MenuMenu
pl | en

  "KODY GTU w praktyce" - szkolenie online za nami

  Izba szkoliła on-linie

  Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom swoich Członków, Polska Izba Kolei zorganizowała pierwsze wirtualne szkolenie. Temat inauguracyjnego webinarium brzmiał: „KODY GTU w praktyce”.

  Internetowe wydarzenie, które miało miejsce 19 listopada 2020 r., spotkało się z dużym zainteresowaniem. Przeprowadziła je Violetta Wełnicka – Doradca Podatkowy ze Spółki Doradztwa Podatkowego KDP GOTOWICZ Sp. z o.o.

  Warto nadmienić, że od października br. w związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących przesyłania JPK VAT, podatnicy zmuszeni są do klasyfikacji sprzedawanych dóbr i świadczonych usług. Do określenia odpowiedniej grupy towarowo-usługowej służą właśnie kody GTU, które obejmują oznaczenia od 01 do 13.

  Zakres tematyczny szkolenia obejmował zagadnienia związane z: charakterem i specyfiką kodów GTU; zasadami stosowania kodów GTU w nowej ewidencji VAT i w JPK_VAT; GTU w ewidencji – na czym polega i czemu służy? Oznaczeniem kodem GTU na fakturach; omówieniem poszczególnych oznaczeń GTU; transakcjami w obrocie międzynarodowym a GTU oraz sankcjami. Na zakończenie odbyła się sesja pytań, która pozwoliła doprecyzować wszystkie punkty.

  Bardzo cieszy duży odzew, z jakim spotkało się webinarium. Dzięki profesjonalnej organizacji i przede wszystkim wysokiemu poziomowi merytorycznemu jego uczestnicy otrzymali niezbędną wiedzę i rzeczowe porady w dotyczącym ich aktualnie temacie. 

  Dobre przyjęcie pozwala Polskiej Izbie Kolei planować kolejne tego typu szkolenia. W związku z tym wszyscy Członkowie proszeni są o zgłaszanie tematów i zagadnień, które chcieliby poznać na zasadzie specjalnie przygotowanego eksperckiego webinarium.

  Prezentacje użyte w trakcie szkolenia dostępne są na stronie: www.szkoleniaizby.pl

  Osoba odpowiedzialna za kontakt:
  Anna Modrzejewska: e-mail: a.modrzejewska@izbakolei.pl, tel.: 501 797 551.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ