MenuMenu
pl | en
  Stoisko Izby na Międzynarodowych Targach Energetycznych ENERGETAB2022-09-13 - 2022-09-15

  Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia stoiska Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei podczas

  Międzynarodowych  Energetycznych Targów ENERGETAB,

  które odbędą się 13-15 września 2022 r. w Bielsku-Białej.

   

   

  Targi ENERGETAB to doskonałe miejsce promocji, zaprezentowania potencjału oraz budowy wizerunku Państwa firmy.

  W związku z powyższym zachęcamy do:

  - zamieszczenia reklamy w wydaniu wrześniowym Raportu Kolejowego – kolportaż odbywa się na terenie całych targów Energetab

  -zamieszczenia reklamy na portalu internetowym Raportu  Kolejowego (proponujemy zamieszczenie baneru z informacją lokalizacji, jeśli są Państwo wystawcami),

  -skorzystania z możliwości kolportażu materiałów reklamowych na stoisku Izby.

  Zainteresowane firmy prosimy o kontakt:

  Anna Modrzejewska: e-mail: a.modrzejewska@izbakolei.pl, tel.: 501 797 551

   

             Targi ENERGETAB z roku na rok potwierdzają swoją rangę i niekwestionowaną wysoką pozycję w wydarzeniach branży energetycznej – są nie tylko największymi, ale też najliczniej odwiedzanymi targami  w Polsce w tej dziedzinie. Ekspozycja targowa obejmuje następujące obszary tematyczne: przemysł, dystrybucję, rozdział   i wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, elektrotechnikę i elektronikę przemysłową, wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej.

   

   

  Osoba odpowiedzialna za kontakt:

   

   

  Anna Modrzejewska

  Anna Modrzejewska
  e-mail: a.modrzejewska@izbakolei.pl
  tel.: 501 797 551

   

  Zapraszamy na stronę targów

   

  ENEGETAB 2019


  Organizowane od ponad 30 lat przez ZIAD Bielsko-Biała SA targi ENERGETAB® to największe w Polsce międzynarodowe targi nowoczesnych urządzeń i technologii dla energetyki. Zakres prezentowanych wyrobów i technologii jest bardzo obszerny.

  Jak co roku, tak i tym razem przeważały urządzenia i aparatura związana z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej od niskiego po najwyższe napięcia. Ale nie tylko – na tzw. stoiskach plenerowych łatwo można było dojrzeć maszyny, urządzenia czy pojazdy stosowane podczas budowy lub inspekcji linii napowietrznych czy kablowych.

  Po raz pierwszy podczas ENERGETAB-u zostały też zorganizowane praktyczne pokazy zastosowania innowacyjnych narzędzi i technologii na poligonie szkoleniowym Ośrodka Szkoleniowego ZIAD-u.

  Silnie prezentowaną branżą była też automatyka i elektronika przemysłowa – dostawcy aparatury pomiarowej, filtrów harmonicznych, urządzeń służących do kompensacji mocy biernej, stabilizowanych zasilaczy, regulatorów napędów o różnych poziomach mocy a także aparatów monitorujących jakość dostarczanej energii.

  Wydaje się, że dominującą tendencją jest przekształcanie większości tych urządzeń i aparatów w urządzenia „smart.” I nie chodzi tutaj o dopisywanie do nazwy urządzenia modnego określenia lecz wyposażanie ich w elementy umożliwiające komunikowanie się z nimi personelu eksploatującego „na odległość” oraz komunikowanie się urządzeń między sobą, tworząc w ten sposób tzw. „internet rzeczy” (IoT). Ponieważ system energetyczny należy do infrastruktury krytycznej kraju, to potencjalni nabywcy tych „inteligentnych” urządzeń przed zastosowaniem ich w energetyce muszą zadać pytanie o zastosowany poziom cyberbezpieczeństwa tych urządzeń i sieci. Wagę tego problemu podkreśla pojawienie się na targach wystawców oferujących wyrafinowane urządzenia dla „bezpiecznych” systemów transmisji danych, których aplikacje nierzadko sprawdziły się już w systemach militarnych.

  Od lat na bielskich targach pojawia się też wielu producentów i dostawców z branży oświetleniowej, zarówno jeśli chodzi o źródła światła (tutaj zdecydowanie przeważają LEDy) jak i oprawy czy słupy.

  Nie brakowało też przedstawicieli branży OZE, w której przeważali dostawcy paneli fotowoltaicznych oraz niezbędnych układów sterowania czy zabezpieczeń. Kolejnym „modnym” segmentem produktów były stacje ładowania samochodów elektrycznych – od bardzo „skromnego” punktu ładowania, mieszczącego się w kompozytowym słupie oświetleniowym firmy ALUMAST (nagrodzonym zresztą piękną statuetką przez Prezydenta Bielska – Białej), po stacje o większych mocach i przeznaczonych do szybkiego ładowania. Do stacji tych wystawcy zazwyczaj podłączali samochody elektryczne i targi ENERGETAB® 2019 stały się mimowolnie targami prezentującymi gamę dostępnych na rynku samochodów elektrycznych (niestety – jeszcze nie polskiej produkcji).

  Bielskie targi Energetab to z pewnością dojrzała impreza targowa mająca liczne grono stałych sympatyków i odwiedzających gości, zatem jest to też doskonałe miejsce promocji i budowy wizerunku firmy. Ponad 50 firm zgłosiło swoje produkty do konkursu na szczególnie wyróżniający się produkt prezentowany na targach.

  Jury Konkursu postanowiło nagrodzić Pucharem Ministra Energii „Rozłącznik napowietrzny – RPZ-24 zaprezentowany przez Zakład Doświadczalny Instytutu Energetyki. RPZ-24 to to montowany na słupach linii napowietrznych SN rozłącznik z próżniowym wyłącznikiem o parametrach 24 kV i 800 A. Dostosowany jest zarówno do sterowania zdalnego jak i ręcznego, i posiada wyjątkowe parametry łączeniowe. Puchar PTPiREE zdobył „Projekt Pylon – katalog słupów kratowych dla linii 110 kV zgłoszony przez firmę ENERGA INVEST Sp. z o.o., a Złotym Medalem PSE S.A. wyróżniono „Układ monitoringu stanu urządzeń i systemów SWICOM zgłoszony przez firmę ABB Sp. z o.o. Natomiast Złoty Medal PGE Energia Odnawialna przypadł firmie ZPUE S.A. za SPS-Smart Power Station”. Ze względu na ograniczone miejsce zachęcamy do zapoznania się z pełną listą nagrodzonych produktów na stronie targów.

  Targom towarzyszyły konferencje i seminaria organizowane przez izby czy stowarzyszenia branżowe oraz prezentacje firmowe. Kilkudziesięciu specjalistów energetyki zawodowej z całej Polski zgromadziły warsztaty organizowane przez PTPiREE, na których głównym tematem było wdrażanie kodeksów sieciowych w OSP i OSD. Natomiast Bielsko-Bialski Oddział SEP – z okazji obchodzonego w tym roku 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich, zaprosił na okolicznościową konferencję, na której – oprócz referatu historycznego zostały przedstawione bardzo aktualne prezentacje związane z nadchodzącymi przeobrażeniami w energetyce.

  Tematem głównej konferencji drugiego dnia targów była „jakość dostaw wyrobów i robót w procesach realizacji inwestycji sieciowych, której organizatorem był ZIAD wraz z partnerami targów (PSE, TAURON Dystrybucja, Instytut Energetyki i SEP.)

  Nadto, podczas równoległej konferencji zorganizowanej przez Sekcję Producentów Aparatury Elektrycznej (SPAE) przy Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) wraz z PIGE, Pollighting i SHE zwrócono uwagę uczestników rynku na zagrożenia dla zdrowia i mienia użytkowników instalacji elektrycznych wynikające z instalowania aparatów, które nie spełniają norm, wymogów technicznych i deklarowanych parametrów.

  Odbyło się też wiele ciekawych prezentacji organizowanych przez wystawców, które miały na celu przedstawienie najnowszych aparatów do badań ochronnych czy diagnostyki sieci, metod podnoszenia efektywności energetycznej, inteligentnego oświetlenia miast itp.

  Ograniczone miejsce na publikację nie pozwala na szersze zaprezentowanie produktów 724 wystawców z 24 krajów europejskich, azjatyckich i USA, których stoiska zajęły prawie 4 ha terenów ekspozycyjnych urokliwie położonych u stóp Dębowca i Szyndzielni.

  ENEGETAB 2017
  O przyszłości branży energetycznej


  Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB to jedno z najważniejszych wydarzeń branży energetycznej w Polsce. Podczas targów prezentowane są najnowsze technologie, to także forum spotkań i dyskusji, podczas których kształtują się trendy i rozwiązania wpływające na przyszłość branży energetycznej.

  W tegorocznej edycji, która odbyła się w dniach 12-14 września, udział wzięło ponad 700 wystawców z kilkunastu krajów Europy i Azji – producentów, dostawców, projektantów, technologów, handlowców, menadżerów wysokich szczebli, operatorów oraz serwisantów związanych z sektorem. Wśród wystawców prezentujących najnowsze produkty dla modernizującej się polskiej energetyki nie mogło zabraknąć Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Współwystawcami na stoisku Izby były firmy: Venture Industries Sp. z o.o. oraz Telpod SA.

  Oficjalne otwarcie targów miało miejsce 12 września. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: prezydent miasta Bielsko­-Biała Jacek Krywult, prezes ZIAD Bielsko-Biała Janusz Kisiel, dyrektor zarządzający Centralną Jednostką Inwestycyjną Polskich Sieci Elektroenergetycznych Andrzej Kaczmarek, pre­zes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Piotr Szymczak i wiceprezes TAURON Dystrybucja SA Jerzy Topolski.

  Podczas targów wystawcy zaprezentowali m.in. generatory, transformatory i inne maszyny elektryczne, odnawialne źródła energii, urządzenia rozdzielcze wysokich i niskich napięć, układy automatyki, sterowania, pomiarów i diagnostyki, kable i przewody, słupy, podnośniki i pojazdy specjalistyczne dla energetyki, osprzęt i elementy sieci i instalacji, oświetlenie, narzędzia i urządzenia do budownictwa energetycznego, technologie i usługi dla energetyki oraz wiele innych innowacyjnych rozwiązań. Prezentowane produkty i technologie mogły wziąć udział w prestiżowych targowych konkursach.

  Jak co roku wystawom towarzyszył szereg konferencji, prezentacji i seminariów promocyjnych. Szczególne zainteresowanie wzbudziła konferencja „Perspektywy rozwoju elektroenergetycznej infrastruktury sieciowej”, podczas której omówiono problemy, jakie stoją przed elektro­energetyką sieciową, związane ze zmianami klimatycznymi oraz nowymi tendencjami w dzie­dzinie odnawialnych źródeł energii i Smart Grid. Innym cieszącym się popularnością wydarzeniem była konferencja „Technika prac pod napięciem w przemyśle”, kierowana przede wszystkim do przedstawicieli energetyki przemysłowej, w której technologie PPN są jeszcze mało rozpowszechnione, a mogą znacząco pomóc w realizacji prac eksploatacyjnych bez konieczności wyłączania urządzeń niezbędnych dla zachowania ciągłości procesów technologicznych.

  Tegoroczna edycja potwierdziła i umocniła prestiż targów ENERGETAB na krajowym rynku energetycznym. Profesjonalna atmosfera, merytoryczne dyskusje i innowacyjność prezentowanych produktów dowodzi, że tego typu wydarzenie jest potrzebne i może w realny sposób wpływać na rozwój branży i całej polskiej gospodarki.

  RELACJA 2016


  W dniach 13-15 września 2016 r. odbyły się 29 Międzynarodowe Targi Energetyczne ENERGETAB. Targi zgromadziły ponad 700 wystawców w tym liderów polskiej branży energetycznej oraz kilkunastu krajów Europy i Azji, którzy zademonstrowali swoje najnowsze produkty dla modernizującej się polskiej energetyki. Wśród wystawców znalazła się również Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, która kolejny raz udzieliła targom patronatu. Wraz z Izbą na targach zaprezentowały się firmy członkowskie: MTL ASCO RAIL Sp. z o.o., Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o., Poż-Pliszka Sp. z o.o., Radioautomatyka Sp. z o.o., Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o. Stoisko Polskiej Izby Kolei cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno osób odwiedzających, jak i innych wystawców. Pierwszego dnia oprócz uroczystości oficjalnego otwarcia targów odbyły się m.in. warsztaty zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, poświęcone nowoczesnym technologiom w energetyce. Zostały również ogłoszone wyniki konkursu targowego i odbyło się wręczenie wyróżnień. Spośród 55 innowacyjnych produktów zgłoszonych do konkursu "na wyróżniający się produkt prezentowany na targach", komisja konkursowa Pucharem Ministra Energii wyróżniła: system automatyzacji FDIR  w oparciu o reklozer THO-RC27 zgłoszony przez firmę ZPUE S.A./ Grupa Koronea.

  Nagrodą Prezydenta Bielska-Białej w postaci rzeźby "energetyczny człowiek" autorstwa artysty Bronisława Krzysztofa wyróżniono oprawy oświetleniowe CUDDLE z dedykowanymi wysięgnikami produkowane przez Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego "ROSA". 

  Natomiast statuetkę "Lwa" Fundacji im. Kazimierza Szpotańskiego nagrodzono "równoległy filtr aktywny wyższych harmonicznych (APF-100) zgłoszony przez firmę ELSTA ELEKTRONIKA z Wieliczki. 

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei skupia podmioty gospodarcze związane z rynkiem kolejowym, część z nich funkcjonuje również w branży energetycznej. Są to producenci m.in. stacji transformatorowych, rozdzielnic, wyłączników, przekładników, kabli i przewodów,  aparatów i systemów pomiarowych, systemów automatyki, przesyłania i obróbki informacji, agregatów prądotwórczych i napędów,  źródeł światła wykorzystujących technologię LED oraz oprawy. Wśród nich znajdują się takie firmy jak: MEDCOM, ASTAT, PROTEKTEL, ATM Lighting,  FABRYKA PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH, OLMEX, HOPPECKE, NEXANS, DELTA POWER, TECHNITEL.

  Obecność Izby na targach powoduje ciągły przyrost kontaktów i szansę na rozwój przedsiębiorstw na rynku energetyki krajowej.

  RELACJA 2015


  Energetab – targi branży energetycznej w Bielsku.

  W dniach 15-17 września br. W Bielsku-Białej odbyły się odbyła się 28 edycja Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2015. Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, poza udziałem w targach objęła wydarzenie Patronatem Honorowym, natomiast Patronatem Medialnym było nasze wydawnictwo „Raport Kolejowy”. Wraz z Izbą zaprezentowały się 3 firmy: Radioautomatyka Sp. z o.o., Edbak Sp. z o.o., ZWSE Białystok Sp. z o.o.

  Targi ENERGETAB 2015 to największe w Polsce targi w branży elektroenergetycznej, w których udział wzięło ponad 730 wystawców z 17 krajów Europy i Azji. Wśród uczestników targów znalazły się międzynarodowe korporacje oraz większość liczących się krajowych dostawców maszyn, urządzeń i aparatów służących wytwarzaniu i dostarczaniu energii elektrycznej.

  Ekspozycja targowa obejmowała następujące obszary tematyczne:

  • Przesył, dystrybucję i rozdział energii elektrycznej i cieplnej
  • Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej
  • Elektrotechnikę i elektronikę przemysłową

  Stoisko Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno uczestników jak i gości targów ENERGETAB 2015.

  Pierwszego dnia targów o godzinie 11.00 odbyło się uroczyste otwarcie targów ENERGETAB 2015. Tego samego dnia miała miejsce prezentacja promocyjna wystawców, która odbywała się każdego dnia targów oraz warsztaty PTPiREE „Nowoczesne technologie w energetyce”. Na zakończenie dnia organizatorzy ogłosili wyniki konkursu targowego, w którym wyróżnienie honorowe 28 Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2015 otrzymała firma WAGO ELWAG Sp. z o.o. za złączki instalacyjne do wszystkich rodzajów przewodów-WAGO 221.

  W środę drugiego dnia Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne przygotowało konferencję „Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne- SMART GRIDS. Nowe technologie w procesie montażu i eksploatacji”. O godzinie 13.00 odbył się panel dyskusyjny „Marka polskiego przemysłu elektrotechnicznego”, którego organizatorem była Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki. Następnie w hali ZPUE zaprezentowany został samoczynny napowietrzny wyłącznik próżniowy (autoreklozer) z funkcją automatyki sieciowej „smart grid”.

  17 września miały miejsce ostatnie prezentacje wystawców, które trwały do godziny 12.00. Natomiast o godzinie 15.00 Targi Energetab 2015 dobiegły końca.

  RELACJA 2014


  Znów rekordowa liczba wystawców na targach ENERGETAB 2014

  Na zakończonych 18 września 2014 r. międzynarodowych targach energetycznych ENERGETAB 2014 swoje najnowsze produkty zaprezentowało 749 wystawców z 20 krajów Europy i Azji.

  Na tych największych w tej branży w Europie Środkowej targach wystawcy starali się pokazać swoje najnowocześniejsze maszyny, urządzenia, aparaty czy technologie służące zwiększeniu niezawodności przesyłania energii elektrycznej oraz podniesieniu efektywności jej wytwarzania i użytkowania. Z tymi najnowszymi rozwiązaniami postanowiło w tym roku zapoznać się ponad 20 tysięcy zwiedzających z kraju i zagranicy. Zwiedzającym jak i wystawcom dopisała pogoda – przez trzy targowe dni świeciło słońce.

  Gama prezentowanych urządzeń i aparatów była bardzo szeroka: stacje transformatorowe, rozdzielnice, wyłączniki, przekładniki, kable i przewody, odnawialne źródła energii, aparaty i systemy pomiarowe, automatyki, przesyłania i obróbki informacji, urządzenia UPS, agregaty prądotwórcze i napędy oraz wiele innych wyrobów czy oferowanych usług.

  Praktycznie prawie na każdym stoisku można było dostrzec ciekawe, innowacyjne rozwiązania - niektóre zrozumiałe być może tylko dla wąskiej grupy specjalistów. Ale i mniej zaawansowanych w technice mogły zaciekawić prezentowane aparaty, narzędzia, cała gama specjalistycznych pojazdów czy podnośników, panele fotowoltaiczne czy nowoczesne źródła światła montowane na efektownych słupach kompozytowych bądź na słupach z odległej epoki lamp gazowych.

  Targom towarzyszyły konferencje i seminaria oraz wiele mniej formalnych spotkań wystawców z ich kontrahentami, w tym z licznie reprezentowanymi przedstawicielami największych inwestorów i wykonawców budów energetycznych.

  I tak, w trakcie warsztatów zorganizowanych przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zostały przedyskutowane kwestie nowoczesnych technologii wdrażanych aktualnie do praktyki w energetyce. Natomiast drugiego dnia targów odbyła się konferencja podsumowująca VI Krajowy Konkurs Energetyczny „Inteligentne Zarządzanie energią i środowiskiem”, na który wpłynęło wiele interesujących opracowań napisanych przez młodzież ze starszych lat szkół średnich i pierwszych lat studiów. Targi ENERGETAB do doskonałe źródło informacji praktycznych dla studentów i młodzieży szkół zawodowych, stąd też często można było spotkać na targach młodych ludzi z ciekawością przysłuchujących się prezentacjom na stoiskach czy chowających do plecaków informatory, katalogi czy dostępne w wielu miejscach periodyki branżowe.

  Specjalnym gościem targów był ambasador Konfederacji Szwajcarii w Polsce – J.E. Lukas Beglinger, który gościł na targach na zaproszenie Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej.

  Owocnym rozmowom biznesmenów zgromadzonych na zorganizowanym przez tę Izbę seminarium poświęconym wytwarzaniu energii z zastosowaniem najnowszym technologii bardzo sprzyjały smaczne specjały przygotowane przez znanego mistrza kuchni p. Kurta Schellera.

  Jak zwykle, w popołudniowej porze pierwszego dnia przewodniczący komisji konkursowej – prof. dr hab. inż. Jacek Wańkowicz zapoznał licznie zgromadzonych w sali konferencyjnej hotelu Dębowiec z werdyktem komisji. Spośród 71 innowacyjnych produktów zgłoszonych do konkursu „na wyróżniający się produkt prezentowany na targach”, komisja konkursowa pucharem Ministra Gospodarki wyróżniła rozdzielnicę GIS o nazwie OPTIMA 145 produkowaną przez ELEKTROBUDOWĘ SA. Statuetkę „Złotego Lwa” Fundacji im. Kazimierza Szpotańskiego za „E-recycler  ?  zasobnik do akumulacji energii oparty na superkondensatorach ” odebrał w imieniu firmy MEDCOM Sp. z o.o. jej wiceprezes - pan Jerzy Linka. Pełny wykaz produktów i firm wyróżnionych przez komisję konkursową jest dostępny na stronie www.energetab.pl.

  Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Strategicznego Partnera targów Energetab - TAURON Dystrybucji S.A., na którym zaprezentowano inteligentne liczniki energii elektrycznej i objaśniano ich praktyczne zastosowanie. 

  Targi Energetab są także znane z organizowanych przez wystawców nieformalnych wieczornych spotkań i bankietów w hotelach i restauracjach w Bielsku-Białej, Szczyrku, Wiśle czy Ustroniu. I tym razem były ku temu okazje, gdyż niektórzy wystawcy organizowali uroczyste spotkania z okazji obchodzonych jubileuszy. Tradycyjnie już, drugiego dnia targów w godzinach popołudniowych odbyło się integracyjne spotkanie członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich zorganizowane przez Bielsko-Bialski Oddział SEP, w którym udział wzięli elektrycy z innych Oddziałów, w tym z Warszawy, Wrocławia, Gliwic, Białegostoku, Gorzowa itd.

  Dziękując wszystkim uczestnikom tegorocznych targów za udział w ENERGETAB 2014, jako ich Organizatorzy mamy zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych najnowszymi osiągnięciami światowymi z zakresu wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej do Bielska Białej na targi ENERGETAB 2015, które odbędą się w dniach od 15-17 września.

  R.M.

  FOTORELACJA 2019


  FOTORELACJA 2018


  FOTORELACJA 2016


  20160912_184746 20160913_124347 20160913_124358 20160913_124440 20160913_124812 20160913_124631 20160914_121050 dsc04874 dsc04920 dsc04923 dsc04924 dsc04929 dsc04951 dsc04955 dsc04960 dsc04980 dsc04981 dsc04991 dsc05001 dsc05015 dsc05021 dsc05023 dsc05028

  FOTORELACJA 2015


  20150915_100732 20150915_100851 20150915_101357

  20150915_101431 20150915_101522 20150915_124933 20150915_132423 20150915_143506

  FOTORELACJA 2014

   

  DSC00389 200x300 Energetab 2014 DSC00394 300x200 Energetab 2014 DSC00396 200x300 Energetab 2014 DSC00400 300x200 Energetab 2014 DSC00418 300x200 Energetab 2014 DSC00423 300x200 Energetab 2014 DSC00428 300x200 Energetab 2014 DSC00429 200x300 Energetab 2014 DSC00430 300x200 Energetab 2014 DSC00434 300x200 Energetab 2014 DSC00436 300x200 Energetab 2014 DSC00438 300x200 Energetab 2014 DSC00440 200x300 Energetab 2014 DSC00442 300x200 Energetab 2014 DSC00449 200x300 Energetab 2014 DSC00457 200x300 Energetab 2014 DSC00459 300x200 Energetab 2014 DSC00460 200x300 Energetab 2014

   

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Koleiul. Jana Karola Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz e-mail: sekretariat@izbakolei.pl
  telefon: +48 52 324 93 80
  faks: +48 52 331 25 30

  NIP 967 10 47 950
  Regon 092 454 672
  KRS 00000 25768 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego
  Konto ING Bank Śląski Oddział Bydgoszcz 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499

  Nasz zespół
  Adam MusiałDyrektor Generalnytel.: 52 324 93 80a.musial@izbakolei.pl
  Dorota MarkiewiczDyrektortel.: 52 324 93 80d.markiewicz@izbakolei.pl
  Aleksandra JasińskaSpecjalista ds. sprzedaży i marketingutel.: 508 501 037a.jasinska@izbakolei.pl
  Zbigniew WiśniewskiManager Zespołutel.: 508 500 995z.wisniewski@izbakolei.pl
  Radosław KarwickiManager Zespołu / Z-ca Redaktora Naczelnegotel.: 508 501 069r.karwicki@izbakolei.pl
  Edyta StudzińskaSpecjalista ds. Sprzedaży i Marketingu / Pełnomocnik ds. Jakościtel.: 500 474 832e.studzinska@izbakolei.pl
  Anna ModrzejewskaManager Zespołutel.: 501 797 551a.modrzejewska@izbakolei.pl
  Monika WiączkowskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 535 199 079m.wiaczkowska@izbakolei.pl
  Piotr MałachowskiDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 534 577 822p.malachowski@izbakolei.pl
  Katarzyna SuśMłodszy specjalista ds. sprzedaży i marketingutel.: 506 597 973k.kus@izbakolei.pl
  Paweł KupsikAsystent Dyrektora Generalnegop.kupsik@izbakolei.pl
  Agnieszka Śliż - RochowiakSpecjalista ds. Sprzedaży i Marketingutel.: 508 603 310a.sliz-rochowiak@izbakolei.pl
  Tomasz MokosDziennikarz
  Michał CiechowskiDziennikarztel.: 795 022 754m.ciechowski@izbakolei.pl
  Anna TomaszewskaKsięgowośćtel.: 508 501 092ksiegowosc@izbakolei.pl
  Violetta ZiembaGrafik komputerowytel.: 577 317 911v.ziemba@izbakolei.pl
  Jak do nas dojechać
  WYSTAWCY

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ