MenuMenu
pl | en
  PROM. Szkolenie dedykowane firmom członkowskim2022-07-01 - 2022-07-01

  Serdecznie zapraszamy do udziału w

  Szkoleniu na promie dla firm członkowskich
  Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei i sympatyków

   

  Osoba do kontaktu: 

  Agnieszka Jedwabińska
  sekretariat@izbakolei.pl
  515 454 183

   

  RELACJA 2019

  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  RELACJA 2019

   

  Szkolenie na promie

   

  W dniach 3-5 lipca 2019 roku odbyło się szkolenie pt.:

  „Przepisy ustawy o transporcie kolejowym i aktach europejskich dotyczących kolei w praktyce”.

  Prowadzącym szkolenie był Pan r.pr. Piotr Combik ekspert prawa kolejowego, współautor  książki „Interoperacyjność Systemu Kolei Unii Europejskiej”.

   

  W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele firm członkowskich Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei oraz przedsiębiorcy branży kolejowej.

  Głównym celem spotkania zorganizowanego przez Izbę Kolei było przedstawienie zasad korzystania z infrastruktury kolejowej, zarządzania infrastrukturą kolejową i jej utrzymania.

  Dzięki przeprowadzonemu szkoleniu uczestnicy zostali wzbogaceni o dodatkową wiedzę na temat zasad i instrumentów regulacji transportu kolejowego. Atutem była również możliwość skonsultowania dotychczasowych doświadczeń zarówno z wykładowcą jak i z innymi uczestnikami szkolenia.

   

  Ostatni dzień spotkania zakończył się uroczystym rozdaniem certyfikatów.

   

   

   

  RELACJA 2017


  Szkolenie na promie

  W dniach 10-13 czerwca 2017 roku odbyło się szkolenie pt.: „Wdrażanie projektów kolejowych w perspektywie finansowej 2014-2020 – problemy i podejmowane działania”. Prowadzącym szkolenie był Pan Przemysław Wróbel – ekspert Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

  W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele firm członkowskich Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei oraz przedsiębiorcy branży kolejowej.

  Głównym celem spotkania zorganizowanego przez Izbę Kolei było przedstawienie procedur i sposobów pozyskiwania środków, zasady finansowania projektów oraz kryteria i wymogi przyjmowania projektów.

  Dzięki przeprowadzonemu szkoleniu uczestnicy zostali wzbogaceni o dodatkową wiedzę na temat zastosowania odpowiednich dokumentów. Atutem była również możliwość skonsultowania dotychczasowych doświadczeń zarówno z wykładowcą jak i z innymi uczestnikami szkolenia.

  Ostatni dzień spotkania zakończył się uroczystym rozdaniem certyfikatów.

  RELACJA 2016


  W dniach 7-11 czerwca 2016 roku odbyło się szkolenie pt. „Pozyskiwanie środków unijnych w perspektywie lat 2014-2020 w kontekście firm branży kolejowej finansowanie usług i inwestycji ”. Prowadzącym  szkolenie był  pan Przemysław Wróbel  – ekspert Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

  W szkoleniu  wzięli  udział  przedstawiciele firm członkowskich Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei oraz przedsiębiorcy branży kolejowej.

  Głównym celem spotkania zorganizowanego przez Izbę Kolei było przedstawienie zasad i procedur efektywnego pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na przedsięwzięcia związane z branżą. Zebrani goście uzyskali również wiedzę na temat struktury pozyskanych środków oraz możliwości wsparcia inwestycji przez sektor bankowy.

  Dzięki przeprowadzonemu szkoleniu uczestnicy zostali wzbogaceni o dodatkową wiedzę na temat: zastosowania odpowiednich instrumentów i dokumentów w realizacji poszczególnych programów, osi i działań.

  Ostatni dzień spotkania zakończył się uroczystym rozdaniem certyfikatów.

  RELACJA 2014


  W dniach 1 – 4 lipca br. odbyło się szkolenie podczas rejsu promem do stolicy Danii Kopenhagi i z powrotem. Tematem spotkania, zorganizowanego przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, było przedstawienie racjonalnego i efektywnego wykorzystania środków unijnych w projektach transportowych do 2022 r. Prelekcję wygłosił Przemysław Wróbel, Doradca Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

  Podczas szkolenia uczestnicy mieli również okazję zwiedzić Kopenhagę docierając między innymi pod pomnik Syrenki Kopenhaskiej, fontannę bogini Gefion, Pałac Królewski Amalienborg, port Nyhavn czy Plac Ratuszowy.

  Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele firm zrzeszonych w Izbie oraz reprezentanci firm niezrzeszonych zainteresowanych szkoleniem. W sumie w szkoleniu wzięło udział ok. 50 uczestników.

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Koleiul. Jana Karola Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz e-mail: sekretariat@izbakolei.pl
  telefon: +48 52 324 93 80
  faks: +48 52 331 25 30

  NIP 967 10 47 950
  Regon 092 454 672
  KRS 00000 25768 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego
  Konto ING Bank Śląski Oddział Bydgoszcz 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499

  Nasz zespół
  Adam MusiałDyrektor Generalnytel.: 52 324 93 80a.musial@izbakolei.pl
  Dorota MarkiewiczDyrektortel.: 52 324 93 80d.markiewicz@izbakolei.pl
  Agnieszka JedwabińskaAsystentka Dyrektoratel.: 515 454 183sekretariat@izbakolei.pl
  Aleksandra JasińskaManagertel.: 508 501 037a.jasinska@izbakolei.pl
  Zbigniew WiśniewskiManagertel.: 508 500 995z.wisniewski@izbakolei.pl
  Radosław KarwickiZ-ca Redaktora Naczelnego, Pełnomocnik ds. RODOtel.: 508 501 069r.karwicki@izbakolei.pl
  Edyta StudzińskaSpecjalista ds. Marketingutel.: 500 474 832e.studzinska@izbakolei.pl
  Anna ModrzejewskaSpecjalista ds. projektutel.: 501 797 551a.modrzejewska@izbakolei.pl
  Monika WiączkowskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 535 199 079m.wiaczkowska@izbakolei.pl
  Piotr MałachowskiDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 534 577 822p.malachowski@izbakolei.pl
  Tomasz MokosDziennikarztel.: 577 337 624t.mokos@izbakolei.pl
  Michał CiechowskiDziennikarztel.: 795 022 754m.ciechowski@izbakolei.pl
  Anna TomaszewskaKsięgowośćtel.: 508 501 092ksiegowosc@izbakolei.pl
  Violetta ZiembaGrafik komputerowytel.: 577 317 911v.ziemba@izbakolei.pl
  Jak do nas dojechać

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ