej (w CorelDraw, Adobe Illustrator, FreeHand) czcionki użyte w reklamie powinny zostać zamienione na postać linii krzywych.

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ