MenuMenu
pl | en

  Władze Izby

  Prezydium

  Adam Przybyło

  Adam Przybyło  -  Prezes
  Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

  Sławomir Jankowski

  Sławomir Jankowski - Wiceprezes
  PIXEL Sp. z o.o.

  Włodzimierz Wilkanowicz

  Włodzimierz Wilkanowicz - Wiceprezes
  Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

  Rada Izby Kolei

  Magdalena Sakowska

  Magdalena Sakowska
  SESTO Sp. z o.o.

  Adam Nowak

  Adam Nowak
  PPPiH Eltronik Sp. z o.o.

  Krystyna Golik

  Krystyna Golik
  Piastowskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” Sp. z o.o.

  Piotr Szarski

  Piotr Szarski
  Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechniania Postępu Technicznego i Organizacyjnego Posteor Sp. z o.o.

  Elżbieta Rembiasz

  Elżbieta Rembiasz
  Zakład Wyrobów Metalowych Restal

  Maciej Lignowski

  Maciej Lignowski
  PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

  Janusz Kasprowicz

  Janusz Kasprowicz
  Arcelor Mittal Poland S.A.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ