MenuMenu
pl | en

  Basement Systems Poland Sp. z o.o.

  Raszyńska 32/44 lok.7
  02-026 Warszawa

  22 473 05 65

  www.basement.pl
  biuro@basement.pl

  Basement Systems Poland Sp. z o.o. powstała w 2008 r. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest tworzenie aplikacji i systemów informatycznych. Firma rozpoczęła swoją działalność od stworzenia systemu informatycznego dla kolejowego przewoźnika towarowego. Następnie zaczęliśmy rozwijać natywne aplikacje mobilne. Stworzyliśmy mobilny system do inspekcji obchodowej, który został wdrożony w EC Lublin Wrotków, wchodzącej w skład grupy PGE. Dla sektora bankowego zbudowaliśmy aplikację bankowości mobilnej, która do tej pory została wdrożone w sześciu bankach spółdzielczych. Stworzyliśmy system informatyczny do obsługi hurtowni farmaceutycznej. W ramach współpracy z firmą Asseco Poland SA w roli podwykonawcy w projekcie Śląska Karta Usług Publicznych oprogramowaliśmy moduły: do pobierania opłat i doładowania kart ŚKUP oraz stacjonarnych automatów doładowań kart ŚKUP (biletomaty).  Zrobiliśmy integrację platformy walutowej Thomson Reuters z systemami banków spółdzielczych zrzeszonych w Grupie SGB.
  Stworzyliśmy ponadto aplikacje wspierające procesy biznesowe w bankach spółdzielczych m.in. do obsługi windykacji i korespondencji seryjnej. Wdrożyliśmy szynę danych do systemu DefBank, która umożliwia integrację tego systemu z aplikacjami bankowych różnych dostawców i zewnętrznymi bazami danych typu BIK, DZ, BR, Amron, KRD.

   

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ