MenuMenu
pl | en

  Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Pojazdów Szynowych TABOR

  Warszawska 181
  61-055 Poznań

  +48 61 664 13 00
  +48 61 653 40 02

  www.tabor.com.pl
  sekretariat@tabor.com.pl

  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”  jest jedyną w Polsce jednostką badawczo-rozwojową kompleksowo realizującą prace związane z projektowaniem, konstruowaniem oraz badaniami pojazdów szynowych. Istnieje na rynku od 1945 roku. Kadra pracownicza od początku istnienia firmy stanowi najważniejszy zasób IPS „TABOR”. To dzięki ludziom możliwy jest ciągły rozwój firmy oraz wprowadzenie w życie nowych idei. Większość pojazdów szynowych eksploatowanych na polskich torach jest dziełem specjalistów Instytutu. Kadra naukowo-techniczna odbywa staże w renomowanych europejskich firmach produkujących i badających tabor kolejowy.

  Wielu specjalistów Instytutu bierze udział w pracach krajowych i międzynarodowych organizacji taboru szynowego m.in. UIC (Union Internationale des Chemins de Fer) oraz NBRAIL. Dbając o wysoki poziom merytoryczny prac IPS „TABOR” stale współpracuje z wieloma uczelniami i innymi jednostkami naukowymi, badawczo – rozwojowymi oraz utrzymuje stałe kontakty z producentami taboru szynowego w kraju i za granicą. W ramach swojej działalności IPS „TABOR” wydaje publikacje naukowe z branży kolejowej oraz kwartalnik „Pojazdy Szynowe”.
  Badania
  Nowoczesna aparatura pomiarowa, stała automatyzacja i komputeryzacja procesów pomiarowych, bogate wyposażenie badawcze poparte kwalifikacjami doświadczonej kadry, umożliwiają prowadzenie badań zgodnie z wymaganiami organizacji międzynarodowych takich jak:
  Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO)
  Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC)
  Międzynarodowy Związek Kolei (UIC/ERRI)
  Stowarzyszenie Kolei Amerykańskich (AAR)
  Europejski Komitet Normalizacji (CEN)
  Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechnicznej (CENELEC).
  IPS „TABOR” może realizować badania wg metod i programów międzynarodowych, a także własnych lub powierzonych przez klienta.

  IPS „TABOR” prowadzi, systematycznie rozwija i doskonali badania ruchowe pojazdów na liniach kolejowych z prędkościami wymaganymi przez zleceniodawców. Są to przede wszystkim badania: właściwości statycznych, quasistatycznych i dynamicznych oraz właściwości akustycznych, wytrzymałościowych i komfortu jazdy pojazdów szynowych. Uniwersalność wyposażenia badawczo-pomiarowego sprawia, że IPS „TABOR” może prowadzić także badania obiektów i urządzeń z pokrewnych dziedzin (np. pojazdy samochodowe, maszyny robocze)
  w zakresie wytrzymałości statycznej i zmęczeniowej, napędów, parametrów ruchowych, zagadnień cieplno-przepływo-wych, odporności na drgania, właściwości akustycznych.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ