MenuMenu
pl | en
  Szkolenie "KODY GTU w praktyce"2020-11-19 - 2020-11-19

  Izba szkoliła on-linie

  Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom swoich Członków, Polska Izba Kolei zorganizowała pierwsze wirtualne szkolenie. Temat inauguracyjnego webinarium brzmiał: „KODY GTU w praktyce”.

  Internetowe wydarzenie, które miało miejsce 19 listopada 2020 r., spotkało się z dużym zainteresowaniem. Przeprowadziła je Violetta Wełnicka – Doradca Podatkowy ze Spółki Doradztwa Podatkowego KDP GOTOWICZ Sp. z o.o.

  Warto nadmienić, że od października br. w związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących przesyłania JPK VAT, podatnicy zmuszeni są do klasyfikacji sprzedawanych dóbr i świadczonych usług. Do określenia odpowiedniej grupy towarowo-usługowej służą właśnie kody GTU, które obejmują oznaczenia od 01 do 13.

  Zakres tematyczny szkolenia obejmował zagadnienia związane z: charakterem i specyfiką kodów GTU; zasadami stosowania kodów GTU w nowej ewidencji VAT i w JPK_VAT; GTU w ewidencji – na czym polega i czemu służy? Oznaczeniem kodem GTU na fakturach; omówieniem poszczególnych oznaczeń GTU; transakcjami w obrocie międzynarodowym a GTU oraz sankcjami. Na zakończenie odbyła się sesja pytań, która pozwoliła doprecyzować wszystkie punkty.

  Bardzo cieszy duży odzew, z jakim spotkało się webinarium. Dzięki profesjonalnej organizacji i przede wszystkim wysokiemu poziomowi merytorycznemu jego uczestnicy otrzymali niezbędną wiedzę i rzeczowe porady w dotyczącym ich aktualnie temacie. 

  Dobre przyjęcie pozwala Polskiej Izbie Kolei planować kolejne tego typu szkolenia. W związku z tym wszyscy Członkowie proszeni są o zgłaszanie tematów i zagadnień, które chcieliby poznać na zasadzie specjalnie przygotowanego eksperckiego webinarium.

  Link do prezentacji - www.szkoleniaizby.pl

  Osoba odpowiedzialna za kontakt:


  Anna Modrzejewska
  e-mail: a.modrzejewska@izbakolei.pl,
  tel.: 501 797 551.

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Koleiul. Jana Karola Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz e-mail: sekretariat@izbakolei.pl
  telefon: +48 52 324 93 80
  faks: +48 52 331 25 30

  NIP 967 10 47 950
  Regon 092 454 672
  KRS 00000 25768 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego
  Konto ING Bank Śląski Oddział Bydgoszcz 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499

  Nasz zespół
  Adam MusiałDyrektor Generalnytel.: 52 324 93 80a.musial@izbakolei.pl
  Dorota MarkiewiczDyrektortel.: 52 324 93 80d.markiewicz@izbakolei.pl
  Agnieszka JedwabińskaAsystentka Dyrektoratel.: 515 454 183sekretariat@izbakolei.pl
  Aleksandra JasińskaManagertel.: 508 501 037a.jasinska@izbakolei.pl
  Zbigniew WiśniewskiManagertel.: 508 500 995z.wisniewski@izbakolei.pl
  Radosław KarwickiZ-ca Redaktora Naczelnego, Pełnomocnik ds. RODOtel.: 508 501 069r.karwicki@izbakolei.pl
  Edyta StudzińskaSpecjalista ds. Marketingutel.: 500 474 832e.studzinska@izbakolei.pl
  Lidia WysockaSpecjalista ds. Promocjitel.: +48 570 406 410l.wysocka@izbakolei.pl
  Anna ModrzejewskaSpecjalista ds. projektutel.: 501 797 551a.modrzejewska@izbakolei.pl
  Karolina Karólczak-MorawskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 508 501 012k.karolczak@izbakolei.pl
  Monika WiączkowskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 535 199 079m.wiaczkowska@izbakolei.pl
  Piotr MałachowskiDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 534 577 822p.malachowski@izbakolei.pl
  Tomasz MokosDziennikarztel.: 577 337 624t.mokos@izbakolei.pl
  Paweł Twardowski Doradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 531 933 058p.twardowski@izbakolei.pl
  Michał CiechowskiDziennikarztel.: 795 022 754m.ciechowski@izbakolei.pl
  Anna TomaszewskaKsięgowośćtel.: 508 501 092ksiegowosc@izbakolei.pl
  Violetta ZiembaGrafik komputerowytel.: 577 317 911v.ziemba@izbakolei.pl
  Jak do nas dojechać

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ