MenuMenu
pl | en

  "Raport Kolejowy" - wydanie świąteczne [oferta reklamowa]

  Złóż świąteczne życzenia, promuj swój produkt, pokaż działalność swojej firmy na łamach ogólnopolskiego dwumiesięcznika “Raport Kolejowy”!

  Raport Kolejowy to wiodący magazyn branżowy, który funkcjonuje na rynku od ponad 10 lat. Nasz dwumiesięcznik to:

  • wysoki nakład – 7 – 10 tys. egz.:
  • powszechny dostęp – około 300 stałych punktów dystrybucji;
  • patronat: PKP SA, Urzędu Transportu Kolejowego, Instytutu Kolejnictwa, POLREGIO oraz PKP Polskich Linii Kolejowych!
  • obecność na eventach, targach i wydarzeniach – ponad 50 w roku.

  Jesteśmy jedynym wydawnictwem w Polsce wydawanym pod patronatem

  PKP SA, Urzędu Transportu Kolejowego, Instytutu Kolejnictwa, POLREGIO oraz PKP Polskich Linii Kolejowych!

  Jesteśmy jedynym wydawnictwem kolejowym w Polsce kolportowanym bezpłatnie!

  Jesteśmy dwumiesięcznikiem kolejowym o największym nakładzie w Polsce!

  Duża rozpoznawalność wydawnictwa gwarantuje efektywne promowanie Państwa firmy,  dlatego serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą reklamową.

  Docieramy do firm i instytucji działających w szeroko rozumianym sektorze kolejowym, a także kadry kierowniczej i menadżerskiej.

  Pragniemy zaoferować Państwu możliwość wykupienia powierzchni promującej Państwa firmę w Raporcie Kolejowym.

  SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OFERTY CAŁOROCZNEJ ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W ZAŁĄCZONYM PLIKU!

   

  Media Plan 2020

   

  Gwarantujemy dotarcie do potencjalnych klientów i osób decyzyjnych.

  Skorzystaj z NASZEJ oferty!

  W każdym wydaniu Raportu Kolejowego mają Państwo możliwość zamieszczenia artykułu na temat Państwa działalności lub prezentacji firmy w formie reklamy.

  W roku 2020 ukaże się 6 wydań Raportu Kolejowego: luty, kwiecień, czerwiec, wrzesień, październik, grudzień.

  VI wydanie „Raportu Kolejowego” – Grudzień 2020.

  TERMIN przyjmowania zleceń oraz materiałów reklamowych: 26.11.2020

   

  Do każdej reklamy  – DIRECT MAIL PROMOTION

  Zleceniodawca decyduje do kogo ma trafić „Raport Kolejowy” z jego reklamą lub artykułem. Zleceniodawca przekazuje Redakcji listę osób ( 20 kontaktów) – Redakcja gwarantuje dostarczenie numeru do wybranej osoby.

  Kim Jesteśmy?

  Raport Kolejowy to dwumiesięcznik poświęcony branży kolejowej. Wydawany przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, który podejmuje tematy dotyczące transportu szynowego oraz obszarów powiązanych (energetyka, informatyka itp.). W każdym numerze dwumiesięcznika znajdą Państwo analizy, opinie, wywiady, relacje oraz  felietony.

  Raport Kolejowy jest wydawnictwem o zasięgu skierowanym do osób decydujących o funkcjonowaniu branży kolejowej. Większość jego odbiorców to kadra menadżerska wyższego i średniego szczebla w spółkach Grupy PKP, kolejach samorządowych oraz firmach zajmujących się usługami i produkcją na rzecz kolei. Nasz Dwumiesięcznik dociera także do organów administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystów, środowisk naukowych.

  Dlaczego warto reklamować się w Raporcie Kolejowym?

  O CZASOPIŚMIE

  Raport Kolejowy trafia na biurka wielu osób decyzyjnych wyższego szczebla w branży kolejowej. Jest wydawnictwem skierowanym do osób decydujących o funkcjonowaniu branży kolejowej. Większość jego odbiorców to kadra menadżerska wyższego i średniego szczebla w spółkach Grupy PKP, kolejach samorządowych oraz firmach zajmujących się usługami i produkcją na rzecz kolei. Nasz dwumiesięcznik dociera także do organów administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystów oraz środowisk naukowych.

  Nasze wydawnictwo trafia do:

  1. Spółek Grupy PKP wraz z ich oddziałami:
   1. PKP Polskie Koleje Państwowe SA
   2. PKP Polskie Linie Kolejowe SA
   3. PKP Intercity
   4. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
   5. PKP Cargo
   6. PKP Linia Hutniczo Szerokotorowa Sp. z o.o.
   7. PKP Informatyka Sp. z o.o.
   8. PKP Telkol sp. z o.o.
   9. Xcity Investment Sp. z o.o.
   10. Drukarnia Kolejowa
   11. Natura Tour Sp. z o.o.
  2. Kolei samorządowych:
   1. Koleje Śląskie Sp. z o.o.
   2. Koleje Dolnośląskie SA
   3. Koleje Małopolskie Sp. z o.o.
   4. Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
   5. Pomorska Kolej Metropolitalna SA
   6. Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
   7. Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.
   8. Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
   9. Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
   10. Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o.
  3. Resortów związanych z kolejnictwem:
   1. Ministerstwo Infrastruktury
   2. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
   3. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
   4. Ministerstwo Cyfryzacji
  4. Spółek związanych z kolejnictwem:
   1. TK Telekom
   2. PKP Energetyka
  5. Urzędów i Instytucji:
   1. Urząd Transportu Kolejowego
   2. Urząd Komunikacji Elektronicznej
   3. Instytut Kolejnictwa
   4. Centrum Unijnych projektow Transportowych
   5. Stacja Muzeum
  6. Instytucji naukowo-badawczych, m.in. Politechnika Śląska
  7. Przedstawicielstw kolei zagranicznych w Polsce
  8. Jednostek certyfikujących.

  Raport Kolejowy kolportowany jest podczas spotkań i szkoleń branżowych, targów, konferencji oraz misji gospodarczych.

  Targi : 

  • Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO
  • Międzynarodowe Targi Kolejowe INNOTRANS
  • Międzynarodowe Targi  Energetyczne ENERGETAB, EXPOPOWER, ENERGETICS
  • Targi Czech Rail Days (Czechy)
  • Międzynarodowe Targi SIFER (Francja)
  • Międzynarodowe Targi Railtex (Wielka Brytania)

  Konferencje:

  • Telekomunikacja i Informatyka na Kolei
  • Modernizacja Taboru Szynowego – zakup i utrzymanie
  • Konferencja Techniczno-Naprawcza PKP Intercity SA
  • Koleje Regionalne i Aglomeracyjne – doświadczenia i perspektywy
  • Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej
  • Energetyka na Kolei
  • Bezpieczeństwo na Kolei

   

  DYSTRYBUCJA

  Dwumiesięcznik „Raport Kolejowy” jest jedynym branżowym pismem na rynku, które zostało objęte patronatem prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. W rezultacie bardzo dobra współpraca redakcji i UTK doprowadziła do kolejnego etapu kooperacji w zakresie kolportażu czasopisma.

  Redakcja „Raportu Kolejowego” dostarczyła do siedziby centralnej urzędu oraz oddziałów terenowych stojaki na prasę do których regularnie doręczany jest nasz dwumiesięcznik.

  Stojaki w:

  • Urząd Transportu Kolejowego, Centrala, Warszawa
  • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Lublinie
  • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Krakowie
  • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Katowicach
  • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Gdańsku
  • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy we Wrocławiu
  • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Poznaniu.

  Ponadto na podstawie indywidualnych umów i porozumień stojaki na prasę Raportu Kolejowego stanęły w instytucjach związanych z koleją oraz samorządowych spółkach kolejowych. Kolportaż tego typu ma miejsce w:

  • PKP SA, Centrala Grupy PKP, Warszawa
  • PKP PLK SA, Centrala, Warszawa
  • PKP Intercity SA, Centrala, Warszawa
  • PKP Intercity SA, Zakład Centralny, Warszawa
  • PKP Intercity SA, Biuro Taboru, Warszawa
  • Instytut Kolejnictwa, Warszawa
  • ZNTK Mińsk Mazowiecki SA – Grupa PESA, Mińsk Mazowiecki
  • Koleje Śląskie Sp. z o.o., Katowice
  • Koleje Dolnośląskie SA, Legnica
  • Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Poznań
  • Przewozy Regionalne Sp. z o.o., o/Łódź, Łódź
  • Przewozy Regionalne Sp. z o.o., o/Bydgoszcz, Bydgoszcz
  • Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., Łódź
  • Pomorska Kolej Metropolitalna SA, Gdańsk
  • PKP SKM Trójmiasto Sp. z o.o., Gdynia
  • Natura Tour, Ośrodek Wypoczynkowy Grupy PKP, Mielno
  • Natura Tour, Ośrodek Wypoczynkowy Grupy PKP, Ustronie Morskie
  • Natura Tour, Ośrodek Wypoczynkowy Grupy PKP, Ustka
  • Natura Tour, Ośrodek Wypoczynkowy Grupy PKP, Spała
  • Hotel Maraton, Bydgoszcz
  • Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna, Katowice.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ